De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NZa-onderzoek mondzorgsector in kaart NVM en VvAA Samen sterk! 4 juli 2013, Doorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NZa-onderzoek mondzorgsector in kaart NVM en VvAA Samen sterk! 4 juli 2013, Doorn."— Transcript van de presentatie:

1 NZa-onderzoek mondzorgsector in kaart NVM en VvAA Samen sterk! 4 juli 2013, Doorn

2 VvAA: een unieke ledenorganisatie in het hart van de gezondheidszorg

3 VvAA is vóór de leden en ván de leden •In 1924 als vereniging opgericht door artsen, tandartsen en dierenartsen om gezamenlijk autoverzekeringen in te kopen •In 2012 een ledenorganisatie voor alle professionals in de Nederlandse gezondheidszorg •VvAA groep bv is eigendom van de Vereniging VvAA •Belangrijkste oogmerk: goede dienstverlening aan de leden – winst is middel, geen doel •Financieel zeer solide (resultaat voor belastingen 2012 : € 10,3 mln). Solvabiliteit VvAA Groep B.V. 31-12-2012 : 389%

4 •Meer dan 110.000 zorgprofessionals zijn lid (54% van de 168.000 BIG- geregistreerde (para)medici + 20.000 studentleden) •Producten & diensten afgestemd op hun specifieke behoeften Met o.a. verzekeringen, accountancy, fiscaal en financieel advies, rechtsbijstand, mediation, opleidingen, evenementen, eigen reizen, bankzaken, workshops, ledenvoordeel en natuurlijk Arts en Auto •Zakelijk en persoonlijk VvAA is de grootste ledenorganisatie en dienstverlener voor Nederlandse zorgprofessionals

5 Agenda Opzet en aanleiding19:30 – 19:40 u Informatie van uw praktijk19:40 – 19:45 u Kenmerken van de praktijk19:45 – 19:55 u De praktijkkosten en opbrengsten – deel 119:55 – 20:45 u PAUZE De praktijkkosten en opbrengsten – deel 221:00 – 21:30 u Tijdsbesteding 21:30 – 21:50 u Productie en prestaties 21:50 – 21:15 u Rondvraag en afsluiting22:15 – 22:30 u 5

6 Opzet en aanleiding Het speelveld kent vele veranderingen. Uitdaging voor jullie om de bedrijfsvoering zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. 6 Mond- hygiënisten Taakherschikking tussen disciplines Toename samenwerking Productiviteit personeel Wet & regelgeving Focus op Kwaliteit van zorg NZA Kostenonderzoek 2013 / norminkomen Arbeidsrisico’s / verzuim Richtlijn Infectiepreventie (WIP) Afname aanvullende tandartsverzekeringen

7 Het onderzoek bestaat uit 5 onderdelen, zijnde kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen De onderdelen van het onderzoek 7 Informatie van uw praktijk Kenmerk en van de praktijk De praktijk- kosten en opbrengsten Tijds- besteding Productie en prestaties Ondersteuning door NVM Ondersteuning door Accountants voor de gezondheidszorg / VvAA

8 Informatie van uw praktijk 8 NVM AGZ 1 VragenWaar is de informatie vindbaar Algemene NAW- gegevens •Geen specifieke documenten noodzakelijk Algemeen •De vragenlijst is te beschouwen als een “aangifte” •Eigen verantwoordelijkheid

9 Kenmerken van de praktijk 9 NVM AGZ 2 VragenWaar is de informatie vindbaar AGB-code•www.agbcode.nl en/of declaraties Algemeen •Praktijk is object van onderzoek •Gericht op structuurkenmerken •Attentie: Jeugdtandverzorging

10 De praktijkkosten en opbrengsten (1) 10 NVM AGZ 3 Waar is de informatie vindbaar •Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening •Grootboek 2012 en 2011 •Inkomstenbelasting-aangifte 2012 Algemeen •Cijfers dienen aan te sluiten met uw jaarrekening of fiscale aangifte •Betreft cijfers per 31 december 2011 en 2012

11 De praktijkkosten en opbrengsten (2) 11 NVM AGZ 3 VraagWaar is de informatie vindbaar 24Omzet•Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening •Bijlage 2 - Template Winst Verliesrekening Toelichting/Attentie •Zorg voor tijdige facturatie en zoveel mogelijk in het betreffende boekjaar

12 De praktijkkosten en opbrengsten (3) 12 NVM AGZ 3 VraagWaar is de informatie vindbaar 25Techniek en materiaal •Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening Toelichting /attentie •Exclusief loonkosten eigen praktijk (bv werk (inhuur) derden)

13 De praktijkkosten en opbrengsten (4) 13 NVM AGZ 3 VraagWaar is de informatie vindbaar 26Kosten per categorie •Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening Toelichting /attentie •Lonen/salarissen betreft de vaste loonkosten die voortvloeien uit de salarisadministratie (loonjournaalpost) •Kosten ingehuurd personeel – ga hierbij uit van tijdelijk personeel •Verkoopkosten: kunnen ook verantwoord zijn onder de algemene kosten •Algemene kosten is de resultante •Financieringsbaten- en lasten let hierbij op onderscheid baten en lasten

14 De praktijkkosten en opbrengsten (5) 14 NVM AGZ 3 VraagWaar is de informatie vindbaar 27Niet uit de jaarrekening blijkende kosten •Niet direct gerelateerd, betreft een inschatting •Mogelijk opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting Toelichting /attentie •Zorg voor gedetailleerde vastlegging van de berekening van deze posten (bv. aantal uren, tarief) •Leg de brondocumenten vast •Ga uit van jaarlasten •Sluit aan bij de aangifte inkomstenbelasting (o.a. meewerkaftrek, praktijk in box 3)

15 De praktijkkosten en opbrengsten (6) 15 NVM AGZ 3 VraagWaar is de informatie vindbaar 28Afschrijving•Staat van vaste activa bij jaarrekening •Bijlage 3 - Template Staat van Vaste Activa VraagWaar is de informatie vindbaar 29Belastbare winst •Aangifte inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (vb eenmanszaak, VOF, maatschap) •Jaarrekening voor rechtspersonen (vb. B.V. VraagWaar is de informatie vindbaar 30Factoring•Contract factoringsmaatschappij

16 De praktijkkosten en opbrengsten (7) 16 NVM AGZ 3 VraagWaar is de informatie vindbaar 31Balans•Direct af te leiden uit de jaarrekening •Bijlage 4 - Template Balans VraagWaar is de informatie vindbaar 32Schulden•Direct af te leiden uit de toelichting van de jaarrekening •Leningsovereenkomsten Toelichting /attentie •Er zijn twee invulformats opgesteld één voor natuurlijke personen en één voor rechtspersonen.

17 Tijdsbesteding 17 NVM AGZ 4 Waar is de informatie vindbaar •Loonjournaalpost per behandelaar •VAR-verklaringen •Verzamelloonstaat 2012 en 2011 Bijlage 5 - Template Tijdsbesteding Algemeen •De noemer waardoor alles gedeeld wordt! •Kritisch invullen, het bevat meer dan regulier werk

18 Productie en prestaties 18 NVM AGZ 5 VraagWaar is de informatie vindbaar Van af 47 Kosten per categorie •Overzicht gefactureerde verrichtingen (gespeficeerd naar prestatiecode, aantal en tarief) •Bijlage 6 - Template Verrichte prestaties Toelichting /attentie •Let op specifiek tabblad voor jullie voor 2011 met gangbare UPT codes •Correcties in de financiële administratie niet volledig in productieregistratie •Zorg voor de bijbehorende prestatiecodes

19 Rondvraag en afsluiting Het is best een ingewikkelde klus Samen zijn wij sterk! 19


Download ppt "NZa-onderzoek mondzorgsector in kaart NVM en VvAA Samen sterk! 4 juli 2013, Doorn."

Verwante presentaties


Ads door Google