De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld."— Transcript van de presentatie:

1 8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld

2 Ministerie van Defensie 2 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Toekomst krijgsmacht Wat we doen, doen we goed • eerste klas mensen • eerste klas spullen Toegeven op het voortzettingsvermogen • Ambitieniveau komende jaren niet haalbaar De krijgsmacht legt zich in de komende periode vooral toe op korte, krachtige en hoogwaardige bijdragen aan internationale operaties

3 Ministerie van Defensie 3 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Opdracht Bijna 1 miljard euro: • Regeerakkoord: structureel 635 miljoen euro • Interne problematiek: ca. 175 miljoen euro • Financiële ruimte nodig voor innovaties

4 Ministerie van Defensie 4 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Bezuinigingen 2016 Maatregelen M€ procentueel Bestuur, bedrijfsvoering & operationele logistiek 617,5 64% Operationeel 346,5 36% Totaal 964,0

5 Ministerie van Defensie 5 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen bestuur & ondersteuning

6 Ministerie van Defensie 6 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Besturingsmodel aangepast

7 Ministerie van Defensie 7 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Naar een kleiner bestuur • Staven min 30 procent • Minder topfunctionarissen • Versobering VIP-vervoer

8 Ministerie van Defensie 8 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen OPCO’s, CDC en DMO

9 Ministerie van Defensie 9 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CZSK – Maatregelen materieel

10 Ministerie van Defensie 10 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CZSK – Maatregelen materieel

11 Ministerie van Defensie 11 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CZSK maatregelen • De luchtverdedigingsmiddelen en de mortieren van het Korps Mariniers worden met andere eenheden gebundeld • Zeggenschap over Marinebedrijf in Den Helder en verantwoordelijk voor onderhoud van zeesystemen

12 Ministerie van Defensie 12 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLAS – Maatregelen materieel

13 Ministerie van Defensie 13 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLAS – Maatregelen materieel

14 Ministerie van Defensie 14 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLAS maatregelen • Pantserhouwitsers en 120mm mortieren in één afdeling veldartillerie • Vermindering pantsergeniecapaciteit • Vermindering functies Duits-Nederlands legerkorpshoofdkwartier • Verkleining staf Operationeel Ondersteuningscommando Land • Genieconstructiecapaciteit wordt verminderd • Luchtverdedigingscapaciteit landstrijdkrachten gehalveerd • Onderhoudscapaciteit wordt gereduceerd • Verantwoordelijk voor Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen • Medium Range Anti Tank gehalveerd • Grondwapensysteembestrijding

15 Ministerie van Defensie 15 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLSK – Maatregelen materieel

16 Ministerie van Defensie 16 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLSK – Maatregelen materieel

17 Ministerie van Defensie 17 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLSK maatregelen • Opheffen 2 pelotons Object Grondverdediging (OGRV) • Patriot luchtverdedigingscapaciteit – van vier naar drie batterijen • Zeggenschap over Logistiek Centrum Woensdrecht en verantwoordelijk voor onderhoud van luchtsystemen

18 Ministerie van Defensie 18 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 KMAR maatregelen • Schrappen aanschaf vaartuig Zeeuwse wateren • Onderbrengen vaartuigen KMAR bij rijksrederij • Verkleining politiezorg krijgsmacht??

19 Ministerie van Defensie 19 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 DMO maatregelen • Onderhoudsbedrijven naar OPCO’s – Logistiek Centrum Woensdrecht – Marinebedrijf – Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen • Uitgangspunt: van de plank kopen • Sourcen • Verkleinen

20 Ministerie van Defensie 20 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CDC maatregelen • Centrale directie Personeel en Organisatie Defensie • Opleidingsveld herzien • Gezondheidsorganisatie krimpt in • Extra geld voor COID • Sourcen

21 Ministerie van Defensie 21 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Sourcing de komende jaren aan de orde: • Niet strategische onderhoudsactiviteiten • Catering • Medische keuringen • Psychologische selectie • ICT • Vastgoed • Onderhoud van kleine vaartuigen • Onderhoud van calibratie-, meet- en testapparatuur • Onderhoud van luchtverkeersbeveiligingssystemen • P&O • Gezondheidszorg • Bewaking & Beveiliging • Bevoorrading kleding & persoonsgebonden uitrusting • Investeringsprojecten

22 Ministerie van Defensie 22 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Bundelen om te besparen

23 Ministerie van Defensie 23 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Bundelen om te besparen • Poolsysteem voor operationele wielvoertuigen • Geïntegreerde vuursteun • Samenwerking speciale operaties • Verdergaande concentratie van P&O activiteiten • Effectievere ICT (samenvoegen IVENT en DMO/C4I) • Internationale defensiesamenwerking

24 Ministerie van Defensie 24 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen Infrastructuur (locaties)

25 Ministerie van Defensie 25 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Defensielocaties Uitgangspunten: • Concentratie • Alle locaties worden bezien Duidelijkheid toekomst Defensielocaties: juli 2011

26 Ministerie van Defensie 26 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen personeel

27 Ministerie van Defensie 27 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen personeel • Twee trajecten: Bezuiniging en Numerus Fixus • Ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen vervallen • Gemiddeld verdwijnt één op de zes functies • Bij de bestuursstaf verdwijnt één op de drie functies • Schatting 6.000 werknemers gedwongen ontslagen

28 Ministerie van Defensie 28 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Numerus Fixus • Noodzaak – Betaalbaarheid – Operationele gereedstelling • Doel van Numerus Fixus - Spreiding leeftijd- en ervaringsopbouw • Sturing en beheersbaarheid bij militair bestand door FPS • Stimulering van mobiliteit bij burgerbestand

29 Ministerie van Defensie 29 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Fasering maatregelen Personeel Mei Voor personeel van eenheden die per 9 mei worden gesloten: -wordt alternatief werk gezocht Augustus Begin reorganisatietraject. 2012-2013 Vulling van operationele eenheden 2013-2014 Vulling van ondersteunende eenheden Na afronding van het reorganisatietraject zijn de consequenties per individu concreet.

30 Ministerie van Defensie 30 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Sociaal Beleid Sociaal beleid voor vertrekkend, blijvend en nieuw personeel na overleg met de bonden. Inzet Defensie voor overleg bonden: • Actualisering van arbeidsvoorwaarden gericht op harmonisering van bezoldigingssysteem en actualisering van huidige regelingen. • Spoedig een aangepast SBK dat voor iedereen gelijk is en werk-naar-werk stimuleert

31 Ministerie van Defensie 31 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Nieuwe technologie en innovatie

32 Ministerie van Defensie 32 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Investeren in: • Digitale weerbaarheid en cyberoperaties • Onbemande luchtsystemen (UAV’s) • Middelen voor het optreden in netwerken (NEC) • Counter IED • Effectieve beïnvloeding in operaties • Geïntegreerde vuursteun • Verdediging tegen ballistische raketten • Satellietcommunicatie

33 Ministerie van Defensie 33 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld


Download ppt "8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld."

Verwante presentaties


Ads door Google