De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld."— Transcript van de presentatie:

1 8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld

2 Ministerie van Defensie 2 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Toekomst krijgsmacht Wat we doen, doen we goed • eerste klas mensen • eerste klas spullen Toegeven op het voortzettingsvermogen • Ambitieniveau komende jaren niet haalbaar De krijgsmacht legt zich in de komende periode vooral toe op korte, krachtige en hoogwaardige bijdragen aan internationale operaties

3 Ministerie van Defensie 3 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Opdracht Bijna 1 miljard euro: • Regeerakkoord: structureel 635 miljoen euro • Interne problematiek: ca. 175 miljoen euro • Financiële ruimte nodig voor innovaties

4 Ministerie van Defensie 4 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Bezuinigingen 2016 Maatregelen M€ procentueel Bestuur, bedrijfsvoering & operationele logistiek 617,5 64% Operationeel 346,5 36% Totaal 964,0

5 Ministerie van Defensie 5 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen bestuur & ondersteuning

6 Ministerie van Defensie 6 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Besturingsmodel aangepast

7 Ministerie van Defensie 7 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Naar een kleiner bestuur • Staven min 30 procent • Minder topfunctionarissen • Versobering VIP-vervoer

8 Ministerie van Defensie 8 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen OPCO’s, CDC en DMO

9 Ministerie van Defensie 9 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CZSK – Maatregelen materieel

10 Ministerie van Defensie 10 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CZSK – Maatregelen materieel

11 Ministerie van Defensie 11 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CZSK maatregelen • De luchtverdedigingsmiddelen en de mortieren van het Korps Mariniers worden met andere eenheden gebundeld • Zeggenschap over Marinebedrijf in Den Helder en verantwoordelijk voor onderhoud van zeesystemen

12 Ministerie van Defensie 12 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLAS – Maatregelen materieel

13 Ministerie van Defensie 13 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLAS – Maatregelen materieel

14 Ministerie van Defensie 14 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLAS maatregelen • Pantserhouwitsers en 120mm mortieren in één afdeling veldartillerie • Vermindering pantsergeniecapaciteit • Vermindering functies Duits-Nederlands legerkorpshoofdkwartier • Verkleining staf Operationeel Ondersteuningscommando Land • Genieconstructiecapaciteit wordt verminderd • Luchtverdedigingscapaciteit landstrijdkrachten gehalveerd • Onderhoudscapaciteit wordt gereduceerd • Verantwoordelijk voor Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen • Medium Range Anti Tank gehalveerd • Grondwapensysteembestrijding

15 Ministerie van Defensie 15 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLSK – Maatregelen materieel

16 Ministerie van Defensie 16 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLSK – Maatregelen materieel

17 Ministerie van Defensie 17 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CLSK maatregelen • Opheffen 2 pelotons Object Grondverdediging (OGRV) • Patriot luchtverdedigingscapaciteit – van vier naar drie batterijen • Zeggenschap over Logistiek Centrum Woensdrecht en verantwoordelijk voor onderhoud van luchtsystemen

18 Ministerie van Defensie 18 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 KMAR maatregelen • Schrappen aanschaf vaartuig Zeeuwse wateren • Onderbrengen vaartuigen KMAR bij rijksrederij • Verkleining politiezorg krijgsmacht??

19 Ministerie van Defensie 19 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 DMO maatregelen • Onderhoudsbedrijven naar OPCO’s – Logistiek Centrum Woensdrecht – Marinebedrijf – Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen • Uitgangspunt: van de plank kopen • Sourcen • Verkleinen

20 Ministerie van Defensie 20 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 CDC maatregelen • Centrale directie Personeel en Organisatie Defensie • Opleidingsveld herzien • Gezondheidsorganisatie krimpt in • Extra geld voor COID • Sourcen

21 Ministerie van Defensie 21 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Sourcing de komende jaren aan de orde: • Niet strategische onderhoudsactiviteiten • Catering • Medische keuringen • Psychologische selectie • ICT • Vastgoed • Onderhoud van kleine vaartuigen • Onderhoud van calibratie-, meet- en testapparatuur • Onderhoud van luchtverkeersbeveiligingssystemen • P&O • Gezondheidszorg • Bewaking & Beveiliging • Bevoorrading kleding & persoonsgebonden uitrusting • Investeringsprojecten

22 Ministerie van Defensie 22 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Bundelen om te besparen

23 Ministerie van Defensie 23 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Bundelen om te besparen • Poolsysteem voor operationele wielvoertuigen • Geïntegreerde vuursteun • Samenwerking speciale operaties • Verdergaande concentratie van P&O activiteiten • Effectievere ICT (samenvoegen IVENT en DMO/C4I) • Internationale defensiesamenwerking

24 Ministerie van Defensie 24 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen Infrastructuur (locaties)

25 Ministerie van Defensie 25 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Defensielocaties Uitgangspunten: • Concentratie • Alle locaties worden bezien Duidelijkheid toekomst Defensielocaties: juli 2011

26 Ministerie van Defensie 26 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen personeel

27 Ministerie van Defensie 27 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Maatregelen personeel • Twee trajecten: Bezuiniging en Numerus Fixus • Ongeveer arbeidsplaatsen vervallen • Gemiddeld verdwijnt één op de zes functies • Bij de bestuursstaf verdwijnt één op de drie functies • Schatting werknemers gedwongen ontslagen

28 Ministerie van Defensie 28 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Numerus Fixus • Noodzaak – Betaalbaarheid – Operationele gereedstelling • Doel van Numerus Fixus - Spreiding leeftijd- en ervaringsopbouw • Sturing en beheersbaarheid bij militair bestand door FPS • Stimulering van mobiliteit bij burgerbestand

29 Ministerie van Defensie 29 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Fasering maatregelen Personeel Mei Voor personeel van eenheden die per 9 mei worden gesloten: -wordt alternatief werk gezocht Augustus Begin reorganisatietraject Vulling van operationele eenheden Vulling van ondersteunende eenheden Na afronding van het reorganisatietraject zijn de consequenties per individu concreet.

30 Ministerie van Defensie 30 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Sociaal Beleid Sociaal beleid voor vertrekkend, blijvend en nieuw personeel na overleg met de bonden. Inzet Defensie voor overleg bonden: • Actualisering van arbeidsvoorwaarden gericht op harmonisering van bezoldigingssysteem en actualisering van huidige regelingen. • Spoedig een aangepast SBK dat voor iedereen gelijk is en werk-naar-werk stimuleert

31 Ministerie van Defensie 31 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Nieuwe technologie en innovatie

32 Ministerie van Defensie 32 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Investeren in: • Digitale weerbaarheid en cyberoperaties • Onbemande luchtsystemen (UAV’s) • Middelen voor het optreden in netwerken (NEC) • Counter IED • Effectieve beïnvloeding in operaties • Geïntegreerde vuursteun • Verdediging tegen ballistische raketten • Satellietcommunicatie

33 Ministerie van Defensie 33 De toekomst van de krijgsmacht 8 april 2011 Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld


Download ppt "8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld."

Verwante presentaties


Ads door Google