De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Particulier autodelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Particulier autodelen"— Transcript van de presentatie:

1 Particulier autodelen
= Kosten delen!

2 Wat is autodelen Enkele weetjes Wat is het (niet)
Individuele voordelen Maatschappelijke voordelen Verschil tussen commercieel en particulier Vormen van particulier autodelen Autopia, Steunpunt particulier autodelen

3 E en eigen auto... 2009: ca 78 auto’s per 100 inwoners
Een auto staat gemiddeld 23 u per dag stil (95%!) Gemiddeld budget voor mobiliteit per huishouden ca euro waarvan 170 euro aan openbaar vervoer 4.930 euro aan autovervoer

4 W at is autodelen ? Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) auto’s ≠ carpool ≠ autoverhuur Onderling geregeld: particulier Professionele organisatie: commercieel

5 W at is autodelen ? een auto gebruiken als je hem nodig hebt
als je hem niet gebruikt, kan hij door anderen gebruikt worden! Ofwel via reservatie Ofwel via vaste beurtrol

6 I ndividuele voordelen
GOEDKOOP : autodelen = kosten delen Duidelijk zicht op de reële kosten van je autogebruik Praktisch : verdeling van taken, klussen en onderhoud Gezond : minder autorijden = meer lichaamsbeweging Sociaal : contact met andere mensen uit je buurt

7 M aatschappelijke voordelen
Rationeler autogebruik, meer gebruik zachte vervoerswijzen Daling van het totaal aantal gereden kilometers Schoner leefmilieu Mindering gezondheidsproblemen door autogebruik Minder wagens in omloop Minder parkeerdruk Meer beschikbare openbare ruimte Indirecte milieu-effecten (productie- en afvalfase) Positieve sociale effecten, wijkontwikkeling

8 Particulier <> Commercieel
Geen winstoogmerk Eigen beheer Onderhoud Administratie Schoonmaak Systeem op maat van gebruikers, zeer flexibel Ondersteuning via Autopia Winstgevend Autodelen als dienst Geen onderhoud Geen administratie Geen carwash Enkele formules, afhankelijk van gebruik In België: Cambio

9 2 systemen, ontelbare mogelijkheden
Uitleen iemand stelt een wagen ter beschikking van enkele autodelers vaste prijs per kilometer geen instapkosten rechtstreekse kostenbesparing voor de eigenaar organisatorisch eenvoudig Voorbeeld: Geert deelt zijn eigen wagen met 5 mensen. Ze betalen een vaste prijs per km, all in: 0,3 €. Er is jaarlijks een evaluatie van de vaste prijs.

10 2 systemen, ontelbare mogelijkheden
Mede-eigendom meerdere personen kopen samen een wagen aan evenredige kostenverdeling eventueel gekoppeld aan varibele prijs per km. lage investeringskost grotere inspraak Voorbeeld: 4 mensen kochten samen een wagen van 6000€. Ze betaalden elk 1500€. De vaste kosten worden elk jaar evenredig verdeeld. De benzine, herstellingen en het onderhoud worden als variabel gezien en worden berekend volgens het aantal km dat iedereen doet.

11 A utodelen zoals jij het wil
“Autodelen kan je overal, met iedereen, op elke denkbare manier” “Autodelen moet je gewoon proberen, je kan er altijd weer mee stoppen” Leuvense autodeler

12 A utodelen in de praktijk
Je bepaalt wanneer je de auto nodig hebt. Je reserveert de wagen voor de tijd dat je hem nodig hebt. Telefonisch Via internet Je haalt de wagen op Controleer op eventuele schade of onregelmatigheden Vul de beginkilometerstand in het logboek in Na gebruik tanken indien nodig Plaats de wagen terug Vul de eindkilomerstand in het logboek in Vragen over praktische uitwerking stellen aan autodeelgroepen

13 A utopia: Vlaams steunpunt
Autodelen promoten en sensibiliseren Informeren en geïnteresseerden samenbrengen Ondersteunen en begeleiden van opstartende autodeelgroepen via allerlei onmisbare tools Voor leden : advies, helpdesk, arbitrage, ondersteunende hulpmiddelen, lobbywerk Belangenbehartiging bij beleidsmakers Samenwerkingsverbanden met partners (verzekering, openbaar vervoer,...)

14 O ndersteuning van Autopia?
Samenbrengen van geïnteresseerden Opstartbegeleiding Mee uitwerken van autodeelformule Voorbeeldcontracten en huishoudelijk reglement Assistentie bij verzekering Permanent Online reservatiekalender Rekenbladen Verzekering Arbitrage Vignet autodeler Arbitrage commissie

15 Autodelen... H oe begin je eraan?

16 A utodelen in 5 stappen Stap 1 : Ik wil autodelen
Stap 2 : Deelnemers zoeken Stap 3 : Een formule kiezen Stap 4 : De financiële regeling Stap 5 : De verzekering Afspraken maken over... ... verzekering, schade, diefstal ... standplaats, brengen, halen ... gebruik en rijstijl ... schoonmaak en onderhoud

17 S tap 1: Ik wil autodelen Profiel van autodelers
Kan je/wil je je autogebruik plannen ? Iedereen kan autodelen Autodelen kan je overal Auto = gebruiksvoorwerp Autodelen is ideaal voor : wie de aankoop van een auto overweegt. mensen zonder auto die af en toe een auto nodig hebben. auto-eigenaars die een (tweede) auto te weinig gebruiken voor de kosten die ze eraan hebben. auto-eigenaars die een tweede wagen overwegen.

18 S tap 2: Deelnemers zoeken.
Praat erover ! Maak gebruik van de zoekmachine en het promotiepakket van Autopia Organiseer een autodeelparty Interessant om over na te denken... Autodelen op wijkniveau ? Eenheid in verscheidenheid ! Motivatie om te autodelen Complementair gebruik Kleine gebruikers – grote gebruikers Taakverdeling De ideale groepsgrootte ?

19 S tap 3: Een formule kiezen
Met reservatiesysteem Grotere groepen met laag individueel gebruik Flexibel en veel diversiteit Duurzaam systeem Met een vaste beurtrol Kleine groep met structureel gebruik Zekerheid over beschikbaarheid Eenvoudig te organiseren

20 S tap 3: Een formule kiezen
Uitleen Flexibel in gebruik Goede kennismaking of tussenoplossing Flexibel aantal gebruikers Praktisch en financieel eenvoudig Eigenaar behoudt beslissingsrecht over auto Makkelijk op te starten, makkelijk af te sluiten

21 S tap 3: Een formule kiezen
Mede-eigendom Meestal nadat er vertrouwen is opgebouwd Duurzaam systeem Beperkt aantal gebruikers Praktisch en financieel: vast en variabel Iedereen heeft beslissingsrecht over auto Combinatie met uitleen voor drempelverlaging

22 Vlot reserveren via reservatiekalender
Online: 24/24; 7/7 Lang op voorhand of op het laatste moment Voor een uurtje of voor enkele dagen

23 S tap 4: Een financiële regeling
Vaste kilometerprijs of reële kostendekking? Vaste kosten Variabele kosten Individuele kosten door ongeval of schade Waarborg

24 Vlot de kosten uitrekenen
Vragen over praktische uitwerking stellen aan autodeelgroepen

25 S tap 5: verzekering: het probleem
Verzekeringsnemer is een persoon Eigen B/M, kan veranderen door ongeval in fout van derden Geen opbouw van schadevrije jaren Geen bewijs van gereden jaren uitleen ≠ verhuur vage wettelijke basis (grijze zone) mogelijk problemen bij een zwaar ongeval

26 S tap 5: verzekering: oplossing
Autodeelpolis via lidmaatschap Autopia Iedereen correct verzekerd: Limaatschap Autopia als hefboom Plaathouder als polisnemer bescherming autodelers door screening Premie niet afhankelijk van Bonus Malus: Vermogen van de wagen geen bepaling op geslacht, leeftijd, woonplaats behoud van individuele BM bij uitstap: attest schadeverleden Erkenning concept “autodelen” => duidelijkheid!

27 Het contract De juridische basis van particulier autodelen
Alles wat niet geregeld is=> Burgerlijk wetboek vanaf art 577 of art 1874 2 soorten:uitleen en mede-eigendom belangrijkste verschillen: art 2, 3,4 en 13

28 Concrete gebruiksafspraken
verzekering, schade, ongeval, diefstal,... gebruiks- en rijstijl standplaats, brengen en halen onderhoud en schoonmaak VIA HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Download ppt "Particulier autodelen"

Verwante presentaties


Ads door Google