De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar de opvang van suïcidepogers in het ziekenhuis Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. B. Verwey 09-06-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar de opvang van suïcidepogers in het ziekenhuis Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. B. Verwey 09-06-2006."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar de opvang van suïcidepogers in het ziekenhuis Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. B. Verwey 09-06-2006

2 Probleemschets • 14.000 suïcidepogingen per jaar (in Rijnstate 250- 300) • 2-6 van de 100 overlijdt aan een suïcide < 10 jaar • Cochrane: geen interventie bekend die helpt recidive te voorkomen • Weinig bekend van effect eerste opvang in ziekenhuis en de opvang is niet evidence based

3 Problemen in de praktijk • Moeilijk informatie te krijgen • Suf, cooperatief? • Vergeetachtig • Verkeerde plek • Tijdsdruk • Welke nazorg is adequaat? • Twijfel over wat er van de nazorg terecht komt

4 Hoe vindt beoordeling van suïcidepogers door de psychiater in het ziekenhuis plaats? • Wordt de Richtlijn van 1991 gebruikt? • APA en Royal College hebben laatste 5 jaar richtlijn gepubliceerd

5 • 7 Nederlandse ziekenhuizen (ECLW-study) • Richtlijnen verschilden nogal in de mate waarin inwinnen en terugrapportage van informatie nodig werd geacht • Grote verschillen in naleving van afspraken over informatie Richtlijnen en naleving daarvan bij de psychiatrische opvang van suicidepogers in algemene ziekenhuizen. B. Verwey, e.a. NTVG, 1997: 1338-1342

6 Beschikbaarheid, inhoud en kwaliteit van richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in academische en algemene ziekenhuizen B. Verwey J. A. van Waarde I. A.L.M. van Rooij G. Gerritsen F.G. Zitman Availability, content and quality of local guidelines for the assessment of suicide attempters in university and general hospitals in The Netherlands. General Hospital Psychiatry, accepted

7 Resultaten n=97 • Respons 90,7% (n=88) • Beschikbaarheid 38,6% (n= 34) • Ingestuurd: n=27 • Actualisering66% ouder dan 5 jaar • Toetsing37%

8 Criterium n=27 (%) Veiligheid13 (48.1) Bejegening13 (48.1) Somatische consultatie16 (59.3) Psychiatrisch consult:21 (77.8) - Mate van su ï cidaliteit12 (44.4) - Diagnostiek psychiatrische stoornissen10 (37.0) - Opsporen risicofactoren11 (40.7) - Detectie stressoren10 (37.0) Hanteren niet-co ö peratieve patient17 (63.0) Betrekken betekenisvolle anderen15 (55.6) Herbeoordeling niet-alerte patient3 (11.1) Organiseren nazorg13 (48.1) Informatie geven16 (59.3)

9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 scope and purposestakeholder involvementrigor of developmentclarity and presentationapplicability percentage low medium high Figure 1. Percentage of guidelines for the assessment of suicide attempters scoring low (0-30%), medium (30-60%) and high (60-100%) in five of six domains of the AGREE instrument.

10 Wat weet de patient nog?

11 Resultaten: 15 woorden test • Scores op dag 1 significant lager dan scores op dag 2 • Lage correlatie met mate van sedatie Memory impairment in those who attempted suicide by benzodiazepines overdose. B. Verwey, e.a. J Clin Psychiatry 2000; 61: 456-459

12 Foto herkenningstest Herkent u iemand van deze personen? Zo ja, wie? Hoe kent u die?

13 Determination of the Benzodiazepine Plasma Concentrations in Suicidal Patients using a Radioreceptor assay. Lutea A.A. de Jong, Bas Verwey, Guus Essink, Alex Muntendam, Frans G. Zitman and Kees Ensing.Journal of Analytical Toxicology, 2004

14

15 Wat stelt de opvang in het ziekenhuis voor en wat komt er verder van de patient terecht? • Vergelijking beoordeling in het ziekenhuis met zelfde beoordeling na 5 dagen thuis.

16 Reassessment of suicide attempters, shortly after discharge from the hospital • B. Verwey • M.A. Bozdag • J.A. van Waarde • I.A.L.M. van Rooij • F.G. Zitman • Ziekenhuis Rijnstate Arnhem • Leids Universitair Medisch Centrum submitted

17 Meten • Intentie • Motieven • Psychopathologie • Piekeren • Zelfwaardering • Behoefte aan hulp • Afspraken t.a.v. opvang, medicatie en nazorg • Patient • Suicide Intent Scale • Motieven lijst van Bancroft • Brief Symptom Inventory • Penn State Worry Questionnaire • Self Esteem Scale • in hoeverre vindt u dat u zichzelf kunt beoordelen

18 Patients excluded: 113 Not cooperative: 22 Could not read Dutch: 12 Younger than 18 years old: 3 Lack of capacity because of somatic disorder: 3 Treatment plan in accordance with their mental health care provider: 26 Psychiatric hospital admission: 47 Dropouts (not reachable at home): 7 Data analysed from 52 patients Included: 59 Eligible: 82 No informed consent: 23 •Figure 1 Consort diagram showing the patient selection process

19 Resultaten • Motieven and intenties geen verschil • Symptomen psychopathologie geen verschil • Thuis: significant meer piekeren en lagere zelfwaardering • 1/3 wist niets meer van de afspraken, o.a. nazorg • Vonden zichzelf beter te beoordelen • De meesten wilden toch hulp

20 Conclusies • Richtlijnen in gering % aanwezig en nageleefd • Inhoud richtlijnen sterk wisselend • Patienten zijn tijdelijk vergeetachtig en vergeten afspraken, ook al lijken zij helder • Beoordeling intentie, motieven en psychopathologie goed mogelijk • Thuis piekeren zij meer en hebben geringere zelfwaardering

21 Aanbevelingen • Update Richtlijn: NVvP • Implementatie en toetsing • Additionele strategieen ontwikkelen voor beoordeling, opvang en behandeling van suicidepogers in het ziekenhuis


Download ppt "Onderzoek naar de opvang van suïcidepogers in het ziekenhuis Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. B. Verwey 09-06-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google