De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

cultuurcentra in cijfers

Verwante presentaties


Presentatie over: "cultuurcentra in cijfers"— Transcript van de presentatie:

1 cultuurcentra in cijfers
voorstelling publicatie Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

2 Vandaag voorstelling cultuurcentra in cijfers
stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

3 voorstelling cultuurcentra in cijfers
stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

4 cultuurcentra in cijfers
publicatie voor cultuurcentra (<> brede publiek) gegevens refertejaar 2005 5 thema’s spreiding van cc’s over Vlaanderen (kaartje) financiën personeel cultuurspreiding (activiteiten en deelnemers) cultuurparticipatie

5 wegwijs in de publicatie
geen tekstboek titel = vraag grafiek = antwoord tabel = voor meerwaardezoeker niet alle materiaal verwerkt in publicatie pionierswerk juistheid van gegevens primeert geen cijfers over cultuurcentra apart (uitzondering: subsidiebedragen 2005) bloemlezing

6 Welke inkomsten hebben de cultuurcentra?
gemiddeld: ,97 euro mediaan: ,72 euro gemiddeld: ,59 euro mediaan: ,14 euro gemiddeld: ,10 euro mediaan: ,10 euro

7 wat is de herkomst van de subsidies?

8 wat is de herkomst van eigen inkomsten?

9 wat zijn de belangrijkste uitgaven?
gemiddeld: ,20 euro mediaan: ,19 euro gemiddeld: ,30 euro mediaan: ,64 euro gemiddeld: ,95 euro mediaan: ,96 euro

10 wat is gemiddelde loonkost per cultuurfunctionaris?
gemiddelde loonkost ,56 euro mediaan loonkost ,18 euro

11 Hoeveel stafleden zijn er gemiddeld per cc?

12 gegevens personeel beperkte uitwerking in cultuurcentra in cijfers
registratie is niet eenvoudig gegevens vertoonden verschillende interpretaties gevolg: onvolledige gegevens refertejaar 2005: beperkt tot stafleden 2006: extra inspanning bij nazicht  meer rapportering?

13 verhouding receptieve en eigen activiteiten?
75,69% ,31% 71, ,88 85, ,57

14 eigen activiteiten (%)
eigen activiteiten deelnemers (%)

15 eigen activiteiten voor scholen (%)
deelnemers eigen activiteiten voor scholen (%)

16 Hoeveel eigen activiteiten worden omkaderd? (%)

17 voorstelling cultuurcentra in cijfers
stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

18 1ste nazicht gegevens nazicht op formele elementen begin juni 2007
97% van cc’s tijdig ingestuurd ca. 60% van cc’s stuurde volledige set excelmappen aandachtspunten? alleen beveiligde versie opsturen één versie volledigheid van gegevens

19 2de nazicht gegevens detailnazicht vanaf juli 2007 resultaten?
op basis van checklist (40-tal elementen) excelmappen objectief, voor elk cc minimaal zelfde nazicht eventuele interpretatieverschillen komen snel aan het licht resultaten? perfectie bestaat niet, ook niet bij registratie 75% van alle cc’s  nazorg nodig  mail met vragen/bemerkingen  telefoontje

20 aandachtspunten registratie
(1) uitsplitsing activiteiten over locaties (2) volledige registratie samenwerking (3) noteren van duiding bij educatieve activiteiten (4) diensten in huis (5) actieve klanten (6) inkomsten en uitgaven diversen (7) personeel volledig invullen

21 (1) uitsplitsing activiteiten over locaties
<>

22 (2) volledige registratie samenwerking
witte kolom  aantal activiteiten in samenwerking grijze kolommen  met welke actoren werd samengewerkt vaak vergeten in te vullen

23 (3) duiding bij educatieve activiteiten
publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit mag je registreren als duiding promotie <> duiding

24 (4) diensten in huis enkel educatieve diensten in huis
in het vak omschrijving inhoudelijke omschrijving van de activiteit (niet louter de actor!)

25 (5) actieve klanten 831 + 1242 = 2073 <> 1735 actieve klant?
= <> 1735 actieve klant? persoon met minstens één deelname tijdens refertejaar  best vertrekken vanuit adressenbestand

26 (6) inkomsten en uitgaven diversen
inkomsten en uitgaven niet eigen aan werking cc alleen werkelijke kasstromen wat niet registreren als diversen? interne transacties overgedragen winst of verlies vorig boekjaar wat onder andere thema’s thuishoort

27 divers of niet? geen divers wel divers
onderhoud auto, ticketverkoop voor derden zonder winstmarge, toelage van gemeente aan vzw, vestiairegeld, subsidie Vlaamse overheid aan gemeente, subsidie vvc aan gemeente, overgedragen winst vorig boekjaar, teruggave werkingskost gebouwen wegens toepassen verdeelsleutel… wel divers ristorno verzekering, minwaarde of meerwaarde bij ticketverkoop voor derden, bankkosten, nalatigheidintresten, schadevergoeding…

28 (7) personeel onvolledig ingevuld
alle gegevens invullen ook aantal werkdagen afwezigheid  enkel gebruikt om aantal vte te nuanceren  geen statistiek over werkverzuim! verandering in statuut, niveau, vte…  periode steeds afbakenen gelegenheidspersoneel  vte’s ramen blanco lijnen of lay-out zijn overbodig en verhinderen het automatisch inlezen

29 voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006
gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

30 gegevensset voor 2007 2006 2006 2006 cultuurcentrum 2006 2007 2007
activiteiten 2006 2007 financiën 2006 2007 cultuurcentrum personeel 2006 publiekswerving 2007 infrastructuur

31 activiteiten voor scholen
betere registratie omkaderingsactiviteiten voor scholen excelmap activiteiten_deelnemers werkblad: scholen en actieve klanten

32 infrastructuur wat is al gebeurd?
begripsafbakening met hulp van feedbackgroep alle oude fiches worden omgezet in excelmappen terugkoppeling aan aantal cultuurcentra (beginfase) elektronisch document laten nakijken eventueel verbeteringen einddoel: terugkoppeling aan alle cultuurcentra voordeel? geen invulwerk meer voor cultuurcentra elektronisch document is mogelijke input voor database

33 gewijzigde regelgeving
voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

34 aanpassing decreet: subsidie
enveloppensubsidie euro voor categorie A euro voor categorie B euro voor categorie C besteding? loonkosten stafleden die werken in cultuurcentrum (A of B-niveau) bijkomende subsidie categorie A  convenant cc en Vlaamse overheid categorie B en C  inspanningsverbintenis

35 ontwerp uitvoeringsbesluit
enveloppensubsidie minstens vijfvoud hiervan blijven uitgeven bijkomende subsidie: wat indienen? categorie A: wordt bepaald in overleg met kabinet categorie B en C inspanningsverbintenis goedgekeurd door gemeenteraad timing bijkomende subsidie? indienen vóór 1 december 2007

36 overzicht prioriteiten
bereiken van nieuw publiek verruiming aanbod met door Vlaamse overheid gesubsidieerde/ondersteunde gezelschappen gezelschappen uit podium (nieuw talent), vanuit het kunstendecreet erkende gezelschappen… ondersteunen/toegankelijk maken van aanbod lokale gezelschappen en verenigingen  technische, organisatorische, inhoudelijke, financiële ondersteuning van publieksactiviteiten van lokale gezelschappen

37 inspanningsverbintenis (categorie B en C)
duidelijk lokaal engagement van gemeente en cc gemeente (gemeenteraadsbeslissing) moet verklaren: te werken aan één, twee of drie prioriteiten de verkregen subsidie aanwenden voor de gekozen prioriteiten verklaren jaarlijks een verantwoording in te dienen volgens model administratie

38 verantwoordingsnota (categorie B en C)
jaarlijks indienen vóór 1 juni vermelding van gekozen prioriteit(en) inhoudelijke beschrijving van concrete activiteiten, projecten… eigen evaluatie van gekozen projecten budget dat voorzien was door gemeente de afrekening per prioriteit BONDIG! doel van deze bijkomende subsidie? stimulans voor gemeente én cultuurcentrum minimale planlast

39 voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

40 info? www.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen team lokaal cultuurbeleid Arenbergstraat 9 - 4de verdieping 1000 Brussel Christine Van de Steene [t] [e] Andy Vandervoort [t] [e]


Download ppt "cultuurcentra in cijfers"

Verwante presentaties


Ads door Google