De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© foto Ann Dewulf cultuurcentra in cijfers voorstelling publicatie Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© foto Ann Dewulf cultuurcentra in cijfers voorstelling publicatie Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 © foto Ann Dewulf cultuurcentra in cijfers voorstelling publicatie Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

2 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 2 Vandaag  voorstelling cultuurcentra in cijfers  stand van zaken gegevens 2006  gegevensregistratie 2007  gewijzigde regelgeving  vragen

3 © foto Ann Dewulf voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

4 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 4  publicatie voor cultuurcentra (<> brede publiek)  gegevens refertejaar 2005  5 thema’s  spreiding van cc’s over Vlaanderen (kaartje)  financiën  personeel  cultuurspreiding (activiteiten en deelnemers)  cultuurparticipatie

5 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 5 wegwijs in de publicatie  geen tekstboek  titel = vraag  grafiek = antwoord  tabel = voor meerwaardezoeker  niet alle materiaal verwerkt in publicatie  pionierswerk  juistheid van gegevens primeert  geen cijfers over cultuurcentra apart (uitzondering: subsidiebedragen 2005)  bloemlezing

6 Welke inkomsten hebben de cultuurcentra? gemiddeld: 1 448 765,97 euro mediaan:1 282 430,72 euro gemiddeld: 420 745,10 euro mediaan: 422 604,10 euro gemiddeld: 658 725,59 euro mediaan:574 486,14 euro

7 wat is de herkomst van de subsidies?

8 wat is de herkomst van eigen inkomsten?

9 wat zijn de belangrijkste uitgaven? gemiddeld: 3 023 978,20 euro mediaan: 2 718 201,19 euro gemiddeld: 1 441 235,30 euro mediaan: 1 116 464,64 euro gemiddeld: 910 436,95 euro mediaan: 934 728,96 euro

10 wat is gemiddelde loonkost per cultuurfunctionaris? gemiddelde loonkost 55 210,56 euro mediaan loonkost 53 619,18 euro

11 Hoeveel stafleden zijn er gemiddeld per cc?

12 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 12 gegevens personeel  beperkte uitwerking in cultuurcentra in cijfers  registratie is niet eenvoudig  gegevens vertoonden verschillende interpretaties  gevolg: onvolledige gegevens  refertejaar  2005: beperkt tot stafleden  2006: extra inspanning bij nazicht  meer rapportering?

13 verhouding receptieve en eigen activiteiten? 75,69% 24,31% 71,12 28,88 85,43 14,57

14 eigen activiteiten (%) eigen activiteiten deelnemers (%)

15 eigen activiteiten voor scholen (%) deelnemers eigen activiteiten voor scholen (%)

16 Hoeveel eigen activiteiten worden omkaderd? (%)

17 © foto Ann Dewulf voorstelling cultuurcentra in cijfers gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen stand van zaken gegevens 2006

18 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 18 1 ste nazicht gegevens nazicht op formele elementen begin juni 2007 excelmappen 97% van cc’s tijdig ingestuurd ca. 60% van cc’s stuurde volledige set aandachtspunten? • alleen beveiligde versie opsturen • één versie • volledigheid van gegevens

19 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 19 2de nazicht gegevens detailnazicht vanaf juli 2007 excelmappen op basis van checklist (40-tal elementen)  objectief, voor elk cc minimaal zelfde nazicht  eventuele interpretatieverschillen komen snel aan het licht resultaten? • perfectie bestaat niet, ook niet bij registratie • 75% van alle cc’s  nazorg nodig  mail met vragen/bemerkingen  telefoontje

20 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 20 aandachtspunten registratie  (1) uitsplitsing activiteiten over locaties  (2) volledige registratie samenwerking  (3) noteren van duiding bij educatieve activiteiten  (4) diensten in huis  (5) actieve klanten  (6) inkomsten en uitgaven diversen  (7) personeel volledig invullen

21 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 21 (1) uitsplitsing activiteiten over locaties 145 + 34 <> 1 + 29 + 0

22 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 22 (2) volledige registratie samenwerking  witte kolom  aantal activiteiten in samenwerking  grijze kolommen  met welke actoren werd samengewerkt  vaak vergeten in te vullen

23 (3) duiding bij educatieve activiteiten  publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit  mag je registreren als duiding  promotie <> duiding …

24 (4) diensten in huis  enkel educatieve diensten in huis  in het vak omschrijving  inhoudelijke omschrijving van de activiteit (niet louter de actor!)

25 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 25 (5) actieve klanten 831 + 1242 = 2073 <> 1735 actieve klant?  persoon met minstens één deelname tijdens refertejaar  best vertrekken vanuit adressenbestand

26 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 26 (6) inkomsten en uitgaven diversen  diversen?  inkomsten en uitgaven niet eigen aan werking cc  alleen werkelijke kasstromen  wat niet registreren als diversen?  interne transacties  overgedragen winst of verlies vorig boekjaar  wat onder andere thema’s thuishoort

27 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 27 divers of niet?  geen divers onderhoud auto, ticketverkoop voor derden zonder winstmarge, toelage van gemeente aan vzw, vestiairegeld, subsidie Vlaamse overheid aan gemeente, subsidie vvc aan gemeente, overgedragen winst vorig boekjaar, teruggave werkingskost gebouwen wegens toepassen verdeelsleutel…  wel divers ristorno verzekering, minwaarde of meerwaarde bij ticketverkoop voor derden, bankkosten, nalatigheidintresten, schadevergoeding…

28 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 28 (7) personeel onvolledig ingevuld  alle gegevens invullen  ook aantal werkdagen afwezigheid  enkel gebruikt om aantal vte te nuanceren  geen statistiek over werkverzuim!  verandering in statuut, niveau, vte…  periode steeds afbakenen  gelegenheidspersoneel  vte’s ramen  blanco lijnen of lay-out zijn overbodig en verhinderen het automatisch inlezen

29 © foto Ann Dewulf voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gewijzigde regelgeving vragen gegevensregistratie 2007

30 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 30 gegevensset voor 2007 cultuurcentrum activiteiten 2007 personeel financiën publiekswerving 2007 2006 infrastructuur 2007

31 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 31 activiteiten voor scholen  betere registratie omkaderingsactiviteiten voor scholen  excelmap activiteiten_deelnemers  werkblad: scholen en actieve klanten

32 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 32 infrastructuur  wat is al gebeurd?  begripsafbakening met hulp van feedbackgroep  alle oude fiches worden omgezet in excelmappen  terugkoppeling aan aantal cultuurcentra (beginfase)  elektronisch document laten nakijken  eventueel verbeteringen  einddoel: terugkoppeling aan alle cultuurcentra  voordeel?  geen invulwerk meer voor cultuurcentra  elektronisch document is mogelijke input voor database

33 © foto Ann Dewulf voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 vragen gewijzigde regelgeving

34 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 34 aanpassing decreet: subsidie  enveloppensubsidie  325 000 euro voor categorie A  190 000 euro voor categorie B  110 000 euro voor categorie C  besteding?  loonkosten  stafleden die werken in cultuurcentrum (A of B-niveau)  bijkomende subsidie  categorie A  convenant cc en Vlaamse overheid  categorie B en C  inspanningsverbintenis

35 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 35 ontwerp uitvoeringsbesluit  enveloppensubsidie  minstens vijfvoud hiervan blijven uitgeven  bijkomende subsidie: wat indienen?  categorie A: wordt bepaald in overleg met kabinet  categorie B en C  inspanningsverbintenis goedgekeurd door gemeenteraad  timing bijkomende subsidie?  indienen vóór 1 december 2007

36 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 36 overzicht prioriteiten  bereiken van nieuw publiek  verruiming aanbod met door Vlaamse overheid gesubsidieerde/ondersteunde gezelschappen  gezelschappen uit podium (nieuw talent), vanuit het kunstendecreet erkende gezelschappen…  ondersteunen/toegankelijk maken van aanbod lokale gezelschappen en verenigingen  technische, organisatorische, inhoudelijke, financiële ondersteuning van publieksactiviteiten van lokale gezelschappen

37 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 37 inspanningsverbintenis (categorie B en C) duidelijk lokaal engagement van gemeente en cc gemeente (gemeenteraadsbeslissing) moet verklaren:  te werken aan één, twee of drie prioriteiten  de verkregen subsidie aanwenden voor de gekozen prioriteiten  verklaren jaarlijks een verantwoording in te dienen volgens model administratie

38 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 38 verantwoordingsnota (categorie B en C) jaarlijks indienen vóór 1 juni  vermelding van gekozen prioriteit(en)  inhoudelijke beschrijving van concrete activiteiten, projecten…  eigen evaluatie van gekozen projecten  budget dat voorzien was door gemeente  de afrekening per prioriteit  BONDIG! doel van deze bijkomende subsidie?  stimulans voor gemeente én cultuurcentrum  minimale planlast

39 © foto Ann Dewulf voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

40 Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen cultuurcentra in cijfers 40 info?  www.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid  Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen team lokaal cultuurbeleid Arenbergstraat 9 - 4 de verdieping 1000 Brussel  Christine Van de Steene [t] 02 553 42 61 [e] christine.vandesteene@cjsm.vlaanderen.be  Andy Vandervoort [t] 02 553 42 17 [e] andy.vandervoort@cjsm.vlaanderen.be


Download ppt "© foto Ann Dewulf cultuurcentra in cijfers voorstelling publicatie Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google