De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene chemie Een Nieuwe Scheikunde module. Ontwikkelaars: Miek Scheffers Kitty Janssen Arno Verhofstad Véronique van de Reijt, coach

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene chemie Een Nieuwe Scheikunde module. Ontwikkelaars: Miek Scheffers Kitty Janssen Arno Verhofstad Véronique van de Reijt, coach"— Transcript van de presentatie:

1 Groene chemie Een Nieuwe Scheikunde module. Ontwikkelaars: Miek Scheffers Kitty Janssen Arno Verhofstad Véronique van de Reijt, coach (v.vandereijt@fontys.nl) Sept 2009

2 Programma Groene chemie • Voor wie en met wie? • Opzet van de module • De verschillende onderdelen • Info en vragen

3 Voor wie en met wie? Groene chemie • In opdracht van de VNCI • Samenwerking met Tronox (producent titaandioxide) • Samenwerking met TU Delft; Prof. dr. I. Arends • Voor leerlingen van 5 HAVO, 5 VWO

4 Opzet van de module Groene chemie • Introductie • Eindopdracht • 3 thema’s (hoofdstukken) incl. kenniskaarten: • Atoomeconomie • Energiebalans • Proceschemie • Casussen gekoppeld aan de eindopdracht • Kanjerkaarten • Ionische vloeistoffen • LCA • Toetsing Totaal: 12 lessen

5 Moduleschema Groene Chemie Kanjeronderwerpen - Ionische vloeistoffen - LCA Introductie • Principes Groene Chemie • Blauwe fles • Intorductie eindopdracht Atoomeconomie • rol katalysator •E-factor Energiebalans •Q=m·c·ΔT •Reactiewarmte •Vormingswarmte Proceschemie •Batch/Continu •Stofstromen/Temperatuur •Reactoren / scheidingsprocessen •Recyclestromen •Nieuwe ontwikkelingen Toepassen •Casus: Adipinezuur •Atoombalans •Processchema •Energiebalans •Principes Groene Chemie •Casus: Titaandioxide •Atoombalans •Processchema •Energiebalans •Principes Groene Chemie Toetsing Contextvraag: Wat betekent groene chemie bij de keuze van een productiemethode? Welke aspecten zijn dan van belang en hoe weeg je die tegen elkaar af?

6 Introductie Groene chemie • Verkenning van de Chemische Industrie • Principes Groene Chemie • Principes toepassen a.d.h.v. een experiment  de Groene Blauwe Fles • Introductie van de eindopdracht

7 Principes Groene Chemie Groene chemie 1. Preventie 2. Atoomeconomie. 3. Minder gevaarlijke chemische productiemethoden 4. Ontwikkelen van veiliger chemische stoffen 5. Veiliger oplosmiddelen 6. Energie-efficiënt ontwerpen 7. Gebruik van hernieuwbare grondstoffen 8. Reacties in weinig stappen 9. Katalyse 10. Ontwerpen met het oog op afbraak 11. Tussentijdse analyse met het oog op preventie van milieuverontreiniging 12. Veiliger chemie om ongelukken te voorkomen 1. Prevent wastes 2. Renewable materials 3. Omit derivatization steps 4. Degradable chemical products 5. Use safe synthetic methods 6. Catalytic reagents 7. Temperature, Pressure ambient 8. In-Process Monitoring 9. Very few auxiliary substances 10. E-factor, maximize feed product 11. Low toxicity of chemical products 12. Yes it’s safe

8 Eindopdracht Groene chemie Binnen een straal van 10 km van jullie leefomgeving wordt een chemische fabriek, die een bepaald product gaat vervaardigen, gepland. Het product kan via twee syntheses/productieroutes bereid worden. Bekijk het proces door de ogen van een “groen” chemicus aan de hand van de twaalf principes van de groene chemie en geef een advies t.a.v. de keuze van de productieroute.

9 Moduleschema Groene Chemie Kanjeronderwerpen - Ionische vloeistoffen - LCA Introductie • Principes Groene Chemie • Blauwe fles • Intorductie eindopdracht Atoomeconomie • rol katalysator •E-factor Energiebalans •Q=m·c·ΔT •Reactiewarmte •Vormingswarmte Proceschemie •Batch/Continu •Stofstromen/Temperatuur •Reactoren / scheidingsprocessen •Recyclestromen •Nieuwe ontwikkelingen Toepassen •Casus: Adipinezuur •Atoombalans •Processchema •Energiebalans • Principes Groene Chemie •Casus: Titaandioxide •Atoombalans •Processchema •Energiebalans • Principes Groene Chemie Toetsing Contextvraag: Wat betekent groene chemie bij de keuze van een productiemethode? Welke aspecten zijn dan van belang en hoe weeg je die tegen elkaar af?

10 Energiebalansen Groene chemie • Energiebalansen van fysische processen  verwarmen/afkoelen  faseverandering • Energiebalansen van chemische processen  vormingswarmte  reactiewarmte • Warmtewisselaars

11 Proceschemie Groene chemie • Procesindustrie • Blokschema’s • Batch en continuprocessen • Typen reactoren • Scheiden en recyclen • Massa- en energiebalansen  Telkens de link naar duurzame ontwikkelingen

12 Atoomeconomie Groene chemie

13 E-factor en Vervuilingscoefficient Groene chemie Ontwikkeld door Prof. Roger Sheldon van de TU Delft E-factor = Massa (totaal in) – massa ( werk. opbrengst product) Massa (werk. opbrengst product) Industrie Productie (ton) E-factor (kg afval/kg prod) Olie industrie10 6 -10 8 < 0,1 Bulk chemie10 2 -10 6 < 1-5 Fijn chemie10 2 -10 4 5.. 50 Farmaceutische industrie 10-10 3 25.. >100 Vervuilingscoefficient Q Hieronder verstaan we de mate waarin een stof vervuilend/gevaarlijk is. Bv: WaterQ=0 Niet schadelijke zouten zoals NaCl Q=1 Giftige producten Q=100.. 1000

14 Moduleschema Groene Chemie Kanjeronderwerpen - Ionische vloeistoffen - LCA Introductie • Principes Groene Chemie • Blauwe fles • Intorductie eindopdracht Atoomeconomie • rol katalysator •E-factor Energiebalans •Q=m·c·ΔT •Reactiewarmte •Vormingswarmte Proceschemie •Batch/Continu •Stofstromen/Temperatuur •Reactoren / scheidingsprocessen •Recyclestromen •Nieuwe ontwikkelingen Toepassen •Casus: Adipinezuur •Atoombalans •Processchema •Energiebalans • Principes Groene Chemie •Casus: Titaandioxide •Atoombalans •Processchema •Energiebalans • Principes Groene Chemie Toetsing Contextvraag: Wat betekent groene chemie bij de keuze van een productiemethode? Welke aspecten zijn dan van belang en hoe weeg je die tegen elkaar af?

15 Casussen Groene chemie Product •Verschillende syntheseroutes: titaandioxide en/of adipinezuur •Procesgegevens •Film van het productieproces TiO 2 Eindopdracht •Processchema •Bepaal de atoomeconomie en de E-factor van beide processen. •Bereken van verschillende processtappen de energie-efficiency. •Beargumenteer aan de hand van de 12 principes van groene chemie welke syntheseroute het “groenst” is.

16 Kanjeronderwerpen Groene chemie •LCA; life cycle analysis •Ionische vloeistoffen

17 Duurzame module; vele mogelijkheden Groene chemie • Groene experimenten zo in te voegen • Atoomeconomie, Energiebalansen, Proceschemie (keuze mogelijk t.a.v. volgorde) • Nieuwe Groene Syntheseroute dan nieuwe casus • Meerdere casussen of niet • Groepswerk of individueel • ……

18 Info en vragen… Groene chemie • www.scheikundeinbedrijf.nl • Info VNCI modulen Nieuwe Scheikunde (p.sloet@c3.nl) • Info Module Groene Chemie (v.vandereijt@fontys.nl)


Download ppt "Groene chemie Een Nieuwe Scheikunde module. Ontwikkelaars: Miek Scheffers Kitty Janssen Arno Verhofstad Véronique van de Reijt, coach"

Verwante presentaties


Ads door Google