De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslaglegging en verantwoording door de Ouderraad 22 september 2011 R

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslaglegging en verantwoording door de Ouderraad 22 september 2011 R"— Transcript van de presentatie:

1 Verslaglegging en verantwoording door de Ouderraad 22 september 2011 R.K. Daltonbasisschool “De Leer”

2 Agenda Notulen vorige vergadering
Overzicht van de activiteiten van de commissies Financieel jaarverslag Ouderraadsleden Ouderraadsleden

3 Notulen jaarvergadering 21 september 2010

4 Verslag jaarvergadering 2010 ouderraad (OR)
basisschool “De Leer” Hengelo (Gld.) Dinsdag 21 september uur 1. Opening De voorzitter Stephen Rouppe van der Voort heet alle iedereen van harte welkom. Dank voor de komst. Ieder jaar wordt deze vergadering georganiseerd door de OR zodat wij verantwoording kunnen afleggen voor het beleid, de begroting en de activiteiten. Onze penningmeester is Natasja Duin. 2. Notulen vorige jaarvergadering De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Overzicht van de activiteiten van de ouderraad De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten zoals o.a. Pasen, carnaval, kerstviering en het grote sinterklaasfeest. De leden van de sinter-klaascommissie leggen uit wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een dergelijk dag. In september starten de voorbereidingen al, er moet een ludieke actie worden bedacht, de kleren van sinterklaas en de pieten moeten in orde worden gemaakt. Er worden cadeautjes aangeschaft, de surpriseavond wordt georganiseerd en op de dag zelf worden om uur sinterklaas en de pieten geschminkt. Vanaf september tot de sinterklaasviering een vol programma voor deze commissie. Dit jaar hebben de leer-krachten zelf foto’s gemaakt van dit feest. De fotocamera’s zijn aangeschaft door een bijdrage van de ouderraad en bij iedere happening kunnen de groepen nu zelf mooie foto’s maken voor de website.

5 4. Toelichting op het financieel jaarverslag door Natasja Duin
Natasja, de penningmeester van de OR geeft een toelichting op de cijfers van afgelopen periode. De financiële stukken hangen ter inzage op de twee prikborden in de gang. Ook dit jaar zijn we weer op een positief resultaat uitgekomen. Voor dit jaar is de ouder-bijdrage wederom op € 25,-- vastgesteld. Van het geld is er vorig jaar muziekles voor de kinderen gefinancierd, er zijn fototoestellen gekocht, Ingrid heeft geld ontvangen voor het prachtig aankleden van onze school. Er is op dit moment een spaartegoed van circa € 6.700,-- in kas. Het geld wordt gereserveerd voor bijvoorbeeld een groot schoolreisje richting De Efteling, ook bestaat de school over een niet al te lange tijd 100 jaar en hiervoor wordt een reünie georganiseerd. Hier is ook geld voor beschikbaar gesteld. Er komt een vraag uit het publiek of er wel eens gekeken is naar combinatiekorting bij een busmaatschappij. Dit is inderdaad al eens onderzocht, alleen is dit niet mogelijk. Wel worden er altijd offertes aangevraagd bij diverse busmaatschappijen. De laatste schooldag met medewerking van Warboel heeft wat extra kosten met zich meegebracht. Dit was volgens de meerderheid van het publiek wel de moeite waard. Het ging om een bedrag van € 130,-- maar de voorbereidingsdag hoorde hier ook bij en deze was ook heel super. De penningmeester dankt de kascommissie bestaande uit Brigitte Scholtink en Ronald Lankhorst voor hun controle. Ronald Lankhorst verlaat de kascommissie en Sandra Droppers neemt zijn plaats in. Waarvoor hartelijk dank. 5. De herverkiezing van de ouderraadsleden Dit jaar hebben we 2 nieuwe leden en 2 aftredende leden. Er is dan ook weer een complete bezetting voor dit schooljaar. Een hartelijk welkom voor Jorine Lankhorst en Ilse Sips.

6 6. Afscheid van de aftredende ouderraadsleden
Dorinda v.d. Kolk en Miriam Zwiekhorst ontvangen een bloemetje voor hun afscheid en een hartelijke dank voor hun inzet. Anita Kroonen, directeur van onze school, geeft namens de school ook een bloemetje. Anita is trots dat we dit nieuwe schooljaar weer een complete OR en MR hebben. Ze kijkt even terug op het afgelopen jaar en geeft een compliment aan de OR-leden dat er met een ouderbijdrage van € 25,-- zoveel leuke dingen voor de kinderen georganiseerd worden. Hiervan wordt ook het klassenbudget betaald. Het team en Ingrid zijn hier heel blij mee. 7. Rondvraag en afsluiting Er zijn verder geen vragen meer. De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid. Na de pauze wordt het woord gegeven aan Petra Hilderink. Zij geeft muziekles aan de kinderen van onze school. Petra legt eerst uit hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van een kind. Wat sport is voor het lichaam is muziek voor de geest. Muziek maakt intelligent. Alle ouders die deze avond erbij waren hebben zelf door het luisteren naar muziek en het meedoen aan een leuke dans kunnen ervaren hoe ontspannend dit is. Na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog even nagepraat over deze avond. Einde

7 Activiteiten van de commissies
Schoolfotograaf Sinterklaasviering Kerstviering Carnaval Pasen Kamp groep 8 Schoolreisje Laatste schooldag Kriebelteam 7

8 Financieel jaarverslag
Begroting Conclusie kascommissie

9 Financieel Jaaroverzicht 2010/2011 en begroting 2011/2012
Baten Begroting 11/12 Afrekening 10/11 Begroting 10/11 Ouderbijdrage € ,50 183*25 + 9*12,5 € ,50 € ,00 Subsidie Oud Papier nvt Diverse opbrengsten Rente spaarrekening € ,50 € ,97 € ,00 € ,77- restant Kaart in Actie Kasverschil € ,00 Totaal Baten € ,00 € ,70 € ,00 Lasten Sinterklaasfeest € ,00 € ,48 € ,00 Kerstfeest € ,00 € ,00 € ,00 Kado's en bloemen € ,00 o.a. jubilea, dag van de leraar, afscheid ORleden € ,77 € ,00 Pasen € ,00 € ,28 overschreden: eierboer bestaat niet meer, budget volgend jaar ↑ € ,00 Kampgeld € ,00 24*35 € ,00 leerling bijgekomen in loop jaar € ,00 Laatste schooldag € ,45 € ,00 Sportdag € ,00 Klassegeld € ,00 7 gr € ,00 gr 2/3 gesplitst, €50 nabetaald aan gr 2 € ,00 NIEUW Schoolthema's € ,00 Carnaval € ,00 € ,27 Kosten ouderraad € ,14 € ,00 Verzekering € ,48 € ,00 Kleine investeringen € ,49 Fotokosten VERVALT ivm website € ,00 Kosten bank € ,00 € ,06 € ,00 Kosten Jaarvergadering € ,00 € ,33 Schoolvoetbal € ,74 € ,00 Overige aktiviteiten VERVALT, wordt: € ,00 NIEUW Stadsmuseum NIEUW Schoolontbijt Bijdrage koffiegeld € ,00 € ,00 Diverse materialen € ,15 Bijdrage initiatieven school € ,00 € ,00 € ,00 Kriebelteam € ,94 Extraatjes onvoorzien bijv. schaatsen € ,00 Totaal lasten € ,58 Resultaat € ,12

10 Schoolreisje transporteren: € ,12 Bijdrage ouders € ,50 147*22,50+45*18 € ,50 € ,00 Kosten schoolreisje € ,63- Resultaat schoolreisje € ,87 € ,99 Besteed spaargeld € ,00 Ingrid, laatste deel van toegezegde €500 uit 2009 € ,70 besteding spaargeld iom MR: schoolshirts € ,70- Resultaat totaal € ,71- Vermogenspositie € ,86 Werkelijke saldi per einde schooljaar: saldo kas € ,90 saldo spaar € ,66 saldo r.c € ,30

11 Kascontrolecommissie
Brigitte Schooltink Sandra Droppers Op 15 september jl. heeft de kascontrolecommissie haar akkoord gegeven aan voorgaande afrekening. Brigitte Schooltink bedanken we hartelijk voor haar inzet, haar termijn van 2 jaar zit erop. Er is dus een vacature voor deze commissie. Interesse? Meld je aan bij Jorine Lankhorst of Natasja Duin.

12 Goedkeuring KCC en MR Ouderbijdrage blijft ongewijzigd €25 per leerling

13 Leden Ouderraad 2010/2011 Ilse Sips Annemiek Hendriksen
Hanny Kamperman Rini van den Broek Silvia Tiemessen Jorine Maresch-Lankhorst Paulien Eulink Sonja Doenbeek Esther van der Meer Natasja Duin-van Ditmars Stephen Rouppe van der Voort

14 Leden Ouderraad 2010/2011 Ilse Sips Annemiek Hendriksen
Hanny Kamperman Rini van den Broek Silvia Tiemessen Jorine Maresch-Lankhorst Paulien Eulink Sonja Doenbeek Esther van der Meer aftredend Natasja Duin-van Ditmars Stephen Rouppe van der Voort 14

15 Nieuw ouderraadslid Susanne Klein Lenderink
Op 6 oktober tijdens OR vergadering nemen we afscheid van Esther van der Meer en verwelkomen we Susanne Klein Lenderink

16 Leden Ouderraad 2011/2012 Ilse Sips Annemiek Hendriksen
Hanny Kamperman Rini van den Broek Silvia Tiemessen Jorine Maresch-Lankhorst Paulien Eulink Sonja Doenbeek Susanne Klein Lenderink Natasja Duin-van Ditmars Stephen Rouppe van der Voort 16


Download ppt "Verslaglegging en verantwoording door de Ouderraad 22 september 2011 R"

Verwante presentaties


Ads door Google