De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30%-regeling ingekomen werknemers 14 maart 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "30%-regeling ingekomen werknemers 14 maart 2012"— Transcript van de presentatie:

1 30%-regeling ingekomen werknemers 14 maart 2012

2 Belangrijkste veranderingen
Regeling was max. 10 jaar wordt max. 8 jaar (kortingsregeling) Terugblik periode was 10/15 jaar wordt 25 jaar (kortingsregeling) Uit buitenland aangeworven is aangevuld met 150 km grens Salarisnorm ingevoerd om specifieke deskundigheid af te bakenen Tussentijdse toets (eenmalig) wordt jaarlijkse toets Geen regeling meer na einde tewerkstelling ……………….. >>>>>>>>Overgangsrecht

3 Ongewijzigd Extraterritoriale kosten blijven belastingvrije Geen ET-vergoeding naast 30%-regeling Schoolgelden internationaal onderwijs is ET en mag naast de 30%-regeling Partiële buitenlandse belastingplicht Omzetten rijbewijs met 30%-beschikking Beschikking 30%-regeling door kantoor Buitenland Pilot-overeenkomsten met advieswereld

4 Uit buitenland aangeworven
Schaarse specifieke deskundigen/uitgangspunt Bijzondere situaties, o.a. profvoetballers HR: niet - anders dan voor stage of studie - werkzaam in Nederland Woonplaats relevant/straal 150 km/24 maanden en 2/3 Uitzondering straal van 150 km/promovendi Vervolgens voldoen aan salarisnorm tenzij uitzondering Voorbeelden

5 150 km (verboden gebied) Voorbeeld 1 Werknemer werkte in de jaren in Nederland, tevens woonplaats. Op 1 december 2010 geëmigreerd, teruggekeerd naar Italië. Hij wordt per 1 maart 2012 weer uitgezonden naar Nederland. Oplossing: 24 maanden rekenen vanaf 1 maart > 8 maanden in deze periode in ‘verboden’ gebied? Ja, geen 30%-regeling mogelijk. Wel ET-kosten. Nee, (in beginsel) regeling mogelijk. Of: > 16 maanden wonen buiten ‘verboden’ gebied.

6 2/3 in 24 maanden Voorbeeld 2 X woont in Italië en is per 1 november 2011 aangeworven door een NL-inhoudingsplichtige om per 1 december 2012 in Nederland te komen werken. Hij komt met zijn gezin al per 1 maart 2012 naar Nederland en rust tot die tijde op zijn…. Oplossing: wel uit het buitenland aangeworven, regeling?

7 Straal 150 km Voorbeeld 3 Werknemer wordt per 1 maart 2012 aangeworven door NL-inhoudingsplichtige. Woont in Frankrijk > 150 km straal. Heeft tot 1 maart 2012 vier jaar gewerkt in Brussel voor Belgische werkgever. Oplossing: 4 AWR toepassen

8 Uit buitenland aangeworven/straal 150 km
Voorbeeld 4 X woont in Engeland (>150 km) en werkt vier jaar voor Nederlandse inhoudingsplichtige in België. Per 1 maart 2012 wordt de werkplek verlegd naar Nederland. Oplossing: 4 AWR toepassen Bewijs leveren dat woonplaats buiten ‘verboden’ gebied ligt!

9 Promoveren in ‘verboden’ gebied
Uitzondering straal van 150 km Tewerkstelling van een werknemer met de titel van doctor (gepromoveerde) binnen een jaar na het behalen van deze titel? Ja, buiten beschouwing blijft de periode van verblijf in het kader van het behalen van deze titel in Nederland of binnen de straal van 150 kilometer van de grens van Nederland, plus de periode na de promotie tot de aanvang tewerkstelling. Voorafgaand: wel straal van 150 km van toepassing.

10 Promotie-onderzoek Voorbeeld 1
Master woont in Spanje en besluit in 2008 zijn promotie-onderzoek in Leuven te voltooien. Op 1 maart 2012 titel van dr. en Philips werft hem aan voor een werkplek in Eindhoven per 1 september 2012. De woonplaats periode 2008 tot 1 september 2012 is geen belemmering voor de regeling. Voorbeeld 2 Conform 1, promotie-onderzoek in Groningen en woonplaats Groningen

11 150 kilometergrens (1) 11

12 Inkomenscriterium (1) A. Salarisnorm van € (excl. vrije vergoeding) Bruto- of netto contract speelt geen rol. Het loon moet de norm halen. Buitenlands loon telt mee (alle loon Wet IB2001) Parttimers, geen aparte regeling Regeling functieroulatie is vervallen

13 Inkomenscriterium (2) B. Verlaagde salarisnorm Norm € , excl. vrije vergoedingen Wie: masters jonger dan 30 jaar instelling voor wetenschappelijk onderwijs (bewijs leveren) Let op! zodra de leeftijd van 30 jaar wordt bereikt, geldt deze verlaagde norm niet meer ingaande de maand daaropvolgend

14 Inkomenscriterium (3) C. Geen salarisnorm a. werknemer die in het kader van wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk onderwijs in Nederland tewerkgesteld wordt bij een onderzoeksinstelling die is aangewezen op grond van artikel 3.18b, onderdelen a of b, van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, of b. werknemer die in Nederland wordt tewerkgesteld als arts in opleiding tot specialist aan een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie aangewezen opleidingsinstituut.

15 Inkomenscriterium (4) Salarisnorm wordt jaarlijks aangepast m.i.v. 2013! Indien in arb. ovk. vastligt dat het relevante loon jaarlijks aangepast wordt aan de norm, voldoet het contract aan de voorwaarden. Het relevant loon moet de norm halen, anders geen ingekomen werknemer (meer). De ruimte voor de 30%-regeling is max. 30% van de grondslag, minder mag dus ook. Bij aanvang en einde tewerkstelling mag in dat jaar herleid worden om te toetsen aan de norm. Bijzondere situaties van verlof en salarisnorm (URLB) (alleen ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof)

16 Looptijd 30%-regeling Looptijd oud: 10 jaar met tussentijdse toets Kortingen begin van de rit: verzoek te laat of bij voorafgaande inhoudingsplichtige regeling niet aangevraagd Korting eind van de rit: Verblijf/tewerkstelling in Nederland, voorafgaand aan (1ste) tewerkstelling. Tussentijdse toets, in alle gevallen: 60 maanden na de eerste dag van de tewerkstelling bij de eerste inhoudingsplichtige! Looptijd nieuw: 8 jaar met jaarlijkse toets (Wijziging) door einde looptijd! Regeling stopt op moment van einde tewerkstelling in Nederland!

17 Kortingsregeling Oud: Terugblik 10 jaar Terugblik 15 jaar Alle verblijf/tewerkstelling in Nederland wordt gekort (maanden) Nieuw: 10 jaar wordt 25 jaar Beperkte kortingen verblijf/tewerkstelling in Nederland (foutje in UBLB) Wel werknemer maar geen verblijf/tewerkstelling: periode eveneens korten

18 Overgangsmaatregelen (1)
Voor wie: Tewerkstelling aangevangen voor 1 januari 2012! Wel/geen beschikking niet relevant Wel/geen verzoek gedaan is niet relevant Looptijd beschikking is niet relevant Voorwaarden ‘oude’ regeling zijn van toepassing ook als de nieuwe regeling voordeliger uitpakt Tussentijdse toets cruciaal voor gevolgen Positief nieuws voor werknemers: Voor tewerkstellingen aangevangen voor 1 januari 2012 blijft de looptijd 10 jaar met tussentijdse toets De verlengde kortingsregeling geldt alleen voor tewerkstellingen vanaf 1 januari 2012

19 Overgangsmaatregelen (2)
Toetsmoment is altijd 60 maanden na aanvang (eerste) tewerkstelling Looptijd beschikking niet relevant Verandering inh.pl. niet relevant Op 1 januari 2012 toetsmoment gepasseerd: Regeling loopt door tot einde looptijd volgens beschikking Bij verandering inh.pl. na 1 jan blijft oude recht gelden

20 Tussentijdse toets Op 1 januari 2012 toetsmoment nog niet gepasseerd:
Regeling loopt door tot toetsmoment Op toetsmoment voldoen aan deel nieuwe voorwaarden 150 kilometergrens (in verleden) Salarisnorm Verandering inh.pl. in periode tot toetsmoment tot toetsmoment loopt regeling door en vanaf dat moment nieuwe voorwaarden Eerste tewerkstelling op 1 januari 2007

21 Verlies 30%-regeling Niet voldoen aan salarisnorm in jaar x Voor jaar x geldt 30%-regeling niet Voor jaren x+ ook geen regeling meer mogelijk Partiële buitenlandse belastingplicht Volgt de regeling Jaar x en jaren x+ geen faciliteit meer Peildatum box 3 = 1 januari, 00-uur

22 Extraterritoriale kosten
Wel/geen 30%-regeling Wat zijn ET-kosten Kosten ambulant verkeer Kosten zijn werkgeverslasten (W) Kostenvergoeding/verstrekking is loon (L) Kostenvergoeding/verstrekking is ET (ET)

23 Extraterritoriale kosten
Voorafgaand aan tewerkstelling Tijdens tewerkstelling Einde tewerkstelling en na-ijl

24 Extraterritoriale kosten?
Voorafgaand aan tewerkstelling: Aanwervingsactiviteiten Sollicitatiekosten Kosten opstellen arb. ovk. Legeskosten vergunningen Kennismakingsbezoek werknemer/entreegesprek Kennismakingsbezoek gezin Verhuiskosten Verzoek 30%-regeling

25 Extraterritoriale kosten?
Tijdens tewerkstelling: Huisvesting regelen Dubbele huisvestingskosten Eerste huisvesting 18%-regel Inburgeringskosten gezin Cola Schoolgelden/taalcursussen Reiskosten, woon-werk, familiebezoek Adviseurskosten Hogere belastingtarieven Opslagkosten meubels land van herkomst

26 Extraterritoriale kosten?
Einde tewerkstelling en na-ijl: Exitgesprek Verhuiskosten Kosten verkoop eigen woning Medische vaccinaties

27 Expatregeling


Download ppt "30%-regeling ingekomen werknemers 14 maart 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google