De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet van Ohm. Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram aan te klikken komt de foto bij het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet van Ohm. Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram aan te klikken komt de foto bij het."— Transcript van de presentatie:

1 Wet van Ohm

2 Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram aan te klikken komt de foto bij het antwoord te staan. Introductie Werkboek en foto’s De fotoknop wordt gebruikt om het scherm vast te leggen Met de werkboek knop worden foto’s en tekst vastgelegd in het werkboek van de Spark De deelknop wordt gebruikt om je verslag te exporteren of te af te drukken om je werk in te leveren Opmerking: je kan een foto maken van de eerste pagina van je werkboek en dit dan als voorblad van je verslag gebruiken

3 Wet van Ohm Vraagstelling Zowel in de moderne electronica als bij een oude stroomgenerator is er een fundamentele samenhang tussen spanning op een schakeling, de stroomsterkte die door het circuit stroomt en de aanwezige weerstand in de schakeling. Wat is deze samenhang?

4 Wet van Ohm Achtergrond George Simon Ohm (1787-1854) ontdekte dat, wanneer de spanning (potentiaal verschil) door een weerstand in te voegen de stroomsterkte verandert. Wij willen in een schakeling de spanning en de stroomsterkte meten, om deze relatie vast te stellen. nikkel bescherm kapje draad koolstof omhulsel omhulsel keramische kern

5 Wet van Ohm Benodigdheden en materialen Verzamel deze materialen, voordat je met je experiment begint: • volt stroomsterkte sensor • laad- en ontlaadschakeling EM-8678 • 2 batterijen 1,5 V • meetsnoeren met bananenstekker

6 Wat is de juiste volgorde Links staan de te volgen stappen voor dit experiment. Ze staan niet in de juiste volgorde. Stel de juiste volgorde van de stappen vast en maak dan een foto van deze pagina. A. Laad de condensator op, met een weerstand er tussen en verzamel de meetgegevens van de spanning en de stroomsterkte. B. Herhaal dit door gebruik te maken van een andere weerstand. C. Ontlaad de condensator gedurende 30 seconden. D. Verbind de volt/stroomsterkte sensor met de Spark.

7 Voorspelling Hoe zal de spanning veranderen in relatie tot de stroomsterkte door gebruik te maken van een weerstand van 10 Ω? Teken je voorspelling in je grafiek. Maak een foto. *Het tekenen van een voorspelling: 1.Druk op om het gereedschap palet te openen 2.Druk op en teken met je vinger de voorspelling. 3.Druk op als je klaar bent. 4.Druk op als je een fout maakt.

8 Wet van Ohm Opstelling 10 Ω weerstand 1.Bouw het circuit op zoals hiernaast, door gebruik te maken van meetsnoeren. De condensator laadt op door de weerstand. De schakelaar moet in de oplaadstand staan. 2.Sluit de spanning/stroomsterkte sensor op de Spark aan.

9 Opstelling Vraag 1: Wat is de juiste plaatsing van de meetsnoeren van de voltmeter en de ampèremeter? a)Volt wordt gemeten in serie met de weerstand en de ampèremeter wordt in serie geschakeld. b)Volt wordt gemeten via het netwerk en de stroomsterkte met een stift. c)Volt wordt in serie gemeten met de weerstand in serie geschakeld, de ampèremeter wordt parallel geschakeld. d) Volt wordt gemeten met de weerstand parallel geschakeld, de ampèremeter is in serie geschakeld. Maak je keuze hieronder en neem een foto van deze pagina.

10 Wet van Ohm Opstelling 10 Ω weerstand 3.Zet de schakelaar in de ontlaad positie voor tenminste 30 seconden om de condensator te ontladen. Zet dan de schakelaar omhoog om deze in de laadstand te zetten.

11 Maak je keuze en maak een foto van deze pagina. Opstelling Vraag 2: Wat is het doel van de condensator in deze schakeling? a) De condensator houdt het overschot van de lading van de batterijen vast. b) De condensator zorgt voor extra stabiliteit in de schakeling. c) De condensator zorgt voor een variabele spanningsbron wanneer deze geladen of ontladen wordt. d) De condensator zorgt voor 1,21 Gigawatt stroom in de condensator.

12 Verzamelen van meetgegevens : 10 Ω 1.Druk op om de meting te starten. 2.Zet de schakelaar in de laad- stand. 3.Wanneer de condensator is opgeladen, verandert de lading niet meer. Druk op om de meting te stoppen. 4.Zet de schakelaar in de bovenste stand.

13 Gegevensverwerking 1.Beschrijf de vorm van de grafiek van de spanning versus stroomsterkte in het tekstvlak. Maak een foto.

14 Gegevensverwerking 2.Maak een lineaire curve fit en maak een foto van deze pagina *. *Hoe maak je een curve fit: 1.Druk op om het gereedschap palet te openen. 2.Druk op om het curve fit scherm te openen. 3.Druk op de naam van de gewenste curve fit.

15 Gegevensverwerking 3.Lijkt de helling van de lineaire fit overeen te komen met de helling in de curve? Licht je bevindingen hieronder toe en maak een foto.

16 Gegevensverwerking 4.Teken de waarde van de weerstand in de curve in en maak dan een foto *. * Aantekeningen maken in de grafiek: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op en wijs een punt in de curve aan. 3. Selecteer de pijltjes toets Druk op 4. Druk op voor de notitie.

17 Wet van Ohm Opstelling: 33 Ω weerstand 1.Vervang de10 Ω weerstand voor een weerstand van 33 Ω ( in het circuit). 2.Zet de schakelaar in de ontlaad- stand en ontlaad de condensator voor tenminste 30 seconden.

18 Voorspelling Hoe zal de curve veranderen ten opzichte van de weerstand van 10 Ω ? Teken je voorspelling in de grafiek en maak een foto van deze pagina *. *Teken de voorspelling: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op en teken met je vinger de voorspelling in. 3.Druk op als je klaar bent. 4.Druk op als je een fout maakt, om je voorspelling te wissen.

19 Verzamelen van meetgegevens: 33 Ω 1.Druk op om de meting te starten. 2.Zet de schakelaar in de laadstand. 3.Wanneer de condensator is opgeladen, verandert de lading niet meer. Druk op om de meting te stoppen. 4.Zet de schakelaar in de bovenste stand.

20 Gegevensverwerking 1.Beschrijf de vorm van de grafiek van de spanning versus stroomsterkte. Maak een foto van de pagina.

21 Gegevensverwerking 2.Maak een lineaire curve fit in de grafiek en maak dan een foto van deze pagina *. *Hoe maak je een curve fit: 1.Druk op om het gereedschaps palet te openen. 2.Druk op om het curve fit scherm te openen. 3.Druk op de naam van de gewenste curve fit.

22 Gegevensverwerking. 3.Lijkt de helling van de lineaire fit overeen te komen met de curve? Licht je bevindingen toe. En maak een foto.

23 Gegevensverwerking 4.Teken de waarde van de weerstand in de curve in en maak dan een foto *. * Aantekeningen maken in de grafiek: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op en wijs een punt in de curve aan. 3. Selecteer de pijltjes toets Druk op 4. Druk op voor de notitie.

24 Wet van Ohm Opstelling van de lichtweerstand 1.Vervang de 33 Ω weerstand voor een gloeilampje (op het circuit). 2.Zet de schakelaar in de ontlaad- stand en ontlaad de condensator voor tenminste 30 seconden

25 Verzamelen van meetgegevens 1.Druk op om de meting te starten. 2.Zet de schakelaar in de laad- positie. 3.Wanneer de condensator is opgeladen verandert de lading niet meer. Druk op om de meting te stoppen. 4.Zet de schakelaar in de bovenste stand.

26 Gegevensverwerking 1.Beschrijf de vorm van de grafiek van de spanning versus stroomsterkte hieronder.

27 Gegevensverwerking 2.Is de curve van de lichtweerstand vergelijkbaar met de curves van de weerstanden?

28 Maak je keuze en maak een foto. Gegevensverwerking : 3.In hoeverre verschilt de weerstand van de lichtweerstand ten opzichte van de weerstanden die eerder in deze schakeling gebruikt zijn? a)Als de lichtweerstand feller gaat branden, blijft de weerstand hetzelfde. b)De weerstand van het licht speelt geen rol. c)Als de lichtweerstand warmer wordt, verandert zijn weerstand. De lichtweerstand heeft dus geen constante weerstand. d) De weerstand van de lichtweerstand is een constante.

29 Wet van Ohm Samenvatting 1.Wat kan je vaststellen over de wiskundige relatie met betrekking tot de stroomsterkte en de spanning bij een constante weerstand? Vul je antwoord hieronder in en maak een foto.

30 Wet van Ohm Samenvatting 2. Als je gebruik maakt van een constante spanning, wat kan je dan concluderen over de verhouding tussen stroomsterkte en weerstand? Vul je antwoord hieronder in en maak een foto.

31 Wet van Ohm Samenvatting 3.Wat zijn je bevindingen van de spanning versus stroomsterkte in vergelijking met je voorspelling? Vul je antwoord hieronder in en maak een foto.

32 Maak je keuze en maak een foto van deze pagina. Meerkeuzevraag 1.De spanning in een weerstand van 580 Ω is 120 V. Hoe groot is de stroomsterkte die door de weerstand gaat? a)Er is niet genoeg informatie om deze vraag te beantwoorden. b)696 mA c)207 mA d)460 mA

33 Maak je keuze en maak een foto van deze pagina. Meerkeuzevraag 2.De stroom door een weerstand van 100 Ω bedraagt 0,150 A. Welke spanning hoort hierbij? a)Er is niet genoeg informatie om deze vraag te beantwoorden. b)15 V c)1,5 V d)666 V

34 Maak je keuze en maak dan een foto van deze pagina. Meerkeuzevraag 3.Een schakeling met een batterij van 3 V en een weerstand heeft een stroomsterkte van 0,06 A. Wat is de waarde van de weerstand? a)Er is niet genoeg informatie om de vraag te beantwoorden. b)18 Ω c)2 Ω d)50 Ω

35 Wet van Ohm Gefeliciteerd! Je experiment is voltooid. Vergeet niet de instructies van je docent op te volgen voor het schoonmaken en opruimen.

36 Wet van Ohm Naslag http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Direct_Connected_Dynamo_and_Engine.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resistor_Carbon-film_0.25W_Coloured.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon-film_Resistor_Construction.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Simon_Ohm3.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESS_Maestro3i.jpg http://www.freeclipartnow.com/office/paper-shredder.jpg.html


Download ppt "Wet van Ohm. Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram aan te klikken komt de foto bij het."

Verwante presentaties


Ads door Google