De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Newton - VWO Elektrische schakelingen Samenvatting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Newton - VWO Elektrische schakelingen Samenvatting."— Transcript van de presentatie:

1 Newton - VWO Elektrische schakelingen Samenvatting

2 Stroomkring Een gesloten stroomkring bestaat uit: een spanningsbronof snoeren (2) een apparaat In huis is de bron het elektriciteitsnet: apparaat

3 Spanning en stroomsterkte stroomkring voor een stroomsterkte I De spanning U meet je met een voltmeter De stroomsterkte I meet je met een ampèremeter De V-meter schakel je parallel aan het apparaat, de A-meter staat in serie met het apparaat in de stroomkring De spanningsbron (spanning U) zorgt in de

4 Weerstand af van de spanning U en de eigenschappen van het apparaat, of de weerstand R of U is de spanning in V I is de stroomsterkte in A R is de weerstand in Ω (ohm) U (V) I (A) R groot R klein U,I-diagram van een weerstanden van een lampje (R≠constant) De stroomsterkte I door een apparaat hangt

5 Veiligheid Veiligheidsvoorzieningen in huis zijn: randaarde aardlekschakelaar zekering de metalen buitenkant van een apparaat is zo verbonden met aarde slaat uit bij een te groot verschil in stroomsterkte die binnenkomt en uitgaat schakelt de spanning uit bij overbelasting en kortsluiting

6 Serieschakeling Bij de serieschakeling worden twee apparaten of weerstanden (R 1 en R 2 ) achter elkaar geschakeld R1R1 R2R2 U1U1 U2U2 I I I U De stroomsterkte I is overal in de De spanning U wordt verdeeld in U 1 en U 2 U = U 1 + U 2 De vervangingsweerstand R v is: stroomkring gelijk R v = R 1 + R 2

7 R2R2 I = I 1 + I 2 Parallelschakeling I2I2 R1R1 I1I1 I U Bij de parallelschakeling worden twee weerstanden (R 1 en R 2 ) naast elkaar geschakeld De spanning U is over beide weerstanden gelijk De stroomsterkte I wordt verdeeld in I 1 en I 2 De vervangingsweerstand R v is:

8 in de schakeling. De stroom (bestaat uit elektronen) transporteert de energie en geeft deze af aan het apparaat. Het apparaat is een energieomzetter Het elektrisch vermogen geeft aan hoeveel energie per seconde wordt omgezet E e is de elektrische energie in J P e is het elektrisch vermogen in W t is de tijdsduur in s U is de spanning in V I is de stroomsterkte in A R is de weerstand in Ω Elektrische energie en vermogen De spanningsbron zorgt voor een elektrische stroom

9 Weerstand Temperatuur- en lichtgevoelige weerstanden: een rechte lijn door de oorsprong, dus het is een recht evenredig verband: U (V) I (A) Dit noemen we de wet van Ohm Als de weerstand constant is, spreken we van een ohmse weerstand (R=U/I) Het U,I-diagram van een constantaandraad is

10 Diode D1D1 D2D2 Diode D 1 staat in de doorlaat- richting, diode D 2 staat in de sperrichting U,I-diagram van een diode: R Een diode laat de stroom maar in één richting door

11 Gelijkrichter De netspanning is 230 V~, een deel van de apparaten werkt op gelijkspanning, b.v. 6 V= Wissel- omzetten naar gelijkspanning kan met een diode, deze werkt dan als gelijkrichter Met één diode wordt één helft van de wissel- spanning geblokkeerd: Met vier diodes in een Graetzschakeling wordt één helft omgekeerd:

12 Soortelijke weerstand de temperatuur af, maar ook van: het soort materiaal de lengte van de draad de dwarsdoorsnede van de draad In een formule: ρ is de soortelijke weerstand in Ωm ℓ is de lengte van de draad in m A is de dwarsdoorsnede in m 2 R is de weerstand in Ω De weerstand van een draad hangt niet alleen van


Download ppt "Newton - VWO Elektrische schakelingen Samenvatting."

Verwante presentaties


Ads door Google