De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEGRIPPEN STROOM. SPANNING WEERSTANDEN. DE WET VAN OHM Opmerking Het volgende scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt. Het voorgaande scherm komt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEGRIPPEN STROOM. SPANNING WEERSTANDEN. DE WET VAN OHM Opmerking Het volgende scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt. Het voorgaande scherm komt."— Transcript van de presentatie:

1

2 BEGRIPPEN STROOM. SPANNING WEERSTANDEN. DE WET VAN OHM Opmerking Het volgende scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt. Het voorgaande scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt IN DEZE LES BEHANDELEN WE DE BEGRIPPEN

3 POMP Afsluiter =kraan DRUK DRUKVERSCHIL De pomp zorgt er voor dat er een hoeveelheid vloeistof wordt rond Gepompt. Met de kraanregel je de hoeveelheid vloeistof die in de bak stroomt Er loopt dan een Stroom welke afhankelijk is van de opening van de Kraan = STROOM =weerstand = S P A N N I N G =SPANNING

4 POMP Afsluiter DRUK DRUKVERSCHIL De hoeveelheid vloeistof welke de afsluiter passeert wordt meer wanneer de Afsluiter wordt geopend. ½ gesloten= hoge weerstand M i n d e r s t r o o m

5 DRUK POMP DRUKVERSCHIL Afsluiter Wanneer de afsluiter helemaal open is dan is de doorstroming maximaal Helmaal open = lage weerstand Meer doorstroming WEINIG WEERSTAND Hoge stroom

6 DRUK POMP DRUKVERSCHIL Afsluiter ENERGIE BRON BATTERIJ WEERSTAND SPANNING voltmeter ampèremeter Nu verwisselen we de onderdelen naar elektrotechnische onderdelen

7 HET AANSLUITEN VAN DE VOLTMETER EERST EEN GESLOTEN STROOMKRING MAKEN DE AMPEREMETER MEET DE STROOM DOOR DE LEIDING EN WORDT IN DE LEIDING GEPLAATST STROOMKRING VERBREKEN De ampèremeter plaatsen HET PLAATSEN VAN DE MEETINSTRUMENTEN

8 We hebben nu gezien: •D•D•D•De stroom afhankelijk is van de weerstand. •B•B•B•Bij een gelijk blijvende druk(spanning) neemt de stroom af bij het verhogen van de weerstand. •H•H•H•Hoe een gesloten stroom kring wordt gemaakt. •D•D•D•De spanning wordt gemeten tussen twee punten. •D•D•D•D eeee s s s s tttt rrrr oooo oooo mmmm d d d d oooo oooo rrrr d d d d eeee w w w w eeee eeee rrrr ssss tttt aaaa nnnn dddd e e e e nnnn d d d d eeee a a a a mmmm pppp èèèè rrrr eeee mmmm eeee tttt eeee rrrr m m m m oooo eeee tttt g g g g aaaa aaaa nnnn....

9 V ELEKTROTECHNISCHE SYMBOLEN DE VOEDING BATTERIJ BEDRADING WEGNEMEN DE WEERSTAND VOLTMETER AMPEREMETER WE GAAN NU VAN HET VOORGAANDE SCHEMA EEN SCHEMA MET SYMBOLEN TEKENEN BEDRADING AANBRENGEN A

10 V A SYMBOLENAFKORTINGEENHEID VOEDINGSPANNINGU WEERSTAN D R Ω ohm VOLTMETERVVOLT AMPEREMETERIAMPERE

11 DE WET VAN OHM WE WETEN NU DAT DE SPANNING, WEERSTAND EN STROOM IN VERBAND STAAN MET ELKAAR IN VERBAND STAAN MET ELKAAR. DIT VERBAND WORDT VASTGELEGD IN DE : DE WET VAN OHM U= I x R De spanning = stroom x de weerstand

12 DE WET VAN OHM U= I x R We zeggen dat bij een constante weerstand De stroom RECHT RECHT evenredig is met de spanning U I = R UIR 20 V 2A R= U / I = 20 / 2 =10 Ω 40 V 4A R= U / I = 40 / 4 =10 Ω 80 V 8A R= U / I = 20 / 2 =10 Ω

13 DE WET VAN OHM U= I x R We zeggen dat bij een constante SPANNING De stroom OMGEKEERD OMGEKEERD evenredig is met de spanning

14 DE WET VAN OHM U= I x R U I x R I= U R R = U I WANNEER JE DE LETTERS IN EEN DRIE HOEK PLAATST DAN KAN JE DE VOLGENDE AFLEIDING MAKEN

15 50 R=? VOORBEELDEN VAN BEREKENING U= 220 V I=2A U = I X R = 220 = =110Ω Ω R=50 Ω U= ? V I=2A U RI 2 = X = X = x =UIRU2 100 V R U I U= 220 V 2 50

16 GRAFISCHE VOORSTELLING R= U/I=50/20=2,5 Ω R= U/I=30/5= 6 Ω R= U/I=40/4=10 Ω

17 http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/18-2/ohmslaw.htm Kijk eens op de volgende site. Speel met de spanning stroom en weerstand Wanneer je denkt dat het hebt begrepen klik dan op de onderstaande link en maak de vraagstukken vvvv rrrr aaaa gggg eeee nnnn D D D D EEEE W W W W EEEE TTTT V V V V AAAA NNNN O O O O HHHH MMMM.... xxxx llll ssss


Download ppt "BEGRIPPEN STROOM. SPANNING WEERSTANDEN. DE WET VAN OHM Opmerking Het volgende scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt. Het voorgaande scherm komt."

Verwante presentaties


Ads door Google