De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Celademhaling van ontkiemende zaden Mitochondria organellen waar de celademhaling plaats vindt Plantencel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Celademhaling van ontkiemende zaden Mitochondria organellen waar de celademhaling plaats vindt Plantencel."— Transcript van de presentatie:

1 Celademhaling van ontkiemende zaden Mitochondria organellen waar de celademhaling plaats vindt Plantencel

2 Celademhaling van ontkiemende zaden Met dit pictogram maak je een foto van de pagina. Door het pictogram aan te klikken komt de foto in je verslag te staan. Introductie Werkboek en foto’s De foto-knop wordt gebruikt om het scherm vast te leggen. Met de werkboek-knop worden foto’s en tekst vastgelegd in het werkboek van de Spark. De keuze-knop wordt gebruikt om je verslag te exporteren of af te drukken. Opmerking: je kan een foto maken van de eerste pagina van je werkboek en dit dan als voorblad van je verslag gebruiken.

3 Celademhaling van ontkiemende zaden Vraagstelling Als planten ademen maken ze koolstofdioxide. Heeft de temperatuur invloed op de snelheid waarmee de plant koolstofdioxide (CO 2 ) produceert? Maken rustende of kiemende zaden meer CO 2 ?

4 Celademhaling van ontkiemende zaden Achtergrond Alle levende organismen hebben energie nodig om te overleven, te groeien en zich voort te planten. Organismen krijgen hun energie in de vorm van ATP (Adenosine Trifosfaat), een klein, zeer energierijk molekuul. Organismen zetten suikers en andere macromoleculen om in ATP in een proces dat celademhaling heet.

5 Dit pictogram herinnert je eraan om met een foto te maken nadat je je antwoord hebt ingevuld. Zelftest 1.Wat is de hoofdfunctie van ATP in levende organismen? a)ademhaling b)trifosfaat c)beweging d)energie

6 Celademhaling van ontkiemende zaden Achtergrond De chemische reactie van de celademhaling is: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ----> 6CO 2 + 6H 2 O + Energie (ATP moleculen) CO 2 is een meetbaar eindproduct van de reactie. De hoeveelheid CO 2 die geproduceerd wordt is een maat voor de snelheid waarmee de celademhaling in een organisme plaatsvindt. Celademhaling vindt in de mitochondria van alle meercellige organismen plaats.

7 Toets 2.Waarom ga je in dit practicum de hoeveelheid door zaden geproduceerd CO 2 meten? a)Dat is een maat voor de snelheid b)Dat is een maat voor de zuurstof c)Dat is een maat voor de snelheid van celademhaling d)Dat is een maat voor grootte van de zaden

8 Celademhaling van ontkiemende zaden (Misschien heeft je docent dit al voor je gedaan) 24 uur van te voren: Doe 40 of meer zaden in een bekerglas gevuld met water. Zet het bekerglas 24 uur in het donker weg. De zaden zullen gaan kiemen. 30 minuten van te voren : Doe de helft van de ontkiemende zaden in een bekerglas met water en ijsklontjes. Laat ze afkoelen voordat je met het experiment begint. Voorbereidingen voor het practicum

9 Celademhaling van ontkiemende zaden Veiligheid Neem alle veiligheidsmaatregelen die in je lokaal gelden in acht. Laat de koolstofdioxide sensor beslist niet nat worden.

10 Celademhaling van ontkiemende zaden Materialen en benodigdheden koolstof dioxide sensor verlengkabel monsterflesje (hoort bij de sensor) 1 bekerglas (1000 mL) 10 gedroogde zaden ijsblokjes Zorg ervoor dat je alle materialen bij elkaar hebt voordat je begint! keukenpapier kraanwater 10 ontkiemende zaden op kamer temperatuur 10 ontkiemende zaden in ijswater CO 2 sensor PASPORT verlengkabel

11 De stappen links maken deel uit van dit practicum. Ze staan echter niet in de juiste volgorde. Zet alle stappen in de juiste volorde en maak er dan een foto van. Zet in de goede volgorde A. Analyseer de data. B. Meet de CO 2 geproduceerd door rustende zaden. C. Meet de CO 2 geproduceerd door ontkiemende zaden. D. Meet de CO 2 geproduceerd door koude zaden.

12 Vr.1: Waarom is het van belang om de sensor stevig in de monsterfles te steken? Opstelling: rustende zaden 1.Verbind een verlengkabel met de SPARK. Sluit de CO 2 sensor aan de kabel en druk op de groene knop op de sensor om hem te calibreren. 2.Plaats 10 rustende, droge zaden in de monsterfles. 3.Steek het zwarte uiteinde van de CO 2 sensor in het monsterflesje. Druk de kurk stevig in de hals van de monsterfles. Laat de fles niet omvallen!

13 Vr.2: Wat denk je dat er zal gebeuren met de hoeveelheid koolstof - dioxide in de monsterfles? Teken je voorspelling in de grafiek.* *Een voorspelling intekenen 1.Druk op en open het palet. 2. Druk op en gebruik je vinger om je voorspelling in te tekenen. 3.Als je klaar bent, druk op 4. Maak je een fout, druk dan op om te wissen.

14 Vr.3: Waarom zou je de monsterfles uit moeten spoelen? Meten: rustende zaden Let op: Houd de monsterfles stil tijdens de meting, anders krijg je misschien foutmetingen. 1.Druk op om te beginnen met de meting. 2.Meet gedurende 10 minuten, druk dan op om de meting te stoppen. 3.Haal de sensor uit de monsterfles en verwijder de rustende zaden. 4.Was de monsterfles grondig met kraanwater. Ga door naar de volgende pagina.

15 Vr. 4: Hoe verliep de aanmaak van CO 2 door de rustende zaden gedurende de monstertijd?

16 Vr. 5: Wat zou er gebeuren met de hoeveelheid CO 2 als we ontkiemende zaden in de monsterfles doen? Teken je voorspelling in de grafiek.* *Een voorspelling intekenen 1.Druk op en open het palet. 2. Druk op en gebruik je vinger om je voorspelling in te tekenen. 3.Als je klaar bent, druk op 4. Maak je een fout, druk dan op om te wissen.

17 Celademhaling van ontkiemende zaden Meten: zaden op kamertemperatuur 1.Doe nu 10 ontkiemende zaden op kamertemperatuur in de monsterfles. 2.Steek de sensor weer stevig in de hals van de monsterfles. 3.Druk op om te beginnen met de meting. 4.Meet gedurende 10 minuten, druk dan op om de meting te stoppen. 5.Haal de sensor uit de monsterfles en verwijder de ontkiemende zaden. 6.Was de monsterfles grondig met kraanwater.

18 Vr. 6: Wat gebeurde er met de hoeveelheid CO 2 tijdens de meting van de ontkiemende zaden?

19 Vr.7: In hoeverre week de door jou voorspelde grafiek af van wat je gemeten hebt?

20 Vr.8: Wat zou er gebeuren met de hoeveelheid CO 2 als je gekoelde, kiemende zaden in de monsterfles doet ? Teken je voorspelling in de grafiek.* *Een voorspelling intekenen 1.Druk op en open het palet. 2. Druk op en gebruik je vinger om je voorspelling in te tekenen. 3.Als je klaar bent, druk op 4. Maak je een fout, druk dan op om te wissen.

21 Celademhaling van ontkiemende zaden Meten: gekoelde, ontkiemende zaden 1.Vul het 1000mL bekerglas met water en ijsblokjes. 2.Doe tien gekoelde ontkiemende zaden in de monsterfles. Steek de monsterfles in het bekerglas met ijswater zodat de zaden koud blijven! 3.Steek de sensor weer in de hals van de monsterfles. 4.Druk op om te beginnen met de meting. 5.Meet gedurende 10 minuten, druk dan op om de meting te stoppen. 6.Haal de sensor uit de monsterfles en verwijder de zaden. 7.Was de monsterfles grondig uit met kraanwater.

22 Vr.9: Wat gebeurde er met de hoeveelheid CO 2 tijdens de meting van de gekoelde ontkiemende zaden?

23 Vr.10: In hoeverre week je voorspelde grafiek af van wat je gemeten hebt?

24 * Om het verschil tussen twee punten te bepalen: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op en druk dan op de twee punten op de meetserie. 3.Stel je selectie met beide knoppen bij en druk op. 4.Druk op om het verschil te tonen. Gegevensverwerking 1.Bepaal de verandering in de concentratie CO 2 voor elke meetserie en vul dat in de tabel op de volgende pagina in.

25 *Zo zet je gegevens in de tabel: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk en druk op een veld in de tabel, dit wordt nu geel. 3.Druk op om het toesenbord scherm te openen. Gegevenverwerking 2.Geef de begin- en eindwaarden en de verandering in concentratie CO 2 voor alle meetseries aan in de tabel hiernaast.

26 Celademhaling van ontkiemende zaden Analyse 1.Wat is het verschil in de snelheid van de geproduceerde CO 2 bij rustende zaden als je dat vergelijkt met die van ontkiemende zaden op kamertemperatuur? Wat betekent dit?

27 Celademhaling van ontkiemende zaden Analyse 2.Wat is het verschil in de snelheid van de geproduceerde CO 2 van de ontkiemende zaden op kamertemperatuur als je dat vergelijkt met die van de gekoelde ontkiemende zaden? Wat betekent dit?

28 Celademhaling van ontkiemende zaden Analyse 3. In hoeverre week je voorspelde grafiek af van wat je gemeten hebt? Welke conclusie trek je daaruit ?

29 Celademhaling van ontkiemende zaden Samenvatting 1.Als celademhaling plaats heeft wanneer zaden ontkiemen, wat zou er dan met de hoeveelheid CO 2 gebeuren als je water toe zou voegen aan een monsterfles met een aantal droge bonen?

30 Celademhaling van ontkiemende zaden Samenvatting 2.Wat is de reactievergelijking voor de celademhaling? Waar vindt dit in de cel plaats?

31 Celademhaling van ontkiemende zaden Samenvatting 3.Welk gasvormig molecuul komt bij de celademhaling vrij?

32 Celademhaling van ontkiemende zaden Samenvatting 4.Leg uit waarom planten aan celademhaling doen als ze ook beschikken over fotosynthese.

33 Celademhaling van ontkiemende zaden Samenvatting 5.Welke omgevingsfactoren beinvloeden de snelheid van de celademhaling in een organisme?

34 Meerkeuze vragen 1.In welke celorganellen vindt de celademhaling plaats? a)chloroplasten b)kern c)lysosomen d)mitochondria

35 Meerkeuze vragen 2.Welke energierijke stof wordt in de cel gemaakt van de energie uit glucose? a)water b)ATP c)ADP d)DNA

36 a) 5-10 minuten b) 180-240 seconden c) 1200-1800 seconden d) 25-30 minuten Meerkeuze vragen 3.Wanneer ging de productie van CO 2 in deze grafiek het snelste ?

37 Celademhaling van ontkiemende zaden Uitstekend! Je hebt dit practicum succesvol afgerond. Volg de aanwijzingen van je docent nauwkeurig op met betrekking tot opruimen en het inleveren van je verslag.

38 Celademhaling van ontkiemende zaden Referenties Alle illustraties zijn afkomstig uit PASCO documentatie, clip art uit het publieke domein, of Wikimedia. http://www.openstockphotography.org/image-licensing/cell-biology/Plant_cell_structure.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CDC_limabean.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATP-3D-sticks-rotate90.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_an_animal_mitochondrion.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soda_bubbles_macro.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pro-Atomo.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitochondria,_mammalian_lung_-_TEM.jpg


Download ppt "Celademhaling van ontkiemende zaden Mitochondria organellen waar de celademhaling plaats vindt Plantencel."

Verwante presentaties


Ads door Google