De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wet van Boyle volume versus druk!. De wet van Boyle Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wet van Boyle volume versus druk!. De wet van Boyle Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram."— Transcript van de presentatie:

1 De wet van Boyle volume versus druk!

2 De wet van Boyle Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram aan te klikken komt de foto bij het antwoord te staan. Introductie Werkboek en foto’s De fotoknop wordt gebruikt om het scherm vast te leggen. Met de werkboek knop worden foto’s en tekst vastgelegd in het werkboek van de Spark. De deelknop wordt gebruikt om je verslag te exporteren of te af te drukken om je werk in te leveren. Opmerking: je kan een foto maken van de eerste pagina van je werkboek en dit dan als voorblad van je verslag gebruiken.

3 De wet van Boyle Vraagstelling Bepaal het effect van het volume op de druk van een afgesloten systeem, dat een vast aantal moleculen bevat bij een vaste temperatuur. Een skippy bal bevat een vast aantal moleculen bij een vaste temperatuur. Wat zou er met de druk gebeuren, als je het volume liet afnemen door erop te gaan zitten?

4 De wet van Boyle Achtergrond • Vaste stoffen en vloeistoffen nemen een vaste hoeveelheid ruimte in. Het volume van gassen kan veranderen. • De gasmoleculen kunnen worden samengeperst in een kleiner volume en als ze dan weer in de ruimte worden gelaten vullen ze zich weer helemaal op.

5 Het fotootje in je werkboek is een herinnering van de pagina waarvan je een foto hebt gemaakt en om het in je werkboek in te voeren. Druk op om de foto te maken. Toets 1.Welke moleculen kunnen in een kleinere ruimte worden samengeperst? a) vaste stof. b) vloeistof. c) gas. d) vaste stof, vloeistof en gas.

6 De wet van Boyle Achtergrond • De mogelijkheid die gassen hebben om de hoeveelheid ruimte, die zij innemen te veranderen, wordt verklaard in de kinetische gastheorie. • Deze theorie neemt aan: o Gassen kunnen gezien worden als harde bolletjes, die zover uit elkaar zijn, dat ze geen volume innemen. o Gasmoleculen bewegen zich in rechte lijnen voort, totdat ze op elkaar of tegen de wand botsen en ze van richting moeten veranderen. o De bewegingen van gasmoleculen zijn willekeurig en botsingen zijn elastisch: ze winnen noch verliezen energie bij botsingen.

7 Toets 2.Volgens de theorie liggen de gasmoleculen zover uiteen dat ze __________ van de ruimte waarin ze zitten innemen. a)70% b)50% c)30% d)0% gasmoleculen

8 De wet van Boyle Achtergrond • Een gas dat zich volgens de regels gedraagt heet een ideaal gas. Hoewel een ideaal gas niet bestaat, gedragen veel gassen onder vele omstandigheden van temperatuur en druk zich wel als een ideaal gas. • Ideale gassen houden zich aan vele wetten, waaronder de wet van Boyle, die beschrijft hoe druk (P) en volume (V) van een gas samenhangen bij een constante temperatuur (T). kracht 2 N Druk is een gemiddelde kracht op een oppervlak. Gasmoleculen oefenen die kracht uit als ze tegen de wand van het vat waarin ze zitten botsen. 100ml500ml Volume is de ruimte die stoffen innemen. oppervlakte

9 De wet van Boyle Veiligheid • Volg alle regels voor een veilig practicum nauwlettend op. • Druk de lucht in je injectie spuit niet teveel samen, zodat je je niet kunt verwonden..

10 De wet van Boyle Materialen en benodigdheden Verzamel alles wat je nodig hebt voordat je met je experiment begint: • absolute druksensor • verlengkabel voor de sensor • plastic injectiespuit van 20 of 60ml • een stukje slang, 1-2cm • snelkoppeling • 2 tot 3 druppels glycerine

11 Zet in de juiste volgorde A. Verbind de injectiespuit, gevuld met 20ml lucht, met de absolute druksensor. B. Bereken de gemiddelde druk bij elk volume en gebruik deze waarden om de relatie tussen P en V te bepalen. C. Noteer de absolute druk (P) bij 20ml, 18ml, 16ml, 14ml, 12ml, 10ml, 8ml, en 6ml. D. Verzamel nog 2 sets meetwaarden voor de absolute druk (P) voor elk van de volumes (V). De stappen links maken deel uit van het practicum. Ze staan echter niet in de juiste volgorde. Zet alle stappen in de juiste volgorde en maak een foto.

12 *Voorspelling tekenen: 1. Druk op om het palet te openen. 2.Druk op en gebruik je vinger om de lijn te tekenen. 3.Druk op als je klaar bent 4. Maak je een vergissing, druk dan op om de lijn te wissen. Voorspelling Vr.1: Wat zal er gebeuren met de druk (P) in de spuit als je het volume (V) verlaagt? Teken je voorspelling in de grafiek in*.

13 De wet van Boyle Opstelling 1. Verbind de absolute druksensor met de verlengkabel aan de Spark. verlengkabel absolute druksensor

14 Opstelling 2.Verbind de injectiespuit met behulp van een stukje slang aan de snelkoppeling. Gebruik zo nodig een druppel glycerine om het beter te laten glijden. spuit slang, 1-2cm snelkoppeling druppel glycerine Vr.2: Wat is de onafhankelijke variabele in dit experiment en in welke eenheden wordt die uitgedrukt?

15 3.Vul de injectiespuit met 20ml lucht. 4.Plaats de snelkoppeling op de absolute druksensor en draai deze in de richting van de wijzers van de klok totdat hij vastklikt. drukpoort snelkoppeling Opstelling Vr.3: Wat is de afhankelijke variabele in dit experiment en in welke eenheden wordt die uitgedrukt?

16 1.Druk op om de meting te starten. 2.Zet het volume van de spuit op 20ml. 3.Wanneer de waarde niet meer verandert, druk dan op om de druk vast te leggen. 4.Herhaal de stappen 2 en 3, maar nu met het volume van de spuit samengedrukt tot 18ml, 16ml, 14ml, 12ml, 10ml, 8ml and 6ml. 5. Druk op om de meting te stoppen. Meten

17 6.Maak met de snelkoppeling de spuit los van de sensor. 7.Vul de spuit weer tot 20ml en bevestig hem opnieuw aan de sensor. 8.Druk op om de meting opnieuw te starten. 9.Druk de spuit weer in tot de opgegeven volumes en wanneer de waarde niet meer veandert, druk dan op om de druk vast te leggen. 10.Druk op om de meting opnieuw te stoppen.

18 Vr.4: Bij welk volume wordt het moeilijk de spuit in te drukken? Waarom? Vr.5: Wat veroorzaakt de druk in de spuit? Vr.6: Waarom moet je de meting een aantal keren herhalen?

19 11.Maak met de snelkoppeling de spuit weer los van de sensor. 12.Vul hem weer tot 20ml en bevestig hem opnieuw aan de sensor. 13.Druk op om de derde meting te starten. 14.Druk de spuit weer in tot de opgegeven volumes en wanneer de waarde niet meer verandert, druk dan op om de druk vast te leggen. 15.Druk op om de meting te stoppen.

20 Gegevensverwerking *Gegevens invoeren: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op selecteer vervolgens een cel in delijst. Deze zal geel oplichten.. 3.Druk op om het toetsenbord scherm te opernen. 1.Bereken de gemiddelde druk voor elk volume. Noteer de gemiddelden.*

21 Gegevensverwerking 2.Beschrijf wat er gebeurt in de grafiek. Hoe kan de verhouding tussen druk en volume op wiskundige wijze worden weergegeven?

22 *Gegevens invoeren: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op selecteer vervolgens een cel in de lijst. Deze zal geel oplichten. 3.Druk op om het toetsenbordscherm te openen. 3.Bereken voor elke meetserie de constante k.* P×V= k De wet van Boyle! Gegevensverwerking

23 4.Wat is de k voor lucht? Bepaal het gemiddelde voor deze k’s, die je hebt gevonden bij elk volume bij alle drie meetseries. Gegevensverwerking

24 *maken van een curve fit: 1.Druk op om het palet te openen. 2.Druk op om het curve fit scherm te openen. 3.Druk op naam van de fit die je wilt gebruiken. Gegevensverwerking 5.Pas een lineaire fit toe op de curve van constante k versus het volume*.

25 De wet van Boyle Gegevensverwerking 6.De grafiek op de vorige pagina toont de waarde van k versus het volume. Voor een ideaal gas zou de waarde k constant moeten zijn voor alle volumes. Is dat hier zo en waarom?

26 De wet van Boyle Analyseren 1.Zijn druk en volume recht of omgekeerd evenredig met elkaar? Hoe kun je dat weten? Gebruik de gegevens uit je metingen.

27 De wet van Boyle Analyseren 2a. In welk gebied op de druk versus volume curve gedraagt lucht zich als een ideaal gas en waar juist niet? 2b. Wat is het verschil tussen een ideaal gas en een reёel gas?

28 De wet van Boyle Analyseren 3.Bereken de druk die je zou verwachten in de injectiespuit bij een volume van 15ml. Leg je werk vast.

29 De wet van Boyle Samenvatting 1.Leg uit waarom mogelijk is om de wet van Boyle zowel als PV = k als P 1 V 1 = P 2 V 2 te schrijven.

30 De wet van Boyle Samenvatting 2.Een helium ballon wordt opgelaten in de atmosfeer. Hoe hoger hij komt hoe meer de omliggende luchtdruk afneemt. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren met het volume van de ballon? Leg uit.

31 De wet van Boyle Samenvatting 3.Hoe zou je het experiment zo kunnen veranderen, dat de resultaten meer op die van een ideaal gas zouden lijken?

32 De wet van Boyle Samenvatting 4.Een cilinder met 250ml gas heeft een druk van 350kPa. Wat zou de druk worden als het werd samengedrukt tot een volume van 45ml. Leg je werk vast. Opmerking: gebruik P 1 V 1 = P 2 V 2.

33 Meerkeuzevraag 1.Bij kamertemperatuur gedraagt lucht zich als een ideaal gas bij _______________. a)lage Druk. b)hoge druk. c)elke druk. d)geen enkele druk.

34 Meerkeuzevraag 2.Onder welke omstandigheden zal het volume afnemen? a)Een toename van de hoeveelheid gas. b)Een toename van de temperatuur. c)Een toename van de druk. d)Een afname van de druk.

35 meerkeuzevraag 3.Bij een constante temperatuur is de verhouding tussen het volume (V) en de druk (P) van een gas ___________. a)V = (constante) x P b)P = (constante) x V c)P x V = constant d)V/P = constant

36 Meerkeuzevraag 4. Welke grafiek laat de relatie tussen druk en het volume van stikstofgas bij een constante temperatuur zien ? Verdamping van vloeibare stikstof

37 Meerkeuzevraag 5.Een cilinder met 3.0l gas heeft een druk van 120 kPa. Wat zou het volume worden als de druk toenam tot 240 kPa? a)1,5l b)3,0l c)4,5l d)6,0 l

38 De wet van Boyle Gefeliciteerd! Je hebt je onderzoek klaar. Volg de instructies van de docent op om alles op te ruimen en de resultaten van het onderzoek door te geven.

39 De wet van Boyle Naslag 1.BOYLE'S LAW DIAGRAM: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Boyles_Law_animated.gif 2.YOGA LADY http://www.freeclipartnow.com/recreation/sports/fitness/yoga.jpg.html 3.PURPLE BALLOON http://www.freeclipartnow.com/recreation/partying/balloon-purple-aj.jpg.html 4.HOT AIR BALLOON: http://www.openstockphotography.org/image-licensing/balloon/Hotairballoon- stockholm.jpg


Download ppt "De wet van Boyle volume versus druk!. De wet van Boyle Het pictogram in je werkboek is een herinnering waarvan je een foto hebt gemaakt. Door het pictogram."

Verwante presentaties


Ads door Google