De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne)"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne)
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014

2 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
De Nieuwe Slachte Aangelegd omstreeks 1883 (Gedeeltelijke) compartimentering Friese boezem Twee belangen: - waterbeheer - scheepsvaart Deels regionale waterkering Sluis Goaiïngaryp van belang voor waterbeheersing Lege Wâlden

3 Historie (chronologie)
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 16 december 2013 Historie (chronologie) 1883 Aanleg Nieuwe Slachte 1920 Bouw Woudagemaal 1932 Afsluiting Zuiderzee 1952 Aanleg Prinses Margrietkanaal (met nieuwe schutsluis bij Terherne) 1968 Bouw Hooglandgemaal 1969 Afsluiting Lauwersmeer

4 Historie (opmerkelijke feiten)
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 16 december 2013 Historie (opmerkelijke feiten) ca onderzoek naar noodzaak nieuwe sluis in aan te leggen Prinses Margrietkanaal Jaren ’50 veel discussie over wanneer sluis gesloten dient te worden 1955 sluiten sluizen Goaiïngaryp en Joure wordt gekoppeld aan Terherne Algemeen: veel verschil tussen verstand en gevoel

5 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
Functioneren Friese Boezem

6 Sluitingsregels Nieuwe Slachte
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Sluitingsregels Nieuwe Slachte Stormachtige zuidwestenwind Waterstand bij Burgumerdam Waterstandsverschil tussen Snits en Burgumerdam Stroomsnelheid in de sluis

7 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
Stromingsmodel Friese boezem

8 Inzet Nieuwe Slachte en extreme waterstanden
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Inzet Nieuwe Slachte en extreme waterstanden Centrale vraag onderzoek: effecten inzet Nieuwe Slachte op extreme waterstanden Opvallend: inzet Nieuwe Slachte valt zelden samen met optreden jaarmaximum (bijvoorbeeld hoogwater 1998) 8

9 Effecten niet inzetten Nieuwe Slachte hoogwaterperiode 2002
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Effecten niet inzetten Nieuwe Slachte hoogwaterperiode 2002 1 2 3 1

10 Invloed Nieuwe Slachte op maatgevende boezemwaterstand
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Invloed Nieuwe Slachte op maatgevende boezemwaterstand Waterstandsverschillen overige jaren geringer Zonder inzet van de Nieuwe Slachte wordt maatgevende waterstand hoger: It Hearrenfean 0,03 m Nij Beets 0,04 m Earnewâld 0,03 m

11 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
Conclusies verschil tussen technische benadering en gevoel Nieuwe Slachte wordt weinig ingezet inzet Nieuwe Slachte valt zelden samen met jaarmaximum effecten gering op grotere afstand van Nieuwe Slachte niet inzetten Nieuwe Slachte heeft geringe invloed op MBP omgeving It Hearrenfean, Nij Beets en Earnewâld

12 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
Eindconclusies Handhaven Nieuwe Slachte voor het boezembeheer is niet noodzakelijk De sluis Terherne kan uit oogpunt van waterbeheer vervallen

13 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
Hoogwaterperiode 2012 Geen inzet van de Nieuwe Slachte (wel: kortstondig sluiting 5 januari i.v.m. test) Wat zou de invloed sluiting Nieuwe Slachte zijn geweest op waterstandsverloop? Doorrekening van 3 scenario’s met stromingsmodel Friese boezem: Sluiting op 3 januari Sluiting op 5 januari Sluiting op 3 en 5 januari

14 Stroomsnelheden bij sluis Terherne
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Stroomsnelheden bij sluis Terherne

15 Effecten sluiting Nieuwe Slachte
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Effecten sluiting Nieuwe Slachte

16 Verklaring uitkomsten
Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014 Verklaring uitkomsten Gevoel vaak gebaseerd op visuele aspecten: windgolven Golfrichting komt niet per sé overeen met stromingsrichting

17 Presentatie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014
Conclusies de omstandigheden zouden op geen enkel moment hebben voldaan aan de criteria voor de sluiting van de Nieuwe Slachte het inzetten van de Nieuwe Slachte volgens de beschreven scenario’s geeft verhoging van de piekwaterstand in het noordoosten en verlaging van de piekwaterstanden in het zuidwesten


Download ppt "Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne)"

Verwante presentaties


Ads door Google