De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014

2 De Nieuwe Slachte • Aangelegd omstreeks 1883 • (Gedeeltelijke) compartimentering Friese boezem • Twee belangen: - waterbeheer - scheepsvaart • Deels regionale waterkering • Sluis Goaiïngaryp van belang voor waterbeheersing Lege Wâlden

3 Historie (chronologie) 1883Aanleg Nieuwe Slachte 1920Bouw Woudagemaal 1932Afsluiting Zuiderzee 1952Aanleg Prinses Margrietkanaal (met nieuwe schutsluis bij Terherne) 1968Bouw Hooglandgemaal 1969Afsluiting Lauwersmeer

4 Historie (opmerkelijke feiten) •ca. 1935onderzoek naar noodzaak nieuwe sluis in aan te leggen Prinses Margrietkanaal •Jaren ’50veel discussie over wanneer sluis gesloten dient te worden •1955 sluiten sluizen Goaiïngaryp en Joure wordt gekoppeld aan Terherne Algemeen: veel verschil tussen verstand en gevoel

5 Functioneren Friese Boezem

6 Sluitingsregels Nieuwe Slachte •Stormachtige zuidwestenwind •Waterstand bij Burgumerdam •Waterstandsverschil tussen Snits en Burgumerdam •Stroomsnelheid in de sluis

7 Stromingsmodel Friese boezem

8 Inzet Nieuwe Slachte en extreme waterstanden •Centrale vraag onderzoek: effecten inzet Nieuwe Slachte op extreme waterstanden •Opvallend: inzet Nieuwe Slachte valt zelden samen met optreden jaarmaximum (bijvoorbeeld hoogwater 1998)

9 Effecten niet inzetten Nieuwe Slachte hoogwaterperiode 2002 1 2 3 1

10 Invloed Nieuwe Slachte op maatgevende boezemwaterstand •Waterstandsverschillen overige jaren geringer Zonder inzet van de Nieuwe Slachte wordt maatgevende waterstand hoger: •It Hearrenfean 0,03 m •Nij Beets 0,04 m •Earnewâld 0,03 m

11 Conclusies •verschil tussen technische benadering en gevoel •Nieuwe Slachte wordt weinig ingezet •inzet Nieuwe Slachte valt zelden samen met jaarmaximum •effecten gering op grotere afstand van Nieuwe Slachte •niet inzetten Nieuwe Slachte heeft geringe invloed op MBP omgeving It Hearrenfean, Nij Beets en Earnewâld

12 Eindconclusies •Handhaven Nieuwe Slachte voor het boezembeheer is niet noodzakelijk •De sluis Terherne kan uit oogpunt van waterbeheer vervallen

13 Hoogwaterperiode 2012 •Geen inzet van de Nieuwe Slachte (wel: kortstondig sluiting 5 januari i.v.m. test) •Wat zou de invloed sluiting Nieuwe Slachte zijn geweest op waterstandsverloop? •Doorrekening van 3 scenario’s met stromingsmodel Friese boezem: –Sluiting op 3 januari –Sluiting op 5 januari –Sluiting op 3 en 5 januari

14 Stroomsnelheden bij sluis Terherne

15 Effecten sluiting Nieuwe Slachte

16 Verklaring uitkomsten •Gevoel vaak gebaseerd op visuele aspecten: windgolven •Golfrichting komt niet per sé overeen met stromingsrichting

17 Conclusies •de omstandigheden zouden op geen enkel moment hebben voldaan aan de criteria voor de sluiting van de Nieuwe Slachte •het inzetten van de Nieuwe Slachte volgens de beschreven scenario’s geeft verhoging van de piekwaterstand in het noordoosten en verlaging van de piekwaterstanden in het zuidwesten


Download ppt "Onderzoek functie Nieuwe Slachte (sluis Terherne) 15 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google