De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik in de berichtenbalk op Bewerken inschakelen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik in de berichtenbalk op Bewerken inschakelen,"— Transcript van de presentatie:

1 Klik in de berichtenbalk op Bewerken inschakelen,
Het gemiddelde van een groep getallen berekenen Klik in de berichtenbalk op Bewerken inschakelen, klik dan op F5 of op Diavoorstelling > Vanaf begin om de cursus te starten. Als de video's in deze cursus niet worden afgespeeld, moet u mogelijk QuickTime downloaden of overstappen naar PowerPoint 2013. j

2 Het gemiddelde van een groep getallen berekenen
Ondertiteling typt u een gelijkteken (een formule begint altijd met een gelijkteken), GEMIDDELDE, haakje openen, Als u het gemiddelde wilt berekenen van waarden in aaneengesloten cellen en celbereiken, Als ik hier de optie AutoSom Gemiddelde wil gebruiken, wordt alleen cel C5 gebruikt, niet de hele kolom. houdt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de gewenste cellen en celbereiken en drukt u op Enter. Als C4 een getal zou bevatten, zouden de cellen C2 tot en met C5 een aaneengesloten celbereik bevatten dat door AutoSom zou worden herkend. en negeert de lege cellen of cellen die tekst bevatten. Volgende keer: GEMIDDELDE.ALS. Zie voor meer informatie over de functie GEMIDDELDE de samenvatting aan het eind van de cursus. Voor het berekenen van het gemiddelde van een paar cellen bespaart u tijd met de functie GEMIDDELDE. Voor grotere celbereiken is het essentieel. De formule gebruikt de functie GEMIDDELDE om het gemiddelde te berekenen van de cellen die getallen bevatten Waarom? Omdat C4 leeg is. Maar wist u dat u het ook kunt gebruiken voor andere berekeningen, bijvoorbeeld voor gemiddelden? U hebt AutoSom wellicht gebruikt om snel getallen op te tellen in Excel. Klik op de cel rechts van een rij of onder een kolom. Klik vervolgens op het tabblad Start op de pijl-omlaag AutoSom en op Gemiddelde, controleer of dit de juiste formule is en druk op Enter. Deze formule is GEMIDDELDE, A2, dubbele punt, A5, en berekent het gemiddelde van de cellen A2 tot en met A5. Als ik dubbelklik in de cel, zie ik dat het een formule is met de functie GEMIDDELDE. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1/3 video's 2:14 3:14 2:26 Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Samenvatting Feedback Help

3 Het gemiddelde van een groep getallen berekenen
Ondertiteling het bereik van de cellen waarvan we het gemiddelde willen berekenen (cellen C2 tot en met C5 in de kolom Verkoop), en drukken op Enter. Het gemiddelde van verkopen van meer dan 50 bestellingen is $ het te evalueren celbereik (cellen B2 tot en met B5) in de # kolom Aantal bestellingen, komma, In dit voorbeeld gaan we een celbereik toetsen aan het criterium en van een ander celbereik het gemiddelde berekenen. Laten we deze berekening ook doornemen. We typen het gelijkteken, GEMIDDELDE.ALS, haakje openen, Drie cellen voldoen aan het criterium. Volgende keer: gewogen gemiddelde. Zie voor meer informatie over de functie GEMIDDELDE.ALS de samenvatting aan het eind van de cursus. Vervolgens berekent de functie het gemiddelde van de cellen in de kolom Verkoop waar aan het criterium wordt voldaan door de overeenkomstige cel in kolom B. van meer dan 50 bestellingen. De functie evalueert eerst welke cellen in het bereik B2 tot en met B5 voldoen aan het criterium groter dan 50. het evaluatiecriterium tussen aanhalingstekens (groter dan 50), komma, komma. Vervolgens typen we tussen aanhalingstekens het evaluatiecriterium voor dit celbereik; u gebruikt aanhalingstekens om te zorgen dat Excel het bewerkingsteken en de waarde juist interpreteert—in dit voorbeeld groter dan (in dit voorbeeld evalueren we hetzelfde celbereik, C2 tot en met C5, in de kolom Verkoop, en berekenen we daarvan het gemiddelde), We gebruiken nu de functie GEMIDDELDE.ALS om het gemiddelde te bepalen van verkopen De functie GEMIDDELDE.ALS geeft het gemiddelde van cellen in een bereik, die voldoen aan de opgegeven criteria. Laten we het gemiddelde berekenen van verkopen boven $ Typ geen komma of punt in Excel interpreteert dat als een scheidingsteken voor argumenten van de functie en geeft een foutmelding. Typ een gelijkteken, GEMIDDELDE.ALS, haakje openen De functie evalueert hoeveel cellen in de kolom Verkoop voldoen aan het criterium groter dan Er zijn drie cellen. En druk op Enter. Excel voegt automatisch het haakje sluiten toe aan de formule. De functie berekent vervolgens het gemiddelde van deze cellen. Laten we dit doornemen. Het gemiddelde van de verkopen groter dan $ is $ Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 2/3 video's 2:14 3:14 2:26 Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Samenvatting Feedback Help

4 Het gemiddelde van een groep getallen berekenen
Ondertiteling Het gewogen gemiddelde wordt berekend door de uitkomst te delen door het totaal van de gewichten. SOMPRODUCT is in feite de som van toets 1 maal het gewicht van toets 1 plus het tussentijdse examen maal het gewicht daarvan enzovoort. Als we alleen het gemiddelde van de toetscijfers hadden berekend, zou de uitkomst 75,5 zijn, een aanzienlijk verschil. Er is natuurlijk altijd meer te leren. Lees daarom de samenvatting aan het eind van de cursus goed door of, nog beter, oefen zelf in Excel 2013. Dit geeft het gewogen gemiddelde 80. U weet nu hoe u in Excel gemiddelden kunt berekenen. Zie voor meer informatie over de functies SOMPRODUCT en SOM de samenvatting aan het eind van de cursus. Bij een gewogen gemiddelde krijgen een of meer getallen een grotere significantie, ofwel meer gewicht. zoals in dit voorbeeld, met als uitkomst een ongewogen gemiddelde van 5. De getallen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal getallen, Vervolgens delen we de uitkomst van SOMPRODUCT door de SOM van de gewichten. Bij het berekenen van gemiddelden krijgen alle getallen meestal gelijke significantie. De functie SOMPRODUCT vermenigvuldigt het cijfer voor elke toets met het gewicht van de toetsen en telt de uitkomsten vervolgens op. We gebruiken de functies SOMPRODUCT en SOM om het gewogen gemiddelde te bepalen. In dit voorbeeld hebben de tussentijdse examens en eindexamens een grotere significantie dan de toetsen 1 en 2. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 3/3 video's 2:14 3:14 2:26 Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Samenvatting Feedback Help

5 Gebruik AutoSom om snel het gemiddelde te bepalen
Help Cursusoverzicht- Het gemiddelde berekenen van een groep getallen Cursusoverzicht Gebruik AutoSom om snel het gemiddelde te bepalen Met AutoSom kunt u het gemiddelde bepalen in een kolom of rij getallen waar geen lege cellen in zijn. Klik op een cel onder de kolom of rechts van de rij getallen waarvoor u het gemiddelde wilt bepalen. Op het Start -tabblad, klik op de pijl naast AutoSom > Gemiddelde, en druk op Enter. Het gemiddelde bepalen van getallen die niet in een aaneengesloten rij of kolom staan Gebruik de functies GEMIDDELDE en GEMIDDELDE.ALS. Beide functies retourneren het rekenkundige gemiddelde door een groep getallen toe te voegen, en dan door het totaal van die getallen te delen. GEMIDDELDE negeert lege cellen. De functie GEMIDDELDE.ALS geeft meer mogelijkheden waarbij u een voorwaarde kunt instellen (het "ALS" gedeelte van de functie). Een gewogen gemiddelde bepalen Gebruik de functies SOMPRODUCT en SOM om een gewogen gemiddelde te bepalen, dat afhankelijk is van het gewicht dat van toepassing is op de waarden. Een levering van bijvoorbeeld 10 doosjes potloden kost 20 cent per doosje. Maar een tweede levering van 40 doosjes kost 30 cent per doosje, omdat er veel vraag naar potloden is. Als u het gemiddelde voor elke zending op de volgende manier berekent ( )/2 = 0.25, is het resultaat niet accuraat. Bij de berekening wordt er geen rekening mee gehouden dat er meer doosjes worden verkocht voor 30 cent dan voor 20 cent. Gebruik de volgende formule om het juiste gemiddelde te krijgen (28 cent per zending): =SOMPRODUCT(A2:A3,B2:B3)/SOM(B2:B3) De formule werkt door het delen van de totale kosten van de twee orders door het totaal aantal bestelde doosjes: Zie ook Het gemiddelde bepalen van een groep getallen functie GEMIDDELDE functie GEMIDDELDE.ALS Meer cursussen Office-compatibiliteitspakket Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1 2 3 4 5 6 2:14 3:14 2:26 Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Samenvatting Feedback Help

6 Bedankt voor het bekijken van deze cursus!
Beoordeling en opmerkingen Help Cursusoverzicht Hoe vond u het? Vertel ons wat u ervan vond Bedankt voor het bekijken van deze cursus! Bekijk meer cursussen Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1 2 3 4 5 6 2:14 3:14 2:26 Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Samenvatting Feedback Help

7 Help Help Videobesturing van PowerPoint gebruiken Een cursus stoppen
Cursusoverzicht Videobesturing van PowerPoint gebruiken Wijs de onderrand van een video aan om deze te starten, stoppen, pauzeren, of terug te spoelen. Sleep om terug te spoelen. Een cursus stoppen Als u een cursus online bekijkt, klikt u op de knop Vorige van uw browser. Als u deze offline bekijkt, drukt u op Esc. Als u een video bekijkt, drukt u op Esc om de video te stoppen, en nogmaals om de cursus te stoppen. Navigeren U kunt naar elk gewenst deel van de cursus gaan door te klikken op de miniaturen (licht of met schaduw) onder de video. U kunt ook op de pijl-links of pijl-rechts klikken, of drukken op pagina omhoog of omlaag. Als u een cursus downloadt en de video's kunnen niet worden afgespeeld Klik op Bewerken inschakelen als u die knop ziet. Als dat niet werkt, beschikt u mogelijk over PowerPoint 2007 of eerder. In dat geval kunt u de PowerPoint Viewer installeren. Als u PowerPoint 2010 hebt, hebt u de QuickTime-speler nodig, of u kunt bijwerken naar PowerPoint 2013. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1 2 3 4 5 6 2:14 3:14 2:26 Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Samenvatting Feedback Help


Download ppt "Klik in de berichtenbalk op Bewerken inschakelen,"

Verwante presentaties


Ads door Google