De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische personeelsplanning Vergunningverlening en Handhaving door Margreet Schotman naar Kwaliteit Op elke Positie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische personeelsplanning Vergunningverlening en Handhaving door Margreet Schotman naar Kwaliteit Op elke Positie."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische personeelsplanning Vergunningverlening en Handhaving door Margreet Schotman naar Kwaliteit Op elke Positie

2 1 juli 2014 Vergunningen 2 Rotterdam is geen dorp

3 1 juli 2014 Vergunningen 33 Veelzijdig Centrum

4 1 juli 2014 Vergunningen 44 Monumenten en grote gebouwen

5 1 juli 2014 Vergunningen 55 Transformaties van gebied en gebouw

6 1 juli 2014 Vergunningen 66 Bijzondere gebieden

7 1 juli 2014 Vergunningen 77 Een wereldhaven voortdurend in beweging

8 1 juli 2014 Vergunningen 8 Big and beautifull, but less is more

9 1 juli 2014 Vergunningen 9 Verbeteringen onder het motto: ‘Vergunning in één dag’  Communicatie met de aanvrager  De (digitale) Zelftoets: “Ik wil (ver)bouwen”  Telefonische beantwoording  Inzet van regievoerders en coördinatoren  Grotere aanspreekbaarheid en procesbeheersing  Ketenintegratie (samenwerken met de markt)  Voorkomen van faalkosten bij markt én gemeente  Startgesprek  Duidelijkheid over inzet en controle voor onszelf en bouwer  Cascovergunning  Toetsen wat nodig en aan de orde is!! (bouwen in regie)

10 1 juli 2014 Vergunningen 10 John Lennon : live is what happens to you while you're busy making other plans

11 1 juli 2014 Vergunningen 11 Ontwikkelingen op Rijksniveau  Bouwregelgeving in ontwikkeling  Rud is in gang gezet, bestuursakkoord is wettelijk niet onderbouwd en organisatorisch niet eenduidig  In Omgevingswet ook water, bodem, energie, natuur. RO-instrumentarium + welstand blijft taak gemeente.  Donner: gecertificeerde technische toets en toezicht, CE-certificaat, innovatie-instituut.  Conclusies  Er worden twee sporen gevolgd  Ministeries zijn er nog lang niet uit.  Voorlopig eigen doelen realiseren  Gecertificeerd toetsen afschuiven verantwoordelijkheid? 2014 2017 2012 Koffiedik kijken

12 1 juli 2014 Vergunningen 12 Toekomst vol vraagtekens  Proces  Wat betekent een Rud voor onze organisatie en mensen?  De technisch toets  Worden wij kennisinstituut voor innovatieve bouw?  Bieden wij alternatief voor certificering?  Gaan wij concurreren met de markt?  Ruimtelijke toets  Is de volledige integratie van ‘ruimtelijke’ beleid beheersbaar?  De ontwikkel- en bouwketen  Gaan wij adviseren in de gehele keten?  Hoe maken we het lokale toetsen betaalbaar?  Handhaving  Geen toets en wel toezicht (en handhaving)?  Wordt de veiligheid een verzekeringskwestie?

13 1 juli 2014 Vergunningen 13 Kennis instituut Innovatieve bouw Gecertificeerd ontwerp / gecertificeerde toets, en gecertificeerd toezicht Handhaving illegale bouw, meldingen, veiligheid?? Gemeentelijke toets en toezicht Repeterende bouw (CE certificaat) Regionaal overheid/markt Markt Gemeente / RUD) Registratie of nog vergunningenstelsel? Welstand, bestemmingsplan en veiligheid blijven gemeentetoets Bouwbesluit naar markt Gemeentelijke betrokkenheid Europa Afname van gemeentelijke taken 13 Variabel, formatie en kennis/ inkomsten moeilijk in te schatten

14 1 juli 2014 Vergunningen 14  Onzeker (permanent opletten):  Tempo van invoering van de veranderingen  Omvang en invloed certificering (toetsing, toezicht, handhaving)  Opdracht en samenstelling kennisinstituut  Richting bouwregelgeving (omgevingsrecht)  Gemeentelijke verantwoordelijkheid technische kwaliteit  Zeker (alvast op anticiperen):  Nieuwe verhouding grote-kleine plannen (kosten)  Invoering Rud-bouw gaat door (centraal of decentraal)  Eigen verantwoordelijkheid markt voor bouwkwaliteit groeit  Snelheid en betrokkenheid moeten groter  Kosten moeten marktconform worden Conclusies

15 1 juli 2014 Vergunningen 15 Bouwen binnen publieke kaders Wetten,regels, normen initiatief ontwerp bouw sloop gebruik Gecertificeerde toets (taken, verantwoordelijkheden naar markt en Blitts) Ketenintegratie (samenwerking markt – overheid, BIM) Gecertificeerde ontwikkeling (ontwerp-uitvoering-beheer, BIM en Blitts) Huidige situatie (gemeentelijke toets of Rud) wetten regels normen 0 1 2 3

16 1 juli 2014 Vergunningen 16 Anticiperen op ontwikkelingen  Processen opnieuw inrichten  Ontwikkelen van snelste behandelingsprocessen  Grens groot/klein, tussenschaal? parameter?  Nieuwe manier van werken invoeren  Herverdeling en of nieuwe taken invoeren  Regie en coördinatie verbeteren  Ervaring opdoen met privaat toetsen  Ontwikkelen van de organisatie  Eindsituaties in kaart brengen, met/zonder Rud/Donner  Tussenstappen uitwerken, opties open houden  Samenwerking vergunning (kleine plannen) en handhaving Keten- samen werking sneltoets

17 1 juli 2014 Vergunningen 17 Consequenties ontwikkelingen voor BWT medewerkers  Gemeente/RUD (traditioneel proces)  Volledige toets en toezicht  Accuraat, omgevingsbewust en klantvriendelijk  Nieuw: inkoop gebonden aan kwaliteitseisen:  Functie?  Kennis?  Ervaring/competenties?  Ketensamenwerking (van initiatief tot oplevering)  Brede kennis (bouwkundig, processen) en ervaring  Adviseren, onderhandelen en besluitvaardig  Nieuw: gemeentelijke regisseur in het proces van de aanvrager  Functie  Kennis  Ervaring/competenties

18 1 juli 2014 Vergunningen 18 Consequenties ontwikkelingen voor BWT medewerkers  Sneltoets (Van diepgang naar tempo, beschikking in één dag!?)  Kennis van meerdere beleidsvelden  Productiegericht, besluitvaardig en communicatief  Nieuw: bedrijfsleider van het magazijn  Functie  Kennis  Ervaring/competenties  Certificering (toets naar markt of in ontwerp, outsourcing?)  Specialistische kennis met diepgang (landelijke kennisbank)  Ontwerper ipv bouwinspecteur  Zakelijk, zelfstandig en productief

19 1 juli 2014 Vergunningen 19 Opleidingen, opleidingen, opleidingen!  Kennis  Bouwkunde (met al haar specialismen), wet-, en regelgeving  Inkoop en kwaliteitscontrole  Ervaring  Bouwplantoetser  Architect, ontwerper, directievoerder etc  Auditor, kwaliteitsbeheerder  Projectleider  Competenties  Klantgerichtheid  Ondernemen/Zakelijkheid  Adviesvaardigheid

20 1 juli 2014 Vergunningen 20 De matrix deel 1 (Basis en eindoordeel)

21 1 juli 2014 Vergunningen 21 De matrix deel 2 (kennis)

22 1 juli 2014 Vergunningen 22 De matrix deel 3 (competenties)

23 1 juli 2014 Vergunningen 23 Toekomst voor onze medewerkers en onze stad

24 1 juli 2014 Vergunningen 24 FEEDBACK


Download ppt "Strategische personeelsplanning Vergunningverlening en Handhaving door Margreet Schotman naar Kwaliteit Op elke Positie."

Verwante presentaties


Ads door Google