De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond voor organisatoren van evenementen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond voor organisatoren van evenementen"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond voor organisatoren van evenementen
Gemeentebestuur Dentergem en politiezone Midow Krist

2 Inhoud Deel 1: Melding van een evenement Deel 2: Schenken van alcohol
Deel 3: Geluidsnormen en muziek Deel 4: Andere aandachtspunten Deel 5: Verzekeringen Deel 6: Gemeentelijke infrastructuren Deel 7: Ondersteuning door de gemeente Krist

3 Deel 1 Melding van een evenement
Doel Meldingsformulieren Welke weg legt een meldingsformulier af? Krist

4 Melding van een evenement
Doel Gemeente en politiezone op de hoogte brengen Gegevens zijn nodig om een evenement te kunnen goedkeuren Instanties beslissen of er extra maatregelen nodig zijn om veiligheid te garanderen en overlast te beperken Info over aandachtspunten en verplichtingen In de bundel ‘Richtlijnen voor organisatoren’ Bij de noodplanningsambtenaar Krist

5 Meldingsformulieren Drie meldingsformulieren
Melding beperkt evenement  voor kleine evenementen Melding evenementen MINI  voor evenementen waarop tussen 100 en 500 personen verwacht worden Melding evenementen MAXI  voor evenementen waarop meer dan 500 personen verwacht worden Krist

6 Meldingsformulieren Meldingsformulier te verkrijgen
Bij de noodplanningsambtenaar Op afdeling ‘Vrije tijd’ - Tabblad ‘Evenementen’ Meldingsformulier indienen Uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement Krist

7 Meldingsformulieren Noodplanningsambtenaar Contactpersoon
Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem Krist

8 Krist

9 Krist

10 Krist

11 Krist

12 Krist

13 Krist

14 Krist

15 Krist

16 Krist

17 Krist

18 Krist

19 Krist

20 Krist

21 Krist

22 Krist

23 Krist

24 Krist

25 Krist

26 Krist

27 Krist

28 Welke weg legt het meldingsformulier af?
Krist

29 Welke weg legt het meldingsformulier af?
Krist

30 Welke weg legt het meldingsformulier af?
Tijdig uw evenementenformulier indienen is dus echt nodig! Uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement Krist

31 Deel 2 Schenken van alcohol
Wetgeving Vergunning Leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol Voorbeelden van gewone en sterke dranken Verantwoordelijkheden van de uitbater Controlesysteem Bevoegde ambtenaren Philip

32 Geldende wetgeving Wet van 28/11/1939 Besluitwet op de beteugeling van dronkenschap  Die moet worden uitgehangen in de inrichting waar er alcoholische dranken worden geschonken. Wet van 24/01/1977 Bepaling van leeftijdscategorieën  Er gaan stemmen op om de minimumleeftijd op te trekken tot 18 jaar. Philip

33 Vergunning Voor het schenken van sterke drank is een vergunning nodig
Wordt afgeleverd door de gemeentelijke overheid Als organisator aanduiden op het meldingsformulier Philip

34 Leeftijdsgrenzen  sterke dranken (of gelijkgestelden)
Jonger dan 16 jaar  geen alcohol Tussen 16 en 18 jaar  alcoholische dranken zijn toegelaten  geen sterke dranken (of gelijkgestelden) Ouder dan 18 jaar  sterke dranken (of gelijkgestelden) zijn toegelaten Philip

35 Sterke dranken Alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten Limonades en andere niet-alcoholische dranken die worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken Alle dranken (ook niet-gedistilleerde) met een alcoholpercentage van meer dan 22%vol. Philip

36 Voorbeelden van sterke dranken
Alcoholpops (vb. Bacardi Breezer, Wodka Red Bull, …) Jenevers Likeuren Ouzo Amaretto Pastis Calvados Raki Cognac Rum Cointreau Tequila Gin Triple sec Grand marnier Whisky Grappa Wodka Philip

37 Voorbeelden van “gewone” dranken
Bieren Champagne Glühwein Martini Pils Porto Sake Sherry Wijnen Philip

38 Verantwoordelijkheden van de uitbater
De uitbater moet zeker zijn van de leeftijd van de consument.  men kan vragen dat de consument de leeftijd bewijst  geen afgifte Bij overmatig drankgebruik kan de uitbater steeds verantwoordelijk worden gesteld. Men mag geen alcoholische dranken schenken aan personen die kennelijk onder invloed zijn. Men moet bij het schenken van alcohol rekening houden met de leeftijdscategorieën. Philip

39 Controlesysteem Verdelen van polsbandjes aan de ingang cfr. de leeftijdscategorieën Uithangen in de inrichting van een aanduiding geen alcohol aan -16 jaar geen sterke drank aan -18 jaar Philip

40 Bevoegde ambtenaren Inspecteurs van FOD Volksgezondheid
 administratieve boetes vanaf €95 Politiediensten Philip

41 Deel 3 Geluidsnormen en muziek
Vergunning voor geluid Geluidsnormen Sabam en billijke vergoeding Philip

42 Vergunning voor geluid
Toestemming nodig van de gemeente voor het maken van versterkte muziek Altijd (vb. ook voor het rondrijden met radiowagen) Als organisator aanduiden op het meldingsformulier Opgelet! Een toestemming tot het maken van versterkte muziek is geen toelating om nachtlawaai of dergelijke te veroorzaken. De Vlaamse geluidsnormen gelden ook op privaat terrein. Philip

43 Geluidsnormen Muziekactiviteiten met max. niveau van 85dB(A)LAeq,15min
Categorie 1 Stemt overeen met het niveau van achtergrondmuziek Geluid moet niet gemeten worden Geen maatregelen nodig voor gehoorbescherming Philip

44 Geluidsnormen Muziekactiviteiten luider dan 85dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 95dB(A)LAeq,15min Categorie 2 Stemt overeen met het niveau in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé Bij kleine fuiven, dansoptredens, live concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes Philip

45 Geluidsnormen Muziekactiviteiten luider dan 85dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 95dB(A)LAeq,15min Te nemen maatregelen: Het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair geluidstoestel Het gemeten geluidsniveau is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient Er mag een geluidsbegrenzer gebruikt worden die er voor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Philip

46 Geluidsnormen Muziekactiviteiten luider dan 95dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 100dB(A)LAeq,60min Categorie 3 Stemt overeen met het niveau van rockconcerten en grote fuiven. Philip

47 Geluidsnormen Muziekactiviteiten luider dan 95dB(A)LAeq,15min met een max. niveau van 100dB(A)LAeq,60min Te nemen maatregelen: Het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair geluidstoestel. Registreren of ‘loggen’ van het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit. De gegevens worden een maand bijgehouden. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. Er mag een geluidsbegrenzer gebruikt worden die er voor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Oordopjes ter beschikking stellen Milieuvergunning klasse 2 is noodzakelijk Philip

48 Geluidsapparatuur huren
Bij de provincie Philip

49 Sabam en billijke vergoeding
Sabam - algemeen Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers Int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers, … Vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek Beschermt de rechten van auteurs Philip

50 Sabam en billijke vergoeding
Sabam - betalen Ook voor privéfuif Ook als er geen inkomgeld wordt gevraagd Niet betalen bij ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ Forfait volgens bepaald tarief (afhankelijk van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen, …) Philip

51 Sabam en billijke vergoeding
Billijke vergoeding - algemeen Compensatie voor uitvoerders en producenten Als u muziek of teksten in het openbaar gebruikt waarvan anderen de auteur of componist zijn Komt tegemoet aan de prestaties van uitvoerders en producenten Billijke vergoeding - betalen Enkel voor ‘opgenomen’ muziek Niet voor live muziek Philip

52 Deel 4 Andere aandachtspunten
Rookverbod Sluitingsuur Politie-inzet Bewaking en security Privaat en openbaar Philip

53 Rookverbod Rookverbod Aandacht voor organisatoren
Roken is verboden binnen de gesloten inrichtingen en geschiedt in principe buiten. Aandacht voor organisatoren Maatregelen treffen om het rookverbod kenbaar te maken en na te leven Rookverbod duidelijk afficheren Geen asbakken plaatsen in de inrichting Opletten dat de rokers die buiten staan geen overlast veroorzaken Philip

54 Rookverbod Overtredingen van het rookverbod Controle
Boete voor de individuele overtreder EN boete voor de organisator Administratieve boetes variëren tussen €90 en €500 Controle Inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid Politiediensten Philip

55 Sluitingsuur Algemeen sluitingsuur Uitgezonderd 2u00
Nacht van vrijdag op zaterdag Nacht van zaterdag op zondag Nacht voorafgaand op een feestdag Sluitingsuur is dan 3u00 Afwijking op sluitingsuur moet vooraf worden aangevraagd bij de gemeentelijke overheid Philip

56 Sluitingsuur Afwijking op het sluitingsuur
Afwijking op sluitingsuur moet vooraf worden aangevraagd bij de gemeentelijke overheid Als organisator aanduiden op het meldingsformulier In politiezone Midow wordt een verlenging toegestaan tot 4u00 Philip

57 Politie Politie-inzet Inzet van politie is niet evident
Voldoende op voorhand aanvragen Ook mogelijk dat politie geen inzet voorziet Talrijke evenementen op grondgebied Kostprijs Prioriteiten stellen Betaalpolitie is mogelijk op termijn Philip

58 Politie Richtlijnen opvolgen
Belangrijk om als organisator de richtlijnen nauwgezet op te volgen Meeste richtlijnen zijn vervat in algemeen politiereglement Niet volgen van richtlijnen  Onder meer GAS-boete mogelijk (tussen €60 en €250) Philip

59 Bewaking en security Inzet van vrijwilligers en stewards
Cfr. de wet op de private veiligheid De inzet van vrijwilligers en stewards voor bewakingsopdrachten (ruim te interpreteren) dient 14 dagen op voorhand te worden gemeld aan de burgemeester en de politie Goedkeuring door burgemeester nodig Advies van politie nodig Philip

60 Bewaking en security Wat is toegelaten Wat is niet toegelaten
Toegangscontrole en begeleiding van personen op het terrein Bewaking van goederen, voertuigen,… Indien men vermoedt dat een bezoeker in het bezit is van een gevaarlijk voorwerp kan men een oppervlakkige fouille uitvoeren Mits toestemming van de burgemeester Fouille door iemand van hetzelfde geslacht Fouille bovenop de kledij Wat is niet toegelaten Een daad stellen op de openbare weg Philip

61 Privaat en openbaar karakter
Evenement heeft enkel een privaat karakter als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan Bezoekers hebben een persoonlijke uitnodiging Bij de ingang is een lijst voorhanden van alle uitgenodigde personen Bij de ingang worden niet-uitgenodigde personen geweigerd Er werd geen openbaar gerucht gegeven aan het evenement Het evenement gaat niet door op openbaar domein Philip

62 Deel 5 Verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid
Objectieve aansprakelijkheid Contractuele aansprakelijkheid Bart

63 Burgerlijke aansprakelijkheid
Voorwerp van verzekering Schade aan derden Enkel schade die extracontractueel is Contractuele schade dient afzonderlijk verzekerd te zijn Lichamelijke en stoffelijke schade ten belope van de hoofdsom De verzekering betaalt ook de interesten op de hoofdsom De verzekering betaalt burgerlijke gerechtskosten, erelonen en kosten voor de advocaat zolang ze niet onredelijk zijn. Bart

64 Burgerlijke aansprakelijkheid
Uitgesloten van verzekering Opzettelijke schade Schade berokkend door familie in rechte lijn Schade door grove schuld (dronkenschap, weddenschap, uitlokking, vechtpartijen en vuurwapens) Schade waarvoor de verzekerde contractueel aansprakelijk is Schade door brand en ontploffing Schade door oorlog, terrorisme, … Bart

65 Objectieve aansprakelijkheid
Dekking Brand en ontploffing Klassieke bedragen Lichamelijke letsels € Materiële schade € Er wordt indexatie toegepast Bart

66 Objectieve aansprakelijkheid
Uitgesloten van verzekering Verzekeringsnemer veroorzaakt opzettelijke schade Verzekeringsnemer heeft grove schuld In staat van dronkenschap of gelijkaardige staat Niet naleven van wetten of regels Schade door verzekeringsnemer die is veroorzaakt door: Weddenschappen Vechtpartijen Schade die kadert in de verzekering van huurders- en gebruikersaansprakelijkheid Bart

67 Contractuele aansprakelijkheid
Gemeentelijke gebouwen Gemeente heeft een algemene polis voor het JOC Uitbreiding van de polis naar alle gebouwen is in overleg Voordeel: polis op maat voor de gemeente Vrijstelling is tot minimum herleid €125 Prijzen Dagprijs: €27,31 Jaarprijs: €109,25 Bart

68 Contractuele aansprakelijkheid
Voorwerp van verzekering Dekt het risico voor gehuurde infrastructuur en materialen Overeenkomst aangaan  gebonden aan de opgenomen verplichtingen Verplichtingen niet nakomen  schadevergoeding Schade of verlies veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing, diefstal, overstroming, lawine, windhoos, verzakking van wegen en pleinen, vliegtuigen of stukken ervan Diefstal van goederen enkel door inbraak of via geweld en bedreiging Bart

69 Contractuele aansprakelijkheid
Uitgesloten van verzekering Slijtage, verlies van winst, gebruik van rook- en drankartikelen, graffiti in open lucht, … Schade door zware fout van de organisator Schade door terrorisme, militair optreden, stakingen, oorlog, muiterij, volksopstand, … Bart

70 Deel 6 Gemeentelijke infrastructuren
Algemeen reglement Praktisch Verantwoordelijkheden van de gebruiker Dorine

71 Aanvragen en reserveren
Op verschillende manieren Contact Dienst reservatie Dorine Devolder Schriftelijk Brouwerijstraat 21, Dentergem Telefonisch Elektronisch Eenmalige activiteiten Kunnen ten vroegste 1 jaar voor de activiteit worden aangevraagd Chronologisch behandeld Dorine

72 Praktisch Huur Klaarzetten dag op voorhand Opruimen Nooduitgangen
Altijd voor 1 dag (of meerdere dagen) zoals vermeld op de factuur Klaarzetten dag op voorhand 3 weken op voorhand aanvragen €15 Opruimen 4 uur ‘s morgens Nooduitgangen Obstakelvrij, binnen en buiten Noodverlichting moet zichtbaar blijven Dorine

73 Praktisch Sleutel afhalen Dienst vrije tijd/reservatie
Na betalen van huur en waarborg Bewijs bijkomende verzekering mee, indien beslist door beheerscommissie Sleutel kwijt = €500 Dorine

74 Gebruik Gebruik van gemeentelijke zalen Niet naleven van afspraken
Beperkt tot 1 dag  Gebruik voor langere termijn kan worden toegestaan indien voldoende gemotiveerd Aard en inhoud mogen niet verschillen van de activiteit waarvoor toelating werd gegeven Aanvragende organisator = werkelijke organisator Niet naleven van afspraken €300 boete Betalen van verschil tussen oorspronkelijke en effectieve huurprijs Dorine

75 Verantwoordelijkheden van de aanvrager
Lokaal niet uitlenen of verhuren aan derden Aanvrager is verantwoordelijk voor het gehuurde goed de aanwezige personen mogelijke schade door gebruiker, deelnemers of bezoekers Aanvrager moet nodige vergunningen zelf aanvragen Aanvrager dient een evenementenformulier in (vragen of twijfels: noodplanningsambtenaar) Beheerscommissie van de zaal is niet aansprakelijk voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het lokaal Dorine

76 Deel 7 Ondersteuning door de gemeente
Materiële ondersteuning Administratieve ondersteuning Promotionele ondersteuning Heleen

77 Materiële ondersteuning
Nadars Polsbandjes ifv. het schenken van alcohol Podiumstukken Verkeerssignalisatie die wordt geplaatst door personeel van de gemeente  Aanduiden op het evenementenformulier Heleen

78 Administratieve ondersteuning
Hulp met het invullen van een evenementenformulier Nodige aanvraagformulieren voor Sabam en billijke vergoeding, … zijn te downloaden op de gemeentelijke website Heleen

79 Promotionele ondersteuning
Kopiedienst op het gemeentehuis  Eigen papier meebrengen  Toelating vragen aan het schepencollege (voor een jaar) Activiteitenkalender op de gemeentelijke website  Zelf invullen via account van de vereniging Activiteitenkalender in het gemeentelijk infoblad  Laten weten aan Krist Malisse Heleen

80 Wat hebben we vandaag geleerd?
Heleen

81 Wat hebben we vandaag geleerd?
1. Altijd een evenementenformulier indienen Heleen

82 Wat hebben we vandaag geleerd?
2. Opletten voor de leeftijd bij het schenken van alcohol en aandacht hebben voor de geluidsnormen Heleen

83 Wat hebben we vandaag geleerd?
3. Informeer op voorhand of het aangeraden is om een verzekering af te sluiten voor je evenement. Heleen

84 Bedankt voor de aandacht!
Heleen

85 Zijn er nog vragen? Heleen


Download ppt "Infoavond voor organisatoren van evenementen"

Verwante presentaties


Ads door Google