De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kees Offringa, 27 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kees Offringa, 27 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Kees Offringa, 27 februari 2013
Nieuwveense Landen Icoonproject min. I en M Excellent gebied min. BZK Duurzame Topper SDU Kees Offringa, 27 februari 2013

2 Vraagstelling “Rol overheid bij realisatie Duurzaamheidsambitie:
Vraagstelling “Rol overheid bij realisatie Duurzaamheidsambitie: Regisseur, facilitator of ….?”

3 Ambitie en doel Wijk aangenaam duurzaam Start woningbouw 2012

4 Krimp of groei? Bron: CBS/PBL

5 Locatie

6 Wat gaan we doen? Aangenaam duurzame wijk
Circa woningen van de toekomst Bouwrijp maken 2013: 444 woningen Energieleverend Bespaarde C02-emissie: ton /jr Bouwtempo woningen /jr Winkels m2

7 Uitgangspunten energieconcept
Aangenaam duurzame wijk, de bewoner centraal! Direct voordeel voor bewoners (10% lagere energiekosten) Ontzorgen Alle woningen duurzame comfortkoeling Geen fijnmazig aardgasnet Duurzaam en robuust Innovatief en comfortabel Toekomstbestendig, nu basisinfrastructuur later uitbouwen Integraal (duurzame warmte/koude/electriciteit) Investeringen ontwikkelaars: minder-dan-anders Benutten lokale kansen

8 Strategie Energievisie (mogelijkheden) Vergelijking van verschillende energieconcepten Uitwerking van de meest kansrijke energieconcepten Marktscan Vragen aan aanbiedende partijen Polsen van de investeringsbereidheid Realisatie-opties Uiteenzetting van verschillende aanpakken om de ambitie te realiseren en te borgen Klimatelier (draagvlak + kiezen) Draagvlakvorming Energievisie Klimatelier mogelijkheden uitwerken sept 2009 nov 2009 febr 2010 Marktscan draagvlakvorming + betrokkenheid bewoners besluitvorming

9 Resultaten Energievisie
De warmtepompconcepten hebben het grootste comfortniveau gezien de optie tot koeling in de zomer (EPL 7-8) De biomassaopties kunnen de hoogste milieudoelstelling realiseren (EPL 8-10) De micro wkk is een individueel concept en onafhankelijk van fasering en bouwtempo

10 Realisatie-opties Ambitie bij ontwikkelaar neerleggen
Aanleg en exploitatie outsourcen Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf (LDEB) oprichten

11 Klimatelier: LDEB Provincie Drenthe, Waterschap
Voorkeur voor oprichten Lokaal Duurzaam Energie (LDEB) exploitatie bedrijf: Gemeente Meppel, Rendo Duurzaam, Provincie Drenthe, Waterschap Falen markt, hoge milieuprestatie bij lage energietarieven, lokale kansen, zeggenschap in toekomst

12 Activiteiten MeppelEnergie
Aanleg en installatie van DE-systeem Exploitatie en beheer - warmte- en koudeproductie - levering aan woningen - monitoren - klantenservice - onderhoud Geven van ondersteuning - klantenadministratie - meteropname - facturatie - incasso - voorlichting/communicatie/marketing

13 Innovatief duurzaam energiesysteem, warmte/koude
Het energiesysteem in de wijk warmte- en koudeopslag in de bodem inzet van biogas en restwarmte uit de omgeving elektriciteit en warmte door warmtekrachtkoppeling Smart Grid om elektriciteitsvraag/-aanbod af te stemmen biogas Eengezinswoningen WKO-aansluiting individuele warmtepomp Agrariër(s) Meergezinswoningen WKO-aansluiting (koeling) warmtepomp biogas-WKK Piek/noodketel effluent Verwarming slib Houtketel winter biogas-WKK zomer Verwarming door gebruik snoeihout Verwarming door gebruik bodem Verwarming door gebruik biogas

14 Innovatief duurzaam energiesysteem, Smart Grids, gekozen oplossing
Installatiekabel MeppelEnergie, voor gebruik eigen elektriciteit biogaswkk voor de warmtepompen en evt openbare verlichting Past binnen huidige wetgeving, getoetst door financiële en juridisch specialisten Deze oplossing is goedkoper dan de variant verzwaard openbaar net en biedt meer flexibiliteit. Door bewoners af te rekenen op warmtegebruik zijn zij beschermd tegen de tegen eventuele verminderde technische performance van de warmtepomp

15 Keuzes energievoorziening
Gebruik maken van lokale mogelijkheden en energiebronnen; Waterschap Reest & Wieden, Geen aardgasnet Hybride energievoorziening -> meerdere slimme energieconcepten (EPL 8+, toekomst 10+) Onderscheid grondgebonden en gestapelde/compacte bouw Efficiënt: weinig energieverlies (transport is verlies!) Toekomstgericht -> toekomstige wijzigingen moeten mogelijk zijn bij nieuwere/betere technieken Uitwerking mogelijkheden slim elektriciteitsnet (smart grid) Voor de verschillenden niveau’s waarin de intelligentie wordt geclassificeerd zoeken we oplossingen. Dit zijn de hardware-componenten welke de aansturing van de diverse opwekkers moeten verzorgen. De software met het wiskundige modellen om de beschikbare energie af te stemmen op de benodigde energie.

16 CHW 3e tranche Inwerkingtredingsdatum 25 juli 2012 Conclusie: Crisis- en herstelwet, goed instrument voor realisatie duurzame ambities

17 Resultaten en uitdagingen
Status - Icoonproject I&M, Excellent Gebied Uitgewerkt plan 444 woningen - wonen - energiesysteem MeppelEnergie opgericht Vastgesteld bestemmingsplan Eigen Bouwbesluit CHW in werking Start bouwrijp 1e helft 2013 Opstellen Warmteplan Gemeente trekt de ontwikkeling

18 Lessons learned Werken aan succes (condities)
Prioriteit 1 + Bestuurlijke lef Benutten lokale kansen, samenwerking Bewoner Centraal (comfort en goedkoper) Nadenken, Doen en....oplossen Regels niet altijd belemmerend Open source benadering

19 Duurzaam EnergiePlan (DEP) Meppel 2011-2040: 3 horizonnen
Doel 2014: 15 % energiebesparing gemeentelijke organisatie (coalitie-akkoord) Doel 2020: 20 % energiebesparing binnen de gehele gemeente Doel 2040: 100 % CO2-neutraal in de gehele gemeente

20 Drentse wijsheid Een goed begun is 't halve wark
Drentse wijsheid Een goed begun is 't halve wark Moar die aandere helft, doar komt 't op an.

21 Meppel doet het! Tot slot We willen het. We kunnen het.
wethouder Dohle Anderen praten er over, Meppel gaat het gewoon doen!


Download ppt "Kees Offringa, 27 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google