De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Postgraduaat “Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag” toelichting 22 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Postgraduaat “Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag” toelichting 22 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Postgraduaat “Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag”
toelichting 22 maart 2011

2 Aanleiding “Ambulant Werken”
It takes a whole village to raise a child Evolutie in de sector Integrale jeugdhulpverlening en Globaal Plan Jeugdzorg Nieuwe werkvormen en projecten Decreet opvoedingsondersteuning Media met opvoedingsprogramma’s Vraaggerichtheid en gezinsgerichtheid

3 Aanpassing postgraduaat
Evaluatie van cursisten Procesbegeleiding Elke Gybels Inspelen op nieuwe tendensen Meer deskundigheid uit eigen huis => nieuwe titel en nieuwe indeling Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag

4 Uitgangspunt Bijdragen tot het verdere vormingsproces van competente professionele werkers die zowel in de initiatieven die preventief werken als in de ambulante en residentiële hulpverleningsinitiatieven (curatief), kunnen tewerkgesteld worden.

5 Doelgroep Minimaal houder van een diploma van een professionele bachelor en dit in het sociaal-agogisch werk, in de gezondheidszorg of in het onderwijs Werkzaam zijn in een gezinsondersteunende dienst of ervaring kunnen opdoen in het kijken naar en werken met ouder/gezinnen.

6 Algemene opbouw Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag wordt opgebouwd vanuit verschillende theorieën en benaderingen die gelinkt worden aan de invalshoeken kind, ouders, hulpverlener en context. We streven naar een ruim, maar wel bruikbaar, multi-modaal kader zodat er zowel een verbreding én verdieping komt in het denken over als het (methodisch) handelen van de student.

7 Opbouw Module 1: Een orthopedagogische kijk op opvoeden en gezinnen (4 studiepunten) Module 2: Therapeutische invalshoeken en weerslag op de praktijk (7 stp) Module 3: Gezinsgerichte hulp bij complexe opvoedingssituaties (6 stp) Module 4: Supervisie (3 stp)

8 Doelstelling Extra competenties bijbrengen om aan de slag te gaan in het gezinsgerichte werkveld Inzichten en omgangsvormen verder professionaliseren op vlak van gezins- en handelingsgericht werken

9 Basiscompetenties Algemene en specifiek vakinhoudelijke competenties
Methodische competenties Sociale competenties Organisatorische competenties We bouwen op een verdiepend en toepassend niveau verder aan de basiscompetenties tijdens het postgraduaat. We streven vooral een aantal beroepsspecifieke, methodische competenties na waarbij algemene kennis dient toegepast te worden op de specificiteit van het werken met gezinnen.

10 Module 1: Een orthopedagogische kijk op opvoeden en gezinnen
Openingssessie: Uitgangspunten in het kijken naar gezinnen door Elke Gybels Sessie 2 t.e.m. 5: Belsky revisited door Jo Voets Werkcollege door Leen Van den Broeck Van 12 januari 2012 tot 16 januari 2012

11 Levend leren Achtergrond, concept Belsky Gezin als systeem Team als systeem Jezelf binnen een systeem Interdepentie/interafhankelijkheid Lagen van leren: hoofd, hart en ziel De groep als oefenruimte

12 Module 1: Competenties de aangeboden theoretische kaders m.b.t. werken met gezinnen relateren aan de eigen casuïstiek gericht zijn op actuele tendensen in visie en methodieken visie en uitgangspunten integreren in een eigen plan van aanpak de begeleidende positie en de consequenties daarvan vertalen naar contacten met het kind en zijn ouders (context). het herkennen van signalen van specifieke of zorgwekkende ontwikkelings- of opvoedingsfactoren (heeft inzicht in diagnostiek en indicatiestelling en in gedragsmechanismen) het zelfstandig kunnen opbouwen van een samenwerkingsrelatie met het gezin en de positie van de ambulante werker in de interdisciplinaire samenwerking kunnen aanduiden en vormgeven kritisch reflecteren m.b.t het eigen functioneren als hulpverlener in de context van de eigen organisatie en het gezin waarmee men werkt

13 Module 2: Therapeutische invalshoeken en weerslag op de praktijk
Inleiding door Alie Weerman 3 sessies over het oplossingsgerichte denkkader Inleidende sessie in het oplossingsgerichte denkkader door Elke Gybels “Oplossingsgerichte gespreksvoering” door Frederike Bannink “Op zoek naar wat werkt in therapie. De vier maal vier.” door Myriam Le Fevere de ten Hove 4 “creatieve sessies” Narratieve en creatieve toepassingen” door Bruno Hillewaere Contextuele toepassingen met behulp van duplo poppen door Elke Gybels Methodieken uitwisseling 3 sessies supervisie Van 1 maart 2012 tot 7 juni 2012

14 Module 2: Competenties De grote lijnen vanuit de diverse therapeutische strekkingen kennen en technieken en methodieken die hieraan verbonden zijn gericht en gepast kunnen aanwenden. Een begeleidende (therapeutische) relatie hanteren, met oog voor de impact van de context van de cliënt, van het eigen zelfbeeld, de eigen levensgeschiedenis en overdracht en rekening houdend met het juridisch kader. Reflecteren op de theorieën die aan de basis van het eigen handelen liggen.

15 Module 3:. Gezinsgerichte hulp bij complexe
Module 3: Gezinsgerichte hulp bij complexe opvoedingssituaties door Maurits Wysmans en Rik Prenen Kijken naar opvoeding vanuit een interactioneel kader Het diagnostisch proces Hulpmiddelen bij diagnosestelling Geïndiceerde gesprekstechnieken in gezinsgesprekken Handelingsplanning Integratieve toepassing Van 27 september 2012 tot 8 november 2012

16 Module 3: Competenties inzicht in en kennis van het kader van gezinsgerichte hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen het opstellen van een (handelings-) plan i.s.m. het gezin diverse begrippen en technieken kunnen benoemen en duiden initiële vaardigheden ontwikkelen in de intake en behandelingsfase

17 Van 15 november 2012 tot 13 december 2012
Module 4: SUPERVISIE Integratie van de geziene modellen en invals-hoeken en toepassing op eigen casuïstiek én op de persoon van de hulpverlener Van 15 november 2012 tot 13 december 2012

18 Januari 2013: inleveren laatste opdracht + proclamatie in juli 2013
Evaluatie Portfolio per module eigen casus reflecties literatuuropdrachten permanente evaluatie (blok 3) Januari 2013: inleveren laatste opdracht + proclamatie in juli 2013

19 Artikels en teksten per module Aanbevolen literatuur:
Alice van der Pas en teksten van Belsky “Oplossingsgerichte vragen” door Frederike Bannink “6 psychologische stromingen, één cliënt” van Alie Weerman “Ik wil mijn kind niet kwijt” van Insoo Kim Berg “Korte therapie” van Myriam Le Fevere de Ten Hove “Het gezin centraal” van Arjan Bolt

20 Van 20 januari 2012 t.e.m. 13 december 2012
Praktisch Van 20 januari 2012 t.e.m. 13 december 2012 26 bijeenkomsten Donderdag van 18u00 tot 21u30 (met uitzonderingen) 20 studiepunten – verschillend per module Kostprijs: 900 euro Educatief verlof voor paritair comité 319 Locatie: Campus Oude Luikerbaan en CC Casino te Meulenberg-Houthalen

21 jaar donderdag module Programma Aantal uren 2012 1 12/1 Start Kennismaking Uitgangspunten in het kijken naar gezinnen door Elke Gybels 17u00 tot 21u30 2 19/1 “Belsky revisited (1)” door Jo Voets 3,5 3 26/1 “Belsky revisited (2)” door Jo Voets 4 02/2 “Belsky revisited (3)” door Jo Voets 5 09/2 “Belsky revisited (4)” door Jo Voets 6 16/2 Begeleidingssessie door Leen Van den Broeck 23/2 Krokusvakantie

22 OPL “Oplossingsgerichte gespreksvoering” door Fredrike Bannink
7 1/3 2 “Het nut van verklaringsmodellen en theoretische kaders in de hulpverlening” door Alie Weerman 6 8 8/3 OPL Inleidende avond in het oplossingsgerichte denkkader door Elke Gybels 3 9 15/3 OPL “Oplossingsgerichte gespreksvoering” door Fredrike Bannink 10 29/3 OPL “Op zoek naar wat werkt in therapie. De vier maal vier.” door Myriam Le Fevere de ten Hove 5/4 Paasvakantie 12/4 11 17/4 let op: dinsdag !!! CREA “Narratieve en creatieve toepassingen” door Bruno Hillewaere 12 26/4 CREA Contextuele toepassingen met behulp van duplo poppen (deel 1) door Elke Gybels 3,5 13 3/5 CREA Contextuele toepassingen met behulp van duplo poppen (deel 2) door Elke Gybels 14 10/5 CREA Methodieken uitwisseling (Elke) 17/5 HEMELVAARTSDAG 15 24/5 SUPERVISIE 16 31/5 17 7/6

23 ACADEMIEJAAR 18 27/9 3 Kijken naar opvoeding vanuit een interactioneel kader door Maurits Wysmans en Rik Prenen 3,5 19 04/10 Het diagnostisch proces door Maurits Wysmans en Rik Prenen 20 11/10 Hulpmiddelen bij diagnosestelling door Maurits Wysmans en Rik Prenen 21 18/10 Geïndiceerde gesprekstechnieken in gezinsgesprekken door Maurits Wysmans en Rik Prenen 22 25/10 Handelingsplanning door Rik Prenen en Maurits Wysmans 1/11 Herfstvakantie 23 8/11 Integratieve toepassing door Rik Prenen en Maurits Wysmans 10/11 Wapenstilstand 24 15/11 4 SUPERVISIE 25 29/11 26 13/12 24/12 tot 6/1 Kerstvakantie 2013 Jan 2013 Afgeven opdracht 0,5 Maart of juli ‘13 Deliberatie – Proclamatie

24 Informatie en inschrijven
Contactpersoon: Elke Gybels 011/ Inschrijvingen: via mail naar Mia Lathouwers (formulier eerst aanvragen) met registratienummer naar Diepenbeek voor betaling en studentenkaart Opleidingscheques

25 Dank voor je komst en interesse !
Vragen ??? Dank voor je komst en interesse !


Download ppt "Postgraduaat “Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag” toelichting 22 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google