De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corruptie maakt slachtoffers Symposium Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan? Transparency International Nederland 11 oktober Den Haag Emile.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corruptie maakt slachtoffers Symposium Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan? Transparency International Nederland 11 oktober Den Haag Emile."— Transcript van de presentatie:

1 Corruptie maakt slachtoffers Symposium Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan? Transparency International Nederland 11 oktober Den Haag Emile Kolthoff

2 Slachtoffers van corruptie –Bedrijven die niet willen meedoen of worden uitgesloten. –Burgers die te veel (smeergeld) moeten betalen of (bij niet willen of kunnen betalen) de diensten waar zij recht op hebben niet krijgen. –Medewerkers binnen een corrupte organisatie ervaren gevoelens van onveiligheid. –Het vertrouwen in de organisatie (het openbaar bestuur) Corruptie maakt slachtoffers Pagina 2

3 Overzicht Tactische Rijksrecherchezaken 2009 De 88 tactische onderzoeken onderverdeeld in overheidssectoren/diensten: Gemeente 7; Provincie 1; Rijk 10; Opsporingsinstanties 60; Rechtswezen 6; Andere overheidsinstellingen 4. De 88 tactische onderzoeken onderverdeeld in 106 delicten *): Ambtelijke corruptie 13 (2008=23; 2007=30; 2006=30; 2005=14); Schending geheimhoudingsplicht 10; Schietincidenten 23; Celdoden 13; Tegenspraak 2; Overige confrontatie met politie 13; Nalatigheid zorgplicht 5; Uitvoering rechtshulp 2; Overige 25. Corruptie maakt slachtoffers Pagina 3

4 VU onderzoek door gemeenten opgegeven onderzoeken naar fraude en corruptie 1998-2003 Corruptie maakt slachtoffers Pagina 4

5 corruptie- en fraudeonderzoeken in gemeente A 1998-2002 Corruptie maakt slachtoffers Pagina 5

6 Corruptie items in Integriteitmeter 1.Het in functie aannemen van geld of gunsten om iets te doen of na te laten; 2.Het tegen betaling (in geld of natura) verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden; 3.Vriendjespolitiek door leidinggevenden; 4.Bevoordelen van vrienden en familie buiten de organisatie; 5.Aannemen van grotere geschenken (boven de 25 Euro) van externen. Corruptie maakt slachtoffers Pagina 6

7 Frequentie 6 NL gemeenten 2007 (schaal van 1 t/m 5) Corruptie maakt slachtoffers Pagina 7

8 Vergelijking gemeenten NL/US, 2007 Corruptie maakt slachtoffers Pagina 8

9 Corruptie en mensenrechten Corruptie maakt slachtoffers Pagina 9 •Onafhankelijk recht om in een corruptievrije wereld te leven •Handhaving van mensenrechten leidt tot vermindering van corruptie •Corruptie schendt mensenrechten: –Direct –Indirect (noodzakelijke voorwaarde) –Draagt bij aan (één factor naast andere) •Corruptie en mensenrechtenschendingen floreren bij dezelfde condities

10 Mensenrechten items in Integriteitmeter 1.Achterhouden van gegevens aan bevoegd gezag; 2.Opgave van onware gegevens in processen-verbaal; 3.Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke politie-informatie; 4.Discriminatie van collega’s op grond van sekse, afkomst of geaardheid; 5.Discriminatie van burgers of arrestanten op grond van sekse, afkomst of geaardheid; 6.Seksuele intimidatie; 7.Pesterijen op de werkplek (treiteren, negeren, isoleren); 8.Toepassen van ongepast en/of disproportioneel geweld; 9.Incorrecte zorg voor arrestanten; 10.Met geweld dreigen tijdens verhoor; en 11.Toepassen van onwettige opsporingsmethoden. Corruptie maakt slachtoffers Pagina 10

11 Correlations. Spearman’s rho. Frequentie van integriteit schendingen. N=660 Het in functie aannemen van geld of gunsten om iets te doen of na te laten Het tegen betaling verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden Vriendjespolitiek door leidinggevenden Bevoordelen van vrienden en familie buiten de organisatie Aannemen van grotere geschenken (boven de 25 Euro) van externen Achterhouden van gegevens aan bevoegd gezag.527**.551**.545**.555**.644** Opgave van onware gegevens in processen-verbaal.528**.540**.486**.542**.608** Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke politie- informatie.537**.510**.539**.527**.596** Discriminatie van collega’s op grond van sekse, afkomst of geaardheid.553**.561**.540**.551**.619** Discriminatie van burgers of arrestanten op grond van sekse, afkomst of geaardheid.421**.426**.379**.374**.452** Seksuele intimidatie.611**.597**.544**.569**.645** Pesterijen op de werkplek (treiteren, negeren, isoleren).540**.547**.518**.557**.548** Toepassen van ongepast en/of disproportioneel geweld.472**.468**.401**.452**.511** Incorrecte zorg voor arrestanten.397**.409**.305**.362**.438** Met geweld dreigen tijdens verhoor.409**.429**.306**.371**.455** Toepassen van onwettige opsporingsmethoden.410**.425**.326**.376**.447**

12 Corruptiepreventie = organisatie en regelgeving •Basisnormen n.a.v. Ambtenarenwet 2006: Aandacht voor integriteit; Gedragscode; Onderzoeken bij werving en selectie; Kwetsbare functies; Het afleggen van de eed of belofte; Nevenwerkzaamheden; Financiële belangen; Informatiebescherming; Relatiegeschenken; Inkoop- en aanbesteding procedure; Vertrouwenspersoon voor integriteit; Meldingsprocedure misstand; Handelwijze bij aantasting integriteit of vermoedens daarvan •AO/IC •Risico inventarisatie en management Corruptie maakt slachtoffers Pagina 12

13 Corruptiepreventie => Leiderschap 1.Het vervullen van een voorbeeldrol, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en daar verantwoording over afleggen; 2.het creëren van randvoorwaarden waardoor een veilige werkomgeving ontstaat, waar risico’s worden gemanaged door het wegnemen van verleidingen en het implementeren van heldere regels en procedures; 3.het handhavend optreden, door bijvoorbeeld het beschermen van slachtoffers en het adequaat optreden tegen niet integer gedrag door medewerkers, collega’s en superieuren. Corruptie maakt slachtoffers Pagina 13


Download ppt "Corruptie maakt slachtoffers Symposium Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan? Transparency International Nederland 11 oktober Den Haag Emile."

Verwante presentaties


Ads door Google