De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6 Boekhoudkundige verwerking Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 0. Inleiding  Een bedrijf heeft graag op elk moment een overzicht van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6 Boekhoudkundige verwerking Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 0. Inleiding  Een bedrijf heeft graag op elk moment een overzicht van."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 6 Boekhoudkundige verwerking

3 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 0. Inleiding  Een bedrijf heeft graag op elk moment een overzicht van betalingen, inningen, kosten, opbrengsten,…  De boekhouding zorgt ervoor dat je al die informatie constant ter beschikking hebt, zodat je je bedrijf goed kan beheren!  Zeer belangrijk hierbij is dat ELKE handelaar dit moet bijhouden en zich zal moeten houden aan wettelijk voorgeschreven regels!!!

4 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 1.Noodzaak •Alledaagse verrichtingen MOETEN genoteerd worden! •Toepasselijk voor ALLE ondernemingen •Naargelang de grootte van een onderneming zijn er een aantal verplichtingen •De boekhouding is een bron van informatie voor verschillende personen! Vb. ondernemer zelf, aandeelhouders,…

5 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 2.Vormvoorwaarden •Een boekhouding moet:  VOLLEDIG zijn (alle verrichtingen inschrijven)  CORRECT zijn (alle boekingen dienen een bewijsstuk te hebben)  AANGEPAST zijn (kleine en grote ondernemingen moeten niet aan dezelfde verplichtingen voldoen)

6 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 2.Vormvoorwaarden •De “boeken” zelf moeten:  het wettelijk stelsel volgen  de handelsnaam van de onderneming verplicht vermelden  een doorlopende reeks vormen (vb. op verkoopdagboek 1 volgt verkoopdagboek 2

7 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 2.Vormvoorwaarden •De “boeken” zelf moeten:  het wettelijk stelsel volgen  de handelsnaam van de onderneming verplicht vermelden  een doorlopende reeks vormen (vb. op verkoopdagboek 1 volgt verkoopdagboek 2)

8 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 3.Praktische uitwerking •De boekhouding moet:  zonder uitstel ingeschreven worden (hoe vlugger hoe beter)  getrouw ingevuld worden: elke boeking heeft een bewijsstuk nodig  naar tijdsorde ingevuld worden: op datum inboeken, chronologisch en met een logische nummering!  volledig zijn ZONDER weglatingen of schrappingen!!! Fouten “tegenboeken” en opnieuw beginnen, niet schrappen!

9 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 4.Bewaring •Verplicht je boekhouding (papier of electronisch) 10 jaar bijhouden •Ook alle bewijsstukken van elke boeking dienen 10 jaar bewaard worden! •Waarom?  De documenten moeten ter beschikking zijn om controles over de voorbije boekjaren te kunnen doen! Vb. Belastingscontrole (BBI).

10 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 1. Wettelijke bepalingen 4.Bewaring

11 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 1.Kleinhandelaars •Wie zijn kleinhandelaars?  Natuurlijke personen of éénmansvennootschappen  Jaaromzet < 500.000,00 EURO •Deze handelaars mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren = •Aankoopdagboek, verkoopdagboek en financieel dagboek + inventarisboek bijhouden!

12 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.Verplichte boeken •AANKOOPDAGBOEK  Alle aankoopfacturen nummeren  Eén maal per week inschrijven PER NUMMER in het dagboek!  Creditnota’s op AF duidelijk in min (-) schrijven (of in het rood)  Voor facturen die deels privé en deels werk zijn, moeten afzonderlijk berekend en ingeboekt worden (vb. GSM kosten)

13 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.Verplichte boeken •VERKOOPDAGBOEK  Alle verkoopfacturen nummeren  Eén maal per week inschrijven PER NUMMER in het dagboek!  Creditnota’s op VF duidelijk in min (-) schrijven (of in het rood)  Contante verkopen (via kassa, dus zonder factuur) inboeken op basis van de kassabons!

14 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.Verplichte boeken •FINANCIEEL DAGBOEK  Registratie van ELKE betaling of inning via de kas en/of bankrekeningen  Apart inschrijven: kasverrichtingen, bankverrichtingen en verrichtingen via de Bank van de Post  Je mag dus één financieel dagboek bijhouden met drie kolommen of drie aparte financiële dagboeken (vrije keuze)

15 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.Verplichte boeken •INVENTARISDAGBOEK  Eénmaal per jaar!!!  Overzicht van alle bezittingen en schulden van de onderneming  Meestal opstellen op het einde van het boekjaar (31/12 voor meeste bedrijven)  Voorbeelden: voorraden, machines, bedrijfswagens, leningen bij banken,…  Elektronisch (excel) mag ook!

16 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.Verplichte boeken •INVENTARISDAGBOEK (p. 223) STRUCTUUR 1.Bezittingen (oplijsten van alles wat we bezitten) = 2.Schulden (bij banken en leveranciers) + 3.Eigen vermogen (eigen startkapitaal)

17 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.Verplichte boeken •INVENTARISDAGBOEK (p. 223) STRUCTUUR Deze structuur is zeer logisch gekozen, want: Alles wat we bezitten moet ooit gekocht zijn, met eigen kapitaal of met vreemd kapitaal (schulden). DAAROM: Bezittingen = Eigen kapitaal + Schulden Vb.127.655,00 = 76.290,00 + 51.365,00

18 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 1 (schrijnwerkerij Geysels) BEREKENING Bedrijfsmiddelen1.051,75EUR + BTW (21%)220,87EUR Totaal1.272,62EUR

19 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 1 (schrijnwerkerij Geysels) INBOEKING Datum03-10 Doc.nrAF/36 LeverancierGeysels Totaal1.272,62 Bedrijfsmiddelen1.051,75 BTW aftrekbaar220,87

20 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 2 (Belgacom) BEREKENING * 2/3 van de zaak = 2/3 van 187,50 EUR, Diensten & DG119,00EUR + BTW (21%)24,99EUR Totaal143,99EUR PRIVE = 215,99 – 143,99 = 72,00 EUR

21 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 2 (Belgacom) INBOEKING Datum03-10 Doc.nrAF/37 LeverancierBelgacom Totaal215,99 D&DG119,00 Aardtelefoon BTW aftrekbaar24,99 Privé72,00

22 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 3 (Verbruggen) BEREKENING Aankopen HG615,15EUR - 5% HK30,76EUR 584,39EUR + vervoerskosten23,79EUR MvH608,18EUR + BTW (21%)127,72EUR Totaal735,90EUR

23 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 4 (Verbruggen) INBOEKING Datum03-11 Doc.nrAF/38 LeverancierVerbruggen Totaal735,90 Handelsgoederen608,18 BTW aftrekbaar127,72

24 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 4 (Garage Joly) BEREKENING * ½ van de zaak = ½ * 197,25 EUR D&DG98,63EUR + BTW (21%)20,71EUR Totaal119,34EUR PRIVE = 238,67 – 119,34 = 119,33 EUR

25 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 4 (garage Joly) INBOEKING Datum03-11 Doc.nrAF/39 LeverancierJoly Totaal238,67 D&DG98,63 aardauto BTW aftrekbaar20,71 Privé119,33

26 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 5 (Li Wong) BEREKENING 6% 21% Aankoop HG712,50185,00 EUR - 2% FK14,253,70 EUR 698,25181,30 EUR + BTW41,9038,07 EUR Totaal740,15219,37 EUR + FK14,253,70 EUR = Totaal754,40223,07 EUR Eindtotaal = 754,40 + 223,07 = 977,47 EUR

27 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 5 (Li Wong) INBOEKING Datum03-12 Doc.nrAF/40 LeverancierLi Wong Totaal977,47 Handelsgoederen879,55 BTW aftrekbaar79,97 Korting contant17,95

28 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 6 (drukkerij Jacobs NV) BEREKENING Diensten&DG336,25EUR + BTW (21%)70,61EUR Totaal406,86EUR

29 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 6 (drukkerij Jacobs NV) INBOEKING Datum03-12 Doc.nrAF/41 LeverancierJacobs Totaal406,86 D&DG336,25 aarddrukwerk BTW aftrekbaar70,61

30 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 7 (vervoer De Haes) BEREKENING Diensten&DG92,45EUR + BTW (21%)19,41EUR Totaal111,86EUR

31 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 7 (vervoer De Haes) INBOEKING Datum03-12 Doc.nrAF/42 LeverancierDe Haes Totaal111,86 D&DG92,45 aardvervoer BTW aftrekbaar19,41

32 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 8 (Cuveliers) BEREKENING Handelsgoederen1.130,85EUR + BTW (21%)237,48EUR Totaal1.368,33EUR

33 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 8 (Cuveliers) INBOEKING Datum03-14 Doc.nrAF/43 LeverancierCuveliers Totaal1.368,33 Handelsgoederen1.130,85 BTW aftrekbaar237,48

34 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 9 (schrijnwerkerij Geysels – CN 5%) BEREKENING CN (5% v. 1.051,75)52,59EUR + BTW (21%)11,04EUR Totaal63,63EUR Opmerking: Alle verrichtingen i.v.m. credit nota’s moeten ofwel met een “–” teken ingeschreven ofwel in het rood !!!

35 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 9 (Geysels – CN) INBOEKING Datum03-14 Doc.nrCN/44 LeverancierGeysels Totaal- 63,63 Credit nota’s (MvH)- 52,59 BTW credit nota’s- 11,04

36 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 10 (Symons) BEREKENING Handelsgoederen671,35EUR + BTW (21%)140,98EUR Totaal812,33EUR

37 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 10 (Symons) INBOEKING Datum03-14 Doc.nrAF/45 LeverancierSymons Totaal812,33 Handelsgoederen671,35 BTW aftrekbaar140,98

38 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 11 (Artiflora) BEREKENING Diensten&DG33,65 EUR INCL. !  BTW uit 33,65 EUR = 33,65 x 6 106 = 1,90 EUR  MvH = 33,65 – 1,90 EUR = 31,75 EUR

39 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 11 (Artiflora) INBOEKING Datum03-14 Doc.nrAF/46 LeverancierArtiflora Totaal33,65 D&DG31,75 aardbloemen BTW aftrekbaar1,90

40 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Totalen aankoopdagboek: (4 – Facturen)6.173,68 (4 – Credit nota’s)- 63,63 (5)3.289,93 (6)678,08 (8)1.051,75 (9)- 52,59 (10)- 11,04 (11)944,64 (12)191,33 (13)17,95

41 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 1 (De Pauw) BEREKENING Handelsgoederen641,37EUR + BTW (21%)134,69EUR Totaal776,06EUR

42 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 1 (De Pauw) INBOEKING Datum03-10 Doc.nrVF/1039 KlantDe Pauw Totaal776,06 MvH 21%641,37 BTW verschuldigd134,69

43 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 2 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop586,55EUR  BTW op contante verkoop = 586,55 x 21 121 = 101,80 EUR  MvH (exclusief BTW)= 586,55 – 101,80 = 484,75 EUR

44 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 2 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum03-10 Doc.nr--- KlantWinkelverkoop Totaal586,55 MvH 21%484,75 BTW verschuldigd101,80

45 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 3 (Lopez) BEREKENING Handelsgoederen437,50EUR - FK (2%)- 8,75EUR = MvH428,75EUR + BTW (21%)90,04EUR Totaal518,79EUR + FK8,75EUR TOTAAL527,54EUR

46 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 3 (Lopez) INBOEKING Datum03-11 Doc.nrVF/1040 KlantLopez Totaal527,54 MvH 21%428,75 BTW verschuldigd90,04 Korting contant8,75

47 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 4 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop223,85EUR  BTW op contante verkoop = 223,85 x 21 121 = 38,85 EUR  MvH (exclusief BTW)= 223,85 – 38,85 = 185,00 EUR

48 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 4 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum03-11 Doc.nr--- KlantWinkelverkoop Totaal223,85 MvH 21%185,00 BTW verschuldigd38,85

49 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 5 (Opname in natura) BEREKENING Eigen naam118,75EUR  BTW op opname = 118,75 x 21 121 = 20,61 EUR  MvH (exclusief BTW)= 118,75 – 20,61 = 98,14 EUR

50 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 5 (Opname in natura) INBOEKING Datum03-12 Doc.nrVF/1041 KlantEigen naam Totaal118,75 MvH 21%98,14 BTW verschuldigd20,61

51 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 6 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop496,45EUR  BTW op contante verkoop = 496,45 x 21 121 = 86,16 EUR  MvH (exclusief BTW)= 496,45 – 86,16 = 410,29 EUR

52 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 6 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum03-12 Doc.nr--- KlantWinkelverkoop Totaal496,45 MvH 21%410,29 BTW verschuldigd86,16

53 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 7 (Daemen) BEREKENING Handelsgoederen1.101,05EUR - HK (5%)- 55,05EUR =1.046,00EUR + vervoer37,50EUR =MvH1.083,50EUR + BTW (21%)227,54EUR TOTAAL1.311,04EUR

54 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 7 (Daemen) INBOEKING Datum03-13 Doc.nrVF/1042 KlantDaemen Totaal1.311,04 MvH 21%1.083,50 BTW verschuldigd227,45

55 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 8 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop294,35EUR  BTW op contante verkoop = 294,35 x 21 121 = 51,09 EUR  MvH (exclusief BTW)= 294,35 – 51,09 = 243,26 EUR

56 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 8 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum03-13 Doc.nr--- KlantWinkelverkoop Totaal294,35 MvH 21%243,26 BTW verschuldigd51,09

57 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 9 (CN De Pauw) BEREKENING CN van 66,38 EUR  BTW op credit nota = 66,38 x 21 121 = 11,52 EUR  MvH (exclusief BTW)= 66,38 – 11,52 = 54,86 EUR Opmerking: Alle verrichtingen i.v.m. credit nota’s moeten ofwel met een “–” teken ingeschreven ofwel in het rood !!!

58 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 9 (CN De Pauw) INBOEKING Datum03-14 Doc.nrCN/1043 LeverancierDe Pauw Totaal- 66,38 Credit nota’s (MvH)- 54,86 BTW credit nota’s- 11,52

59 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 10 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop308,63EUR  BTW op contante verkoop = 308,63 x 21 121 = 53,56 EUR  MvH (exclusief BTW)= 308,63 – 53,56 = 255,07 EUR

60 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 10 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum03-14 Doc.nr--- KlantWinkelverkoop Totaal308,63 MvH 21%255,07 BTW verschuldigd53,56

61 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Totalen verkoopdagboek: (4 - Facturen)4.643,22 (4 – CN)- 66,38 (7)3.830,13 (8)- 54,86 (9)- 11,52 (10)804,34 (13)8,75

62 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 1 (Beginsaldo): Datum03-10 Doc.Nr--- OmschrijvingBeginsaldo Ontvangsten2.929,23 Saldo2.929,23

63 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 2 (Winkelverkoop): Datum03-10 Doc.NrK/76 OmschrijvingWinkelverkoop Ontvangsten586,55 Saldo3.515,78 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21%586,55

64 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 3 (VF/1040): Datum03-11 Doc.NrK/77 OmschrijvingVF/1040 Ontvangsten518,79 Saldo4.034,57 Uitspl. Ontvangsten Klanten518,79 Opm.: Ook in het verkoopjournaal moet deze boeking ingebracht worden bij “Betaling” !!!

65 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 4 (Winkelverkoop): Datum03-11 Doc.NrK/78 OmschrijvingWinkelverkoop Ontvangsten223,85 Saldo5.258,42 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21%223,85

66 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 5 (AF/42): Datum03-12 Doc.NrK/79 OmschrijvingAF/42 Uitgaven111,86 Saldo4.146,56 Uitspl. Uitgaven Leveranciers111,86 Opm.: Ook in het aankoopjournaal moet deze boeking ingebracht worden bij “Betaling” !!!

67 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 6 (Winkelverkoop): Datum03-12 Doc.NrK/80 OmschrijvingWinkelverkoop Ontvangsten496,45 Saldo4.643,01 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21%496,45

68 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 7 (Steunkaart): Datum03-13 Doc.NrK/81 OmschrijvingSteunkaart Uitgaven3,75 Saldo4.639,26 Uitspl. Uitgaven Andere3,75 SoortDiverse uitgaven

69 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 8 (Winkelverkoop): Datum03-13 Doc.NrK/82 OmschrijvingWinkelverkoop Ontvangsten294,35 Saldo4.933,61 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21%294,35

70 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 9 (Privé opname): Datum03-14 Doc.NrK/83 OmschrijvingPrivé opname Uitgaven385,00 Saldo4.548,61 Uitspl. Uitgaven Privé385,00

71 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 10 (Winkelverkoop): Datum03-14 Doc.NrK/84 OmschrijvingWinkelverkoop Ontvangsten308,63 Saldo4.857,24 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21%308,63

72 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN •OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Totalen kasboek: (4)5.357,85 (5)500,61 (6)4.857,24 (9)1.909,83 (10)518,79 (14)111,86 (15)385,00 (16)3,75

73 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.4 Inventaris •OEFENING p. 243 (Opstellen inventaris) I. BEZITTINGEN 1.Gebouwen150.000,00 EUR 2.Uitrusting computer1.500,00 EUR 3.Meubilair 3 burelen a 1.375,00 = 4.125,00 4 stoelen a 150,00 = 600,00 5 kasten a 612,50 = 3.062,007.787,50 EUR 4.Handelsgoederen42.500,00 EUR 5.Handelsvorderingen2.225,00 EUR 6.Bank (zichtrekening KBC)2.237,50 EUR 7.Kas2.500,00 EUR TOTAAL BEZITTINGEN208.750,00 EUR

74 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.4 Inventaris •OEFENING p. 243 (Opstellen inventaris) II. SCHULDEN 8.Hypothecairelening KBC90.000,00 EUR TOTAAL BEZITTINGEN90.000,00 EUR III. EIGEN VERMOGEN118.750,00 EUR Opm.: De bezittingen zijn precies gelijk aan de schulden + het eigen vermogen !!! 208.750,00 EUR = 90.000,00 EUR + 118.750,00 EUR

75 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING •Elke onderneming heeft de bedoeling WINST te maken... Maar hoe berekenen we nu juist deze winst? •Welke factoren hebben een invloed op ons resultaat? •Allereerst zijn er 3 “deel”resultaten:  Bedrijfsresultaat = resultaat door je beroepsactiviteiten  Financieel resultaat = resultaat via opbrengsten en kosten van bv. beleggingen  Uitzonderlijk resultaat = ongewoon !

76 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 1.Bedrijfsresultaat •Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten  BEDRIJFSOPBRENGSTEN = + Winkelverkopen (contante verkopen) + Verkoopfacturen - Uitgaande (verstuurde) CN’s Het saldo van deze berekening zijn dus je totale bedrijfsopbrengsten...

77 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 1.Bedrijfsresultaat  BEDRIJFSKOSTEN = + Aankoopfacturen - Inkomende (ontvangen) CN’s + Beginvoorraad - Eindvoorraad + Personeelskosten + Huisvestingskosten (bv. huur) + Administratiekosten (bv. papier) + Autokosten + Verzekeringen + Diversen + Afschrijvingen

78 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 1.Bedrijfsresultaat •Wat zijn deze afschrijvingen?  Waarde van je investeringen daalt altijd door bijvoorbeeld slijtage of gewoonweg veroudering  De fiscus heeft toegestaan dat je dus ook jaarlijks een “waardevermindering” boekt op al je investeringen  Deze afschrijving mogen we dus behandelen als een kost voor de onderneming  Hoe? Bepalen van een levensduur van elke investering. Bv. een computer mag op 3 jaar afgeschreven worden. Stel waarde is 1.200,00 EUR, dan mogen we elk jaar 1.200,00 / 3 = 400,00 EUR afschrijven... Waarde na 3 jaar = 0!

79 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 2.Financieel resultaat •Financiële opbrengsten – financ. kosten  Financiële OPBRENGSTEN = Intresten (rekeningen, beleggingen,...) Ontvangen fin. kortingen... Het saldo van deze berekening zijn dus je totale financiële opbrengsten...

80 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 2.Financieel resultaat  Financiële KOSTEN = Intresten op leningen van banken Fin. Kortingen gegeven aan klanten Bankkosten (rekening, Proton,...)... Het saldo van deze berekening zijn dus je totale financiële kosten...

81 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 3.Uitzonderlijk resultaat  Uitzonderlijke KOSTEN = vb. Na een diefstal stelt men vast dat er uit de kas een som geld is verdwenen... vb. Een garagehouder stelt vast dat er een wagen gestolen is gedurende het weekend...

82 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 3.Uitzonderlijk resultaat •Uitzonderlijke opbrengsten – uitz. kosten •Dit zijn alle opbrengsten en kosten die maar zeer weinig dus uitz. voorkomen  Uitzonderlijke OPBRENGSTEN = vb. Oude machine verkocht voor meer dan de machine nog waard was vb. Verzekeringsuitkering voor een brand was hoger dan de kost voor de herstelling aan de gebouwen...

83 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 4.Oefeningen •Oefening p. 247 Bedrijfsopbrengsten Verkopen223.100,00EUR Inkomende retouren- 2.250,25EUR Totaal bedrijfsopbrengsten220.849,75 EUR Bedrijfskosten Aankopen163.175,00EUR Uitgaande retouren- 4.788,60EUR 158.386,40EUR + Beginvoorraad28.375,00EUR - Eindvoorraad- 44.850,00EUR Totaal bedrijfskosten141.911,40 EUR BEDRIJFSRESULTAAT78.938,35 EUR

84 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 4.Oefeningen •Oefening p. 248 Bedrijfsopbrengsten Verkopen231.830,55EUR Inkomende retouren- 912,88EUR Totaal bedrijfsopbrengsten230.917,67 EUR Bedrijfskosten Aankopen117.900,00EUR Uitgaande retouren- 2.868,75EUR 115.031,25EUR + Beginvoorraad40.350,00EUR - Eindvoorraad- 34.703,60EUR + lonen21.250,00EUR + afschrijvingen15.725,30EUR

85 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 4.Oefeningen •Oefening p. 248 (vervolg) Bedrijfskosten + huisvestingsk.10.500,00EUR Totaal bedrijfskosten168.152,95 EUR BEDRIJFSRESULTAAT62.764,72 EUR Financiële kosten Financiële opbr.0,00EUR Financiële kosten- 300,00EUR FINANCIEEL RESULTAAT- 300,00 EUR = ONDERNEMINGSRESULTAAT 62.464,72 EUR

86 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 4.Oefeningen •Oefening p. 249 Bedrijfsopbrengsten Verkopen154.633,75EUR Inkomende retouren- 2.393,75EUR Totaal bedrijfsopbrengsten152.240,00 EUR Bedrijfskosten Aankopen116.670,63EUR Uitgaande retouren- 1.395,57EUR 115.275,06EUR + Beginvoorraad25.831,25EUR - Eindvoorraad- 20.125,00EUR + administratiek.437,50EUR + autokosten1.650,00EUR

87 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING 4.Oefeningen •Oefening p. 249 (vervolg) Bedrijfskosten + afschrijvingen3.888,75EUR + diversen565,00EUR Totaal bedrijfskosten127.522,56 EUR BEDRIJFSRESULTAAT24.717,44 EUR Financiële kosten Financiële opbr.153,78EUR Financiële kosten- 73,38EUR FINANCIEEL RESULTAAT80,40 EUR = ONDERNEMINGSRESULTAAT 24.797,84 EUR

88 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE

89 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE •Electronische of papieren versie •Afhankelijk grootte: maandelijks, per kwartaal of forfaitaire aangifte •Centraal versturen naar Gent (FOD Financiën), daar gaat men de papieren versies inscannen •Omzet < 5.580,00 EUR = vrijstelling van aangifte •Alle aangiften moeten binnen voor de 20 ste van de maand volgend op aangiftemaand. vb. Aangifte januari  20 februari binnen.

90 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE •Overzicht belangrijke “KADERS”:  KADER I = Algemene gegevens aangever + periode + evt terugbetaling  KADER II = Vak van de verkopen (uitgaande handelingen) ZONDER BTW  KADER III = Vak van de aankopen (inkomende handel.) ZONDER BTW  KADER IV = Verschuldigde BTW (verk.)  KADER V = Aftrekbare BTW (aank.)  KADER VI = Saldo van IV en V  KADER VII = Eventuele gestorte voorschotten  KADER VIII = Datum aangifte + handtekening

91 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE •OEFENING p. 256 (aangifte invullen)  KADER II (verkopen zonder BTW) **rooster 0386.695,05 x 100 = 71.648,80 121 **rooster 49216,18 x 100 = 178,66 121  KADER III (aankopen zonder BTW) **rooster 8155.017,98 **rooster 821.518,88 **rooster 83310,10  KADER IV (BTW op verkopen) **rooster 5415.046,25 (= 21% uit )

92 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE •OEFENING p. 256 (aangifte invullen)  KADER V (BTW op aankopen) **rooster 59 a) HG44.633,05 x 21 = 2.677,98 100 168,35 x 12 = 20,20 100 10.216,58 x 6 = 2.145,48 100 b) D&DG1.518,88 x 21 = 318,96 121 c) Investering310,10 x 21 = 65,12 100 TOTAAL = 5.227,74

93 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE •OEFENING p. 256 (aangifte invullen)  KADER V (BTW op aankopen - vervolg) **rooster 64= 37,52  KADER VI (saldo kader IV en V) **rooster 71= 9.780,99 (15.046,25 – 5.227,74 – 37,52) omdat we meer verschuldigd zijn aan de staat dan dat we moeten terugkrijgen!

94 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE •OEFENING p. 259 (aangifte invullen) EINDAFREKENING A. Aan de staat versch. (71)9.780,99 C. Betaalde voorschotten3.511,12 TOTALEN Links (A-D)9.780,99 Links (A+(B of C)+D)3.511,12 Kleinste totaal- 3.511,12 E. Eindresultaat Aan de staat te betalen bedrag6.269,87

95 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen •Onderneming: klein of groot?  Kleine onderneming (KMO) * Sowieso minder dan 100 werknemers * Jaaromzet < 7.300.000,00 EUR * Balanstotaal < 3.650.000,00 EUR * Gemiddeld < 50 personeelsleden Meer dan 1 overschreden = GROOT !  Grote onderneming * Meer dan 100 werknemers ALTIJD !!! * Jaaromzet > 7.300.000,00 EUR * Balanstotaal > 3.650.000,00 EUR * Gemiddeld > 50 personeelsleden

96 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen •Al deze ondernemingen (klein en groot) moeten een volledige (dubbele) boekhouding voeren! •Eénmanszaken (kleine zelfstandigen) enkel enkelvoudige boekhouding... •De jaarrekening =  Balans (bezittingen en schulden)  Resultatenrekening (kosten en opbr.)  Toelichting (detaillering B + RR) •De jaarrekening moet elk jaar volgens een vast schema binnengebracht worden bij de NBB !

97 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen •Eénmaal per jaar een inventaris opstellen (lijst van bezittingen). •Een sociale balans (sinds 1997) ook verplicht, samen met jaarrekening afgeven  Volledige personeelsbestand  Inkomend en uitgaande bewegingen  Maatregelen ter bevordering van tewerkstelling...

98 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen •Waarom nu dubbel boekhouden?  Meer controle mogelijk, want meer details beschikbaar  Meer informatie verkrijgbaar  Flexibel systeem aanpasbaar aan de aard van de onderneming

99 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.2 De inventaris •Wettelijk éénmaal per jaar opmaken •Inventaris = gedetailleerde lijst van alle bezittingen en schulden van een onderneming OVERZICHTELIJK en met hun WAARDE opsommen... •Voorbeelden van bezittingen:  Gebouw  Meubilair  Bankrekening •Voorbeelden schulden:  Leningen  Nog te betalen leveranciers...

100 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •In deze paragraaf gaan we na waar de middelen van een onderneming vandaan komen... •Twee grote onderverdelingen: 1.Eigen vermogen = middelen uit het privévermogen van de ondernemer, maar permanent voor de zaak! 2.Schulden = geld afkomstig van derden (vooral banken en leveranciers) Vermogen van de onderneming = DUSVermogen van de onderneming = Eigen vermogen + schulden

101 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •Wat kunnen we hier nu mee doen? •Twee grote onderverdelingen: 1.Vaste middelen kopen = middelen die “blijvend” gebruikt worden (vb. machines, gebouwen,...) 2.Vlottende middelen = middelen die we snel in geld kunnen omzetten (goederen voor verkoop, klantenfacturen, kasgeld)

102 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •OEFENING p. 264 (Vermogen)  Vermogen ondernemer =50.000,00  Eigen vermogen =29.837,50 Berekening: (½ van 53.625,00) + 400,00 + 2.500,00 + 125,00 = 29.837,50 EUR  Niet ingebracht geld =20.162,50 Berekening: 50.000,00 – 29.837,50 = 20.162,50

103 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •OEFENING p. 264 (Vermogen)  Lening =15.000,00  Leveranciers =26.812,50 Berekening = ½ van 53.625,00  Schulden =41.812,50  Vermogen onderneming =71.650,00 Berekening = Eigen vermogen + schulden = 29.837,50 + 41.812,50

104 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •OEFENING p. 265 (Vermogen) 1.Vermogen onderneming =200.000,00 Berekening: EV (150.000,00) + Sch (50.000,00) Niet-ingebracht geld =145.000,00 Berekening: VOdr (295.000,00) – EV (150.000,00) 2.Schulden =38.000,00 Berekening = VOng (100.000,00) – EV (62.000,00) Niet-ingebracht geld =148.000,00 Berekening = VOnr (225.000,00) – EV (62.000,00)

105 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •OEFENING p. 265 (Vermogen) 3.Vermogen onderneming =125.000,00 Berekening: EV (75.000,00) + Sch (50.000,00) Niet-ingebracht geld =150.000,00 Berekening: VOdr (225.000,00) – EV (75.000,00) 4.Eigen vermogen =80.000,00 Berekening = VOng (185.000,00) – Sc (105.000,00) Vermogen ondernemer =200.000,00 Berekening = EV (80.000,00) + NIG (120.000,00)

106 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen •OEFENING p. 265 (Vermogen) 5.Vermogen ondernemer =195.000,00 Berekening: EV (65.000,00) + NIG (130.000,00) Vermogen onderneming =90.000,00 Berekening: EV (65.000,00) + Sch (25.000,00)

107 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.4 De balans •Eigenlijk vertalen we de voorgaande oefeningen in een balans wanneer we willen boekhouden! •Een balans heeft twee zijden: 1.ACTIEF (Activa) Op de actief kant staan de BEZITTINGEN van een onderneming 2. PASSIEF (Passiva) Op de passief kant staat de OORSPRONG van het geld waarmee we de activa kunnen kopen!

108 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.4 De balans ACTIEF PASSIEF Aanwending: Wat kopen we van het beschikbare geld??? Waar halen we het geld om de activa te kopen??? Actief = Passief

109 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.5 Indeling van de balans 1.PASSIEFZIJDE •Oorsprong van het geld geboekt •Twee grote rubrieken: Eigen vermogen en Schulden •Onderverdeling van de “schulden”: a)Schulden > 1 jaar (vb. Lening op 20 j) b)Schulden < 1 jaar (vb. Leveranciers)

110 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.5 Indeling van de balans 2.ACTIEFZIJDE •Twee grote rubrieken: Vaste activa en Vlottende activa •Rangschikking volgens toenemende graad van liquiditeit... D.w.z. het minst snel omzetbaar in geld BOVENAAN, het snelst omzetbaar BENEDEN. •Vb: Gebouwen = niet snel omzetbaar, dus ook op de eerste plaats // Bankrekening = snel opvraagbaar dus onderaan de balans

111 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.5 Indeling van de balans •Voorbeeld balans p. 266 en 267 overlopen •De VOLGORDE is dus zeer belangrijk, we mogen daar niet zomaar kiezen... •En vooral... ACTIEF = PASSIEF

112 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P •De bedoeling van de volgende oefeningen is het aanpassen van de balans aan nieuwe situaties (vb. aankoop machine) •Elke nieuwe boeking in een onderneming geeft een nieuwe balans... •Het spreekt vanzelf dat de echte boekhouders dit niet na elke verrichting aanpassen, maar bijvoorbeeld alle verrichtingen éénmaal per maand samen op de balans boeken!

113 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P •Verrichting 1 – Aankoop machine a)Bezittingen nemen toe (machines)  Actief ↑ met 1.250,00 EUR b)Schulden nemen toe (leveranciers)  Passief ↑ met 1.250,00 EUR •Verrichting 2 – Aflossing lening a)Bezittingen nemen af (bank)  Actief ↓ met 1.625,00 EUR b)Schulden nemen af (leningen)  Passief ↓ met 1.625,00 EUR

114 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P •Verrichting 3 – Verkoop bestelwagen a)Bezittingen nemen af (Roll. Mater.)  Actief ↓ met 3.750,00 EUR b)Bezittingen nemen toe (klanten)  Actief ↑ met 3.750,00 EUR •Verrichting 4 – Leverancier betalen a)Bezittingen nemen af (bank)  Actief ↓ met 1.675,00 EUR b)Schulden nemen af (leveranciers)  Passief ↓ met 1.675,00 EUR

115 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P •Het valt dus op dat in alle oefeningen na de boeking ACTIEF gelijk blijft aan PASSIEF... •3 mogelijkheden die kunnen voorkomen:  A daalt en P daalt (verrichting 2 en 4)  A stijgt en P stijgt (verrichting 1)  A en P dalen en stijgen gelijktijdig (v 3)

116 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.7-8-9 Niet kennen

117 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.10 MAR – indeling •Als we niet meer op een balans boeken (zoals in de voorgaande oefeningen), boeken we op rekeningen! •Deze rekeningen hebben een vastgelegde nummering met klassen: Klasse 1= Eigen vermogen en schulden Klasse 2= Vaste activa en vordering > 1j Klasse 3= Voorraden Klasse 4 = vorderingen en schulden < 1j Klasse 5 = Bank en kas

118 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.10 MAR – indeling •Voorbeelden van rekeningen zijn:  10000Kapitaal  22000Terreinen  34000Voorraad handelsgoederen  41100Terug te vorderen BTW  44000Leveranciers  55000Bank  57000Kas ...(ongeveer 300 rekeningen MINIMUM)

119 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.11 Niet kennen

120 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.12 BTW – rekeningen 1.Terug te vorderen BTW Als handelaar moet je op al je aankopen BTW betalen, maar deze mag je dus terugvorderen van de staat.  Vordering = ACTIEF kant vd balans 2.Te betalen BTW De BTW die je krijgt van klanten na een verkoop moet je doorstorten naar de staat.  Schuld = PASSIEF kant van de balans

121 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.12 BTW – rekeningen •In een onderneming MOET je bij het afsluiten van een bepaalde periode het SALDO van deze twee rekeningen maken •Voorbeeld 31/12/200xTB BTW420,00 EUR 31/12/200xTTV BTW120,00 EUR TB BTW300,00 EUR Saldo?TB BTW300,00 EUR •De onderneming moet 420,00 EUR betalen en gelijktijdig 120,00 EUR terugvorderen. Daarom salderen naar één te betalen bedrag van 300,00 EUR !!!

122 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.13 Niet kennen

123 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.14 Resultatenrekeningen •We hebben ons tot nu toe enkel bezig gehouden met de BALANS, maar ook het RESULTAAT is zeker belangrijk voor ons bedrijfje... M.a.w. wat is onze “winst” ? •Hoe bereken je een resultaat? OPBRENGSTEN – KOSTEN 6-rekeningen 7-rekeningen •Hoe we een resultaat berekenen, hebben we reeds in paragraaf 5.2 gezien!

124 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 3. Inleiding dubbele boekh. 3.15 Eindbalans •Als we nu een heel jaar lang boekingen uitvoeren, moeten we de totalen van alle rekeningen gaan bepalen... •Als we dit gedaan hebben  EINDBALANS !!! •Eén saldo per rekening, als eindsaldo op 31/12 van het boekjaar... Voorbeeld:  01/01Bedrijfswagens21.500,00  15/06Aankoop wagen52.362,00  31/12Eindbalans73.862,00


Download ppt "Hoofdstuk 6 Boekhoudkundige verwerking Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking 0. Inleiding  Een bedrijf heeft graag op elk moment een overzicht van."

Verwante presentaties


Ads door Google