De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 - Inleiding Boekhoudkundige verwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 - Inleiding Boekhoudkundige verwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 - Inleiding Boekhoudkundige verwerking

2 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking
Hoofdstuk 1 - Inleiding 0. Inleiding Een bedrijf heeft graag op elk moment een overzicht van betalingen, inningen, kosten, opbrengsten,… De boekhouding zorgt ervoor dat je al die informatie constant ter beschikking hebt, zodat je je bedrijf goed kan beheren! Zeer belangrijk hierbij is dat ELKE handelaar dit moet bijhouden en zich zal moeten houden aan wettelijk voorgeschreven regels!!! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

3 1. Wettelijke bepalingen
1. Noodzaak Alledaagse verrichtingen MOETEN genoteerd worden! Toepasselijk voor ALLE ondernemingen Naargelang de grootte van een onderneming zijn er een aantal verplichtingen De boekhouding is een bron van informatie voor verschillende personen! Vb. ondernemer zelf, aandeelhouders,… Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

4 1. Wettelijke bepalingen
2. Vormvoorwaarden Een boekhouding moet:  VOLLEDIG zijn (alle verrichtingen inschrijven)  CORRECT zijn (alle boekingen dienen een bewijsstuk te hebben)  AANGEPAST zijn (kleine en grote ondernemingen moeten niet aan dezelfde verplichtingen voldoen) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

5 1. Wettelijke bepalingen
2. Vormvoorwaarden De “boeken” zelf moeten:  het wettelijk stelsel volgen  de handelsnaam van de onderneming verplicht vermelden  een doorlopende reeks vormen (vb. op verkoopdagboek 1 volgt verkoopdagboek 2 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

6 1. Wettelijke bepalingen
2. Vormvoorwaarden De “boeken” zelf moeten:  het wettelijk stelsel volgen  de handelsnaam van de onderneming verplicht vermelden  een doorlopende reeks vormen (vb. op verkoopdagboek 1 volgt verkoopdagboek 2) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

7 1. Wettelijke bepalingen
3. Praktische uitwerking De boekhouding moet:  zonder uitstel ingeschreven worden (hoe vlugger hoe beter)  getrouw ingevuld worden: elke boeking heeft een bewijsstuk nodig  naar tijdsorde ingevuld worden: op datum inboeken, chronologisch en met een logische nummering!  volledig zijn ZONDER weglatingen of schrappingen!!! Fouten “tegenboeken” en opnieuw beginnen, niet schrappen! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

8 1. Wettelijke bepalingen
4. Bewaring Verplicht je boekhouding (papier of electronisch) 10 jaar bijhouden Ook alle bewijsstukken van elke boeking dienen 10 jaar bewaard worden! Waarom?  De documenten moeten ter beschikking zijn om controles over de voorbije boekjaren te kunnen doen! Vb. Belastingscontrole (BBI). Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

9 1. Wettelijke bepalingen
4. Bewaring Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

10 2. Vereenvoudigde boekhouding
1. Kleinhandelaars Wie zijn kleinhandelaars?  Natuurlijke personen of éénmansvennootschappen  Jaaromzet < ,00 EURO Deze handelaars mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren = Aankoopdagboek, verkoopdagboek en financieel dagboek + inventarisboek bijhouden! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

11 2. Vereenvoudigde boekhouding
2. Verplichte boeken AANKOOPDAGBOEK  Alle aankoopfacturen nummeren  Eén maal per week inschrijven PER NUMMER in het dagboek!  Creditnota’s op AF duidelijk in min (-) schrijven (of in het rood)  Voor facturen die deels privé en deels werk zijn, moeten afzonderlijk berekend en ingeboekt worden (vb. GSM kosten) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

12 2. Vereenvoudigde boekhouding
2. Verplichte boeken VERKOOPDAGBOEK  Alle verkoopfacturen nummeren  Eén maal per week inschrijven PER NUMMER in het dagboek!  Creditnota’s op VF duidelijk in min (-) schrijven (of in het rood)  Contante verkopen (via kassa, dus zonder factuur) inboeken op basis van de kassabons! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

13 2. Vereenvoudigde boekhouding
2. Verplichte boeken FINANCIEEL DAGBOEK  Registratie van ELKE betaling of inning via de kas en/of bankrekeningen  Apart inschrijven: kasverrichtingen, bankverrichtingen en verrichtingen via de Bank van de Post  Je mag dus één financieel dagboek bijhouden met drie kolommen of drie aparte financiële dagboeken (vrije keuze) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

14 2. Vereenvoudigde boekhouding
2. Verplichte boeken INVENTARISDAGBOEK  Eénmaal per jaar!!!  Overzicht van alle bezittingen en schulden van de onderneming  Meestal opstellen op het einde van het boekjaar (31/12 voor meeste bedrijven)  Voorbeelden: voorraden, machines, bedrijfswagens, leningen bij banken,…  Elektronisch (excel) mag ook! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

15 2. Vereenvoudigde boekhouding
2. Verplichte boeken INVENTARISDAGBOEK (p. 223) STRUCTUUR 1. Bezittingen (oplijsten van alles wat we bezitten) = 2. Schulden (bij banken en leveranciers) + 3. Eigen vermogen (eigen startkapitaal) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

16 2. Vereenvoudigde boekhouding
2. Verplichte boeken INVENTARISDAGBOEK (p. 223) STRUCTUUR Deze structuur is zeer logisch gekozen, want: Alles wat we bezitten moet ooit gekocht zijn, met eigen kapitaal of met vreemd kapitaal (schulden). DAAROM: Bezittingen = Eigen kapitaal + Schulden Vb ,00 = , ,00 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

17 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 1 (schrijnwerkerij Geysels) BEREKENING Bedrijfsmiddelen 1.051,75 EUR + BTW (21%) 220,87 EUR Totaal ,62 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

18 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 1 (schrijnwerkerij Geysels) INBOEKING Datum Doc.nr AF/36 Leverancier Geysels Totaal ,62 Bedrijfsmiddelen 1.051,75 BTW aftrekbaar 220,87 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

19 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 2 (Belgacom) BEREKENING * 2/3 van de zaak = 2/3 van 187,50 EUR, Diensten & DG 119,00 EUR + BTW (21%) 24,99 EUR Totaal 143,99 EUR PRIVE = 215,99 – 143,99 = 72,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

20 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 2 (Belgacom) INBOEKING Datum Doc.nr AF/37 Leverancier Belgacom Totaal 215,99 D&DG 119,00 Aard telefoon BTW aftrekbaar 24,99 Privé 72,00 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

21 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 3 (Verbruggen) BEREKENING Aankopen HG 615,15 EUR - 5% HK 30,76 EUR 584,39 EUR + vervoerskosten 23,79 EUR MvH 608,18 EUR + BTW (21%) 127,72 EUR Totaal 735,90 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

22 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 4 (Verbruggen) INBOEKING Datum Doc.nr AF/38 Leverancier Verbruggen Totaal 735,90 Handelsgoederen 608,18 BTW aftrekbaar 127,72 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

23 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 4 (Garage Joly) BEREKENING * ½ van de zaak = ½ * 197,25 EUR D&DG 98,63 EUR + BTW (21%) 20,71 EUR Totaal 119,34 EUR PRIVE = 238,67 – 119,34 = 119,33 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

24 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 4 (garage Joly) INBOEKING Datum Doc.nr AF/39 Leverancier Joly Totaal 238,67 D&DG 98,63 aard auto BTW aftrekbaar 20,71 Privé 119,33 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

25 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 5 (Li Wong) BEREKENING 6% % Aankoop HG 712,50 185,00 EUR - 2% FK 14,25 3,70 EUR 698,25 181,30 EUR + BTW 41,90 38,07 EUR Totaal 740,15 219,37 EUR + FK 14,25 3,70 EUR = Totaal 754,40 223,07 EUR Eindtotaal = 754, ,07 = 977,47 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

26 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 5 (Li Wong) INBOEKING Datum Doc.nr AF/40 Leverancier Li Wong Totaal 977,47 Handelsgoederen 879,55 BTW aftrekbaar 79,97 Korting contant 17,95 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

27 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 6 (drukkerij Jacobs NV) BEREKENING Diensten&DG 336,25 EUR + BTW (21%) 70,61 EUR Totaal 406,86 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

28 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 6 (drukkerij Jacobs NV) INBOEKING Datum Doc.nr AF/41 Leverancier Jacobs Totaal 406,86 D&DG 336,25 aard drukwerk BTW aftrekbaar 70,61 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

29 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 7 (vervoer De Haes) BEREKENING Diensten&DG 92,45 EUR + BTW (21%) 19,41 EUR Totaal 111,86 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

30 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 7 (vervoer De Haes) INBOEKING Datum Doc.nr AF/42 Leverancier De Haes Totaal 111,86 D&DG 92,45 aard vervoer BTW aftrekbaar 19,41 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

31 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 8 (Cuveliers) BEREKENING Handelsgoederen 1.130,85 EUR + BTW (21%) 237,48 EUR Totaal ,33 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

32 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 8 (Cuveliers) INBOEKING Datum Doc.nr AF/43 Leverancier Cuveliers Totaal ,33 Handelsgoederen 1.130,85 BTW aftrekbaar 237,48 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

33 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 9 (schrijnwerkerij Geysels – CN 5%) BEREKENING CN (5% v ,75) 52,59 EUR + BTW (21%) 11,04 EUR Totaal 63,63 EUR Opmerking: Alle verrichtingen i.v.m. credit nota’s moeten ofwel met een “–” teken ingeschreven ofwel in het rood !!! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

34 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 9 (Geysels – CN) INBOEKING Datum Doc.nr CN/44 Leverancier Geysels Totaal ,63 Credit nota’s (MvH) - 52,59 BTW credit nota’s - 11,04 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

35 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 10 (Symons) BEREKENING Handelsgoederen 671,35 EUR + BTW (21%) 140,98 EUR Totaal 812,33 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

36 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 10 (Symons) INBOEKING Datum Doc.nr AF/45 Leverancier Symons Totaal 812,33 Handelsgoederen 671,35 BTW aftrekbaar 140,98 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

37 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 11 (Artiflora) BEREKENING Diensten&DG 33,65 EUR INCL. !  BTW uit 33,65 EUR = 33,65 x 6 106 = 1,90 EUR  MvH = 33,65 – 1,90 EUR = 31,75 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

38 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 11 (Artiflora) INBOEKING Datum Doc.nr AF/46 Leverancier Artiflora Totaal 33,65 D&DG 31,75 aard bloemen BTW aftrekbaar 1,90 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

39 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Totalen aankoopdagboek: (4 – Facturen) ,68 (4 – Credit nota’s) - 63,63 (5) ,93 (6) 678,08 (8) ,75 (9) ,59 (10) ,04 (11) 944,64 (12) 191,33 (13) 17,95 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

40 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 1 (De Pauw) BEREKENING Handelsgoederen 641,37 EUR + BTW (21%) 134,69 EUR Totaal 776,06 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

41 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 1 (De Pauw) INBOEKING Datum Doc.nr VF/1039 Klant De Pauw Totaal 776,06 MvH 21% 641,37 BTW verschuldigd 134,69 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

42 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 2 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop 586,55 EUR  BTW op contante verkoop = 586,55 x 21 121 = 101,80 EUR MvH (exclusief BTW) = 586,55 – 101,80 = 484,75 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

43 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 2 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum Doc.nr --- Klant Winkelverkoop Totaal 586,55 MvH 21% 484,75 BTW verschuldigd 101,80 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

44 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 3 (Lopez) BEREKENING Handelsgoederen 437,50 EUR - FK (2%) - 8,75 EUR = MvH 428,75 EUR + BTW (21%) 90,04 EUR Totaal 518,79 EUR + FK 8,75 EUR TOTAAL 527,54 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

45 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 3 (Lopez) INBOEKING Datum Doc.nr VF/1040 Klant Lopez Totaal 527,54 MvH 21% 428,75 BTW verschuldigd 90,04 Korting contant 8,75 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

46 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 4 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop 223,85 EUR  BTW op contante verkoop = 223,85 x 21 121 = 38,85 EUR MvH (exclusief BTW) = 223,85 – 38,85 = 185,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

47 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 4 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum Doc.nr --- Klant Winkelverkoop Totaal 223,85 MvH 21% 185,00 BTW verschuldigd 38,85 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

48 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 5 (Opname in natura) BEREKENING Eigen naam 118,75 EUR  BTW op opname = 118,75 x 21 121 = 20,61 EUR MvH (exclusief BTW) = 118,75 – 20,61 = 98,14 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

49 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 5 (Opname in natura) INBOEKING Datum Doc.nr VF/1041 Klant Eigen naam Totaal 118,75 MvH 21% 98,14 BTW verschuldigd 20,61 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

50 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 6 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop 496,45 EUR  BTW op contante verkoop = 496,45 x 21 121 = 86,16 EUR MvH (exclusief BTW) = 496,45 – 86,16 = 410,29 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

51 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 6 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum Doc.nr --- Klant Winkelverkoop Totaal 496,45 MvH 21% 410,29 BTW verschuldigd 86,16 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

52 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 7 (Daemen) BEREKENING Handelsgoederen 1.101,05 EUR - HK (5%) - 55,05 EUR = ,00 EUR + vervoer 37,50 EUR = MvH ,50 EUR + BTW (21%) 227,54 EUR TOTAAL ,04 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

53 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 7 (Daemen) INBOEKING Datum Doc.nr VF/1042 Klant Daemen Totaal ,04 MvH 21% ,50 BTW verschuldigd 227,45 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

54 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 8 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop 294,35 EUR  BTW op contante verkoop = 294,35 x 21 121 = 51,09 EUR MvH (exclusief BTW) = 294,35 – 51,09 = 243,26 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

55 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 8 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum Doc.nr --- Klant Winkelverkoop Totaal 294,35 MvH 21% 243,26 BTW verschuldigd 51,09 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

56 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 9 (CN De Pauw) BEREKENING CN van 66,38 EUR  BTW op credit nota = 66,38 x 21 121 = 11,52 EUR MvH (exclusief BTW)= 66,38 – 11, = 54,86 EUR Opmerking: Alle verrichtingen i.v.m. credit nota’s moeten ofwel met een “–” teken ingeschreven ofwel in het rood !!! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

57 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Aankoopdagboek) Oef. 9 (CN De Pauw) INBOEKING Datum Doc.nr CN/1043 Leverancier De Pauw Totaal ,38 Credit nota’s (MvH) - 54,86 BTW credit nota’s - 11,52 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

58 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 10 (Winkelverkoop) BEREKENING Winkelverkoop 308,63 EUR  BTW op contante verkoop = 308,63 x 21 121 = 53,56 EUR MvH (exclusief BTW) = 308,63 – 53,56 = 255,07 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

59 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Oef. 10 (Winkelverkoop) INBOEKING Datum Doc.nr --- Klant Winkelverkoop Totaal 308,63 MvH 21% 255,07 BTW verschuldigd 53,56 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

60 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Verkoopdagboek) Totalen verkoopdagboek: (4 - Facturen) ,22 (4 – CN) ,38 (7) ,13 (8) ,86 (9) ,52 (10) 804,34 (13) 8,75 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

61 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 1 (Beginsaldo): Datum Doc.Nr --- Omschrijving Beginsaldo Ontvangsten ,23 Saldo ,23 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

62 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 2 (Winkelverkoop): Datum Doc.Nr K/76 Omschrijving Winkelverkoop Ontvangsten 586,55 Saldo ,78 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21% 586,55 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

63 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 3 (VF/1040): Datum Doc.Nr K/77 Omschrijving VF/1040 Ontvangsten 518,79 Saldo ,57 Uitspl. Ontvangsten Klanten 518,79 Opm.: Ook in het verkoopjournaal moet deze boeking ingebracht worden bij “Betaling” !!! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

64 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 4 (Winkelverkoop): Datum Doc.Nr K/78 Omschrijving Winkelverkoop Ontvangsten 223,85 Saldo ,42 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21% 223,85 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

65 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 5 (AF/42): Datum Doc.Nr K/79 Omschrijving AF/42 Uitgaven 111,86 Saldo ,56 Uitspl. Uitgaven Leveranciers 111,86 Opm.: Ook in het aankoopjournaal moet deze boeking ingebracht worden bij “Betaling” !!! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

66 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 6 (Winkelverkoop): Datum Doc.Nr K/80 Omschrijving Winkelverkoop Ontvangsten 496,45 Saldo ,01 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21% 496,45 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

67 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 7 (Steunkaart): Datum Doc.Nr K/81 Omschrijving Steunkaart Uitgaven 3,75 Saldo ,26 Uitspl. Uitgaven Andere 3,75 Soort Diverse uitgaven Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

68 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 8 (Winkelverkoop): Datum Doc.Nr K/82 Omschrijving Winkelverkoop Ontvangsten 294,35 Saldo ,61 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21% 294,35 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

69 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 9 (Privé opname): Datum Doc.Nr K/83 Omschrijving Privé opname Uitgaven 385,00 Saldo ,61 Uitspl. Uitgaven Privé 385,00 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

70 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Oefening 10 (Winkelverkoop): Datum Doc.Nr K/84 Omschrijving Winkelverkoop Ontvangsten 308,63 Saldo ,24 Uitspl. Ontvangsten cont. verkopen 21% 308,63 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

71 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.1- 2.2 -2.3 OEFENINGEN
OEFENINGEN p. 234 (Kasboek) Totalen kasboek: (4) ,85 (5) 500,61 (6) ,24 (9) ,83 (10) 518,79 (14) 111,86 (15) 385,00 (16) 3,75 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

72 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.4 Inventaris
OEFENING p. 243 (Opstellen inventaris) I. BEZITTINGEN 1. Gebouwen ,00 EUR 2. Uitrusting computer , EUR 3. Meubilair 3 burelen a 1.375,00 = 4.125,00 4 stoelen a 150, = 600,00 5 kasten a 612, = 3.062, , EUR 4. Handelsgoederen ,00 EUR 5. Handelsvorderingen , EUR 6. Bank (zichtrekening KBC) , EUR 7. Kas , EUR TOTAAL BEZITTINGEN ,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

73 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.4 Inventaris
OEFENING p. 243 (Opstellen inventaris) II. SCHULDEN 8. Hypothecairelening KBC ,00 EUR TOTAAL BEZITTINGEN ,00 EUR III. EIGEN VERMOGEN ,00 EUR Opm.: De bezittingen zijn precies gelijk aan de schulden + het eigen vermogen !!! ,00 EUR = ,00 EUR ,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

74 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
Elke onderneming heeft de bedoeling WINST te maken... Maar hoe berekenen we nu juist deze winst? Welke factoren hebben een invloed op ons resultaat? Allereerst zijn er 3 “deel”resultaten:  Bedrijfsresultaat = resultaat door je beroepsactiviteiten  Financieel resultaat = resultaat via opbrengsten en kosten van bv. beleggingen  Uitzonderlijk resultaat = ongewoon ! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

75 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
1. Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten  BEDRIJFSOPBRENGSTEN = + Winkelverkopen (contante verkopen) + Verkoopfacturen - Uitgaande (verstuurde) CN’s Het saldo van deze berekening zijn dus je totale bedrijfsopbrengsten... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

76 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
1. Bedrijfsresultaat  BEDRIJFSKOSTEN = + Aankoopfacturen - Inkomende (ontvangen) CN’s + Beginvoorraad - Eindvoorraad + Personeelskosten + Huisvestingskosten (bv. huur) + Administratiekosten (bv. papier) + Autokosten + Verzekeringen + Diversen + Afschrijvingen Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

77 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
1. Bedrijfsresultaat Wat zijn deze afschrijvingen?  Waarde van je investeringen daalt altijd door bijvoorbeeld slijtage of gewoonweg veroudering  De fiscus heeft toegestaan dat je dus ook jaarlijks een “waardevermindering” boekt op al je investeringen  Deze afschrijving mogen we dus behandelen als een kost voor de onderneming  Hoe? Bepalen van een levensduur van elke investering. Bv. een computer mag op 3 jaar afgeschreven worden. Stel waarde is 1.200,00 EUR, dan mogen we elk jaar 1.200,00 / 3 = 400,00 EUR afschrijven... Waarde na 3 jaar = 0! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

78 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
2. Financieel resultaat Financiële opbrengsten – financ. kosten  Financiële OPBRENGSTEN = Intresten (rekeningen, beleggingen,...) Ontvangen fin. kortingen ... Het saldo van deze berekening zijn dus je totale financiële opbrengsten... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

79 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
Financieel resultaat  Financiële KOSTEN = Intresten op leningen van banken Fin. Kortingen gegeven aan klanten Bankkosten (rekening, Proton,...) ... Het saldo van deze berekening zijn dus je totale financiële kosten... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

80 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
3. Uitzonderlijk resultaat  Uitzonderlijke KOSTEN = vb. Na een diefstal stelt men vast dat er uit de kas een som geld is verdwenen... vb. Een garagehouder stelt vast dat er een wagen gestolen is gedurende het weekend ... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

81 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
3. Uitzonderlijk resultaat Uitzonderlijke opbrengsten – uitz. kosten Dit zijn alle opbrengsten en kosten die maar zeer weinig dus uitz. voorkomen  Uitzonderlijke OPBRENGSTEN = vb. Oude machine verkocht voor meer dan de machine nog waard was vb. Verzekeringsuitkering voor een brand was hoger dan de kost voor de herstelling aan de gebouwen ... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

82 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
4. Oefeningen Oefening p. 247 Bedrijfsopbrengsten Verkopen ,00 EUR Inkomende retouren ,25 EUR Totaal bedrijfsopbrengsten ,75 EUR Bedrijfskosten Aankopen ,00 EUR Uitgaande retouren ,60 EUR ,40 EUR + Beginvoorraad ,00 EUR - Eindvoorraad ,00 EUR Totaal bedrijfskosten ,40 EUR BEDRIJFSRESULTAAT ,35 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

83 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
4. Oefeningen Oefening p. 248 Bedrijfsopbrengsten Verkopen ,55 EUR Inkomende retouren - 912,88 EUR Totaal bedrijfsopbrengsten ,67 EUR Bedrijfskosten Aankopen ,00 EUR Uitgaande retouren ,75 EUR ,25 EUR + Beginvoorraad ,00 EUR - Eindvoorraad ,60 EUR + lonen ,00 EUR + afschrijvingen ,30 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

84 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
4. Oefeningen Oefening p. 248 (vervolg) Bedrijfskosten + huisvestingsk ,00 EUR Totaal bedrijfskosten ,95 EUR BEDRIJFSRESULTAAT ,72 EUR Financiële kosten Financiële opbr. 0,00 EUR Financiële kosten - 300,00 EUR FINANCIEEL RESULTAAT , EUR = ONDERNEMINGSRESULTAAT ,72 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

85 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
4. Oefeningen Oefening p. 249 Bedrijfsopbrengsten Verkopen ,75 EUR Inkomende retouren ,75 EUR Totaal bedrijfsopbrengsten ,00 EUR Bedrijfskosten Aankopen ,63 EUR Uitgaande retouren ,57 EUR ,06 EUR + Beginvoorraad ,25 EUR - Eindvoorraad ,00 EUR + administratiek. 437,50 EUR + autokosten 1.650,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

86 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.5 RESULTAATBEREKENING
4. Oefeningen Oefening p. 249 (vervolg) Bedrijfskosten + afschrijvingen 3.888,75 EUR + diversen 565,00 EUR Totaal bedrijfskosten ,56 EUR BEDRIJFSRESULTAAT ,44 EUR Financiële kosten Financiële opbr. 153,78 EUR Financiële kosten - 73,38 EUR FINANCIEEL RESULTAAT 80, EUR = ONDERNEMINGSRESULTAAT ,84 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

87 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

88 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
Electronische of papieren versie Afhankelijk grootte: maandelijks, per kwartaal of forfaitaire aangifte Centraal versturen naar Gent (FOD Financiën), daar gaat men de papieren versies inscannen Omzet < 5.580,00 EUR = vrijstelling van aangifte Alle aangiften moeten binnen voor de 20ste van de maand volgend op aangiftemaand. vb. Aangifte januari  20 februari binnen. Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

89 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
Overzicht belangrijke “KADERS”:  KADER I = Algemene gegevens aangever + periode + evt terugbetaling  KADER II = Vak van de verkopen (uitgaande handelingen) ZONDER BTW  KADER III = Vak van de aankopen (inkomende handel.) ZONDER BTW  KADER IV = Verschuldigde BTW (verk.)  KADER V = Aftrekbare BTW (aank.)  KADER VI = Saldo van IV en V  KADER VII = Eventuele gestorte voorschotten  KADER VIII = Datum aangifte + handtekening Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

90 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
OEFENING p. 256 (aangifte invullen)  KADER II (verkopen zonder BTW) ** rooster ,05 x = ,80 121 ** rooster ,18 x = 178,66  KADER III (aankopen zonder BTW) ** rooster ,98 ** rooster ,88 ** rooster ,10  KADER IV (BTW op verkopen) ** rooster ,25 (= 21% uit ) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

91 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
OEFENING p. 256 (aangifte invullen)  KADER V (BTW op aankopen) ** rooster 59 a) HG ,05 x = 2.677,98 100 168,35 x = 20,20 10.216,58 x = 2.145, b) D&DG 1.518,88 x = 318,96 121 c) Investering 310,10 x = 65,12 TOTAAL = 5.227,74 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

92 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
OEFENING p. 256 (aangifte invullen)  KADER V (BTW op aankopen - vervolg) ** rooster 64 = 37,52  KADER VI (saldo kader IV en V) ** rooster 71 = 9.780,99 (15.046,25 – 5.227,74 – 37,52) omdat we meer verschuldigd zijn aan de staat dan dat we moeten terugkrijgen! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

93 2. Vereenvoudigde boekhouding 2.6 BTW-AANGIFTE
OEFENING p. 259 (aangifte invullen) EINDAFREKENING A. Aan de staat versch. (71) 9.780,99 C. Betaalde voorschotten ,12 TOTALEN Links (A-D) ,99 Links (A+(B of C)+D) ,12 Kleinste totaal ,12 E. Eindresultaat Aan de staat te betalen bedrag 6.269,87 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

94 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen
Onderneming: klein of groot?  Kleine onderneming (KMO) * Sowieso minder dan 100 werknemers * Jaaromzet < ,00 EUR * Balanstotaal < ,00 EUR * Gemiddeld < 50 personeelsleden Meer dan 1 overschreden = GROOT !  Grote onderneming * Meer dan 100 werknemers ALTIJD !!! * Jaaromzet > ,00 EUR * Balanstotaal > ,00 EUR * Gemiddeld > 50 personeelsleden Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

95 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen
Al deze ondernemingen (klein en groot) moeten een volledige (dubbele) boekhouding voeren! Eénmanszaken (kleine zelfstandigen) enkel enkelvoudige boekhouding... De jaarrekening =  Balans (bezittingen en schulden)  Resultatenrekening (kosten en opbr.)  Toelichting (detaillering B + RR) De jaarrekening moet elk jaar volgens een vast schema binnengebracht worden bij de NBB ! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

96 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen
Eénmaal per jaar een inventaris opstellen (lijst van bezittingen). Een sociale balans (sinds 1997) ook verplicht, samen met jaarrekening afgeven  Volledige personeelsbestand  Inkomend en uitgaande bewegingen  Maatregelen ter bevordering van tewerkstelling... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

97 3. Inleiding dubbele boekh. 3.1 Wettelijke verplichtingen
Waarom nu dubbel boekhouden?  Meer controle mogelijk, want meer details beschikbaar  Meer informatie verkrijgbaar  Flexibel systeem aanpasbaar aan de aard van de onderneming Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

98 3. Inleiding dubbele boekh. 3.2 De inventaris
Wettelijk éénmaal per jaar opmaken Inventaris = gedetailleerde lijst van alle bezittingen en schulden van een onderneming OVERZICHTELIJK en met hun WAARDE opsommen... Voorbeelden van bezittingen:  Gebouw  Meubilair  Bankrekening Voorbeelden schulden:  Leningen  Nog te betalen leveranciers... Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

99 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
In deze paragraaf gaan we na waar de middelen van een onderneming vandaan komen... Twee grote onderverdelingen: 1. Eigen vermogen = middelen uit het privévermogen van de ondernemer, maar permanent voor de zaak! 2. Schulden = geld afkomstig van derden (vooral banken en leveranciers) DUS Vermogen van de onderneming = Eigen vermogen + schulden Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

100 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
Wat kunnen we hier nu mee doen? Twee grote onderverdelingen: 1. Vaste middelen kopen = middelen die “blijvend” gebruikt worden (vb. machines, gebouwen,...) 2. Vlottende middelen = middelen die we snel in geld kunnen omzetten (goederen voor verkoop, klantenfacturen, kasgeld) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

101 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
OEFENING p. 264 (Vermogen)  Vermogen ondernemer = ,00  Eigen vermogen = ,50 Berekening: (½ van ,00) + 400, , ,00 = ,50 EUR  Niet ingebracht geld = ,50 Berekening: ,00 – ,50 = ,50 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

102 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
OEFENING p. 264 (Vermogen)  Lening = ,00  Leveranciers = ,50 Berekening = ½ van ,00  Schulden = ,50  Vermogen onderneming = ,00 Berekening = Eigen vermogen + schulden = 29.837, ,50 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

103 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
OEFENING p. 265 (Vermogen) Vermogen onderneming = ,00 Berekening: EV ( ,00) + Sch (50.000,00) Niet-ingebracht geld = ,00 Berekening: VOdr ( ,00) – EV ( ,00) Schulden = ,00 Berekening = VOng ( ,00) – EV (62.000,00) Niet-ingebracht geld = ,00 Berekening = VOnr ( ,00) – EV (62.000,00) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

104 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
OEFENING p. 265 (Vermogen) 3. Vermogen onderneming = ,00 Berekening: EV (75.000,00) + Sch (50.000,00) Niet-ingebracht geld = ,00 Berekening: VOdr ( ,00) – EV (75.000,00) 4. Eigen vermogen = ,00 Berekening = VOng ( ,00) – Sc ( ,00) Vermogen ondernemer = ,00 Berekening = EV (80.000,00) + NIG ( ,00) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

105 3. Inleiding dubbele boekh. 3.3 Vermogen
OEFENING p. 265 (Vermogen) 5. Vermogen ondernemer = ,00 Berekening: EV (65.000,00) + NIG ( ,00) Vermogen onderneming = ,00 Berekening: EV (65.000,00) + Sch (25.000,00) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

106 3. Inleiding dubbele boekh. 3.4 De balans
Eigenlijk vertalen we de voorgaande oefeningen in een balans wanneer we willen boekhouden! Een balans heeft twee zijden: 1. ACTIEF (Activa) Op de actief kant staan de BEZITTINGEN van een onderneming 2. PASSIEF (Passiva) Op de passief kant staat de OORSPRONG van het geld waarmee we de activa kunnen kopen! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

107 3. Inleiding dubbele boekh. 3.4 De balans
ACTIEF PASSIEF Aanwending: Wat kopen we van het beschikbare geld??? Waar halen we het geld om de activa te kopen??? Actief = Passief Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

108 3. Inleiding dubbele boekh. 3.5 Indeling van de balans
1. PASSIEFZIJDE Oorsprong van het geld geboekt Twee grote rubrieken: Eigen vermogen en Schulden Onderverdeling van de “schulden”: a) Schulden > 1 jaar (vb. Lening op 20 j) b) Schulden < 1 jaar (vb. Leveranciers) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

109 3. Inleiding dubbele boekh. 3.5 Indeling van de balans
2. ACTIEFZIJDE Twee grote rubrieken: Vaste activa en Vlottende activa Rangschikking volgens toenemende graad van liquiditeit... D.w.z. het minst snel omzetbaar in geld BOVENAAN, het snelst omzetbaar BENEDEN. Vb: Gebouwen = niet snel omzetbaar, dus ook op de eerste plaats // Bankrekening = snel opvraagbaar dus onderaan de balans Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

110 3. Inleiding dubbele boekh. 3.5 Indeling van de balans
Voorbeeld balans p. 266 en 267 overlopen De VOLGORDE is dus zeer belangrijk, we mogen daar niet zomaar kiezen... En vooral... ACTIEF = PASSIEF Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

111 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P
De bedoeling van de volgende oefeningen is het aanpassen van de balans aan nieuwe situaties (vb. aankoop machine) Elke nieuwe boeking in een onderneming geeft een nieuwe balans... Het spreekt vanzelf dat de echte boekhouders dit niet na elke verrichting aanpassen, maar bijvoorbeeld alle verrichtingen éénmaal per maand samen op de balans boeken! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

112 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P
Verrichting 1 – Aankoop machine a) Bezittingen nemen toe (machines)  Actief ↑ met 1.250,00 EUR b) Schulden nemen toe (leveranciers)  Passief ↑ met 1.250,00 EUR Verrichting 2 – Aflossing lening a) Bezittingen nemen af (bank)  Actief ↓ met 1.625,00 EUR b) Schulden nemen af (leningen)  Passief ↓ met 1.625,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

113 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P
Verrichting 3 – Verkoop bestelwagen a) Bezittingen nemen af (Roll. Mater.)  Actief ↓ met 3.750,00 EUR b) Bezittingen nemen toe (klanten)  Actief ↑ met 3.750,00 EUR Verrichting 4 – Leverancier betalen a) Bezittingen nemen af (bank)  Actief ↓ met 1.675,00 EUR b) Schulden nemen af (leveranciers)  Passief ↓ met 1.675,00 EUR Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

114 3. Inleiding dubbele boekh. 3.6 Wijzigingen in A en P
Het valt dus op dat in alle oefeningen na de boeking ACTIEF gelijk blijft aan PASSIEF... 3 mogelijkheden die kunnen voorkomen:  A daalt en P daalt (verrichting 2 en 4)  A stijgt en P stijgt (verrichting 1)  A en P dalen en stijgen gelijktijdig (v 3) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

115 3. Inleiding dubbele boekh. 3.7-8-9 Niet kennen
Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

116 3. Inleiding dubbele boekh. 3.10 MAR – indeling
Als we niet meer op een balans boeken (zoals in de voorgaande oefeningen), boeken we op rekeningen! Deze rekeningen hebben een vastgelegde nummering met klassen: Klasse 1 = Eigen vermogen en schulden Klasse 2 = Vaste activa en vordering > 1j Klasse 3 = Voorraden Klasse 4 = vorderingen en schulden < 1j Klasse 5 = Bank en kas Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

117 3. Inleiding dubbele boekh. 3.10 MAR – indeling
Voorbeelden van rekeningen zijn:  Kapitaal  Terreinen  Voorraad handelsgoederen  Terug te vorderen BTW  Leveranciers  Bank  Kas  ...(ongeveer 300 rekeningen MINIMUM) Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

118 3. Inleiding dubbele boekh. 3.11 Niet kennen
Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

119 3. Inleiding dubbele boekh. 3.12 BTW – rekeningen
1. Terug te vorderen BTW Als handelaar moet je op al je aankopen BTW betalen, maar deze mag je dus terugvorderen van de staat.  Vordering = ACTIEF kant vd balans 2. Te betalen BTW De BTW die je krijgt van klanten na een verkoop moet je doorstorten naar de staat.  Schuld = PASSIEF kant van de balans Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

120 3. Inleiding dubbele boekh. 3.12 BTW – rekeningen
In een onderneming MOET je bij het afsluiten van een bepaalde periode het SALDO van deze twee rekeningen maken Voorbeeld 31/12/200x TB BTW 420,00 EUR 31/12/200x TTV BTW 120,00 EUR Saldo? TB BTW 300,00 EUR De onderneming moet 420,00 EUR betalen en gelijktijdig 120,00 EUR terugvorderen. Daarom salderen naar één te betalen bedrag van 300,00 EUR !!! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

121 3. Inleiding dubbele boekh. 3.13 Niet kennen
Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

122 3. Inleiding dubbele boekh. 3.14 Resultatenrekeningen
We hebben ons tot nu toe enkel bezig gehouden met de BALANS, maar ook het RESULTAAT is zeker belangrijk voor ons bedrijfje... M.a.w. wat is onze “winst” ? Hoe bereken je een resultaat? OPBRENGSTEN – KOSTEN 6-rekeningen rekeningen Hoe we een resultaat berekenen, hebben we reeds in paragraaf 5.2 gezien! Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking

123 3. Inleiding dubbele boekh. 3.15 Eindbalans
Als we nu een heel jaar lang boekingen uitvoeren, moeten we de totalen van alle rekeningen gaan bepalen... Als we dit gedaan hebben  EINDBALANS !!! Eén saldo per rekening, als eindsaldo op 31/12 van het boekjaar... Voorbeeld:  01/01 Bedrijfswagens ,00  15/06 Aankoop wagen ,00  31/12 Eindbalans ,00 Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige verwerking


Download ppt "Hoofdstuk 1 - Inleiding Boekhoudkundige verwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google