De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria"— Transcript van de presentatie:

1 Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Datum actualisatie: 04/04/2014

2 Inhoud Afkortingen Stand van zaken
Overzicht planning ODL versus budget ICT

3 1. Afkortingen

4 Afkortingen (1/1) MP Managementplan OD Operationele Doelstelling ODL Operationele Doelstelling Labo SLA Service Level Agreement NRL Nationaal Referentie Laboratorium EU Europese Unie KPI Key Performance Indicatoren BTC Belgisch Ontwikkelingsagentschap EU-RL European Reference Laboratory e.d. En dergelijke NC Non conformiteit (= afwijking)

5 2. Stand van zaken

6 STATISTIEKEN 2014: nog 9 ODL’s te realiseren Wordt niet gerealiseerd:
- wegens besparingen: ODL5.10. Uitbreiding van Foodweb & Extlab (nl. de toepassing voor ingave van gegevens van analyseaanvragen afkomstig van klanten beschikbaar stellen voor klanten) - Zonder voorwerp: ODL7.4. Evolutie FLVVM & FLVVGx naar expertlabs. (Microval duidt voorlopig geen experten labs meer aan) Deadline overschreden wegens overmacht (2): ODL 3.2.Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe aanvragen. (dit moet worden gerealiseerd binnen het DMS verhaal, nl. in Novell Vibe) ODL5.3. Verhogen van de efficiëntie van de dispatchingcentra. (ondertussen al versie 10: DGZ/ARSIA heeft zich terug getrokken uit het project) Deadline overschreven (1) (deadline was voorzien 1/7/2013): ODL9.4. Opleidingscentrum LC-MS/GC-MS (gelinkt met Herwerkte syllabi niveau A en B. )  De teacherscel is actief en het draaiboek is beschikbaar, enkel de planning van de opleidingen en de uitvoering van de planning ontbreken nog. 2014: nog 9 ODL’s te realiseren

7 AFGEWERKT 1.1.2 & 1.1.3 niet realiseerbaar ODL 1.1. DOEL:
Uitbouwen van mobiele of gedecentraliseerde labsites (GIP, …) ACTIE: Personeel DG controle voert testen uit, DG labo traint ze en doet opvolging en onderhoud apparatuur. Analyses PIF’s opnemen in Foodlims: satellietlabs Antwerpen / Oostende / Zeebrugge / Bierset. Haalbaarheidsstudie opzetten om na te gaan of mobiele kalibratie van thermometers mogelijk is. KPI: De analyses van minstens 1 GIP zijn opgenomen in LIMS DEADLINE: 30/04/2013 REALISATIES: 1.1.1 DG Controle heeft een actuele lijst beschikbaar, het onderhoud beperkt zich tot de thermometers, de balansen en gewichten, het beheer zal gebeuren door DG Controle in de applicatie FMIS Het finaal rapport, opgesteld door Sandrine Léonard, is ondertekend door J.M. Dochy en toegevoegd aan het dossier als bewijskracht – datum afsluiten: 9/12/2013 1.1.2 en 1.1.3: implementatie praktisch niet realiseerbaar 1.1.2 & niet realiseerbaar

8 ODL 1.2. DOEL: NRL additieven verder ontwikkelen: FLVVT is actief als NRL! ACTIE: Het FLVVT treedt op als NRL voor de erkenning van additieven in diervoeders en als rapporteur voor de beoordeling van dossiers ingediend in het kader van vergunningverlening (Verordening 1831/2003). Als NRL zal het FLVVT meewerken aan verificatie-studies in het kader van aanvragen tot erkenning van additieven in diervoeders. Deze verificatie-studies hebben tot doel de prestatiekenmerken van de voorgestelde analysemethode te bevestigen. KPI: 2 dossiers/jaar behandelen (indien voldoende aanbod van het EU-RL). DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 4 dossiers in 2012: Vitamine D3 (januari 2012), Butylated hydroxytoluene (BHT) (april 2012), Tocopherols (mei 2012) en Capsanthin (juni 2012) 2013: 5 dossiers (Riboflavine, Vitamine B12, diclazuril-analyse van LAVES (Hashem Ayman), Duitsland, Deccox (decoquinaat), Coxiril (diclazuril). Vanaf 2013: FLVVT is NRL op het gebied van coccidiostatica en histomonostatica! CONTINU (KPI: ok)

9 AFGEWERKT KPI: OK ODL 1.3. DOEL: De analysen sneller laten verlopen.
ACTIE: SLA met DG Controle actualiseren. SLA met externe labs actualiseren. SLA met NRL's actualiseren. SLA afsluiten voor de kalibratie van de thermometers. Optimalisatie wachtsysteem. Uitvoeren van een efficiëntie- en effectiviteitsaudit volgens het LEAN principe. De toegenomen efficiëntie van de labo’s en de blijvende ambitie op dit vlak – o.a. het streven naar nog kortere doorlooptijden – wordt als zeer positief ervaren. Om na te gaan in hoeverre we hierin moeten doorgaan moet er een benchmarking uitgevoerd worden waarbij we de vergelijking doen met andere EU-landen. KPI: (doorlooptijd per jaar, vanaf 2012) / (doorlooptijd 2011) * 100 ≤ 90% DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: Daling in 2013 t.o.v. 2011: FLVVM: -15%; FLVVT: -14%; FLVVG: -12%; LFSAGx: -16%; LFSAL: -32% AFGEWERKT KPI: OK

10 ODL 1.4. DOEL: Implementeren van de strategie over controle op de nanobodies. ACTIE: NRL aanduiden voor dit domein. Internationale contacten leggen Analyse protocols opstellen en valideren. KPI: Minstens 1 gevalideerde methode. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: 1.4.1 Deeldoelstelling is geannuleerd omwille van budgettaire redenen en omwille van het feit dat er nog geen Europese eis is om een NRL te hebben voor nanobodies. Officieus treedt CERVA op als NRL en voert de analyses uit. 1.4.2 Afgewerkt in 2012, daarna continu 1.4.3 Overleg met experts is bezig On going – deadline nog niet voorbij

11 ODL 1.5. DOEL: Onderzoeksproject natuurlijke hormonen uitbreiden.
ACTIE: Validatie van de methode voor de bepaling van androgenen en sulfaten, accreditatie voor estrogenen Routine analyse Onderzoek naar andere steroïden : accreditatie androgenen : het ontwikkelen van de methodiek voor nog één of meerdere andere natuurlijke steroïden (vb. boldenon en nortestosteron). KPI: Accreditatie estrogenen en androgenen & doctoraat Geert Janssens. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: Accreditatie estrogenen & validatie androgenen: OK 1.5.2 BO rapport: beschikbaar (zie dossier) Onderzoeksdossier on going - idem doctotraat (einddatum voorzien september 2014) 1.5.4 Uitbreiding is door BELAC geëvalueerd op 27&28/01/2014 (geen NC’s type A) Continue opdracht (zie 6.6) On going – deadline nog niet voorbij

12 ODL 1.6. (1/2) DOEL: Verder gaan met project Erasmus, intra FAVV labs en referentielabs. ACTIE: Adjunct coördinatoren - contacten NRL Laberca; Universiteit Gent Geert Janssens Liège-CER allergenen; DSP-ASP-PSP Calux nieuwe cellijn Universiteit Califorina Tervuren Overzicht beschikbare referentiematerialen FAVV & RIKILT Samenwerking op vlak van IRMS FAVV & RIKILT Multi-analyte screeningsmethode voor antibiotica met LC-MS Bevestigingsmethode voor antibiotica met LC-MS Onderzoek naar beta-boldenone in duivenmest en varkensurine Speciatie van zware metalen (arseen, kwik, seleen) in vis/diervoeding KPI: Minstens 2 projecten per jaar. DEADLINE: Continue ODL CONTINU (KPI: ok)

13 ODL 1.6. (2/2) REALISATIES: & Contact coördinatoren met NRL: continu , zie rapporten communiecatiegroepen en stuurgroepen intranet Samenwerking met: Laberca, Rikilt, CER, Universiteit Gent 1.6.2 Voor de methodeontwikkeling van natuurlijke hormonen is er een nauwe samenwerking tussen Dirk Courtheyn, Geert Janssens en FLVVG met Laberca - rapporten hiervan zijn beschikbaar in FLVVG (geen publicatie wegens vertrouwelijkheid) Natuurlijke hormonen: zie 1.5 Nieuwe cellijn CALUX (Universiteit California) t.e.m On going

14 CONTINU ODL 1.7. DOEL: Samenwerking met BELAC bestendigen ACTIE:
Deelnames door de coördinatoren als Vertegenwoordiger Bevoegde overheid verhogen & Gecertificeerde opleidingen auditeur samen met Belac. KPI: (Aantal deelnames bureau’s BELAC, commissie & Raad ) / (totaal aantal georganiseerde bureau’s, commisies en Raden) * 100 ≥ 80%. (Aantal bijgewoonde audits als Bevoegde Overheid) / (maximum aantal bij te wonen audits als Bevoegde overheid) * 100 ≥ 60%. DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: . BELAC: : 20/23 (87%) . Bevoegde overheid: : 70/74 (95%) CONTINU (KPI: ok)

15 ODL 2.1. (1/2) DOEL: Verder uitbouwen van het gestructureerd overleg met erkende laboratoria en Bestuur Laboratoria ACTIE: Labinfo Overlegvergaderingen met Belac Deelname aan beurzen Deelname voedingsplatforms Publicaties met Hogescholen - Universiteiten Spreekbeurten KPI: 1. (Aantal gerealiseerde stuurgroepen) / (Aantal geplande stuurgroepen) * 100 ≥ 90% 2. Minimum 3 nummers van Labinfo/jaar 3. Minstens 10 presentaties per jaar DEADLINE: Continue ODL CONTINU (KPI: ok)

16 ODL 2.1. (2/2) REALISATIES: Labinfo: Sedert opstart project (oktober 2008): reeds 11 publicaties (aantal varieert tussen 2 en 3 per jaar) % deelname aan de overlegvergaderingen met BELAC en 95% deelname als bevoegde overheid > 20 presentaties (publicatie zie intranet) Beurzen e.d. : Laborama (maart 2012), Conferentie microbiologie (2012 & 2013) (jaarlijks), Infodag erkende laboratoria (oktober 2012), bezoeken laboratoria (zie boordtabel 2012, 2013).... KPI stuurgroepen: 18/18 van de geplande stuurgroepen zijn doorgegaan (100%) KPI labinfo: 2 à 3 (criterium = 3) KPI presentaties: > 20 (criterium = > 10) Agribex: november 2013

17 ODL 2.2. DOEL: Verdere optimalisatie van de auditcel voor de uitvoering en opvolging van effectiviteitsaudits bij derde partners. ACTIE: Vorming geven. Templates files optimaliseren Benchmarking bij Rekenhof Benchmarking Vlaamse Gemeenschap Universiteiten KPI: Minstens 1 effectiviteitsaudit per jaar. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: 2013: audit uitgevoerd door dienst Interne audit – rapport beschikbaar in dossier 2014: 1 reeds uitgevoerd in maart 2014 (rapport in opmaak), 1 gepland in juli 2014 On going – deadline nog niet voorbij

18 AFGEWERKT ODL 3.1. (1/2) DOEL:
Administratieve vereenvoudiging: invoeren van het concept van de wet op de overheidsopdrachten voor de toewijzing van het Controleprogramma aan derde labs en de toewijzing van de NRL’s. ACTIE: Toewijzing NRL's via overheidsopdracht met als testcase NRL CHEMIE 3.1.2 toewijzing Controleprogramma rekening houdende met het concept van "raamcontracten". Vormingsessie overheidsopdrachten in de praktijk. Overheidsopdracht TSE KPI: Vervanging van elke bestaande overeenkomst die afloopt. Controleprogramma via nieuwe procedure toegewezen Presentatie & FAQ Vervanging van bestaande overeenkomst DEADLINE: 31/12/2013 AFGEWERKT

19 ODL 3.1. (2/2) REALISATIES: Lot 1 (Pesticiden): Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Lot 2 (Hormonen en antibiotica): ILVO/CER. Lot 3 (Dioxines, PAK’s,PCB’s): Universiteit Luik, Center for Analytical Research and Technology (CART); Lot 4 (Mycotoxinen en zware metalen): Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). Lot 5 (Mariene biotoxinen): ILVO/CER Lot 6 (Toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen gebruikt in diervoeder, coccidiostatica en histomonostatica) : FLVVT Lot 7 (Contactmaterialen en migratieanalyses): Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Lot 8 (Toevoegingsmiddelen diervoeder, met uitzondering van stoffen die vallen onder lot 4 en lot 6): FLVVT Lot 9 (Nanodeeltjes): niet gegund (NRL is geen Europese vereiste) Publicatie op 24/7/13, opening augustus 2013, gunning op 13/01/2014. Dossier beschikbaar bij Rudi Vermeylen. Gunningsbeslissing gepubliceerd op intranet 3.1.3 Vormingssessie NL op 13/05/13 en FR op 6/06/13 3.1.4 Afgerond, toegewezen aan ECCA – dossier beschikbaar bij Fanny Di Silvestro en beschikbaar op intranet

20 Deadline overschreden
ODL 3.2. DOEL: Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe aanvragen. ACTIE: Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe aanvragen. KPI: Minstens 1 dossier per jaar. DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: De tool die hiervoor gebruikt zal worden, is pas operationeel vanaf juli Om die reden is de deadline voor deze ODL niet haalbaar. Deadline overschreden (overmacht)

21 ODL 5.1. DOEL: Koppeling toestel – Foodlims: snellere doorstroming informatie, administratieve vereenvoudiging ACTIE: Uitbreiding van het aantal toestelkoppelingen met Foodlims op voorwaarde dat er een netto winst is van minstens € 500 per jaar. KPI: Minstens 1 koppeling / jaar. DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: Tot op heden: 9 toestelkoppelingen CONTINU (KPI: ok)

22 ODL 5.2. DOEL: Faciliteiten van het dashboard uitbreiden. ACTIE:
Dashboard voor de NRL's (met o.a. KPI's, doorlooptijden, stand betalingen, klachten, vragen, …). Dashboard voor de boordtabellen. KPI: Minstens 1 uitbreiding per jaar. DEADLINE: 30/06/2014 REALISATIES: 2013: Uitbreiding dashboard met gegevens kalibratie 2014: Voorzien: visualisatie KPI’s NRL On going – deadline nog niet voorbij

23 Deadline overschreden
ODL 5.3. DOEL: Verhogen van de efficiëntie van de dispatchingcentra. ACTIE: GEO route systeem chauffeurs: meer ophaalpunten. Samenwerking met Logistiek uitwerken. Samenwerking met dispatching CODA en DGZ/ARSIA moet bekeken worden (haalbaarheidsstudie en kostenbaten analyse). KPI: (Aantal ophaalpunten 2012)/(Aantal ophaalpunten 2011)*100 % = +10 %; (doorlooptijd monster genomen tot labo 2012/(doorlooptijd monster genomen tot labo 2011)*100 ≤ 80 % DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: Intern: aanpassing routestructuur – optimalisatie werking dispatchingcentra 5.3.3: Versie 11 van het projectvoorstel is uitgewerkt met CODA/CERVA als partner voor de optimalisatie. Voorstel is voorgelegd op een vergadering met alle betrokken partijen op 03/04/2014. Deadline overschreden (overmacht)

24 AFGEWERKT ODL 5.4. DOEL: Normendatabank linken aan Foodlims. ACTIE:
Waarschuwingssysteem realiseren volgens zwaarte overschrijding. Meetonzekerheden in rekening brengen binnen het proces. Webservice ontwikkelen. KPI: Module is beschikbaar en operationeel voor één categorie overschrijdingen. DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: Najaar 2013: project tijdelijk on hold gezet wegens dwingende prioriteit: aanpassingen LABNET in kader van raamcontract voor toewijzing van controleprogramma  Reden realisatie na voorziene deadline 2/4/2013: koppeling Narval – Foodlims is functioneel. AFGEWERKT

25 AFGEWERKT ODL 5.5. DOEL: Upgrade LIMS. ACTIE:
Upgrade huidige versie naar hogere versie in samenwerking met Siemens. KPI: Validatiedossier beschikbaar DEADLINE: 01/01/2013 REALISATIES: Upgrade is uitgevoerd. Validatiedossier is beschikbaar in het dossier. AFGEWERKT

26 ODL 5.6. DOEL: Validatie Foodlimsmodules. ACTIE:
Opstellen validatiedossier foodlims van eigen configuratie en customisatie. KPI: Validatiedossier is beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2014 REALISATIES: 9/11 dossiers voorzien tegen 30/06/2014 zijn afgewerkt. Voor elk nieuwe tool wordt het validatiedossier afgeleverd met de toepassing zelf. On going – deadline nog niet voorbij

27 ODL 5.7. DOEL: Automatisatie TSE op kadavers bij Rendac en DGZ Drongen.. ACTIE: De TSE op kadavers bij Rendac en DGZ Drongen automatiseren KPI: Module is beschikbaar en operationeel, validatiedossier is beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2014 REALISATIES: Toegewezen aan ECCA ==> automatisatie kan aanvangen Applicatiestudie is bezig in samenwerking met Rendac (voorstel studie door Siemens op 23/4/2014) Scope wordt afgelijnd. Vervolg: overeenkomst opstellen met betrekking tot de verdeling van de kosten; daarna opstart ontwikkeling On going – deadline nog niet voorbij

28 CONTINU ODL 5.8. DOEL: Nieuwe versies van IT-modules. ACTIE:
Verbeterde versie EXTLAB Verbeterde versie LABNET KPI: 1-2. Nieuwe versie in productie en validatiedossier is beschikbaar DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: LABNET en EXTLAB zijn beschikbaar in een nieuwe versie (incl. validatiedossier). CONTINU (KPI: ok)

29 ODL 5.9. (1/2) DOEL: Koppeling PT-schemes module & PT-providers.
ACTIE: PT-providers hebben toegang tot de module PT-schemes zodat de resultaten direct in de module kunnen ingegeven worden. Dashboard PT module 5.9B . Koppeling PT-module & NRL als PT providers KPI: 2012: Requasud; vanaf 2013: minimum 2 extra providers per jaar.; dashboard PT Schemes is beschikbaar. DEADLINE: 31/12/2015 On going – deadline nog niet voorbij

30 ODL 5.9. (2/2) REALISATIES: 5.9.1 Gerealiseerd voor Requasud, onderzoek lopende voor BIPEA en FAPAS 5.9.2 Gerealiseerd - Dashboard PT is beschikbaar 5.9B Gerealiseerd - De opleiding voor de input door de NRL in de module is gegeven in april 2013.

31 ON HOLD ODL 5.10. DOEL: Uitbreiding Foodweb & EXTLAB. ACTIE:
Toepassing voor ingave gegevens van analyseaanvragen afkomstig van klanten is beschikbaar voor klanten. KPI: Applicatie toepasbaar voor de Globoderaklanten. DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: / ON HOLD (besparingen)

32 ODL 5.11. DOEL: LAREX: het centraliseren van bepaalde laboratoriumresultaten van FAVV, DGZ/ARSIA, CODA en eventueel andere laboratoria in één databank. ACTIE: Ontwikkeling van applicatie die dit mogelijk maakt. KPI: Databank beschikbaar. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: Op het directiecomité van 21/11/12 is beslist om Larex op te nemen in het Datawarehouse samen met de captatie van crisissignalen. Dit zal getrokken worden door Tom Beerens ==> hangt van PCCB On going – deadline nog niet voorbij

33 AFGEWERKT ODL 6.1. DOEL: Verhogen van de rendementen van de FAVV labs.
ACTIE: Implementatie van rationalisatie 3 in de 5 FAVV labs. KPI: Uitgaven externe laboratoria 2015 ≤ 80% uitgaven externe laboratoria (≈ € besparingen door meer analysen uit te voeren door de interne FAVV labs). DEADLINE: 31/12/2015 REALISATIES: Besparingen reeds bereikt. De vooropgestelde rationalisatie voor een periode van 3 jaar is eerder bereikt: reeds een besparing van 1 miljoen EUR in plaats van 600,000 EUR gerealiseerd, AFGEWERKT

34 ODL 6.2. (1/2) DOEL: Streven naar een efficiënter beheer van de laboratoria. ACTIE: Vervangen van fysieke vergaderingen door vergaderingen met webcams. Fysieke Vergaderingen proberen te vervangen door web cam meetings (tijd besparen) Stroomlijnen s Efficiëntie vergaderingen verhogen Sociale media gebruiken (Twitter/Facebook) KPI: (aantal fysieke vergaderingen na 2011 per jaar)/Aantal fysieke vergaderingen 2011)*100 ≤ 80 % DEADLINE: Continue ODL CONTINU (6.2.1: momenteel niet haalbaar wegens ontbreken nodige IT tools)

35 ODL 6.2. (2/2) REALISATIES: Problemen met het systeem van de webcams : systeem te onstabiel (er zijn nieuwe testen gepland met WEBEX en SKYPE). DIENSTNOTA23/5/2012 : een generiek adres voor de externe labs in LABNET Systematische programmering van vergaderingen De sociale media toepassen heeft geen effect op het verlagen van het aantal fysische vergaderingen

36 ODL 6.3. DOEL: Een milieuzorg- en veiligheidsmanagementsysteem gebaseerd op het SMART principe. ACTIE: Dubbelzijdig kopiëren nastreven Bewegingssensoren installeren gekoppeld aan verlichting Werkpostanalyse met het oog op de implementatie van de principes van OHSAS voor de 5 FAVV laboratoria & uitvoeren van de acties voortvloeiend uit de werkpostanalyses. KPI: Papierverbruik gedaald met 5 % t.o.v. 2011 Aanwezigheidsmelder is geïnstalleerd in de 5 FAVV laboratoria Aantal werkincidenten moet met 10 % dalen t.o.v. 2011 DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: Dubbelzijdig kopiëren: papierverbruik ↓ Is zonder voorwerp geworden. Niet rendabel. Alternatief voorstel: LED Het aantal incidenten is gedaald met 13% AFGEWERKT

37 ODL 6.4. DOEL: EMAS registratie 5 FAVV laboratoria. ACTIE:
Bekomen van EMAS en ISO in Wandre en Tervuren Energie Prestatie Audits in de 5 FAVV labs Installatie zonnepanelen Organisatie van een informatiedag over ISO en EMAS voor de erkende labs KPI: EMAS-geregistreerde laboratoria Energie Prestatie Auditrapporten FAVV lab dat elekriciteit opwekken met zonnepanelen Organisatie infodag erkende labs DEADLINE: 31/12/2015 REALISATIES: Audit AIB Vinçotte: OK, geen tekortkomingen - positief advies (geen obstakels voor toekennen van ISO 14001) laboratoria reeds uitgevoerd, Tervuren voorzien in 2014 en Wandre in 2015 De zonnepanelen functioneren! De infodag is doorgegaan op 18/10/2012 On going – deadline nog niet voorbij

38 ODL 6.5. DOEL: Een nieuwe strategie uitwerken en implementeren met betrekking tot meetonzekerheid. ACTIE: Uitwerken van een nieuwe strategie voor de bepaling van meetonzekerheid voor chemische analyses. Uitwerken van een nieuwe strategie voor de bepaling van meetonzekerheid voor microbiologische analyses KPI: 6.5.1 & Een gevalideerde strategie & template voor de bepaling van de MO (6.5.1: Chemie; 6.5.2: Microbiologie) - opleiding aan de FAVV labs, NRL's en erkende labs DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: 6.5.1.& Strategie: OK, Template: OK, vorming: OK, bewijzen zie dossier AFGEWERKT Op vraag van een aantal laboratoria zal een gebruiksinstructie in Word opgemaakt worden (Engelstalige versie)

39 ODL 6.6. DOEL: Verdere uitbouw van de accreditatie van de 5 FAVV laboratoria ACTIE: Methodevalidatie en voorleggen ter accreditatie aan BELAC: continu. KPI: (Aantal analyses onder accreditatie per jaar) / (aantal analyses onder accreditatie 2011) * 100 = + 2% (echter rekening houdend met de impact van de rationalisatie) DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 2013 : 45/46 uitbreidingen van methoden aanvaard door BELAC CONTINU (KPI: ok) (andere manier van berekenen ) de berekening van de KPI zoals die initieel is opgemaakt, kan niet worden uitgevoerd omwille van de vele rationalisaties waardoor een vertekend beeld ontstaat van de inspanningen

40 ODL 6.7. DOEL: ISO accreditatie transport Dispatching PCE – dispatchingcentra DG Labo. ACTIE: Validatie en aanvraag accreditatie transport dispatching PCE - dispatching labs KPI: Dispatchingcentra: incl. accreditatiescope BELAC DEADLINE: 30/09/2012 REALISATIES: Geëvalueerd tijdens de BELAC audit in 2012 (FLVVM) & in 2013 (op 17/12/2013 in FLVVGx) Geen tekortkomingen type A – accreditatie kan worden behouden. AFGEWERKT

41 ODL 7.1. (1/2) DOEL: De know how van de FAVV laboratoria tonen aan de belangrijkste stakeholders. ACTIE: Twee jaarlijkse deelname aan Open Bedrijvendag (Wandre ) Systematische deelname aan beurzen Inleidend filmpje aanmaken per labo (NEW) KPI: Aantal deelnames per jaar ≥ 1 DEADLINE: Continue ODL CONTINU (KPI: ok)

42 ODL 7.1. (2/2) REALISATIES: 2012 : Laborama, conference microbiologie
2013 : Microtracer seminar 2013 in Nettetal (Duitsland), Conferentie Microbiologie 12 & 13 september 2013, Open Bedrijvendag 2013 LFSAL 6/10/2013 NEW: Introductiefilmpjes: planning is opgemaakt - voorstel: 4 d/maand filmen & monteren Deadline: december 2014

43 ODL 7.2. DOEL: De zichtbaarheid van DG Labo verhogen op Internationaal vlak. ACTIE: Deelname internationale symposia microbiologie/scheikunde Opleidingen en stages organiseren voor derde landen (Benin/Vietnam/Marokko) in het FAVV KPI: Aantal ontvangen stagiairs/studenten per jaar: ≥ 3. Aantal buitenlandse missies : ≥ 2 DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: Zie 7.1 Aantal stagiairs 2013: > 10 (waarvan 4 van Benin) Missies: tot op heden reeds 8 in Benin CONTINU (KPI: ok)

44 ODL 7.3. DOEL: De informatie van de eigen labs kond maken aan erkende labs. ACTIE: De methoden en de validatiedossiers ontwikkeld door de FAVV labs publiceren op het intranet en het beschermde intralab KPI: Alle methoden van de FAVV laboratoria met uitzondering van de verboden stoffen zijn gepubliceerd op intranet/intralab. DEADLINE: 31/12/2012, daarna continu REALISATIES: Zie: FAVV - Laboratoria: FAVV Methoden (demonstratie) 2/4/14: reeds 95 methoden gepubliceerd CONTINU (KPI: ok) Om de labs te stimuleren die methoden te gebruiken hebben we overeenkomsten gesloten met BELAC (en ondertussen ook met RvA en DAkkS) zodat die methoden slechts secundair gevalideerd moeten worden? “In overleg met Belac werd besloten dat deze methoden kunnen aanzien worden als officiële methoden. Dit houdt in dat zij niet meer volledig moeten gevalideerd worden en dat een secundaire validatie, waarbij voldaan moet worden aan de minimale performantiecriteria van de methode, voldoende is.” Zie dienstnota’s labs 23/08/2013 Publicatie methoden FAVV laboratoria, NRL's en EU-RL  GDP/DC/ LABO/  (Nl-Fr)  Versie En-De  Bijlage 03/02/2014 Samenwerking RvA – FAVV  GDP/LABO/ 14/03/2014 Samenwerking DAkkS – FAVV  GDP/LABO/ (Nl-Fr)

45 ZONDER VOORWERP ODL 7.4. DOEL:
De laboratoria Melle en Gembloux laten evolueren tot expertlabs. ACTIE: FLVVM & FLVVGx: Medewerkers Microval Implementeren ISO 16140 Organisatie ringtesten microbiologie in samenwerking met Requasud Publicatie artikels Expertlab Microval KPI: Organisatie min . 1 ringtest microbiologie in samenwerking met Requasud / 2 jaar Publicatie min. 1 artikel / jaar Registratie als Expertlab Microval DEADLINE: 1/1/2014 REALISATIES: Deze ODL is zonder voorwerp geworden. Miroval duidt geen expertenlabs meer aan. Er is eventueel nog een mogelijkheid tot internationale samenwerking met expertenlabs in Norval : alternatieve methoden microbiologie aanvaard. ZONDER VOORWERP

46 ODL 8.1. DOEL: Bevordering van het concept van kwaliteitsvolle bedrijfslaboratoria. ACTIE: Implementatie van de Aanpassing KB erkenning Lijst erkende ringtest providers Informatiesessies Besluit over de tarieven van analyses en over de monstername. KPI: Aantal kwaliteitsvolle bedrijfslabs + 10 % t.o.v. 2011 DEADLINE: 31/12/2012 REALISATIES: KB ok op 23/8/2012 Lijst erkende ringtest providers: beschikbaar intranet/internet sedert 7/2/2012 Informatiesessies: ok op 18/10/2012 Besluit over de tarieven van analyses en over de monstername: KB van 20/12/2012 AFGEWERKT

47 ODL 9.1. DOEL: Verder professionaliseren en intensifiëren van de clusters en Centers of competence. ACTIE: Geïntegreerde werking clusters met de communicatiegroepen NRL's e-platform voor uitwisseling gegevens FAVV labs KPI: Aantal verslagen per cluster minstens 2/jaar DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: Clusters en communicatiegroepen conform schema (rapporten: zie coördinatoren en intranet). CONTINU (KPI: ok)

48 ODL 9.2. DOEL: Verdere optimalisatie van een intralabteam voor crisisanalyses. ACTIE: Snel inspelen indien crisistoestand wordt afgekondigd; wie kan wat doen Concept uitbesteding voor routineanalyses Aanwerving tijdelijke medewerkers KPI: Een nieuw crisisplan is beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: Procedure beschikbaar in beide landstalen AFGEWERKT

49 ODL 9.3. DOEL: Gecertificeerde opleidingen FAVV laboratoria: actualisatie syllabus. ACTIE: Actualiseren van de syllabi niveau A en B over de gecertificeerde opleidingen en de analytische/microbiologische technieken. KPI: Syllabi niveau A en B zijn beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: 9.3.1 Syllabi beschikbaar in NL en FR. KPI: behaald (met vervolgacties (zie 9.4))

50 Deadline overschreden ODL 9.4. DOEL:
De realisatie van eigen opleidingscentrum LC-MS/GC-MS. ACTIE: Oprichten teacherscel Draaiboek voor opleiding ontwerpen Organisatie opleiding internen Organisatie en begeleiding opleiding aan externen KPI: PPT’s zijn beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: Teacherscel: actief Draaiboek voor opleiding: beschikbaar & Programma (in combinatie met Syllabus (ODL 9.3) in opmaak Deadline overschreden (9.4.3 & 9.4.4) BEMERKING: 1. De ODL's 9.3 & 9.4 worden samen genomen voor de organisatie van de opleidingen - een programma wordt opgemaakt door AVDK voor een periode van 3 jaar met verplichte deelname van alle technische medewerkers binnen deze periode aan elke module en dit minstens 1maal. 2. De opleidingen zullen worden opgenomen in de catalogus van Debohra en externen, zoals medewerkers van andere DG's en externe labo's zullen kunnen deelnemen.

51 Overzicht planning ODL versus budget ICT
3. Overzicht planning ODL versus budget ICT

52 Voorstel zoals afgesproken in Welle.
2014 aanpassing SG lims 28/11/13 mandagen besteld (incl BTW) (excl BTW) onderhoudscontract 2014 - € licenties 29.976,54 € 24.774,00 € overdracht support 18.150,00 € 15.000,00 € support afroeporder 9.990,00 € 12.087,90 € evolutief onderhoud 2014 72.000,00 € 24.500,00 € 29.645,00 € consultant Siemens ,46 € 153 toestelkoppeling (1) 2 rendac automatisatie 19 koppeling PT-providers 20 Acties 16 22.000,00 € 26.620,00 € re-engineering Equipment 27 werkbladen 30 nieuwe versie labnet 24 dashboard NRL's 10 migratie BOXI --> BI4 5 LAREX RFID - functionele studie TOTAAL ,00 € 96.264,00 € ,44 € Voorstel zoals afgesproken in Welle.

53 Contact Geert De Poorter Directeur-generaal Bestuur Laboratoria AC-Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan Brussel Tel. 02/

54 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria"

Verwante presentaties


Ads door Google