De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Datum actualisatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Datum actualisatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Datum actualisatie: 10-02-2014 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud 1.Afkortingen 2.Stand van zaken 3.Overzicht planning ODL versus budget ICT 2

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3

4 MPManagementplan ODOperationele Doelstelling ODLOperationele Doelstelling Labo SLAService Level Agreement NRLNationaal Referentie Laboratorium EUEuropese Unie KPIKey Performance Indicatoren BTCBelgisch Ontwikkelingsagentschap EU-RLEuropean Reference Laboratory e.d.En dergelijke NCNon conformiteit (= afwijking) 4 Afkortingen (1/1)

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5

6 AFGESLOTEN 6 ODL 1.1. DOEL: Uitbouwen van mobiele of gedecentraliseerde labsites (GIP, …) ACTIE: 1.1.1. Personeel DG controle voert testen uit, DG labo traint ze en doet opvolging en onderhoud apparatuur. 1.1.2. Analyses PIFs's opnemen in Foodlims: satellietlabs Antwerpen / Oostende / Nieuwpoort / Zeebrugge / Bierset. 1.1.3. Haalbaarheidsstudie opzetten om na te gaan of mobiele kalibratie van thermometers mogelijk is. KPI: De analyses van minstens 1 GIP zijn opgenomen in LIMS DEADLINE: 30/04/2013 REALISATIES: 1.1.1 DG Controle heeft een actuele lijst beschikbaar, het onderhoud beperkt zich tot de thermometers, de balansen en gewichten, het beheer zal gebeuren door DG Controle in de applicatie FMIS Het finaal rapport, opgesteld door Sandrine Léonard, is ondertekend door J.M. Dochy en toegevoegd aan het dossier als bewijskracht – datum afsluiten: 9/12/2013 1.1.2 en 1.1.3: implementatie praktisch niet realiseerbaar

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 7 ODL 1.2. DOEL: NRL additieven verder ontwikkelen: FLVVT is actief als NRL! ACTIE: 1.2.1. Het FLVVT treedt als NRL voor de erkenning van additieven in diervoeders optreden als rapporteur voor de beoordeling van dossiers ingediend in het kader van vergunningverlening (Verordening 1831/2003). 1.2.2. Als NRL zal het FLVVT meewerken aan verificatie-studies in het kader van aanvragen tot erkenning van additieven in diervoeders. Deze verificatie-studies hebben tot doel de prestatiekenmerken van de voorgestelde analysemethode te bevestigen. KPI: 2 dossiers/jaar behandelen (indien voldoende aanbod van het EU-RL). DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 4 dossiers in 2012: Vitamine D3 (januari 2012), Butylated hydroxytoluene (BHT) (april 2012), Tocopherols (mei 2012) en Capsanthin (juni 2012) 2013: 5 dossiers (Riboflavine, Vitamine B12, diclazuril-analyse van LAVES (Hashem Ayman), Duitsland, Deccox (decoquinaat), Coxiril (diclazuril). Vanaf 2013: FLVVT is NRL op het gebied van coccidiostatica en histomonostatica! KPI: behaald

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 DOEL: De analysen sneller laten verlopen. ACTIE: 1.3.1. SLA met DG Controle actualiseren. 1.3.2. SLA met externe labs actualiseren. 1.3.3. SLA met NRL's actualiseren. 1.3.4. SLA afsluiten voor de kalibratie van de thermometers. 1.3.5. Optimalisatie wachtsysteem. 1.3.6. Uitvoeren van een efficiëntie- en effectiviteitsaudit volgens het LEAN principe. 1.3.7. De toegenomen efficiëntie van de labo’s en de blijvende ambitie op dit vlak – o.a. het streven naar nog kortere doorlooptijden – wordt als zeer positief ervaren. Om na te gaan in hoeverre we hierin moeten doorgaan moet er een benchmarking uitgevoerd worden waarbij we de vergelijking doen met andere EU-landen. KPI: (doorlooptijd per jaar, vanaf 2012) / (doorlooptijd 2011) * 100 ≤ 90% DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: Daling in 2013 t.o.v. 2011: FLVVM: -15%; FLVVT: -14%; FLVVG: -12%; LFSAGx: -16%; LFSAL: -32% ODL 1.3. KPI: behaald

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9 DOEL: Implementeren van de strategie over controle op de nanobodies. ACTIE: 1.4.1. NRL aanduiden voor dit domein. 1.4.2. Internationale contacten leggen 1.4.3. Analyse protocols opstellen en valideren. KPI: Minstens 1 gevalideerde methode. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: 1.4.1 Deeldoelstelling is geannuleerd omwille van budgettaire redenen en omwille van het feit dat er nog geen Europese eis is om een NRL te hebben voor nanobodies. Officieus treedt CERVA op als NRL en voert de analyses uit. 1.4.2 Afgewerkt in 2012, daarna continu 1.4.3 On going ODL 1.4. Op schema

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 10 DOEL: Onderzoeksproject natuurlijke hormonen uitbreiden. ACTIE: 1.5.1. Validatie van de methode voor de bepaling van androgenen en sulfaten, accreditatie voor estrogenen 1.5.2. Routine analyse 1.5.3. Onderzoek naar andere steroïden 1.5.4. 2013: accreditatie androgenen 1.5.5. 2013 - 2014: het ontwikkelen van de methodiek voor nog één of meerdere andere natuurlijke steroïden (vb. boldenon en nortestosteron). KPI: Accreditatie estrogenen en androgenen & doctoraat Geert Janssens. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: 1.5.1. Methode estrogenen geauditeerd op 6/12/12 - geen A NC - toegevoegd aan scope in 2013 (OK) - validatiedossier androgenen: on going - interne audit uitgevoerd op 10/1/14 1.5.2 BO rapport: beschikbaar (zie dossier) 1.5.3. Onderzoeksdossier on going - idem doctotraat (einddatum voorzien september 2014) 1.5.4 Uitbreiding aangevraagd voor BELAC audit 27&28/01/2014 (geen NC’s type A) 1.5.5. Continue opdracht (zie 6.6) ODL 1.5. Op schema

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 11 DOEL: Verder gaan met project Erasmus, intra FAVV labs en referentielabs. ACTIE: 1.6.1. Adjunct coördinatoren - contacten NRL 1.6.2. Laberca; Unief Gent Geert Janssens 1.6.3. Liège-CER allergènes; DSP-ASP-PSP 1.6.4. Calux nieuwe cellijn Unief Califorina Tervuren 1.6.5. Overzicht beschikbare referentiematerialen FAVV & RIKILT 1.6.6. Samenwerking op vlak van IRMS FAVV & RIKILT 1.6.7. Multi-analyte screeningsmethode voor antibiotica met LC-MS 1.6.8. Bevestigingsmethode voor antibiotica met LC-MS 1.6.9. Onderzoek naar beta-boldenone in duivenmest en varkensurine 1.6.10. Speciatie van zware metalen (arseen, kwik, seleen) in vis/diervoeding KPI: Minstens 2 projecten per jaar. DEADLINE: Continue ODL ODL 1.6. (1/2) KPI: behaald

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 12 REALISATIES: 1.6.1. Contact coördinatoren met NRL: continu, zie rapporten communiecatiegroepen en stuurgroepen intranet Samenwerking met: Laberca, Rikilt, CER, Universiteit Gent 1.6.2 Voor de methodeontwikkeling van natuurlijke hormonen is er een nauwe samenwerking tussen Dirk Courtheyn, Geert Janssens en FLVVG met Laberca - rapporten hiervan zijn beschikbaar in FLVVG (geen publicatie wegens vertrouwelijkheid) Natuurlijke hormonen: 1e methode geauditeerd op 6 december 2012 (geen NC type A) Eerste interne audit werd uitgevoerd door een medewerker van Laberca Doctoraatsthesis: on going 1.6.3. Zie eveneens de communicatiegroepen met de NRL's 1.6.4. Nieuwe cellijn CALUX (Universiteit California) 1.6.5. t.e.m. 1.6.10. On going KPI: samenwerking met Laberca, Rikilt, CER, Universiteit Gent ODL 1.6. (2/2)

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 DOEL: Samenwerking met BELAC bestendigen ACTIE: 1.7.1. Vertegenwoordiging FAVV op bureau’s BELAC, Coördinatiecommissie & Nationale Raad. 1.7.2 Deelnames door de coördinatoren als vertegenwoordiger Bevoegde Overheid. KPI: 1.7.1. (Aantal deelnames bureau’s BELAC, commissie & Raad ) / (totaal aantal georganiseerde bureau’s, commisies en Raden) * 100 ≥ 80%. 1.7.2. (Aantal bijgewoonde audits als Bevoegde Overheid) / (maximum aantal bij te wonen audits als Bevoegde overheid) * 100 ≥ 60%. DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 1.7.1. 2012 + 2013: 17/20 (85%) 1.7.2. 2012 + 2013: 64/68 (94%) ODL 1.7. KPI: behaald

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 14 DOEL: Verder uitbouwen van het gestructureerd overleg met erkende laboratoria en Bestuur Laboratoria ACTIE: 2.1.1. Labinfo 2.1.2. Overlegvergaderingen met Belac 2.1.3. Deelname aan beurzen 2.1.4. Deelname voedingsplatforms 2.1.5. Publicaties met Hogescholen - Universiteiten 2.1.6. Spreekbeurten KPI: 1. (Aantal gerealiseerde stuurgroepen) / (Aantal geplande stuurgroepen) * 100 ≥ 90% 2. Minimum 3 nummers van Labinfo/jaar 3. Minstens 10 presentaties per jaar DEADLINE: Continue ODL ODL 2.1. (1/2) KPI: behaald

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15 REALISATIES: 2.1.1. Labinfo: Sedert opstart project (oktober 2008): reeds 10 publicaties (aantal varieert tussen 2 en 3 per jaar) 2.1.2. 85% deelname aan de overlegvergaderingen met BELAC en 94% deelname als bevoegde overheid 2.1.3. > 20 presentaties (publicatie zie intranet) 2.1.3 - 2.1.6. Beurzen e.d. : Laborama (maart 2012), Conferentie microbiologie (2012 & 2013) (jaarlijks), Infodag erkende laboratoria (oktober 2012), bezoeken laboratoria (zie boordtabel 2012, 2013).... KPI stuurgroepen: 18/18 van de geplande stuurgroepen zijn doorgegaan (100%) KPI labinfo: 2 à 3 (criterium = 3) KPI presentaties: > 20 (criterium = > 10) Agribex: november 2013 ODL 2.1. (2/2)

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 16 DOEL: Verdere optimalisatie van de auditcel voor de uitvoering en opvolging van effectiviteitsaudits bij derde partners. ACTIE: 2.2.1. Vorming geven. 2.2.2. Templates files optimaliseren 2.2.3. Benchmarking bij Rekenhof 2.2.4. Benchmarking Vlaamse Gemeenschap 2.2.5. Universiteiten KPI: Minstens 1 effectiviteitsaudit per jaar. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: 2013: audit uitgevoerd door dienst Interne audit, kwaliteit & preventie - rapport beschikbaar in dossier 2014: voorzien in auditprogramma (min. 1 laboratorium) ODL 2.2. Op schema

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 17 DOEL: Administratieve vereenvoudiging: invoeren van het concept van de wet op de overheidsopdrachten voor de toewijzing van het Controleprogramma aan derde labs en de toewijzing van de NRL’s. ACTIE: 3.1.1. Toewijzing NRL's via overheidsopdracht met als testcase NRL CHEMIE 3.1.2 toewijzing Controleprogramma rekening houdende met het concept van "raamcontracten". 3.1.3. Vormingsessie overheidsopdrachten in de praktijk. 3.1.4. Overheidsopdracht TSE KPI: 3.1.1. Vervanging van elke bestaande overeenkomst die afloopt. 3.1.2. Controleprogramma via nieuwe procedure toegewezen 3.1.3. Presentatie & FAQ 3.1.4. Vervanging van bestaande overeenkomst DEADLINE: 31/12/2013 ODL 3.1. (1/2) KPI: behaald

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 18 REALISATIES: 3.1.1. Lot 1 (Pesticiden): Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Lot 2 (Hormonen en antibiotica): ILVO/CER. Lot 3 (Dioxines, PAK’s,PCB’s): Universiteit Luik, Center for Analytical Research and Technology (CART); Lot 4 (Mycotoxinen en zware metalen): Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). Lot 5 (Mariene biotoxinen): ILVO/CER Lot 6 (Toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen gebruikt in diervoeder, coccidiostatica en histomonostatica) : FLVVT Lot 7 (Contactmaterialen en migratieanalyses): Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Lot 8 (Toevoegingsmiddelen diervoeder, met uitzondering van stoffen die vallen onder lot 4 en lot 6): FLVVT Lot 9 (Nanodeeltjes): niet gegund (NRL is geen Europese vereiste) 3.1.2. Publicatie op 24/7/13, opening augustus 2013, gunning op 13/01/2014. Dossier beschikbaar bij Rudi. Gunningsbeslissing gepubliceerd op intranet http://intranet.linux.ici/labo/erkendexternelaboratoria/controleprogramma/ 3.1.3 Vormingssessie NL op 13/05/13 en FR op 6/06/13 3.1.4 Afgerond, toegewezen aan ECCA – dossier beschikbaar bij Fanny Di Silvestro en beschikbaar op intranet http://intranet.linux.ici/labo/referentielaboratoria/overeenkomsten/tseanalyses/ ODL 3.1. (2/2)

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 19 DOEL: Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe aanvragen. ACTIE: 3.2.1. Volledige virtualisatie van de dossiers van de erkende labs en nieuwe aanvragen. KPI: Minstens 1 dossier per jaar. DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: De projectmanager is gewijzigd; het project wordt meegenomen met DMS. Het realiseren van deze ODL is volledig afhankelijk van de voortgang van het DMS project. Zoals de planning nu is, kan deze ODL niet tijdig gerealiseerd worden. De realisatie van de pilootprojecten is immers pas voorzien in april 2014. ODL 3.2. Deadline niet haalbaar

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 20 DOEL: Koppeling toestel – Foodlims: snellere doorstroming informatie, administratieve vereenvoudiging ACTIE: Uitbreiding van het aantal toestelkoppelingen met Foodlims op voorwaarde dat er een netto winst is van minstens € 500 per jaar. KPI: Minstens 1 koppeling / jaar. DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 2 in 2012 5 in 2013 ODL 5.1. KPI: behaald

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 21 DOEL: Faciliteiten van het dashboard uitbreiden. ACTIE: 5.2.1. Dashboard voor de NRL's (met o.a. KPI's, doorlooptijden, stand betalingen, klachten, vragen, …). 5.2.2. Dashboard voor de boordtabellen. KPI: Minstens 1 uitbreiding per jaar. DEADLINE: 30/06/2014 REALISATIES: Uitbreiding dashboard met gegevens kalibratie ODL 5.2. KPI: behaald

22 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 22 DOEL: Verhogen van de efficiëntie van de dispatchingcentra. ACTIE: 5.3.1. GEO route systeem chauffeurs: meer ophaalpunten. 5.3.2. Samenwerking met Logistiek uitwerken. 5.3.3. Samenwerking met dispatching CODA en DGZ/ARSIA moet bekeken worden (haalbaarheidsstudie en kosten-baten analyse). KPI: (Aantal ophaalpunten 2012)/(Aantal ophaalpunten 2011)*100 % = +10 %; (doorlooptijd monster genomen tot labo 2012/(doorlooptijd monster genomen tot labo 2011)*100 ≤ 80 % DEADLINE: 30/06/2013 ODL 5.3. (1/2) KPI: behaald

23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 23 REALISATIES: Vergelijking periode mei-juni 2013 ten opzichte van dezelfde periode in 2012: daling van de doorlooptijd met 14% Er wordt aan deze ODL continu verder gewerkt door LB voor een verdere optimalisatie van de werking van de dispatchingroutes en de centra. Continue verbetering: Versie 08 van het projectvoorstel is uitgewerkt met CODA/CERVA als partner voor de optimalisatie. De vooropgestelde datum van implementatie is 01/04/2014. ODL 5.3. (2/2)

24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 24 DOEL: Normendatabank linken aan Foodlims. ACTIE: 5.4.1. Waarschuwingssysteem realiseren volgens zwaarte overschrijding. 5.4.2. Meetonzekerheden in rekening brengen binnen het proces. 5.4.3. Webservice ontwikkelen. KPI: Module is beschikbaar en operationeel voor één categorie overschrijdingen. DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: De applicatie is beschikbaar in de testomgeving. Verwacht wordt dat de applicatie zal beschikbaar zijn op productie vanaf 15/02/14, afhankelijk van de datum van het maintenance window die maand. ODL 5.4.

25 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 25 DOEL: Upgrade LIMS. ACTIE: 5.5.1. Upgrade huidige versie naar hogere versie in samenwerking met Siemens. KPI: Validatiedossier beschikbaar DEADLINE: 01/01/2013 REALISATIES: Upgrade is uitgevoerd. Validatiedossier is beschikbaar in het dossier. ODL 5.5. KPI: behaald

26 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 26 DOEL: Validatie Foodlimsmodules. ACTIE: 5.6.1. Opstellen validatiedossier foodlims van eigen configuratie en customisatie. KPI: Validatiedossier is beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2014 REALISATIES: 9/11 dossiers voorzien tegen 30/06/2014 zijn afgewerkt. Voor elk nieuwe tool wordt het validatiedossier afgeleverd met de toepassing zelf. ODL 5.6. Op schema

27 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 27 DOEL: Automatisatie TSE op kadavers bij Rendac en DGZ Drongen.. ACTIE: 5.7.1. De TSE op kadavers bij Rendac en DGZ Drongen automatiseren KPI: Module is beschikbaar en operationeel, validatiedossier is beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2014 REALISATIES: Toegewezen aan ECCA ==> automatisatie kan aanvangen ODL 5.7. Op schema

28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 28 DOEL: Nieuwe versies van IT-modules. ACTIE: 1.5.8.1. Verbeterde versie EXTLAB 2.5.8.2. Verbeterde versie LABNET KPI: 1-2. Nieuwe versie in productie en validatiedossier is beschikbaar DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: LABNET en EXTLAB zijn beschikbaar in een nieuwe versie (incl. validatiedossier). ODL 5.8. KPI: behaald

29 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 29 DOEL: Koppeling PT-schemes module & PT-providers. ACTIE: 5.9.1. PT-providers hebben toegang tot de module PT-schemes zodat de resultaten direct in de module kunnen ingegeven worden. 5.9.2. Dashboard PT module 5.9B. Koppeling PT-module & NRL als PT providers KPI: 2012: Requasud; vanaf 2013: minimum 2 extra providers per jaar.; dashboard PT Schemes is beschikbaar. DEADLINE: 31/12/2015 ODL 5.9. (1/2) Op schema

30 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 30 REALISATIES: 5.9.1 Module wordt getest aan de hand van de eerste ringtest georganiseerd door Requasud 5.9.2 Gerealiseerd - Dashboard PT is beschikbaar 5.9B Gerealiseerd - De opleiding voor de input door de NRL in de module is gegeven in april 2013. BIPEA: vertraging exportmodule FAPAS: Principeakkoord van FAPAS met de voorafgaande toestemming van de erkende laboratoria. De praktische regelingen zijn nog niet gedefinieerd omdat het de eerste keer dat een concrete aanvraag wordt voor dit type overdracht. ODL 5.9. (2/2)

31 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 31 DOEL: Uitbreiding Foodweb & EXTLAB. ACTIE: 5.10.1. Toepassing voor ingave gegevens van analyseaanvragen afkomstig van klanten is beschikbaar voor klanten. KPI: Applicatie toepasbaar voor de Globoderaklanten. DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: On hold wegens besparingen ODL 5.10. ON HOLD

32 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 32 DOEL: LAREX: het centraliseren van bepaalde laboratoriumresultaten van FAVV, DGZ/ARSIA, CODA en eventueel andere laboratoria in één databank. ACTIE: Ontwikkeling van applicatie die dit mogelijk maakt. KPI: Databank beschikbaar. DEADLINE: 31/12/2014 REALISATIES: Op het directiecomité van 21/11/12 is beslist om Larex op te nemen in het Datawarehouse samen met de captatie van crisissignalen. Dit zal getrokken worden door Aleydis Kestens ==> hangt van PCCB ODL 5.11. Op schema

33 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 33 DOEL: Verhogen van de rendementen van de FAVV labs. ACTIE: 6.1.1. Implementatie van rationalisatie 3 in de 5 FAVV labs. KPI: Uitgaven externe laboratoria 2015 ≤ 80% uitgaven externe laboratoria 2011. (≈ € 600.000 besparingen door meer analysen uit te voeren door de interne FAVV labs). DEADLINE: 31/12/2015 REALISATIES: Besparingen reeds bereikt. De vooropgestelde rationalisatie voor een periode van 3 jaar is eerder bereikt: reeds een besparing van 1 miljoen EUR in plaats van 600,000 EUR gerealiseerd, ODL 6.1. KPI: behaald

34 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 34 DOEL: Streven naar een efficiënter beheer van de laboratoria. ACTIE: Vervangen van fysieke vergaderingen door vergaderingen met webcams. 6.2.1. Fysieke Vergaderingen proberen te vervangen door web cam meetings (tijd besparen) 6.2.2. Stroomlijnen e-mails 6.2.3. Efficiëntie vergaderingen verhogen 6.2.4. Sociale media gebruiken (Twitter/Facebook) KPI: (aantal fysieke vergaderingen na 2011 per jaar)/Aantal fysieke vergaderingen 2011)*100 ≤ 80 % DEADLINE: Continue ODL ODL 6.2. (1/2) KPI: niet realiseerbaar

35 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 35 REALISATIES: 6.2.1. Problemen met het systeem van de webcams : systeem te onstabiel (er zijn nieuwe testen gepland met WEBEX en SKYPE). 6.2.2. DIENSTNOTA23/5/2012 : een generiek e-mailadres voor de externe labs in LABNET 6.2.3. Systematische programmering van vergaderingen 6.2.4. De sociale media toepassen heeft geen effect op het verlagen van het aantal fysische vergaderingen ==> wegens het ontbreken van een geschikte applicatie zal het verlagen van het aantal fysische vergaderingen vermoedelijk nooit bereikt worden. Alles hangt eigenlijk af van IT- mogelijkheden. ODL 6.2. (2/2)

36 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 36 DOEL: Een milieuzorg- en veiligheidsmanagementsysteem gebaseerd op het SMART principe. ACTIE: 6.3.1. Dubbelzijdig kopiëren nastreven 6.3.2. Bewegingssensoren installeren gekoppeld aan verlichting 6.3.3. Werkpostanalyse met het oog op de implementatie van de principes van OHSAS voor de 5 FAVV laboratoria & uitvoeren van de acties voortvloeiend uit de werkpostanalyses. KPI: 6.3.1. Papierverbruik gedaald met 5 % t.o.v. 2011 6.3.2. Aanwezigheidsmelder is geïnstalleerd in de 5 FAVV laboratoria 6.3.3. Aantal werkincidenten moet met 10 % dalen t.o.v. 2011 DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: 6.3.1. enkel FLVVT en FLVVM slagen erin om het % papierverbruik te laten dalen met 5% 6.3.2. is zonder voorwerp geworden. Stopgezet wegens onrendabel na uitvoeren studie. De investeringen zijn slechts terug te winnen na ongeveer 30 jaar - een alternatief is voorgesteld, nl. LED 6.3.3. het aantal incidenten is gedaald met 13% ODL 6.3. KPI: 1/3 behaald

37 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 37 DOEL: EMAS registratie 5 FAVV laboratoria. ACTIE: 6.4.1. Bekomen van EMAS en ISO-14001 in Wandre en Tervuren 6.4.2. Energie Prestatie Audits in de 5 FAVV labs 6.4.3. Installatie zonnepanelen 6.4.4. Organisatie van een informatiedag over ISO-14001 en EMAS voor de erkende labs KPI: 1.6.4.1. 5 EMAS-geregistreerde laboratoria 2.6.4.2. 5 Energie Prestatie Auditrapporten 3.6.4.3. 1 FAVV lab dat elekriciteit opwekken met zonnepanelen 4.6.4.4. Organisatie infodag erkende labs DEADLINE: 31/12/2015 REALISATIES: 6.4.1. Audit AIB Vinçotte: OK, geen tekortkomingen - positief advies (geen obstakels voor toekennen van ISO 14001) - nog steeds geen verslag 6.4.2. 3 laboratoria reeds uitgevoerd, Tervuren voorzien in 2014 en Wandre in 2015 6.4.3. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd in FLVVM: nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet 6.4.4. De infodag is doorgegaan op 18/10/2012 ODL 6.4. Op schema

38 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 38 DOEL: Een nieuwe strategie uitwerken en implementeren met betrekking tot meetonzekerheid. ACTIE: 6.5.1. Uitwerken van een nieuwe strategie voor de bepaling van meetonzekerheid voor chemische analyses. 6.5.2. Uitwerken van een nieuwe strategie voor de bepaling van meetonzekerheid voor microbiologische analyses KPI: 6.5.1 & 6.5.2. Een gevalideerde strategie & template voor de berpaling van de MO (6.5.1: Chemie; 6.5.2: Microbiologie) - opleiding aan de FAVV labs, NRL's en erkende labs DEADLINE: 31/12/2013 REALISATIES: 6.5.1. De nieuwe template voor meetonzekerheid Chemie is beschikbaar, op 26/11/13 iseen vormingssessie gegeven voor alle erkende laboratoria. ==> OK (bewijzen zie dossier) 6.5.2. Strategie voor meetonzekerheid microbiologie is door Geert De Poorter voorgesteld op de conferentie microbiologie in september 2013 en de communicatie vnaar de NRL heeft plaats gevonden op de communicatiegroep van 22/10/2013 – tegen eind 2013 volgt een officiële dienstnota met de instructies ==> OK (bewijzen zie intranet en dossier) ODL 6.5. KPI: behaald

39 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 39 DOEL: Verdere uitbouw van de accreditatie van de 5 FAVV laboratoria ACTIE: Methodevalidatie en voorleggen ter accrediatie aan BELAC: continu. KPI: (Aantal analyses onder accreditatie per jaar) / (aantal analyses onder accreditatie 2011) * 100 = + 2% (echter rekening houdend met de impact van de rationalisatie) DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 2013 : 45/46 uitbreidingen van methoden bij BELAC (de berekening van de KPI zoals die initieel is opgemaakt, kan niet worden uitgevoerd omwille van de vele rationalisaties waardoor een vertekend beeld ontstaat van de inspanningen) ODL 6.6. KPI: behaald (ander berekeningstechniek)

40 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KPI: behaald 40 DOEL: ISO 17025 accreditatie transport Dispatching PCE – dispatchingcentre DG Labo. ACTIE: 6.7.1. Validatie en aanvraag accreditatie transport dispatching PCE - dispatching labs KPI: Dispatchingcentra: incl. accreditatiescope BELAC DEADLINE: 30/09/2012 REALISATIES: 6.7.1 Geëvalueerd tijdens de BELAC audit in 2012 - geen tekortkomingen type A, vermelding van activiteit in verslag, niet in scope. De evaluatatie wordt systematisch uitgevoerd door BELAC alternerend in de 2 dispatchingcentra Melle en Gembloux. Op 17/12/2013 is de BELAC audit doorgegaan in Gembloux. ODL 6.7.

41 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 41 DOEL: De know how van de FAVV laboratoria tonen aan de belangrijkste stakeholder. ACTIE: 7.1.1. Twee jaarlijkse deelname aan Open Bedrijvendag (Wandre - 2013) 7.1.2. Systematische deelname aan beurzen 7.1.3. Inleidend filmpje aanmaken per labo - Liesbeth en Kristof moeten voorstel indienen bij Geert De Poorter (alle labs ok tegen eind 2015) KPI: Aantal deelnames per jaar ≥ 1 DEADLINE: Continue ODL ODL 7.1. (1/2) KPI: behaald

42 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 42 REALISATIES: 2012 : Laborama, conference microbiologie 2013 : Microtracer seminar 2013 in Nettetal (Duitsland), Conférence Microbiologie 12 & 13 septembre 2013, Open Bedrijvendag 2013 LFSAL 6/10/2013 7.1.3 Introductiefilmpjes: planning is opgemaakt - voorstel: 4 d/maand filmen & monsteren Filmen in Gembloux: januari tot half februari Monteren algemene film Gembloux: half februari tot eind maart Filmen in Tervuren: april tot half mei Monteren algmene film Tervuren: half mei tot eind juni Herwerken algemene film Melle: juli Vakantie: augustus Monteren verkorte versies (in samenspraak met de labo’s): september en oktober (tegen deze periode zouden de labo’s ook moeten voorzien in korte teksten die bij de beelden passen en die later ingesproken worden bij die beelden) Opname van de commentaren: november - per dag één taal (telkens 5 films = 5 labo’s), dus 4 dagen voor de 4 talen Produceren van de 20 introductiefilms: december 2014 ODL 7.1. (2/2)

43 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 43 DOEL: De zichtbaarheid van DG Labo verhogen op Internationaal vlak. ACTIE: 7.2.1. Deelname internationale symposia microbiologie/scheikunde 7.2.2. Opleidingen en stages organiseren voor derde landen (Benin/Vietrnam/Marokko) in de FAVV KPI: Aantal ontvangen stagiairs/studenten per jaar: ≥ 3. Aantal buitenlandse missies : ≥ 2 DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: 2012 : Laborama, conference microbiologie, maart 2012 3rd International MicroVal Symposium – Rotterdam 2013 : Microtracer seminar 2013 in Nettetal (Duitsland), Conférence Microbiologie 12 & 13 septembre 2013, Journée découverte entreprises LFSAL 6/10/2013 Aantal stagiairs 2013: 12 Aantal missies Benin 2013: 4 ODL 7.2. KPI: behaald

44 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 44 DOEL: De informatie van de eigen labs kond maken aan erkende labs. ACTIE: 7.3.1. De methoden en de validatiedossiers ontwikkeld door de FAVV labs publiceren op het intranet en het beschermde intralab KPI: Alle methoden van de FAVV laboratoria met uitzondering van de verboden stoffen zijn gepubliceerd op intranet/intralab. DEADLINE: 31/12/2012, daarna continu REALISATIES: Zie: FAVV - Laboratoria: FAVV Methoden (demonstratie)FAVV - Laboratoria: FAVV Methoden 7/2/14: reeds 90 methoden gepubliceerd ODL 7.3. KPI: behaald

45 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 45 DOEL: De laboratoria Melle en Gembloux laten evolueren tot expertlabs. ACTIE: 7.4.1. FLVVM & FLVVGx: Medewerkers Microval 7.4.2. Implementeren ISO 16140 7.4.3. Organisatie ringtesten microbiologie in samenwerking met Requasud 7.4.4. Publicatie artikels 7.4.5. Expertlab Microval KPI: 7.4.3. Organisatie min. 1 ringtest microbiologie in samenwerking met Requasud / 2 jaar 7.4.4. Publicatie min. 1 artikel / jaar 7.4.5. Registratie als Expertlab Microval DEADLINE: 1/1/2014 REALISATIES: Deze ODL is zonder voorwerp geworden. Miroval duidt geen expertenlabs meer aan. Er is eventueel nog een mogelijkheid tot internationale samenwerking met expertenlabs in 2014. Norval : alternatieve methoden microbiologie aanvaardt. ODL 7.4. ZONDER VOORWERP

46 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KPI: behaald 46 DOEL: Bevordering van het concept van kwaliteitsvolle bedrijfslaboratoria. ACTIE: 8.1.1. Implementatie van de Aanpassing KB erkenning 8.1.2. Lijst erkende ringtest providers 8.1.3. Informatiesessies 8.1.4. Besluit over de tarieven van analyses en over de monstername. KPI: Aantal kwaliteitsvolle bedrijfslabs + 10 % t.o.v. 2011 DEADLINE: 31/12/2012 REALISATIES: 8.1.1. KB ok op 23/8/2012 8.1.2. Lijst erkende ringtest providers: beschikbaar intranet/internet sedert 7/2/2012 8.1.3. Informatiesessies: ok op 18/10/2012 8.1.4. Besluit over de tarieven van analyses en over de monstername: KB van 20/12/2012 ODL 8.1.

47 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 47 DOEL: Verder professionaliseren en intensifiëren van de clusters en Centers of competence. ACTIE: 9.1.1. Geïntegreerde werking clusters met de communicatiegroepen NRL's 9.1.2. e-platform voor uitwisseling gegevens FAVV labs KPI: Aantal verslagen per cluster minstens 2/jaar DEADLINE: Continue ODL REALISATIES: Clusters en communicatiegroepen conform schema (rapporten: zie coördinatoren en intranet). ODL 9.1. KPI: behaald

48 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 48 DOEL: Verdere optimalisatie van een intralabteam voor crisisanalyses. ACTIE: 9.2.1. Snel inspelen indien crisistoestand wordt afgekondigd; wie kan wat doen 9.2.2. Concept uitbesteding voor routineanalyses 9.2.3. Aanwerving tijdelijke medewerkers KPI: Een nieuw crisisplan is beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: 9.2.1 - 9.2.3 Procedure beschikbaar in beide landstalen ODL 9.2. KPI: behaald

49 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 49 DOEL: Gecertificeerde opleidingen FAVV laboratoria: actualisatie syllabus. ACTIE: 9.3.1. Actualiseren van de syllabi niveau A en B over de gecertificeerde opleidingen en de analytische/microbiologische technieken. KPI: Syllabi niveau A en B zijn beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: 9.3.1 Syllabi zijn herwerkt & herwerkte versies zijn beschikbaar op de N in de taal van de originele opsteller. Bijkomende vervolgacties: 1. de ODL's 9.3 & 9.4 worden samen genomen voor de organisatie van de opleidingen - een programma wordt opgemaakt door AVDK voor een periode van 3 jaar met verplichte deelname van alle technische medewerkers binnen deze periode aan elke module en dit minstens 1x. 2. de opleidingen zullen worden opgenomen in de catalogus van Debohra en andere partijen, zoals DG's en externe labo's zullen kunnen deelnemen. ODL 9.3. KPI: behaald (met vervolgacties)

50 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 50 DOEL: De realisatie van eigen opleidingscentrum LC-MS/GC-MS. ACTIE: 9.4.1. Oprichten teacherscel 9.4.2. Draaiboek voor opleiding ontwerpen 9.4.3. Organisatie opleiding internen 9.4.4. Organisatie en begeleiding opleiding aan externen KPI: PPT’s zijn beschikbaar. DEADLINE: 30/06/2013 REALISATIES: 9.4.1. Teacherscel: actief 9.4.2. Draaiboek voor opleiding: beschikbaar 9.4.3. Organisatie opleiding internen: wordt opgenomen in modules vanaf 2014 9.4.4. Organisatie en begeleiding opleiding aan externen: de hierboven vermelde modules zullen ook ter beschikking worden gesteld aan de externen. De PPTs zijn vertaald naar het Engels. ODL wordt gecombineerd met ODL 9.4 ODL 9.4. KPI: behaald (met vervolgacties)

51 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 51

52 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 52

53 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Contact Geert De Poorter Directeur-generaal Bestuur Laboratoria AC-Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel. 02/211.87.25 Geert.depoorter@favv.be 53

54 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 54 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele doelstellingen Stand van zaken Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Datum actualisatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google