De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland NEN-EN 206-1 (Europese VBT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland NEN-EN 206-1 (Europese VBT)"— Transcript van de presentatie:

1

2 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland NEN-EN 206-1 (Europese VBT)

3 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”  Normen  Historie EN 206  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle  NEN 8005 (richtlijn voor de toepassing NEN-EN 206)  VBT 1995, hoe lang nog ?

4 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Wat is de rol van een norm ?  Basis voor kwaliteit  Basis voor contracten  Basis voor certificatie  Instrument bij regelgeving (m.n. vanuit de overheid)  Instrument voor een open markt  Produktaansprakelijkheid  Efficiency instrument  Communicatiemiddel tussen disciplines  Collectief geheugen

5 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Normen en Bouwregelgeving Woningwet 1901 Doel: verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting Woningwet 1991 (ministerie van VROM)  Bouwvergunningenprocedure  Bouw- en Woningtoezicht  Model Bouwverordering 1992  AMvB: Bouwbesluit 1992

6 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Bouwbesluit 1992 Bevat technische eisen ten aanzien van : •Veiligheid •Gezondheid •Bruikbaarheid •Energiezuinigheid Het bouwbesluit wijst de VBC aan (eerste lijns norm) Diverse artikelen van de VBC verwijzen door naar de VBT, de VBT is een tweede lijns norm

7 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Normcommissies Normcommissies voor betontechnologie:  Normcommissie NEN/CUR-commissie 353 039/VC 12 “Beton” met hierin alle belanghebbenden  NEN/CUR-commissie 353 039/VC 12 is een schaduwcommissie voor Europese norm EN 206  CEN-commissie TC 104: vanuit Nederland deelname door vertegenwoordigers van NEN/CUR-commissie 353 039/VC 12 namens NEN

8 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Norm ter ondersteuning van Eurocode 2 (Vergelijkbaar met onze VBC)

9 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Historie 1979TC 94 start met werkzaamheden 1981publicatie prEN 199 1982CEN/TC 104 start met werkzaamheden 1984publicatie prEN 206 1986prEN 199 en prEN 206 wordt samen ENV 1990publicatie ENV 206:1990 1993publicatie NVN-ENV 206 1997publicatie prEN 206 2000publicatie EN 206-1 2001NEN publiceert NEN-EN 206-1:2001

10 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Toepassingsgebied NEN-EN 206-1 Woningbouw Utiliteitsbouw Civiele sector

11 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Toepassingsgebied NEN-EN 206-1 Betonmortel Geprefabriceerd beton Site-mixed concrete

12 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Inhoud NEN-EN 206-1  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle

13 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Hoofdgroepen milieuklassen  X0Geen risico op corrosie of aantasting  XCCorrosie ingeleid door carbonatatie  XDCorrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewater  XSCorrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater  XFVorst/dooi-wisselingen met of zonder chloriden  XAChemische aantasting

14 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” 1. Geen risico op corrosie of aantasting (XO) AanduidingBeschrijving van het milieuVoorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XOBeton zonder wapening of ingestort metaal: alle milieus behalve bij vorst/dooi, afslijting of chemische aantasting. Beton met wapening of ingestorte metalen in een zeer droge omgeving Beton voor werkvloeren. Beton voor ongewapende funderingen. Onderwaterbeton. Beton binnen gebouwen met een zeer lage luchtvochtigheid

15 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” 2. Corrosie ingeleid door carbonatatie (XC) Beton met wapening of andere ingestorte metalen blootgesteld aan lucht en vocht (XC) AanduidingBeschrijving van het milieuVoorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XC1Droog of blijvend natBeton binnen gebouwen met een lage luchtvochtigheid. Beton blijvend onder water XC2Nat, zelden droogBeton langdurig in contact met water. Veel funderingen XC3Matige vochtigheidBeton binnen gebouwen met een matige of hoge luchtvochtigheid. Beton buiten beschut tegen regen XC4Wisselend nat en droogBetonoppervlakken blootgesteld aan contact met water, maar die niet vallen onder milieuklasse XC2

16 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” 3. Corrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewater (XD) Beton met wapening of andere ingestorte metalen en in contact met chloride houdend water, inclusief dooizouten, maar waarbij de chloriden niet afkomstig zijn uit zeewater AanduidingBeschrijving van het milieuVoorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XD1Matige vochtigheidBetonoppervlakken blootgesteld aan chloriden uit de lucht. XD2Nat, zelden droogZwembaden Beton blootgesteld aan chloride houdend industriewater. XD3Wisselend nat en droogBrugdelen blootgesteld aan chloride houdend spatwater. Betonverhardingen. Parkeerdekken in parkeergarages.

17 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” 4. Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater (XS) Beton met wapening of andere ingestorte metalen blootgesteld aan chloriden uit zeewater of aan de lucht dat zout bevat afkomstig uit zee. AanduidingBeschrijving van het milieuVoorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XS1Blootgesteld aan zouten in de lucht maar niet in direct contact met zeewater Betonconstructies bij of aan de kust. XS2Blijvend onder waterDelen van constructies in zee XS3Getijde-, spat-, en stuifzoneDelen van constructies in zee

18 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” 5. Aantasting door vorst/dooi-wisselingen met of zonder dooizouten (XF) Beton dat nat is en is blootgesteld aan flinke vorst/dooi wisselingen. AanduidingBeschrijving van het milieuVoorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XF1Niet volledig verzadigd met water, zonder dooizouten Verticale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst. XF2Niet volledig verzadigd met water, met dooizouten Verticale betonoppervlakken of – wegconstructies blootgesteld aan vorst en verstoven dooizouten. XF3Verzadigd met water, zonder dooizouten Horizontale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst. XF4Verzadigd met water, met dooizouten Wegen en brugdekken blootgesteld aan dooizouten. Betonoppervlakken blootgesteld direct gesproeide dooizouten en aan vorst. Spatzone van constructies in zee blootgesteld aan vorst.

19 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” 6. Chemische aantasting (XA) Beton blootgesteld aan chemische aantasting door natuurlijke grond en grondwater met een water-/grondwater – temperatuur tussen 5  C en 25  C en een zo lage watersnelheid dat een statische situatie wordt benaderd. AanduidingBeschrijving van het milieuVoorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XA1Zwak agressief chemische omgeving volgens tabel 2 Funderingsbalken. Bedrijfsvloeren in de zuivelindustrie. XA2Matig agressief chemische omgeving volgens tabel 2 Beton(elementen) in de glastuinbouw. Calamiteiten-bakken in de chemische industrie. Vloeistofdicht beton. Funderingspalen XA3Sterk agressief chemische omgeving volgens tabel 2 Riolerings-systemen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties

20 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” MilieuklassenXA1XA2XA3 AgressiviteitlichtmatigSterk GrondwaterBepaling Sulfaat (mg SO 4 2- /l)EN 196 – 2200 – 600600 – 30003000 – 6000 pHISO 43166,5 – 5,55,5 – 4,54,5 – 4,0 Kalkoplossend koolzuur (mg CO 2 /l)prEN 13577:199915 – 4040 – 100> 100 Ammonium (mg NH 4 + /l)ISO 7150 – 1 of – 215 – 3030 – 6060 – 100 Magnesium (mg Mg 2+ /l)ISO 7980300 – 10001000 – 3000> 3000 Bodem Sulfaat (mg SO 4 2- /kg)EN 196 – 22000 – 30003000 – 1200012000 – 24000 Zuurgraad (ml/kg)DIN 4030 – 2> 200in praktijk niet waargenomen Indeling in milieuklassen XA, Tabel 2

21 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Kuststreek Binnenland Zoetwater Zeewater XC1 XC3, XD1 XC2, XD2 XF1 XC4 XF3 XC4 XC4, XF3 XC2 X0 XC2 XC4 XF2 XS1 XD1 XC4 XF4 XD3 XC4, XF4, XS3, XA2 Binnenland XC1 XS2

22 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Milieuklassen: Woning en utiliteitsbouw binnenwater Gevel XC4, XF1 kelderwand XC3, XD1, XF2 kelderwand XC4, XF3 funderingspalen XC2, XA2 werkvloer XO Balkon, galerij XC4, XD3,XF4 borstwering XC4, XF1 keldervloer XC3, XD2 Vloeren, wanden (binnen) XC1 parkeerdek XC4, XD3,XF4

23 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Detail parkeerdek bovenkant parkeerdek: XC4, XD3, XF4 onderkant parkeerdek is plafond van parkeerkelder: XC3 Consequenties voor betonsamenstelling: max.wcf min.cement XC30,55280 kg XC40,50300 kg XD30,45300 kg XF40,45320 kg XF40,50300 kg + lucht Consequenties voor betondekking: XC3 25 mm XC425 mm XD330 mm XF430 mm 30 mm 25 mm

24 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Bedrijfsvloer: XC3, XA2 Randbalk: XC2Randbalk: XC3, XD3, XF2 Ongewapende betonfundering: XO Keerwand: XC3, XD3,XA2, XF2 Gewapende bedrijfsverharding: XC4, XD3, XA2, XF4 Milieuklassen: Bedrijfsgebouwen en industrie

25 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” schampkant: XC4, XD3, XF2 brugpeiler: XC4, XF1 poer: XC4, XD3, XF4 funderingspalen: XC2, XA2 brugdek: XC4, XD3, XF4 Milieuklassen: Kunstwerken en infrastructuur

26 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Zeewatermilieu XS XS3 XS2 XS1

27 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Inhoud NEN-EN 206-1  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle

28 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Beoordeling druksterkte: cilinders of kubussen

29 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Sterkteklassen normaal- en zwaarbeton

30 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Sterkteklassen Lichtbeton

31 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Inhoud NEN-EN 206-1  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle

32 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Verwerkbaarheid en consistentiegebieden AanduidingVerdichtingsmaat CZetmaat SSchudmaat F symbool in mmsymboolIn mm DroogC0  1,46 AardvochtigC11,45-1,26S1(10-40)F1 (  340) Half plastischC2(1,25-1,11)S250-90F2(350 – 410) PlastischC3(1,10-1,04)S3100-150F3(420 – 480) Zeer plastisch S4(160-210)F4490 – 550 VloeibaarS5 (  220) F5560 – 620 Zeer vloeibaar F6 (  630)

33 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Zetmaat versus Schudmaat 300 ± 2 mm 100 ± 2 mm 200 ± 2 mm 130 ± 2 mm 200 ± 2 mm NEN-EN 12350-2 Zetmaat NEN-EN 12350-5 Schudmaat + Duitse stamper

34 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Inhoud NEN-EN 206-1  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle

35 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Samenstelling van beton  Bestanddelen in beton •CementNEN-EN 197-1 •ToeslagmateriaalNEN-EN 12620 •WaterNEN-EN 1008 •HulpstoffenNEN EN 934-2 •Vulstoffen I en IINEN-EN 12620 (minerale vulstoffen) NEN-EN 12878 (pigmenten) NEN-EN 450 (poederkoolvliegas) prEN 13263 (silicafume)

36 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Samenstelling van beton: bindmiddelfunctie type II vulstoffen K-waarde concept Poederkoolvliegas: (poederkoolvliegas / cement  0,33) CEM I 32,5k = 0,2 CEM I 42,5 en hogerk = 0,4 Silica fume: (silica fume /cement  0,11): wcf  0,45 k = 2,0 wcf > 0,45k = 2,0 (met uitzondering van XC en XF, dan geldt k = 1,0)

37 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Equivalent concrete performance concept Geldt voor type I en type II vulstoffen Gelijkwaardigheid aantonen op basis van een beproevingsprogramma waarbij alle proeven worden uitgevoerd die nodig zijn om aan te tonen dat het beton met vulstof op een gelijkwaardige wijze presteert, in vergelijking met het referentiebeton, ten aanzien van de specifieke milieu-invloeden die het gevolg zijn van de milieuklasse waarin het beton is of zal worden geplaatst. Dat betekent: XC – beproeven op carbonatatie XD – beproeven op chloridediffusie XS – beproeven op chloridediffusie en sulfaatbestandheid XF – beproeven op vorst/dooizoutbestandheid XA – beproeven op het van toepassing zijnde schademechanisme, b.v. zuuraantasting

38 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Samenstelling van beton: duurzaamheid / milieuklasse Eisen afhankelijk van milieuklasse:  Type grondstoffen;  Maximum water-cementfactor;  Minimum cementgehalte;  Minimum sterkteklasse (optioneel);  Minimum luchtgehalte; Maar: “provisions valid in the place of use”

39 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Inhoud NEN-EN 206-1  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle

40 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Specificeren van beton Beton op prestatie-eisen SterkteklasseTemperatuurontwikkeling MilieuklasseSterkteontwikkeling VerwerkbaarheidVertraagde binding D max Waterindringing Beton op samenstelling CementgehalteSoort en dichtheid toeslagmateriaal Soort en type cementD max Water-cementfactorType en hoeveelheid hulpstof “Standaard” beton “Provisions valid in the place of use”, maar ….. Sterkteklasse  C16/20 en milieuklasse X0 en XC1

41 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Informatie van producent naar gebruiker ( bij levering op prestatie-eisen) SterkteontwikkelingVerhouding f cm,2 / f cm,28 Snel  0,5 Normaal  0,3 en < 0,5 Langzaam  0,15 en < 0,3 Zeer Langzaam< 0,15 • Type en soort cement • Soort toeslagmateriaal • Water-cementfactor • Relevante resultaten verkregen bij voorgaande productiecontroles • Herkomst bestanddelen van beton • Sterkteontwikkeling beton bij 20 o C :

42 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Inhoud NEN-EN 206-1  Inhoud •Milieuklassen •Sterkteklassen •Verwerkbaarheid •Samenstelling van beton •Specificeren van beton •Keuring en controle

43 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Keuring en controle ProductieAantalCriterium 1 f´ cm in N/mm 2 Criterium 2 f` ci in N/mm 2 “af en toe”3  f´ ck + 4  f` ck – 4 Regelmatig15  f` ck + 1,48.   f´ ck – 4 Keuringscriterium voor kubusdruksterkte: “Family concept”

44 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 “Provisions valid in the place of use” Aanvulling op NEN-EN 206-1  Normatief  Aanbeveling / toelichting Witte vlekken

45 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 is NEN 8005 NEN 8005NEN-EN 206-1 Aanbevelingen Toelichtingen Normatief Normteksten ………………… Provisions valid in the place of use ………………… ………………...

46 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1

47 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Aanbevolen sterkteklassen Normaal- en ZwaarbetonLichtbeton C12/15LC12/13 C20/25LC20/22 C30/37LC30/33 C35/45LC40/44 C45/55LC50/55 C55/67LC60/66 C60/75LC70/77 C70/85LC80/88 C80/95 C90/105 C100/115

48 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Aanbevolen sterkteklassen Normaal- en ZwaarbetonLichtbeton C12/15LC12/13 C20/25LC20/22 C28/35LC30/33 C35/45LC40/44 C45/55LC50/55 C53/65LC60/66 C60/75LC70/77 C70/85LC80/88 C80/95 C90/105 C100/115

49 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Cementsoorten Voor de Nederlandse omstandigheden en in het Nederlandse klimaat is de geschiktheid van de volgende cementen aangetoond:  CEM I  CEM II/A-S en CEM II/B-S  CEM II/A-V en CEM II/B-V  CEM II/B-T  CEM III/A en CEM III/B

50 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Poederkoolvliegas K-waarde voor de combinatie van hoogovencement en poederkoolvliegas CEM III/A en CEM III/Bk=0,2 Bij combinatie van CEM I en CEM III mag de k-waarde worden bepaald rechtlijnige interpolatie op basis van de massaverhoudingen van de cementen “Equivalent concrete performance concept” is voor Nederland geregeld in BRL 1802

51 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Betonsamenstelling en duurzaamheid Provisions valid in the place of use:  Vervanging van grof toeslagmateriaal  Minimaal vereiste hoeveelheid fijn materiaal  Betonsamenstelling afhankelijk van milieuklasse

52 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Eisen aan de betonsamenstelling afhankelijk van de milieuklasse volgens NEN 8005

53 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” VBT 1995, hoe lang nog...???? 1 juli 2004 wordt de VBT definitief ingetrokken, ondanks……..

54 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” “Package” van Europese normen

55 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Samenstelling van beton: Grondstoffen NEN-EN 197-1Cement NEN-EN 450Vliegas prEN 13263:1998Silica fume NEN-EN 1008Water NEN-EN 934-2Hulpstoffen NEN-EN 12620Toeslagmateriaal NEN-EN 13055-1 Lichtgewicht toeslagmateriaal NEN-EN 12878Pigmenten

56 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Beproevingsnormen voor betonspecie NEN-EN 12350 – 1 Monsterneming NEN-EN 12350 – 2 Zetmaat NEN-EN 12350 – 3 VéBé-proef NEN-EN 12350 – 7 Luchtgehallte NEN-EN 12350 – 4 Verdichtingsmaat NEN-EN 12350 – 5Schudmaat NEN-EN 12350 – 6 Volumieke massa CEN Report 13902:2000Water-cementfactor

57 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Beproevingsnormen voor verhard beton NEN-EN 12390 – 1 Vorm en afmetingen van proefstukken NEN-EN 12390 – 2 Vervaardiging en bewaring proefstukken NEN-EN 12390 – 3 Bepaling druksterkte van proefstukken NEN-EN 12390 – 7 Volumieke massa van verhard beton NEN-EN 12390 – 4 Specificatie voor drukbanken NEN-EN 12390 – 5 Buigtreksterkte van proefstukken NEN-EN 12390 – 6 Splijttreksterkte van proefstukken NEN-EN 12390 – 8 Indringdiepte van water onder druk

58 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Historie 1979TC 94 start met werkzaamheden 1981publicatie prEN 199 1982CEN/TC 104 start met werkzaamheden 1984publicatie prEN 206 1986prEN 199 en prEN 206 wordt samen ENV 1990publicatie ENV 206:1990 1993publicatie NVN-ENV 206 1997publicatie prEN 206 2000 publicatie EN 206-1  NEN is verplicht de VBT in te trekken 2001NEN publiceert NEN-EN 206-1:2001

59 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Regeling Bouwbesluit 2003, is onderdeel van Woningwet (1991) Bevat technische eisen ten aanzien van : •Veiligheid •Gezondheid •Bruikbaarheid •Energiezuinigheid Het Bouwbesluit wijst (via NEN 2000) de VBC aan De VBC is een eerste lijns norm Diverse artikelen van de VBC verwijzen door naar de VBT, de VBT is een tweede lijns norm

60 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Regeling Bouwbesluit 2005 Publicatie naar verwachting december 2004. Hiermee wordt wijzigingsblad A3 op NEN6720 (VBC) van kracht Vanaf dat moment zijn NEN-EN 206-1 en NEN 8005 volledig ingebed in de Nederlandse (bouw)regelgeving.

61 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Kan NEN 5950 (VBT 1995) nu in de prullenbak?? Voorlopig nog niet !!

62 NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Meer weten of nog eens nalezen..??


Download ppt "NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton” Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland NEN-EN 206-1 (Europese VBT)"

Verwante presentaties


Ads door Google