De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 NEN-EN 206-1 (Europese VBT)
Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

2 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Normen Historie EN 206 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN 8005 (richtlijn voor de toepassing NEN-EN 206) VBT 1995, hoe lang nog ? NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

3 Wat is de rol van een norm ?
Basis voor kwaliteit Basis voor contracten Basis voor certificatie Instrument bij regelgeving (m.n. vanuit de overheid) Instrument voor een open markt Produktaansprakelijkheid Efficiency instrument Communicatiemiddel tussen disciplines Collectief geheugen NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

4 Normen en Bouwregelgeving
Woningwet 1901 Doel: verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting Woningwet 1991 (ministerie van VROM) Bouwvergunningenprocedure Bouw- en Woningtoezicht Model Bouwverordering 1992 AMvB: Bouwbesluit 1992 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

5 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Bouwbesluit 1992 Bevat technische eisen ten aanzien van : Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid Het bouwbesluit wijst de VBC aan (eerste lijns norm) Diverse artikelen van de VBC verwijzen door naar de VBT, de VBT is een tweede lijns norm NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

6 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Normcommissies Normcommissies voor betontechnologie: Normcommissie NEN/CUR-commissie /VC 12 “Beton” met hierin alle belanghebbenden NEN/CUR-commissie /VC 12 is een schaduwcommissie voor Europese norm EN 206 CEN-commissie TC 104: vanuit Nederland deelname door vertegenwoordigers van NEN/CUR-commissie /VC 12 namens NEN NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

7 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Norm ter ondersteuning van Eurocode 2 (Vergelijkbaar met onze VBC) NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

8 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Historie 1979 TC 94 start met werkzaamheden 1981 publicatie prEN 199 1982 CEN/TC 104 start met werkzaamheden 1984 publicatie prEN 206 1986 prEN 199 en prEN 206 wordt samen ENV 1990 publicatie ENV 206:1990 1993 publicatie NVN-ENV 206 1997 publicatie prEN 206 2000 publicatie EN 206-1 2001 NEN publiceert NEN-EN 206-1:2001 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

9 Toepassingsgebied NEN-EN 206-1
Woningbouw Utiliteitsbouw Civiele sector NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

10 Toepassingsgebied NEN-EN 206-1
Betonmortel Geprefabriceerd beton Site-mixed concrete NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

11 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Inhoud NEN-EN 206-1 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

12 Hoofdgroepen milieuklassen
X0 Geen risico op corrosie of aantasting XC Corrosie ingeleid door carbonatatie XD Corrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewater XS Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater XF Vorst/dooi-wisselingen met of zonder chloriden XA Chemische aantasting NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

13 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
1. Geen risico op corrosie of aantasting (XO) Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XO Beton zonder wapening of ingestort metaal: alle milieus behalve bij vorst/dooi, afslijting of chemische aantasting. Beton met wapening of ingestorte metalen in een zeer droge omgeving Beton voor werkvloeren Beton voor ongewapende funderingen. Onderwaterbeton. Beton binnen gebouwen met een zeer lage luchtvochtigheid NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

14 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
2. Corrosie ingeleid door carbonatatie (XC) Beton met wapening of andere ingestorte metalen blootgesteld aan lucht en vocht (XC) Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XC1 Droog of blijvend nat Beton binnen gebouwen met een lage luchtvochtigheid Beton blijvend onder water XC2 Nat, zelden droog Beton langdurig in contact met water Veel funderingen XC3 Matige vochtigheid Beton binnen gebouwen met een matige of hoge luchtvochtigheid Beton buiten beschut tegen regen XC4 Wisselend nat en droog Betonoppervlakken blootgesteld aan contact met water, maar die niet vallen onder milieuklasse XC2 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

15 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
3. Corrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewater (XD) Beton met wapening of andere ingestorte metalen en in contact met chloride houdend water, inclusief dooizouten, maar waarbij de chloriden niet afkomstig zijn uit zeewater Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XD1 Matige vochtigheid Betonoppervlakken blootgesteld aan chloriden uit de lucht. XD2 Nat, zelden droog Zwembaden Beton blootgesteld aan chloride houdend industriewater. XD3 Wisselend nat en droog Brugdelen blootgesteld aan chloride houdend spatwater Betonverhardingen Parkeerdekken in parkeergarages. NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

16 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
4. Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater (XS) Beton met wapening of andere ingestorte metalen blootgesteld aan chloriden uit zeewater of aan de lucht dat zout bevat afkomstig uit zee. Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XS1 Blootgesteld aan zouten in de lucht maar niet in direct contact met zeewater Betonconstructies bij of aan de kust. XS2 Blijvend onder water Delen van constructies in zee XS3 Getijde-, spat-, en stuifzone NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

17 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
5. Aantasting door vorst/dooi-wisselingen met of zonder dooizouten (XF) Beton dat nat is en is blootgesteld aan flinke vorst/dooi wisselingen. Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XF1 Niet volledig verzadigd met water, zonder dooizouten Verticale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst. XF2 Niet volledig verzadigd met water, met dooizouten Verticale betonoppervlakken of – wegconstructies blootgesteld aan vorst en verstoven dooizouten. XF3 Verzadigd met water, zonder dooizouten Horizontale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst. XF4 Verzadigd met water, met dooizouten Wegen en brugdekken blootgesteld aan dooizouten. Betonoppervlakken blootgesteld direct gesproeide dooizouten en aan vorst. Spatzone van constructies in zee blootgesteld aan vorst. NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

18 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
6. Chemische aantasting (XA) Beton blootgesteld aan chemische aantasting door natuurlijke grond en grondwater met een water-/grondwater – temperatuur tussen 5C en 25C en een zo lage watersnelheid dat een statische situatie wordt benaderd. Aanduiding Beschrijving van het milieu Voorbeelden van betontoepassingen in betreffende milieuklasse XA1 Zwak agressief chemische omgeving volgens tabel 2 Funderingsbalken Bedrijfsvloeren in de zuivelindustrie. XA2 Matig agressief chemische omgeving volgens tabel 2 Beton(elementen) in de glastuinbouw. Calamiteiten-bakken in de chemische industrie. Vloeistofdicht beton Funderingspalen XA3 Sterk agressief chemische omgeving volgens tabel 2 Riolerings-systemen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

19 Indeling in milieuklassen XA, Tabel 2
Agressiviteit licht matig Sterk Grondwater Bepaling Sulfaat (mg SO4 2- /l) EN 196 – 2 200 – 600 600 – 3000 3000 – 6000 pH ISO 4316 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 4,5 – 4,0 Kalkoplossend koolzuur (mg CO2 /l) prEN 13577:1999 15 – 40 40 – 100 > 100 Ammonium (mg NH4+ /l) ISO 7150 – 1 of – 2 15 – 30 30 – 60 60 – 100 Magnesium (mg Mg2+ /l) ISO 7980 300 – 1000 1000 – 3000 > 3000 Bodem Sulfaat (mg SO4 2- /kg) 2000 – 3000 3000 – 12000 12000 – 24000 Zuurgraad (ml/kg) DIN 4030 – 2 > 200 in praktijk niet waargenomen NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

20 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Binnenland Binnenland Kuststreek XF1 XC4 XF3 XC4 XC1 XC4 XF2 XS1 XD1 XC4 XF4 XD3 XC1 XC4, XF3 XC4, XF4, XS3, XA2 XC3, XD1 XC2 Zoetwater X0 XC2 XS2 XC2, XD2 Zeewater NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

21 Milieuklassen: Woning en utiliteitsbouw
Balkon, galerij XC4, XD3,XF4 Vloeren, wanden (binnen) XC1 Gevel XC4, XF1 borstwering XC4, XF1 parkeerdek XC4, XD3,XF4 kelderwand XC4, XF3 binnenwater keldervloer XC3, XD2 kelderwand XC3, XD1, XF2 werkvloer XO funderingspalen XC2, XA2 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

22 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Detail parkeerdek bovenkant parkeerdek: XC4, XD3, XF4 30 mm 25 mm onderkant parkeerdek is plafond van parkeerkelder: XC3 Consequenties voor betonsamenstelling: max.wcf min.cement XC3 0, kg XC4 0, kg XD3 0, kg XF4 0, kg XF4 0, kg + lucht Consequenties voor betondekking: XC3 25 mm XC4 25 mm XD3 30 mm XF4 30 mm NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

23 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Milieuklassen: Bedrijfsgebouwen en industrie Keerwand: XC3, XD3,XA2, XF2 Randbalk: XC3, XD3, XF2 Randbalk: XC2 Bedrijfsvloer: XC3, XA2 Gewapende bedrijfsverharding: XC4, XD3, XA2, XF4 Ongewapende betonfundering: XO NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

24 Milieuklassen: Kunstwerken en infrastructuur
schampkant: XC4, XD3, XF2 brugdek: XC4, XD3, XF4 brugpeiler: XC4, XF1 poer: XC4, XD3, XF4 funderingspalen: XC2, XA2 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

25 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Zeewatermilieu XS XS1 XS1 XS3 XS2 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

26 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Inhoud NEN-EN 206-1 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

27 Beoordeling druksterkte: cilinders of kubussen
NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

28 Sterkteklassen normaal- en zwaarbeton
NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

29 Sterkteklassen Lichtbeton
NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

30 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Inhoud NEN-EN 206-1 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

31 Verwerkbaarheid en consistentiegebieden
Aanduiding Verdichtingsmaat C Zetmaat S Schudmaat F symbool in mm In mm Droog C0  1,46 Aardvochtig C1 1,45-1,26 S1 (10-40) F1 ( 340) Half plastisch C2 (1,25-1,11) S2 50-90 F2 (350 – 410) Plastisch C3 (1,10-1,04) S3 F3 (420 – 480) Zeer plastisch S4 ( ) F4 490 – 550 Vloeibaar S5 ( 220) F5 560 – 620 Zeer vloeibaar F6 ( 630) NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

32 Zetmaat versus Schudmaat
NEN-EN Zetmaat NEN-EN Schudmaat + Duitse stamper 300 ± 2 mm 100 ± 2 mm 200 ± 2 mm 200 ± 2 mm 130 ± 2 mm NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

33 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Inhoud NEN-EN 206-1 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

34 Samenstelling van beton
Bestanddelen in beton Cement NEN-EN 197-1 Toeslagmateriaal NEN-EN 12620 Water NEN-EN 1008 Hulpstoffen NEN EN 934-2 Vulstoffen I en II NEN-EN (minerale vulstoffen) NEN-EN (pigmenten) NEN-EN (poederkoolvliegas) prEN (silicafume) NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

35 Samenstelling van beton: bindmiddelfunctie type II vulstoffen
K-waarde concept Poederkoolvliegas: (poederkoolvliegas / cement  0,33) CEM I 32,5 k = 0,2 CEM I 42,5 en hoger k = 0,4 Silica fume: (silica fume /cement  0,11): wcf  0,45 k = 2,0 wcf > 0,45 k = 2,0 (met uitzondering van XC en XF, dan geldt k = 1,0) NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

36 Equivalent concrete performance concept
Geldt voor type I en type II vulstoffen Gelijkwaardigheid aantonen op basis van een beproevingsprogramma waarbij alle proeven worden uitgevoerd die nodig zijn om aan te tonen dat het beton met vulstof op een gelijkwaardige wijze presteert, in vergelijking met het referentiebeton, ten aanzien van de specifieke milieu-invloeden die het gevolg zijn van de milieuklasse waarin het beton is of zal worden geplaatst. Dat betekent: XC – beproeven op carbonatatie XD – beproeven op chloridediffusie XS – beproeven op chloridediffusie en sulfaatbestandheid XF – beproeven op vorst/dooizoutbestandheid XA – beproeven op het van toepassing zijnde schademechanisme, b.v. zuuraantasting NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

37 Samenstelling van beton: duurzaamheid / milieuklasse
Eisen afhankelijk van milieuklasse: Type grondstoffen; Maximum water-cementfactor; Minimum cementgehalte; Minimum sterkteklasse (optioneel); Minimum luchtgehalte; Maar: “provisions valid in the place of use” NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

38 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Inhoud NEN-EN 206-1 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

39 Specificeren van beton
Beton op prestatie-eisen Sterkteklasse Temperatuurontwikkeling Milieuklasse Sterkteontwikkeling Verwerkbaarheid Vertraagde binding Dmax Waterindringing Beton op samenstelling Cementgehalte Soort en dichtheid toeslagmateriaal Soort en type cement Dmax Water-cementfactor Type en hoeveelheid hulpstof “Standaard” beton “Provisions valid in the place of use”, maar ….. Sterkteklasse  C16/20 en milieuklasse X0 en XC1 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

40 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Informatie van producent naar gebruiker ( bij levering op prestatie-eisen) Type en soort cement Soort toeslagmateriaal Water-cementfactor Relevante resultaten verkregen bij voorgaande productiecontroles Herkomst bestanddelen van beton Sterkteontwikkeling beton bij 20o C : Sterkteontwikkeling Verhouding fcm,2 / f cm,28 Snel  0,5 Normaal  0,3 en < 0,5 Langzaam  0,15 en < 0,3 Zeer Langzaam < 0,15 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

41 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Inhoud NEN-EN 206-1 Inhoud Milieuklassen Sterkteklassen Verwerkbaarheid Samenstelling van beton Specificeren van beton Keuring en controle NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

42 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Keuring en controle Keuringscriterium voor kubusdruksterkte: Productie Aantal Criterium 1 f´cm in N/mm2 Criterium 2 f`ci in N/mm2 “af en toe” 3  f´ck + 4  f`ck – 4 Regelmatig 15  f`ck + 1,48.   f´ck – 4 “Family concept” NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

43 Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1
Witte vlekken “Provisions valid in the place of use” Aanvulling op NEN-EN 206-1 Normatief Aanbeveling / toelichting NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

44 Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 is NEN 8005
Aanbevelingen Toelichtingen Normatief Normteksten ………………… Provisions valid in the place of use ………………... NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

45 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

46 Aanbevolen sterkteklassen
Normaal- en Zwaarbeton Lichtbeton C12/15 LC12/13 C20/25 LC20/22 C30/37 LC30/33 C35/45 LC40/44 C45/55 LC50/55 C55/67 LC60/66 C60/75 LC70/77 C70/85 LC80/88 C80/95 C90/105 C100/115 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

47 Aanbevolen sterkteklassen
Normaal- en Zwaarbeton Lichtbeton C12/15 LC12/13 C20/25 LC20/22 C28/35 LC30/33 C35/45 LC40/44 C45/55 LC50/55 C53/65 LC60/66 C60/75 LC70/77 C70/85 LC80/88 C80/95 C90/105 C100/115 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

48 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Cementsoorten Voor de Nederlandse omstandigheden en in het Nederlandse klimaat is de geschiktheid van de volgende cementen aangetoond: CEM I CEM II/A-S en CEM II/B-S CEM II/A-V en CEM II/B-V CEM II/B-T CEM III/A en CEM III/B NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

49 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Poederkoolvliegas K-waarde voor de combinatie van hoogovencement en poederkoolvliegas CEM III/A en CEM III/B k=0,2 Bij combinatie van CEM I en CEM III mag de k-waarde worden bepaald rechtlijnige interpolatie op basis van de massaverhoudingen van de cementen “Equivalent concrete performance concept” is voor Nederland geregeld in BRL 1802 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

50 Betonsamenstelling en duurzaamheid
Provisions valid in the place of use: Vervanging van grof toeslagmateriaal Minimaal vereiste hoeveelheid fijn materiaal Betonsamenstelling afhankelijk van milieuklasse NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

51 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Eisen aan de betonsamenstelling afhankelijk van de milieuklasse volgens NEN 8005 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

52 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
VBT 1995, hoe lang nog...???? 1 juli 2004 wordt de VBT definitief ingetrokken, ondanks…….. NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

53 “Package” van Europese normen
NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

54 Samenstelling van beton: Grondstoffen
NEN-EN Cement NEN-EN 450 Vliegas prEN 13263:1998 Silica fume NEN-EN Hulpstoffen NEN-EN Toeslagmateriaal NEN-EN Lichtgewicht toeslagmateriaal NEN-EN 1008 Water NEN-EN Pigmenten NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

55 Beproevingsnormen voor betonspecie
NEN-EN – 1 Monsterneming NEN-EN – 2 Zetmaat NEN-EN – 3 VéBé-proef NEN-EN – 7 Luchtgehallte NEN-EN – 4 Verdichtingsmaat NEN-EN – 5 Schudmaat NEN-EN – 6 Volumieke massa CEN Report 13902:2000 Water-cementfactor NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

56 Beproevingsnormen voor verhard beton
NEN-EN – 1 Vorm en afmetingen van proefstukken NEN-EN – Vervaardiging en bewaring proefstukken NEN-EN – Bepaling druksterkte van proefstukken NEN-EN – Specificatie voor drukbanken NEN-EN – Buigtreksterkte van proefstukken NEN-EN – Splijttreksterkte van proefstukken NEN-EN – Volumieke massa van verhard beton NEN-EN – Indringdiepte van water onder druk NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

57 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Historie 1979 TC 94 start met werkzaamheden 1981 publicatie prEN 199 1982 CEN/TC 104 start met werkzaamheden 1984 publicatie prEN 206 1986 prEN 199 en prEN 206 wordt samen ENV 1990 publicatie ENV 206:1990 1993 publicatie NVN-ENV 206 1997 publicatie prEN 206 publicatie EN  NEN is verplicht de VBT in te trekken 2001 NEN publiceert NEN-EN 206-1:2001 NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

58 Regeling Bouwbesluit 2003, is onderdeel van Woningwet (1991)
Bevat technische eisen ten aanzien van : Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid Het Bouwbesluit wijst (via NEN 2000) de VBC aan De VBC is een eerste lijns norm Diverse artikelen van de VBC verwijzen door naar de VBT, de VBT is een tweede lijns norm NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

59 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”
Regeling Bouwbesluit 2005 Publicatie naar verwachting december 2004. Hiermee wordt wijzigingsblad A3 op NEN6720 (VBC) van kracht Vanaf dat moment zijn NEN-EN en NEN 8005 volledig ingebed in de Nederlandse (bouw)regelgeving. NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

60 Kan NEN 5950 (VBT 1995) nu in de prullenbak??
Voorlopig nog niet !! NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”

61 Meer weten of nog eens nalezen..??
NEN/CUR-commissie / VC 12 “Beton”


Download ppt "Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google