De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een sterker gestructureerd en integraal spijbelbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een sterker gestructureerd en integraal spijbelbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een sterker gestructureerd en integraal spijbelbeleid.
Claessens L., Verleije K. & De Hoon J. (2008).

2 Het artikel: Bron foto: (onderwijs en vorming, n.d.)
Werd geschreven door: - Luc Claessens; is een stafmedewerker algemeen onderwijsbeleid van Antwerpen. -Karel Verleije; is een parketcriminoloog van het parket Antwerpen. -Jerry de Hoon; is commissaris Jeugdbrigade van de politie Antwerpen. Het gaat over de jongeren in Antwerpen, maar ik denk niet dat er veel verschil is tussen die van Antwerpen en de jongeren uit andere steden.

3 Spijbelen: bron 1ste foto: (Dalfsen, 2007) bron 2e foto: (Internationaal verzet, 2007) bron 3e foto: (openbaar ministerie, 2008) De Leerplichtwet van 29 juni 1983 bepaalt dat alle kinderen moeten leren, hetzij via onderwijs in een school, hetzij via huisonderwijs. (sommigen vinden dat de leerplicht moet verlaagd worden naar 16 jaar i.p.v 18 jaar)

4 Spijbelen: bron 1ste foto: (Gemeente Edam-Volendam, 2009) bron 2e foto: (Amersfoort, 2009)
Geoorloofd verzuim: verzuim met een geldige reden zoals ziekte. Ongeoorloofd verzuim: verzuim zonder geldige reden = SPIJBELEN.

5 Soorten spijbelaars: bron foto: (Vitaal boekenboom, 2004)
De incidentele spijbelaar: eens een les ‘brossen’. De berekende spijbelaar: systematisch lessen overslaan, steeds bij dezelfde leraar, dezelfde les, hetzelfde uur,… De periodieke spijbelaar: een periode spijbelen, dan even niet meer en dan weer wel De permanente spijbelaar: helemaal niet naar school gaan, hoewel men ingeschreven is.

6 De reden: bron foto: (Schellings Y., 2008)
Medische oorzaak: leerlingen die langer wegblijven dan toegelaten, die hun doktersbriefje niet binnen brengen,.. Schoolmoeheid: leerlingen die niet gemotiveerd zijn, die veelvuldig te laat komen,…

7 De reden: bron foto: (Korps-politie-suriname, 2006)
Foute studiekeuze: het is te moeilijk, leerlingen die onder druk van hun ouders die richting kiezen,…

8 De reden: bron foto: (Verhaaltjes, 2008)
Geïnternaliseerde problemen: leerlingen met faalangst, die zich om diverse rededen niet goed voelen op school,… Familiale problemen: leerlingen die thuis blijven om hun ouders te helpen, die een overleden hebben van een familielid,…

9 De reden: bron foto: (Jeugdsentimenten, 2006)
Culturele/situationele factoren: leerlingen die nog nooit naar school zijn gegaan, die afwezig zijn wegens feest van hun land van herkomst,…

10 Als men spijbelt, wordt dit opgevolgd: (hoe meer men spijbelt dan gaat men naar de volgende organisatie; zie via de blauwe pijl) bron foto: (Saltooo, n.d.) De school contacteert de ouders. Het CLB wordt ingeschakeld. Er wordt beroep gedaan op het Centraal Meldpunt. De Jeugdbrigade wordt gecontacteerd. Het Departement Onderwijs wordt op de hoogte gebracht. Het dossier wordt overgebracht naar het Jeugdparket. De bemiddelingscommisie komt erbij. Men gaat naar het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Als laatste heeft men de jeugdrechtbank en de sociale dienst v.d. Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank.

11 De organisaties: De school: brief, telefoon naar de ouders.
Het CLB: gesprek met de jongeren en of de ouder(s) en het inschakelen van externen (coachingsprojecten, time-out, jeugdbrigade). Het Centraal Meldpunt: doet aan vraagverheldering en ondersteunt de hulpverleners in hun begeleidingstaak, registreert de ongewettigde afwezigheden, doet er controle naar.

12 De organisaties: De Jeugdbrigade: spreekt met de jongere samen met zijn ouder(s), legt een spijbelcontract voor (als men nog spijbelt stelt men een proces verbaal op). Het Departement Onderwijs: evalueert de situatie en stuurt de jongeren door. Het Jeugdparket: de criminologen gaan het advies dat werd gekregen opvolgen, zij gaan ook de jongere proberen te stimuleren en heeft meerde malen gesprekken met hen.

13 De organisaties: De bemiddelingscommisie: organiseert een zitting waarop zij de jongere, de ouders, vertegenwoordiger van het Jeugdparket en vertegenwoordiger van politie of Jeugdbrigade uitnodigen en kijkt als de jongere nog vrijwillig hulp wilt vragen. Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg: zoekt samen met de jongere en de ouders naar een gepaste ondersteuning. De jeugdrechtbank en de sociale dienst v.d. Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank: de gedwongen hulpverlening wordt opgestart en het is nu aan de jeugdrechter om gepaste maatregelen te treffen.

14 Bibliografie: Amersfoort (2009). Acties tegen schoolverzuim tijdens Dag van de Leerplicht. Geraadpleegd op 30 november via Claessens L., Verleije K. & De Hoon J. (2008). Naar een sterker gestructureerd en integraal spijbelbeleid. In: de Koster K., de Man L. & Kerger D. Handboek integrale jeugdhulp. Maatschappelijke noodzaak, Politeia, Brussel, p. 2/1-2/25. Dalfsen (2007). Leerplicht? Neem het niet te licht! Geraadpleegd op 30 november 2009 via Gemeente Edam- Volendam (2009). Dag van de Leerplicht op donderdag 19 maart Geraadpleegd op 30 november via

15 Bibliografie: Internationaal verzet (2007). Lijst Dedecker wil leerplicht verlagen tot 16 jaar. Geraadpleegd op 30 november 2009 via Jeugdsentimenten (2006). Spijbelen. Geraadpleegd op 30 november via Korps-politie-suriname (2006). Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim in Drenthe. Geraadpleegd op 30 november via

16 Bibliografie: Onderwijs en vorming (n.d.). Leerrecht – leerplicht: algemene en doelgroepgerichte informatie. Geraadpleegd op 30 november 2009 via Openbaar ministerie (2008). Spijbelaars voor de rechter tijdens dag van de leerplicht. Geraadpleegd op 30 november 2009 via Schellings Y. (2008). Alle “ins-and-outs” van de Leerplichtwet! Geraadpleegd op 30 november via

17 Bibliografie: Verhaaltjes (2008). Spijbelen. Geraadpleegd op 30 november via Vitaal boekenboom (2004). Spijbelen. Geraadpleegd op 30 november via Saltooo (n.d.). Cartoons-overzicht. Geraadpleegd op 30 november via


Download ppt "Naar een sterker gestructureerd en integraal spijbelbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google