De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdiepen en Verbinden …jeugdwerk van de 21 ste eeuw… Van hier naar daar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdiepen en Verbinden …jeugdwerk van de 21 ste eeuw… Van hier naar daar."— Transcript van de presentatie:

1 Verdiepen en Verbinden …jeugdwerk van de 21 ste eeuw… Van hier naar daar

2 Sterk •Gedreven en zelfstandige vrijwilligers •Behoorlijke aantallen betrokken jeugd. •Diversiteit aan aanbod jeugdwerk. •Bestuurlijk stevig kader. •Eigen lokatie (Maartenshuis). •Eigen site. Van hier naar daar

3 Zwak •Weinig samenhang tussen de activiteiten. •Gelijkvormigheid tienerwerk. •Gebrek aan ontspannende activiteiten kinderen 12-. •Heldere visie op jeugdwerk kerkenraad. •Werving vrijwilligers en begeleiding. Van hier naar daar

4 Kansen •Eigen bekende lokatie. •Betrokken vrijwilligers en jeugd. •Nieuwe drive bij kerkenraad. •Nieuwe wegen om meer (jonge) ouders te bereiken. •Samenhangende visie op jeugdwerk invoeren. Van hier naar daar

5 Bedreigingen •Dip in aanwas van jonge kinderen. In 4 jaar tijd probleem. •Aansluiting jeugdwerk bij nieuwe drive kerkenraad. •Continuïteit activiteiten i.v.m. leiding. Van hier naar daar

6 Scheidslijn bij geloofsoverdracht: Grootouders versus ouders&kinderen Jongere ouders = gelijke houding met kids t.o.v. kerk •Zwaartepunt in gezin •Zichtbaar geloof essentieel •Overdracht is in stijl, niet op inhoud. •Van bevelshuishouding naar onderhandelingsgezin •Herkerkelijking zeldzaamheid •Afbrokkelen geloofwaardigheid Geloof Uit SCP 2010, Wisseling van de wacht Jeugdcultuur en Jeugdwerk

7 de samenleving is veranderd 7 kerk gezin / familie vrienden buurtschool vere- niging identiteit was meer een geheel modern J J kerk gezin familie buurt vrienden muziek / media school identiteit is afhankelijk van waar je bent post-modern Jeugdcultuur en Jeugdwerk

8 Belevingswereld 1. ideologieën voorbij 2. onverschilligheid voorbij 3. geïntegreerd in de samenleving 4. optimisten 5. instituties overbodig 6. pragmatisch - doelgericht 7. individualiteit Jeugdcultuur en Jeugdwerk

9 Gevolgen voor geloof: 1. Grote Verhaal onverstaanbaar 2. gericht op goede doelen 3. kerk in marge onaantrekkelijk 4. negatief mensbeeld past niet 5. instituut kerk irrelevant 6. iets DOEN en niet praten 7. het moet mij passen en raken Jeugdcultuur en Jeugdwerk

10 ‘Believing without belonging’ Jeugdcultuur en Jeugdwerk

11 kunnen we niet beter stoppen… •Terug naar de samenhang van vroeger…. => dit zal niet meer lukken… •Volledig toegeven aan de situatie in de samenleving en de behoeften van de jongeren…. => dit heeft niet gewerkt en zal ook niet werken… 11 Jeugdcultuur en Jeugdwerk

12 Trends •Jongeren zijn (toch!) op zoek naar groepen en verbanden met waarden en normen •Jongeren hebben behoefte aan eigen identiteit in een multiculturele samenleving. •Jongeren hebben behoefte aan nabijheid en echtheid in internationalisering. 12 Jeugdcultuur en Jeugdwerk

13 Hoe dan wel? •Investeren in twee pijlers: –Verdiepen : in de gemeente en in de gezinnen het geloof: leven, leren en vieren –Verbinden : in de verbanden in de samenleving het leven: geloven, leren en vieren •Met, voor en door jongeren: –self-chosen-relations –netwerk en groepsverband 13 Jeugdcultuur en Jeugdwerk

14 twee pijlers J kerk gezin familie buurt vrienden muziek / media school verdiepen verbinden Jeugdcultuur en Jeugdwerk

15 Verdiepen 1.geloofsopvoeding in een levensloopmodel en inbedden in een visie voor de gehele gemeente 2.een kerk die jongeren een levensstijl leert 3.aandacht, richting en oriëntatie in een jungle van levensstijlen in de gemeente en in de gezinnen het geloof: leven, leren en vieren 15 Jeugdcultuur en Jeugdwerk

16 Verbinden 1.aanwezig zijn op bestaande plaatsen waar jongeren zijn (school, straat, cultuur, sport, vrienden, social media,…) 2.creëren van nieuwe plaatsen om er te zijn voor jongeren (activiteiten, relaties, gesprekken,…) in de verbanden in de samenleving het leven: geloven, leren en vieren 16 Jeugdcultuur en Jeugdwerk

17 Van hier naar daar

18 De Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie. Van hier naar daar

19 1. geeft op zodanige wijze vorm aan haar vieringen, dat deze wervend en inspirerend zijn en blijven voor mensen in onze steeds veranderende samenleving; 2. staat voor de boodschap van het Evangelie en getuigt daarvan op een aansprekende en eigentijdse wijze; 3. bekommert zich om mensen, staat hen bij en komt voor hen op; Van hier naar daar

20 4. Doet recht aan de verscheidenheid van verwachtingen en belevingen; 5. Spreekt zich uit over hetgeen Gods schepping bedreigt; 6. Besteedt nadrukkelijk aandacht aan solidariteit en armoedebestrijding; 7. zoekt samenwerking met andere kerken en/of (plaatselijke) instellingen. Van hier naar daar

21 Gespreksvragen: 1. Hoe kunnen wij hiermee aan de slag? 2. Wat helpt? Wat belemmert? Wat heb ik daarbij nodig? Van hier naar daar


Download ppt "Verdiepen en Verbinden …jeugdwerk van de 21 ste eeuw… Van hier naar daar."

Verwante presentaties


Ads door Google