De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivatie om te leren: De leerintentie van laaggeschoolde werknemers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivatie om te leren: De leerintentie van laaggeschoolde werknemers"— Transcript van de presentatie:

1 Motivatie om te leren: De leerintentie van laaggeschoolde werknemers
Dr. Eva Kyndt

2 Laaggeschoold? Onderwijskundig versus arbeidsmarkt perspectief:
Laaggeschoold versus weinig vaardigheden/kennis Low-qualified versus low-skilled Laaggeschoolde werknemers Geen starterskwalificatie voor het hoger onderwijs. (ISCED 2)

3 Waarom focus op laaggeschoolde werknemers?
Kwetsbare positie op de arbeidsmarkt Vermindering van manuele arbeid ‘Low-skill trap’: lagere posities, minder opportuniteiten Initieel opleidingsniveau is één van de belangrijkste voorspellers voor de participatie aan leeractiviteiten. Laaggeschoolden minder geneigd om deel te nemen aan opleiding door negatieve ervaringen in het onderwijs (Illeris, 2006).

4 Educatieve participatie
Leerintentie Theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975) & Theory of planned behaviour (Ajzen, 1991). Beslissingproces van de lerende(Baert et al., 2006). Definitie leerintentie Een leerintentie verwijst naar de bereidheid of zelfs planning om deel te nemen aan leeractiviteiten om zo de gewenste kennis en vaardigheden op te doen. Behoefte Educatieve behoefte Leerintentie Educatieve vraag Educatieve participatie Assumptie rationeel gedrag

5 Leerintentie en participatie
Maurer et al., 2003 Pryor, 1990 Hurtz & Williams, 2009 Etc.  Review studie (Kyndt & Baert, in press).

6 Voorspellen van een leerintentie
Demografische gegevens: Geslacht, kinderen, leeftijd, anciëniteit, type contract & initieel opleidingsniveau. Individuele eigenschappen: Zelfgestuurdheid mbt carrière, self-efficacy, tevredenheid met verloning, planningsvaardigheden Job eigenschappen: Ervaren steun van de organisatie, ervaren leermogelijkheden, ervaren doorgroeimogelijkheden, autonomie, taak variëteit, & sector the employees’ orientation to manage and advance current work conditions to promote career development (p. 139). I find it important to think about what I want to realize in my career during the following years. I often make my career interests clear to persons that can be important for my career.

7 Vijf studies Studie 1 (2010): kwantitatief, n=406
Studie 2 (2010): kwantitatief, n=246 uit 8 organisaties (multilevel aanpak) Studie 3 (2011): mixed method, n=673 + n=14 Studie 4 (2012): mixed method, n=652 + n=15 Studie 5 (2012): kwantitatief, n=1243 uit 21 organisaties inclusief hoogopgeleiden (multilevel aanpak)

8 Algemene methode Dataverzameling in twee stappen:
Organisaties met een hoog aantal laaggeschoolde werknemers werden gecontacteerd voor deelname (schoonmaakbedrijven, grootkeukens, auto assemblage fabrieken, etc.) Vrijwillige deelname van werknemers Instrumenten: Kwantitatief: Vragenlijst samengesteld uit gevalideerde schalen. Kwalitatief: semi-gestructureerde interviews

9 Resultaten: Onze assumpties nagaan
Initieel opleidingsniveau (+) (Studie 5) Binnen de groep van laaggeschoolden Geen enkel diploma (-) (Studie 1) Diploma (0) (Studie 2) Laaggeschoolden associëren leren vooral met formele opleidingen maar leren ook informeel (Studie 3) Ik ben daar een beetje ingegooid, maar ik ben ook wel een plantrekker (…). Ik ben er gewoon ingevlogen en af en toe werd ik bijgestuurd, door de baas die eens kwam kijken die dan zei dat hij liever had dat ik het op een andere manier of op een bepaalde manier aanpakte, en dat is voor mij ook geen probleem he. Leren werken zoals ge met een auto moet leren rijden, dat is een andere manier van leren, die is er bij mij niet aan te pas gekomen De negatieve connotatie gekoppeld aan leren komt verder uit negatieve schoolervaringen (Studie 3) Ik ben het echt moe. Ik heb al veel geprobeerd en steeds weer mislukt, en nu is het genoeg geweest.

10 Resultaten: Onze assumpties nagaan
Maar ze zien relevantie (studie 4) Omdat je nieuwe dingen leert… omdat je niet stilstaat en ik denk dat dat nu wel belangrijk is, met alles die zo snel verandert. En vinden het belangrijk (studie 4) We dweilden en veegden, gewoon kuisen, we wisten eigenlijk niet echt wat we aan het doen waren, maar nu we een opleiding gevolgd hebben, is het niet zomaar meer kuisen, we hebben een systeem ervoor en het werk wordt beter en op tijd gedaan, het is gewoon efficiënter op deze manier. Euhm, ja ik denk als ge opleidingen volgt dat ge er veel van kunt bijleren en dat het u ook wel meer zelfvertrouwen kan geven, ge voelt dat misschien niet dadelijk maar met alle kleine beetjes die ge bij leert op een cursus stijgt u zelfvertrouwen toch ook, zowel op het werk als gewoon persoonlijk. Ge leert nieuwe dingen bij, ge kunt die omzetten op het werk, ge voelt dat het beter gaat en wanneer u werk beter gaat gaat ge uzelf ook beter voelen dus ik denk dat zelfvertrouwen toch ook wel belangrijk is.

11 Resultaten: Onze assumpties nagaan
Maar het moet gerelateerd zijn aan hun job (Studie 4) Ik vind het belangrijk dat ik de dingen die ik leer ook echt kan gebruiken, dat het niet nutteloos is, dat ik niet na een cursus er nooit nog iets mee doe.

12 Eerdere deelame Eerdere deelname (+) (Studie 1, 3, 4)
Het niveau van de organisatie mee in rekening gebracht Studie 2: Geen verschil tussen werknemers die reeds deelnamen aan opleidingen (tijdens de laatste 5 jaar) Studie 5 (+)

13 Resultaten: Individuele eigenschappen
Socio-demografische kenmerken Leeftijd (0) (Studie 1, 2, 3) Anciënniteit (-) (Studie 1, 2) Anciënniteit (0) (Studie 3) Full time (vast) contract (-) (Studie 1, 2, 3) Geslacht: vrouwen (+) (Studie 2) Gender: mannen (+) (Studie 3) Kinderen (0) (Studie 2, 3) Studie 5: leeftijd, anciënniteit, geslacht & contract niet significant

14 Eesultaten: Individuele eigenschappen
Persoonlijke eigenschappen Self-efficacy (+) (Studie 1, 4) Self-efficacy (0) (Studie 5) Self-directedness (+) (Studie 1, 2, 3, 4, 5) Ik zou een cursus bedrijfsbeheer moeten volgen want ik zou zelf heel wat boekhouding moeten doen en marketing ook, maar ik heb al een marketing cursu gevolgd dus dat zal zeer nuttig zijn in de toekomst. Tevredenheid verloning (+) (Studie 1, 2, 3) Tevredenheid verloning (0) (Studie 4, 5) … Het is altijd leuk om een finaciële extra te krijgen … maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijker om nieuwe dignen te leren en mijn kennis up to date te houden om te kunnen groeien. Planningsvaardigheden (+) (Studie 4)

15 Resultaten: Job eigenschappen
Autonomie (+) (Studie 1) Leeropportuniteiten (0) (Studie 1) Taak variëteit (0) (Studie 2) Ervaren steun (+) (Studie 2, 4, 5) Doorgroeimogelijkheden (+) (Studie 4, 5) Sector (0) (Studie 5)

16 Conclusies Laaggeschoolde werknemers hebben lagere leerintenties dan hooggeschoolde werknemers. Dit kan gerelateerd worden aan de negatieve schoolervaringen en het feit dat ze leren voornamelijk associëren met formele schoolse opleidingen. Maar, misschien kijken we te negatief naar laaggeschoolde werknemers als het op leren aan komt: Ze weten namelijk dat leren relevant en belangrijk is in deze continu veranderende samenleving.

17 Conclusies Zelfgestuurdheid mbt carrière consistente belangrijkste voorspeller. Eerder deelname belangrijk, maar hangt ook samen met de organisatie. Positieve antecedenten: autonomie, planningsvaardigheden en steun. Vast contract lagere leerintentie.

18 Aan de slag met de resultaten?
Houding van organisaties tav laaggeschoolden Opleiding direct gerelateerd aan de job, aandacht voor toepassing in de job (expliciet maken in de cursus zelf). Individu telt ook mee: Zelfgestuurdheid mbt carrière, planningsvaardigheden Organisatie: steun, doorgroeimogelijkheden & autonomie (inspraak). Verder kijken dan formele opleidingen  leercondities voor informeel leren. Planning kan ondersteund worden door omgeving


Download ppt "Motivatie om te leren: De leerintentie van laaggeschoolde werknemers"

Verwante presentaties


Ads door Google