De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie- bijeenkomst voor deelnemers 18-01-2013 BP Well-lichtoptocht, Well, 11 febr 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie- bijeenkomst voor deelnemers 18-01-2013 BP Well-lichtoptocht, Well, 11 febr 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie- bijeenkomst voor deelnemers 18-01-2013 BP Well-lichtoptocht, Well, 11 febr 2013

2

3 Vergunning: •Intensieve samenwerking met alle partijen •hebbe is halde Verzekering •Deelnemers, tractor, eigenaar, publiek, eigenaars van woningen, organisatie, vereniging, bestuur(sleden), vrijwilligers •Brand, ongeval, drank etc

4 Verzekering & aansprakelijkheid Goed gedekt de optocht in

5 verzekering 1.Wettelijke aansprakelijkheid 2.Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 3.Ongevallenverzekering 4.Zorgplicht 5.Samen veilig

6 1. Wettelijke aansprakelijkheid •De vereniging, leden en vrijwilligers zijn verzekerd tegen W.A. via een bedrijvenpolis en een vrijwilligerspolis. •Bezoekers en deelnemers van activiteiten vallen niet onder deze verzekeringen. •Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid via een eigen verzekering. (wettelijke aansprakelijkheid particulieren)

7 2. Wettelijke aansprakelijk- heid motorrijtuigen •Alle motorrijtuigen dienen verzekerd te zijn tegen de wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen (WAM) •Dit geldt ook voor tractoren, heftrucks, vrachtauto’s, eigen bouw en bijv. bromfietsen. Een aanhangwagen en eigenlijk alles wat achter het motorrijtuig hangt valt onder de verzekering van het trekkend voertuig. •Bij ongevallen met een motorrijtuig zal nagenoeg altijd als eerste de aansprakelijkheidsverzekering hiervan aangesproken worden. De mogelijkheid bestaat voor de maatschappij om schade vervolgens te verhalen.

8 3. Ongevallenverzekering •Vereniging. De vereniging heeft een collectieve ongevallenverzekering voor haar leden en vrijwilligers afgesloten. Ook via de vrijwilligerspolis zijn vrijwilligers verzekerd tegen ongevallen. •Deelnemers Deelnemers moeten zelf indien de wens daartoe bestaat een ongevallenverzekering afsluiten.

9 Zorgplicht •Een organisatie, een vereniging maar ook een individu kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden •Criterium: indien niet de te verwachten zorgvuldigheid in acht genomen is. •Dit geldt voor een ieder. •Indekken.

10 Voorwaarden voertuigen •Geen reservevoorraad brandstof •Geen open vuur •Materiaal moet moeilijk brandbaar zijn, geen hooi of stro •Voertuigen moeten voldoen aan wettelijke technische eisen •Verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (ook voor gebruik tijdens de optocht) •Bestuurder moet vereiste rijbewijs en vaardigheid hebben (geen alcohol) •Poederblusser van minimaal 6 kg •Maximum afmetingen •Voorzien van deugdelijke verlichting voor en achter ( buiten de optocht) •Rondom afscherming tot op een hoogte van 20 cm vanaf het wegdek •Deugdelijke bevestiging aggregaten

11 Voorwaarden deelnemers •Bestuurders van voertuigen en leiders van dieren moeten voor hun taak bekwaam zijn; zij mogen niet beschonken zijn. •Personen beneden de leeftijd van 16 jaar die aan de optocht deelnemen mogen geen alcoholhoudende dranken gebruiken •Buiten de optocht mogen géén personen op de creaties vervoerd worden •Vooraf overleggen kopie verzekeringspolis voertuigen.

12 5. Samen veilig •De organisatie is verantwoordelijk voor de controle op de voorwaarden. •Dit gebeurt vooraf door bezoeken bouwplaats en voor de start. •Deelnemers nemen kennis van de voorwaarden en leven deze na. •Deelnemers tekenen voor ontvangst voorwaarden.

13 aanmelden •Website: www.maasjoerts.nlwww.maasjoerts.nl •Volledig •Eerlijk •Uiterlijk tot drie weken van te voren: 20-1-2013

14 categorieën •Enkeling •creatie met een enkele deelnemer ; •Kleine groep •loopgroep met 2 tot maximaal 7 deelnemers ; •Grote groep •loopgroep met 8 of meer deelnemers ; •Wagen •op een andere manier dan door menskracht aangedreven of voortbewogen creaties.

15 Wie doen er mee? •De 40 beste van 2012 link –Die geen gele kaart hebben –Vanaf 19-1-13 op: www.maasjoerts.nl •De 20 mooiste van de overige aanmeldingen –Die zich tijdig hebben aangemeld –Vanaf 30-1-13 op: www.maasjoerts.nl

16 controle •Controleurs bezoeken alle creaties •Maken vooraf afspraak met de groep •Controle op kwaliteit en veiligheid •contactpersoon aanwezig •Chauffeur aanwezig

17 Controle punten –vooraf en achteraf –Tijdens de optocht •ControlepuntenControlepunten

18 Zaterdag 9-2-2013 •afhalen van: –Startnummer –lempke –Lichtblauw buukske –Kaartjes lichtjesbal •Laatste informatie –Aanrijroute / opstellen / starten –Veranderingen •Minimaal 1 persoon vd groep aanwezig –Bij voorkeur: chauffeur / contactpersoon –Bij cafe-zaal Vink, Sterrenbos, Well

19 aandachtspunten •Veiligheid: •langs de tractor blijven lopen; •veiligheidshesjes aan •‘krathoogte-wagens’ •die hieraan niet kunnen voldoen, •begeleiders •herkenbaar met veiligheidshesje

20 Tot de start (1) •Opstelschema / aanrijroute •In lichtblauw buukske •van wanroy / Papenbeekvan wanroy Papenbeek •Kampweg / elsterendiek /Kampwegelsterendiek •Optochtcommissie aanwezig / herkenbaar •Informatiepunt

21 Tot de start (2) •Aanrijroute -Noord -Zuid -Opstellen -‘kleine’ creaties -Grote creaties -Vanaf 17.15 uur -Op tijd = niet te laat / niet te vroeg -Naar de start -Vanaf 18.30 uur -Om 18.45 uur startklaar

22

23 19:00 uur •Vuurwerk •Op de Buun •Tot 19:11 uur •start •vuurpijl

24 route Route -Lengte: 1935 mtr optocht 1935 / 60 = 32 mtr per creatie Gemiddelde creatie: 17 m Tussenruimte 15 m

25 Kwaliteit (1) –Kwaliteit in de optocht  meer publiek –Meer publiek  meer deelnemers –Meer deelnemers  meer keuzemogelijkheden –Meer keuze: hogere kwaliteit –Hogere kwaliteit  meer publiek –etc

26 Kwaliteit (2) –Kwaliteit: –sfeerverlichting (o.a. kerstverlichting en gekleurde LED) meer dan alleen maar lichtslangen. –Muziek dient op het onderwerp gericht te zijn evt. afgewisseld met carnavalsmuziek en is van een aanvaardbaar geluidsniveau. –zichtbaar- gebruik van drank wordt sterk ontraden. –snel een bouwlamp geplaatst of een lichtslang er over heen gegooid wordt niet toegelaten –Geen Skihutten, zuipketen e.d. –Kwalitatief hoogwaardige creaties krijgen een kwaliteitspremie.

27 Kwaliteitspremie (1) •Premie afhankelijk van score (geboden kwaliteit) •Premie afhankelijk van categorie •Tijdig aangemeld •Starten op de juiste plaats •Voldoen aan geluids- en overige eisen •Circa 2/3 e van deelnemers

28 Kwaliteitspremie (2) Premie scorewagensgrote grkleine grenkeling 176 - 200120 9060 151 - 17590 7040 126 - 15060 5020 0 - 1250000

29 Kwaliteitspremie (3) •Rekenvoorbeelden obv juryuitslag •20072007 •20082008

30 Jurering (1) Twee hoofdonderwerpen: •Sfeer en totale indruk - Voor ieder hoofdonderwerp 10 punten •Max. 20 pnt per jurylid •Min. 10 juryleden •Er wordt op meerdere plaatsen gejureerd •Punten worden gemiddeld

31 Jurering (2) Sfeer: •geeft de creatie sfeer in de lichtoptocht •is de verlichting verzorgd, passend, functioneel •is het trekkend voertuig aangepast •is het een goed geheel

32 Jurering (3) totale indruk •hoe is de totale indruk •Presentatie •muziek •gedrag van de deelnemers •Bijbehorende loopgroep

33 Jury •Naast vakjury •Publieksjury  publieksprijs •weekendje CenterParcs “Limburgse Peel” in America

34 ontbinding kruising Elb. Franssenstr / Papenbeek •Iedereen gaat naar R •Richting vakgarage van Wanroy •Een enkele gaat naar L (Buun) •Gewenste afwijkingen? –bij aanmelding aangeven

35 Na afloop Feestavend – lichtjesbal kaartjes – 3 euro (voorverkoop) Prijsuitreiking -Snel, maar toch spannend -Bekers en kwaliteitspremie

36 PR (1) •Eigen regio •Helmond / Eindhoven •Limburg •Nijmegen/Arnhem •Duitsland

37 PR (2) •Dorpsblaadjes •Regionale kranten •Radiospotjes •Advertenties •Posters •Flyers •Mond- op mondreclame

38 sponsoring Diamantsponsor Hoofdsponsor Sponsor Subsponsor begunstiger

39 Flankerende activiteiten •Opening: •Vuurwerk •lichtkogel •eetkrömpkes- en drankkrömpkes • (beej ’t opstelle) •I-punt •zakke-duuster •Prissentatie •joekskapellen / hofkapellen •VIP-bijeenkomst

40 Rondvraag / sluiting Vragen ??

41 Veel bouwplezier en een geweldige optocht


Download ppt "Informatie- bijeenkomst voor deelnemers 18-01-2013 BP Well-lichtoptocht, Well, 11 febr 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google