De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het vak voor de toekomst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het vak voor de toekomst?"— Transcript van de presentatie:

1 Het vak voor de toekomst?
Informatica Het vak voor de toekomst? Naam: Tommy Sools Lesgroep: H51IF Docent: R. Lemmens Datum: 5 april 2001

2 Ervaringen Homepage maken Programmeren Databasesysteem opzetten
Presentatie maken

3 Homepage maken Homepage HTML (HyperText Markup Language)
HTML genererend computerprogramma Microsoft Frontpage Microsoft Word Ander programma

4 Programmeren Programmeren Algoritmen Structuurdiagrammen Java code

5 Databasesysteem opzetten
Elementaire feiten NIAM diagram FCO-IM Strokendiagram SQL (Structured Query Language) queries DDL (Data Definition Language) Data Manipulation Language (DML)

6 Presentatie maken Presentatie HTML (HyperText Markup Language)
Presentatie programma Microsoft PowerPoint Macromedia Flash Ander programma

7 Leerstof Computerhardware Netwerkhardware Randapparatuur Ontwerpen
Programmeren Databases Vervolgopleidingen Toekomst

8 Technieken HyperText Markup Language (HTML) Java
Structured Query Language (SQL)

9 HTML HTML is een opmaaktaal voornamelijk bedoeld voor internetpagina’s, maar het wordt tegenwoordig ook gebruikt voor allerlei andere documentatievormen, zoals helpbestanden. Het is mogelijk om de HTML code zelf te schrijven zodat je er de meeste controle over hebt, maar je kunt ook gewoon met Microsoft Word of een ander programma HTML pagina’s laten genereren. Mijn internetpagina gaat over het binaire talstelsel en is hier gedeeltelijk te zien.

10 Java Java is een programmeertaal gericht op internet. Downloaden van zogenaamde Java-applets (Java programma’s die verwerkt kunnen worden in internet pagina’s) gaat automatisch, hiervoor is geen toestemming van de gebruiker nodig. Zo een applet wordt daarna automatisch uitgevoerd. Java is zodanig beveiligd dat er voornamelijk grafische mogelijkheden overblijven; de meeste lees- en schrijfacties van bestanden zijn streng beperkt. Mijn resultaten inclusief de broncode daarvan zijn hier volledig te zien.

11 SQL (1/2) SQL is een database “vraag”-taal. Het is echter niet alleen mogelijk om vragen aan een database te maken; je kunt ook schrijfopdrachten aan de database maken. SQL heeft uitstekende beveiligingsmogelijkheden zodat alleen de bedoelde gebruikers bepaalde acties met bepaalde databasetabellen kunnen ondernemen. In mijn geval heb ik in een groepje samen met twee andere personen een reserveringssysteem voor het Bisschoppelijk College te Weert gemaakt. Hiermee is het mogelijk om leslokalen te reserveren waarbij er weinig kans is dat er iets mis gaat.

12 SQL (2/2) Leerlingen kunnen de wijzigingen inzien via het intranet van het Bisschoppelijk College in Weert. Als je je daar nu bevindt kun je dit leerlinggedeelte hier bekijken en uitproberen. In dit leerlinggedeelte wordt veelvuldig gebruik gemaakt van SQL.

13 Mening Vak Docent Materialen Moeilijkheidsgraad Eindoordeel

14 Vak Uit het voorgaande valt voor mij te concluderen dat informatica een heel leuk vak is, het is zeker voor niemand saai want er wordt gelukkig niet uitgelegd hoe je met computerprogramma's moet werken (informatiekunde), maar hoe je iets kunt bereiken, met name omtrent het werken het werken met informatie (informatica dus). Als je nog niet met computers kunt werken heb je een groot probleem want een redelijke basiskennis wordt verondersteld, als je al informatiekunde serieus hebt gevolgd moet dit echter geen probleem zijn. Informatica is een alfa-vak (-vak), want je bent er vooral creatief bezig en het is niet moeilijk als het ook makkelijk kan, wat wel het geval zou zijn bij een bèta-vak (ß-vak).

15 Docent (1/2) In de voorgaande twee jaren hebben wij les gevolgd van meneer Lemmens. Deze docent is zeer geschikt voor het lesgeven in dit vak. Hij is heel flexibel, voor elk probleem vindt hij wel een oplossing. Meestal kan er wat geschoven worden met een inleverdatum. Het is niet erg als je de opgaven uit het lesboek niet tijdig af kunt ronden, maar de docent maakt dan uiteraard wel duidelijk dat dit je eigen verantwoordelijkheid is en het ook je eigen schuld is als de volgende toets wat minder goed gaat. Helaas is onze docent wat overbezet, hij houdt daarom weinig tijd over voor het beantwoorden van , bijwerken van de website en mondeling antwoord geven op eventuele vragen.

16 Docent (2/2) Het is noodzakelijk eventuele met de grootste zorg op te stellen, omdat deze wel eens verkeerd opgevat kunnen worden door de docent. Dit is altijd een probleem bij , omdat daarbij niet de manier blijkt waarop iets wordt gezegd. Inleveren van opdrachten kan beter persoonlijk bij de docent gebeuren, anders is er een grote kans dat de opdracht niet of niet geheel aankomt. Het beste kan dit gebeuren door middel van een beschrijfbare CD, zodat de docent er niets meer aan kan veranderen.

17 Materialen (1/2) De materialen die gebruikt worden blijven meestal beperkt bij de computer en de twee lesboeken (in elk jaar één). De docent heeft een beschrijfbaar bord ter beschikking dat drukgevoelig is en waarop de scherminhoud van een computer geprojecteerd kan worden, maar daar wordt vrijwel geen gebruik van gemaakt. Toch is dit een zeer bruikbaar middel. Verder zijn de computers op school tijdens de eerste twee jaren nogal gebrekkig geweest, maar men doet zijn uiterste best om hierin spoedig verandering te brengen. Toetsen zijn in mijn geval elke keer op de computer gemaakt, daarbij mocht vaak internet gebruikt worden (maar onderlinge communicatie was streng verboden!).

18 Materialen (2/2) Een aantal toetsen was echter uitstekend op papier te maken, dit is nodig in het geval van een herkansing. Omdat de informaticadocent dan zelf geen toezicht kan houden moet een eventuele herkansing op papier worden gemaakt.

19 Moeilijkheidsgraad Het vak informatica was voor bijna iedereen redelijk tot goed te volbrengen. Een enkeling was voor de manier van werken met computers niet geschikt en is daarom tijdig overgeschakeld op een ander vak in het vrije keuzedeel van het profiel. Anderen zijn aan het begin van het tweede jaar met informatica gestopt; één van de twee vakken in het vrij keuzedeel mocht dan zonder vervanging geschrapt worden. Vooral de derde praktische opdracht (het maken van het databasesysteem) nam veel tijd in beslag en was behoorlijk moeilijk. Ook de tweede praktische opdracht (het programmeren met Java) was voor sommigen moeilijk, maar de docent was er om te helpen met enkele problemen.

20 Eindoordeel (1/2) Het vak informatica is op 4 en 5 HAVO heel goed te doen. Het is zeker niet saai, want er is niemand die van tevoren alles al wist. De docent doet zijn uiterste best om er samen met je het beste van te maken. Materialen die gebruikt worden zijn verbeterende; zo is er een nieuwe uitgave van de twee lesboeken en worden de computers opnieuw ingericht. Als je enkele opgaven uit het boek maakt en leert voor elk proefwerk is het niet te moeilijk.

21 Eindoordeel (2/2) Ook de praktische opdrachten zijn goed te maken doordat je met een groepje werkt; de werkdruk is verdeeld en eenieder uit het groepje doet waar hij of zij goed in is. Dit zogenaamde “teamwork” is ook bij vervolgopleidingen een belangrijk onderdeel. Ik vind dat informatica samen met het van tevoren te volgen informatiekunde een goede voorbereiding vormt op de daarop aansluitende vervolgopleidingen, je zal het daardoor wat rustiger krijgen aan het begin van je volgende opleiding.

22 Het vak voor de toekomst!!
Informatica Het vak voor de toekomst!!


Download ppt "Het vak voor de toekomst?"

Verwante presentaties


Ads door Google