De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer aandacht voor prudentie Mevr. mr. A.J. Kellermann Directeur - De Nederlandsche Bank PBM Pensioensymposium 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer aandacht voor prudentie Mevr. mr. A.J. Kellermann Directeur - De Nederlandsche Bank PBM Pensioensymposium 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Meer aandacht voor prudentie Mevr. mr. A.J. Kellermann Directeur - De Nederlandsche Bank PBM Pensioensymposium 2009

2 Roerige tijden voor pensioenfondsen •Jaren ’90 vorige eeuw waren een gouden tijdperk voor pensioenfondsen •De eerste tien jaar van deze eeuw worden getekend door twee opeenvolgende crises •Gemiddelde dekkingsgraad in korte tijd gezakt van 150% medio 2007 naar momenteel 90-95% •Pensioenfondsen, overheid en toezichthouder pakken de problematiek voortvarend aan

3 Gevolgen dekkingstekort •Een dekkingstekort betekent geen acuut betalingsprobleem •Tegelijkertijd niet structureel meer uitkeren dan beschikbaar •De consequentie hiervan is •Door de vergrijzing kan niet een onbeperkt beroep worden gedaan op toekomstige generaties •De noodmaatregel is op enig moment beter dan de onbetaalde rekening door te schuiven naar de toekomst •De wet beschermt de (toekomstige) pensioengerechtigden en premiebetalers tegen oplopende financieringstekorten en risico’s

4 Aanpak huidige crisis •Korten is voorlopig niet aan de orde •Pensioenfondsen krijgen tijd om serieuze maatregelen voor te bereiden •Medio 2010 wordt de situatie geëvalueerd en bezien of langer wachten verantwoord is •Dit alles laat natuurlijk onverlet de eigen verantwoordelijk van pensioenfondsbesturen

5 Transparantie is van belang •Financiële positie deelnemer •Aanpassen van consumptie, besparingen of pensioenleeftijd •Duurzaam draagvlak •Solidariteit in het stelsel •Evenwichtige risicoverdeling •Wie draag wat?

6 Ontwikkeling sinds begin jaren ‘90

7 Risico’s niet te onderschatten PeriodeDaling MSCIOorzaak Feb ’08 – feb ’09-44%Kredietcrisis Sep ’73 – sep ’74-39%Oliecrisis Mrt ’ 02 – mrt ’03-30%Dotcom crisis Sep ’89 – sep ’90-26%Eerste Golfoorlog FTK solvabiliteitstoets-25%Gebaseerd op 97,5%

8 Evenwichtigere pensioenfondsbalansen •Meer overdracht van risico’s via kapitaalmarkten •Meer risico’s expliciet bij (jongere) deelnemers wegleggen

9 Slotopmerkingen •De kernwaarde van het Nederlandse stelsel is dat veel partijen zich verantwoordelijk voelen voor een goed pensioen •Nadat het herstelproces is afgerond zijn oudedagsvoorzieningen nog steviger dan voorheen gefundeerd in onze samenleving •Daarbij past weer meer aandacht voor prudentie in de financiële opzet van pensioenfondsen


Download ppt "Meer aandacht voor prudentie Mevr. mr. A.J. Kellermann Directeur - De Nederlandsche Bank PBM Pensioensymposium 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google