De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ark naar Jeruzalem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ark naar Jeruzalem."— Transcript van de presentatie:

1 Ark naar Jeruzalem

2 1. En verder verzamelde David opnieuw de beste (=uitgekozenen) van alle in Israël, dertigduizend.
1 Daarop pleegde David overleg met de bevelhebbers over duizend en die over honderd, en met alle vorsten. 2 En David zei tegen heel de gemeente van Israël: Als het u goeddunkt en als het van Jahweh, onze God, is, laten wij ons dan verspreiden, laten wij boden sturen naar onze overige broeders in alle gebieden van Israël, en met hen ook naar de Priesters en Levieten in de steden met hun weidegronden, en laten zij zich bij ons voegen. 3 En laten we de ark van onze God naar ons terughalen, want in de dagen van Saul hebben wij er niet naar gevraagd. 4 Toen zei heel de gemeente, dat men het zo doen zou, want die zaak was goed in de ogen van heel het volk Kronieken 13:1-4

3 David gaat naar Jeruzalem, hij veroverde de stad Jebus
Jebus : platgetreden Jeruzalem : stichting van vrede (beeld van het koninkrijk)

4 David stond op… en ging vanuit Baälah - Juda

5 om vandaar de ark van Elohim (God) op te halen..

6 Tabernakel was een draagbare tempel 40 jaar door de woestijn

7 ark Heilige der heiligen Heilige

8 Ark van het verbond

9 2 echte stenen tafelen in de ark,
vergelijk : tichelstenen bakken

10 om vandaar de ark van Elohim (God)
op te halen.. ..waarbij de Naam wordt aangeroepen: de Naam van Jahweh van de legermachten, die daarop troont, tussen de cherubs.

11 Jahweh, die daarop troont
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:16

12 Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen.
dragen of op een nieuwe wagen

13 uit het huis van Abinadab op een heuvel
uit het huis van Abinadab op een heuvel. Abinadab: mijn vader is edel, grootmoedig, mild. beeld van God bij het oude verbond.

14 Onderweg naar Jeruzalem!
Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uzza en Achio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Uzza = krachtig, sterk  koningschap Achio = broederlijk  priesterschap Onderweg naar Jeruzalem!

15 David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van Jahweh, met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met citers, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cimbalen.

16 dorsvloer van Nachon (geves- tigd, opgericht, toebereid) Dorsen: beeld van gericht, oordeel Het oude moet weg! Romeinen 6:6

17 Uzza hield hem! Zorgde ervoor dat de ark (de troon van genade) gered werd!

18 Op weg naar Jeruzalem ging het mis, de ossen (dienstknechten) struikelden!
 11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de redding tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan hun krenking voor de wereld rijkdom betekent en hun vermindering rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (Romeinen 11:11,12)

19 Uzza hield de ark (vers 6) en het kostte hem zijn leven (vers 7), maar de redding ging door, om het koninkrijk te redden!

20 David ontstak in woede, omdat Jahweh een bres in Uzza open brak, en hij noemde die plaats Perez-Uzza, tot op deze dag. Onderbreking op weg naar het koninkrijk dat is de tijd waarin het lichaam van Christus wordt geroepen (vrucht!)

21 Israël – volken- aards koninkrijk
o n d e r b r e k i n g : Peres-Uzza roeping lichaam van Christus – 2000 jaar bazuin van God – hemels koninkrijk o n d e r b r e k i n g : Peres-Uzza Israël – volken – aards koninkrijk

22 Obed – Edom, uit Gath (wijnpers)

23 Zo bleef de ark van Jahweh in het huis van Obed-Edom, de Gethiet, drie maanden, en Jahweh zegende Obed-Edom en heel zijn huis.

24 Toen ging David op weg en bracht de ark van Elohim met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. Vers 12 Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van Jahweh over, met gejuich en met bazuingeschal. Vers 15


Download ppt "Ark naar Jeruzalem."

Verwante presentaties


Ads door Google