De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEZOND OUDER WORDEN… IN VLAANDEREN? Marc Goethals OLV CARDIOVASCULAIR CENTRUM BRUGGE 20 FEBRUARI 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEZOND OUDER WORDEN… IN VLAANDEREN? Marc Goethals OLV CARDIOVASCULAIR CENTRUM BRUGGE 20 FEBRUARI 2010."— Transcript van de presentatie:

1 GEZOND OUDER WORDEN… IN VLAANDEREN? Marc Goethals OLV CARDIOVASCULAIR CENTRUM BRUGGE 20 FEBRUARI 2010

2 VLAANDEREN… •Is de dichtstbevolkte regio van West Europa (6 miljoen inwoners/10 000 km²) •Heeft een gigantische spoorweginfrastructuur maar ook een zeer dicht wegennet… •Is kampioen qua lintbebouwing (geen urbanisatie beleid) •Nagenoeg 1 miljoen inwoners woont op < 1 km van een grote verkeersas •Wenst zich nog verder te profileren als logistieke poort van Europa(!!)

3 VERKEER LAWAAI LUCHT- VERVUILING AFSTAND TOT VERKEERSAS AFNAME GROENE RUIMTE

4 LAWAAI = hinderlijk geluid ‘s Nachts: slaapverstoring Overdag: hinder (‘’)

5 LAWAAI DAG NACHT SLAAP STOORNISSEN HINDER of ANNOYANCE ZIEKTE DOOD Deci bels

6 SLAAPVERSTORING DOOR LAWAAI WHO LARES (2004)

7 WHO LARES, 2004 HINDER TGV VERKEERSLAWAAI

8 In de EU als gevolg van verkeerslawaai… •Wordt 44% van de bevolking blootgesteld aan een schadelijk (WHO) niveau van verkeerslawaai (> 55 dB) •Ontwikkelen 245 000 mensen per jaar een cardiovasculaire aandoening tgv verkeerslawaai •Sterven per jaar 50 000 mensen aan een fatale hartaanval tgv verkeerslawaai Den Boer LC en Schroten A: Traffic Noise Reduction in Europe: CE Delft 2007

9 Lawaai zowel overdag als ‘s nachts is een ernstig probleem voor de (volks)gezondheid

10 Waarom is lawaai zo schadelijk? •Verstoring van de slaap heeft extreme gevolgen voor de gezondheid •Verstoring van de communicatie overdag en hinder (annoyance) overdag •Concept van menselijk gehoor als 24 uur alarm

11 Functies van de SLAAP •Slaap heeft een belangrijke herstelfunctie : er is een intense anabole activiteit in alle organen (oa GH piekt tijdens eerste helft van de nacht - SWS) •Slaap heeft een ontstekingsremmend effect (anti inflammatoir) •Bepaalde hersenfuncties (oa ivm ontwikkeling en ordenen van het geheugen, plasticiteit van de hersenen) zijn exclusief voorbehouden aan de slaap! •Voor optimaal functioneren van ons afweersysteem is voldoende slaap onontbeerlijk (gevolg: vatbaarheid infectie/kanker) •Verstoring van de slaap is een zeer belangrijk effect van lawaai: –Totale slaapdeprivatie = dodelijk (voor een rat na 18 dagen) –Gedeeltelijke slaapdeprivatie: insuline resistentie/zwaarlijvigheid •Chronisch slaaptekort = versneld verouderen •EEN KIND VAN DRIE JAAR HEEFT 10.5 UUR SLAAP NODIG, MIDDAGDUTJES NIET MEEGEREKEND!

12 Kripke DF et al Arch Gen Psychiatry 2002;59:131-136 Slaapduur en Mortaliteit: Vrouw

13 Kripke DF et al Arch Gen Psychiatry 2002;59:131-136 Slaapduur en Mortaliteit: Man

14 MENSELIJK GEHOOR ALS 24 UURS ALARM •Waarnemen van geluid vergt geen gerichte aandacht (<> zien) •Reactie op geluidsprikkel verloopt in 3 stappen: 1.Iedere geluidsprikkel bereikt ongestoord de hersenen (gehoor slaapt nooit): waarnemen van geluid (ook tijdens de slaap) is essentieel voor de overleving 2.Analyse van het geluid 3.Aangepaste reactie (bewust of onbewust) Scheuch K et al. Reviews on Environmental Health 2003;18:185

15 Net als met radioactieve straling of fijn stof… is het een illusie dat wie niet wakker wordt van lawaai of denkt er geen last van te hebben er niet ziek van wordt!

16 Nachtlawaai en Hoge Bloeddruk: x2! SGS: Maschke et al, 2003

17 Nachtlawaai en Hoge Bloeddruk(open raam): x6! SGS : Maschke et el, 2003

18 DE OBJECTIEVE GELUIDSBELASTING IS BELANGRIJKER DAN DE SUBJECTIEF ERVAREN HINDER KLACHTEN ZIJN GEEN BETROUWBARE BELEIDSPARAMETER: DE GELUIDSBELASTING MOET GEMETEN WORDEN!

19 LAWAAI Verstoring van de communicatie Slaapverstoring Reacties van het AZS Stemmingsveranderingen Ergernis (Annoyance) Gedaald Prestatievermogen Veiligheidsgevoel Chronische Ziekten (Multifactorieel) Hypertensie Hartinfarct Obesitas Diabetes Dementie ADHD Respiratoire Aandoeningen CVA (hersenthrombose) Psychiatrische aandoeningen Ongevallen, KANKER......

20 Lawaai: implicaties voor het beleid •Waar mensen slapen hoort de nacht stil te zijn (WHO 2009: Lnight 40 dB!/nacht voor kinderen duurt >> 8 h) •Zo weinig mogelijk nachtelijke economische activiteit (transport, industrie,..) •NEEN aan de 24 UUR ECONOMIE! Ook overdag zowel tijdens werk als ontspanning horen er stilte periodes te zijn •Haal wegeninfrastructuur en woonzones uit mekaar (500 – 1000 m) •Vermijdt nachtarbeid/ploegenarbeid: respecteer de biologische klok •Stap af van de logistieke obsessie van Vlaanderen

21 LUCHTVERVUILING

22 België schreef geschiedenis op vlak van luchtvervuiling….

23 De Standaard 7-12-1930 Men had reeds de meening geopperd dat het wel giftige oorlogsgassen konden zijn die zich met den mist hadden vermengd. oorzaak in den Zuider-wind, die van uit verre streken vreemde microben mede- bracht, die dan in den mist van onze nij- verheidscentra zouden voortwoekeren. Courtesy of prof Ben Némery, KUL, Lancet 2001

24 Modified from Firket, Bull.Acad.R.Méd.Belg., 1931, 11, 683-734

25 NEW YORK TIMES 5 Dec 19306 Dec 19308 Dec 1930 Spanish flu? Microbes from the Sahara? Chemical warfare? Courtesy of prof Ben Némery, KUL, Lancet 2001

26 Meuse Valley Fog 1930 “Si les mêmes conditions se trouvent réunies, les mêmes accidents se reproduiront” “Si un désastre survenait à Londres dans des conditions analogues on aurait à déplorer 3.179 morts immédiates” “Indien aan dezelfde voorwaarden is voldaan, zullen zich terug gelijkaardige rampen voordoen” “Indien zich een gelijkaardige situatie zou voordoen in een stad zoals London, dan zouden er 3 179 doden te betreuren zijn…” Rapport Firket

27 London fog 5-9 December 1952 Wilkins E.T. Journal of the Royal Sanitary Institute, 1954, 74, 1-21 N > 3,000

28 London fog 5-9 December 1952 Wilkins E.T. Journal of the Royal Sanitary Institute, 1954, 74, 1-21 Dec 1952 – Feb 1953: ~12,000 excess deaths Bell ML, Davis DL. Reassessment of the Lethal London Fog of 1952: Novel Indicators of Acute and Chronic Consequences of Acute Exposure to Air Pollution. Environ Health Perspect 2001;109 Suppl 3:389-94. not due to influenza Bell ML et al.Environ Health Perspect 2004;112:6-8 N > 3,000

29 Dockery D et al. N Engl J Med 1993;329:1753-1759 Estimated Adjusted Mortality-Rate Ratios and Pollution Levels in the Six Cities The Six Cities Study: Sterfte risico en jaarlijks gemiddelde graad van luchtvervuiling NEJM 1993 329 1753 Pope et al Six Cities Study NEJM 1993 1993 IN MEEST VERVUILDE STAD 30% HOGER STERFTE RISICO!

30 LUCHTVERVUILING •STIKSTOF OXYDEN (NO X = NO, NO 2,…) •ZWAVEL OXYDE •KOOLSTOF MONOXYDE (CO) •OZON (O3) •COMPLEXE KOOLWATERSTOFFEN (BENZEEN, etc) •ZWARE METALEN: cadmium, lood, zink,… •ZWEVEND STOF (TSP: ‘total suspended particles’ oa ‘FIJN STOF’ •etc……

31 ‘FIJN STOF’: Partikels Zwevend stof Suspended “particulate matter” (PM) •mengsel van uiteenlopende samenstelling en origine –primaire emissie van stofdeeltjes –secundaire vorming uit (gasvormige) precursoren •deeltjes ingedeeld volgens AFMETINGEN •SAMENSTELLING!!!

32 NH 3 PM Biologisch materiaal (pollen, sporen, …) H2OH2O Opwaaiend stof, (banden-, remmenslijtage, grint,...) Anorganische emissies - mineralen (SiO 2, …) - metalen (Pb, Fe, Zn, …) Elementaire C, deeltjesSemi-vluchtige organische verbindingen Organische C, gasvormigSO 2,SO 4 -- H 2 SO 4 NO x NH 4 NO 3 (NH 4 ) 2 SO 4 Mariene aerosolen (NaCl = ZEEZOUT) Organische C, deeltjes

33 0,0010,010,112,510100 0.0010.010.112.510100 µm PM 10 PM 2.5 Mechanische generatie grove deeltjes coarse particles fijne deeltjes fine particles ultrafijne deeltjes ultrafine particles Nucleatie, condensatie, groei

34 ZWEVEND STOF (TSP- PM = ‘Particulate Matter’) Verbranding (oa diesel) Natuurlijke bronnen en Weinig toxisch Zeer toxisch Inhaleerbaar

35 ‘Fijn stof’ in België / Vlaanderen www.irceline.be www.vmm.be

36 www.irceline.be

37 [top]

38 Overzicht van de fijn stof (PM10 en PM2.5) concentraties in de omgevingslucht gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië 1.DataData 2.Kaart (glijdende 24 uurgemiddelde waarden)Kaart 3.Kaart (animatie van 01u00 tot nu)Kaart Dinsdag 19/02/2008: 22u00 update (lokale tijd) Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie [top] Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden. Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt. © IRCEL- CELINE www.irceline.be

39 BRONNEN VAN PM2.5: zuiver antropogene fractie CAFE: Clean Air For Europe 2005

40 FIJN STOF EN GEZONDHEID •LANGE TERMIJN EFFECTEN (cfr jaargemiddelden) •KORTE TERMIJN EFFECTEN (cfr pieken in vervuiling: dagwaarden)

41 AFNAME VAN LEVENSVERWACHTING TGV ANTROPOGENE PM2.5 (achtergrond) (Loss in average statistical life expectancy due to identified anthropogenic PM2.5 Average of calculations for 1997, 1999, 2000 & 2003 meteorologies ) 2000 2010 2020 Houdt geen rekening met sterfte bij jonge kinderen en volwassenen tot 30 jr!) BELGIE: 12880 vroegtijdige doden/jaar

42 http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/activities/pdf/cafe_scenario_report_6.pdf

43 •Blootstellingsbereik: 3.4-28.3 µg/m³ PM2.5 •Voor iedere 10 µg/m³ toename PM2.5: –Neemt risico op CV aandoening toe met 24% (HR 1.24, CI 1.09-1.41 –Neemt risico op overlijden aan een CV aandoening toe met 76% (HR 1.76,CI 1.25-2.42) –Neemt risico op CVA toe met 35% (HR 1.35, CI 1.08- 1.68) •Intra city variaties (locale contributie) zijn belangrijker dan inter city variaties (achtergrond)

44 Miller K et al. N Engl J Med 2007;356:447-458 Level of Exposure to Fine Particulate Matter and the Risk of Death from Cardiovascular Causes in Women Miller et al NEJM 2007 356 447 Lange termijn blootstelling aan PM2.5 (fijn stof) en sterfte risico aan een cardiovasculaire aandoening EU: 25 µg/m³ vanaf 2015 Californie: Annual/24 hr 12 µg/m³ USA: federaal annual mean 15 µg/m³ sinds 1998 Veilige achtergrond WHO Concentratie 3-5 µg/m³ WHO: 10 µg/m³ annual mean

45 Gezondheidsrisico’s Fijn Stof (PM2.5) •Hoge achtergrond PM2.5 concentratie: –Toename totale sterfte –Toename morbiditeit/mortaliteit tgv longziekten (COPD, asthma, longkanker) –Toename morbiditeit/mortaliteit tgv hart en vaatziekten (hartinfarct, hersenthrombose) •Bij pieken in de PM2.5 vervuiling: –Toename hospitalisatie en mortaliteit tgv •Hartinfarct •Hartfalen •COPD •Plotse dood •Wiegedood, ….

46 Bij piek in PM2.5 neemt kans op hartinfarct toe Peters et al. Circulation 2001;103:2810

47 Risico op hartinfarct bij deelname aan het verkeer x 3! Peters A et al NEJM 2004: 351:1721

48 ARUP SUM rapport Oosterweel •Dirk Van Mechelen: ‘met dit rapport is het fijn stof debat definitief van de baan’ want •‘Er is geen verschil in fijn stof uitstoot voor de drie verschillende tracés’: –Lange Wapper (viaduct of cross over) –Tunnel Straten Generaal –Tunnel Horvat •Hoe is dit te verklaren?

49

50 Samenstelling PM10 in Vlaanderen (in massa µg/m³) Chemkar VMM maart 2009Elementair koolstof = ROET

51 Samenstelling PM 10 is variabel Chemkar VMM maart 2009

52 LUCHTVERVUILING DRUK/RUSTIG en BINNEN/BUITEN Fischer et al Atmos Environ 2000;34:3713-22 Conclusie: PM10 is een slechte indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging

53 Zwarte Rook en NO2 in binnenlucht van scholen Fischer et al VROM 2007: Invloed van de afstand tot een Drukke verkeersweg op de lokale luchtkwaliteit en gezondheid

54 De nabijheid van een snelweg maakt ziek! •< 100 m RR op cardiopulmonaire mortaliteit 1.95 (Hoek et al. Lancet 2002) •Mortaliteit is evenredig met aantal voertuigen per 24 h (Beelen et al. EHP2008) •< 100 m RR op totale mortaliteit 1.18 (1.02-1.38) (Finkelstein et al. Am J Epidemiol 2004) •< 100 m snelweg RR op hoge calcium score (coronaire atheromatose) 1.67 (Hoffman et al. Circulation 2008) •Asthmatici in Oxfordstreet versus Hyde Park (McCreanor et al NEJM 2007) •Footprint op longontwikkeling reikt tot 1500 m langs beide zijden (Gauderman et al. 2007)

55 Hoe ver reikt de ecologische voetafdruk van een snelweg? Gaudermann et al The Lancet 2007; 369:571-577

56 Merksem Deurne Noord Deurne Zuid Berchem Antwerpen MER BAM: “Binnen de kwetsbare contour van 500 m wonen 91.919 mensen” 500 meter zone

57 Merksem Deurne Noord Deurne Zuid Berchem Antwerpen 1500 meter zone Lancet: minder longcapaciteit vergeleken > 1500 m.

58 “GOED MILIEURAPPORT VAN ROTSLECHT PROJECT KAN” Pascal Van Ghelue, Hoofd van de Dienst-MER van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Administratie De Tijd 8 juli 2008, p 10 ‘..Je kan een heel goed MER hebben van een rotslecht project. Daar spreken we ons niet over uit. Dat moet de vergunnende overheid doen….

59 Implicaties voor het beleid •Sanering van de huidige situatie is de prioriteit (bronmaatregelen!) •Ontmoedig fiscaal gebruik van dieselvoertuigen •Effect van de dieselroetfilter voor personenwagens is zeer onzeker •Pragmatische scheiding van woonzones en verkeersinfrastructuur (niet op basis van metingen van luchtkwaliteit: voorzorgprincipe!) cfr lawaaibeheersing •Permanent SMOG alarm (snelheidsbeperking)

60 Implicaties voor het beleid •Er is geen ruimte in Vlaanderen voor nog meer grootschalige bovengrondse verkeersinfrastructuur •Tunnels? Intunneling? •Belang van de ventilatie in woningen (gevaar van ondoordachte geluidsisolatie/warmte isolatie op bestaande woningen!) •Vermijdt gebruik van garages die aan de woning palen •Scheidt fietspaden van het autoverkeer

61 GROENE RUIMTE

62 STERFTERISICO EN GROEN MITCHEL R – POPHAM F LANCET 2008

63 Groene ruimte en telomeerlengte Woo J et al Lancet 2009

64 Implicaties voor het beleid •Er mag geen hectare open ruimte meer verdwijnen •Creëer publieke open ruimte in de leefomgeving (stad!) in combinatie met •Terugdringen verstedelijking (verkaveling van de stadsrand) •Bij nieuwe verkeersinfrastructuur geef de voorkeur aan tunnels/intunnelingsprojecten die open ruimte kunnen creëren!

65

66 Logistiek •Legt per werknemer 4x meer beslag op open ruimte •Is extreem en ongecontroleerd vervuilend –Lawaaipollutie –Luchtpollutie •Creëert marginaal en ongezonde arbeid (vnl laaggeschoolde, nacht- en ploegen arbeid) •Verhoogt door overbelasting infrastructuur de bedrijfskosten van industriële productie •Vlaanderen heeft zeer weinig open ruimte! •De blootstelling van de bevolking is zeer intens: –Dichtst bevolkte regio van West Europa –Lintbebouwing/dicht wegennet •Laaggeschoolde arbeid in Vlaanderen is schaars •Laaggeschoolde arbeid is geen oplossing voor de lage werkzaamheidsgraad (50-65 jaar) DUURZAME LOGISTIEK = CONTRADICTIO IN TERMINIS

67 Logistieke Sector Politieke Overheid (publieke opinie) Transport Economen ARTSEN GEZONDHEIDS ECONOMEN LOGISTIEKE INFRASTRUCTUUR ECONOMISCHE BATEN ECOLOGISCHE + GEZONDHEIDSECONOMISCHE KOSTEN PREVENTIEVE GENEESKUNDE LEEFKWALITEIT

68 Enkele vaststellingen over ‘fijn stof’ •PM10 is geen geschikte parameter voor luchtvervuiling door verkeer omdat: –PM10-2.5 (grove fractie) grotendeels van natuurlijke oorsprong is (WHO) –PM10-2.5 fractie niet correleert met CV morbiditeit/mortaliteit (WHI, 2007) •PM10 wordt dus uiteraard nauwelijks beinvloed door verkeer •PM10 wordt relatief intensief gemeten omdat er EU normen bestaan •In het kader van een MER wordt uitgegaan van interpolaties, vergelijkingen met andere meetpunten, bijna nooit van metingen ter plaatse

69 Enkele vaststellingen over ‘fijn stof’(2) •Voor PM10 is er een belangrijke grensoverschrijdende component •PM2.5 is vrijwel integraal het gevolg van menselijke activiteit (verbranding) •Voor de effecten van PM2.5 geldt dat de locale component (afstand tov de bron) belangrijker is dan de achtergrondvervuiling •De analyse van de samenstelling van PM2.5 staat nog in de kinderschoenen

70 LAWAAI BEWUSTE REACTIE (WAKKER WORDEN ERGERNIS…) GEWENNING ONBEWUSTE REACTIE (AUTONOOM) NOOIT GEWENNING ZIEKTE DOOD PROTECTIE (OORDOPPEN, VERHUIZEN, … ALTIJD FACULTATIEF

71 Enkele vaststellingen over ‘fijn stof’ (3) •PM2.5 wordt in Vlaanderen nauwelijks gemeten (6 meetpunten) omdat de EU richtlijn pas over 2 jaar van kracht wordt •De nieuwe EU normen voor PM2.5 zijn een compromis dat tot stand is gekomen na langdurig lobby werk van de logistieke sector: tegen 2015 moet PM2.5 gehalte –In stedelijk gebied < 20 µg/m³ –Op het grondgebied < 25 µg/m³ •Veilige achtergrond niveau: 2 – 3 µg/m³ (WHO 2005)

72 Brook RD et al. Air pollution and cardiovascular disease. A statement for health- care professionals from the expert panel on population and prevention science of the American Heart Association. Circulation 2004 (June 1); 109: 2655-71

73 Triggering myocardial infarction Stone PH NEJM 2004, 351, 1716-8

74 Zwarte Rook en NO2 in de binnenlucht van scholen ‘…Op basis van deze gegevens kan dus geconcludeerd worden dat tot op minimaal 400 m een invloed van de snelwegen meetbaar is in de binnenlucht van de scholen….’ Fischer et al VROM 2007: Invloed van de afstand tot een Drukke verkeersweg op de lokale luchtkwaliteit en gezondheid

75 Luchtverontreiniging door snelwegen •‘… De conclusie die op basis van deze resultaten getrokken kan worden is dat PM10 een slechte indicator is voor het verkeersgerelateerde luchtverontreinigingsmengsel…’ •‘…Toetsing aan de PM10 norm, waarbij uitsluitend naar de massa (concentratie) wordt gekeken en niet naar de samenstelling zou in dat geval vanuit gezondheidskundig oogpunt eenn inadequate beoordeling van de locale situatie kunnen opleveren en dient daarom dan ook te worden afgeraden..’ •‘… Inachtneming van de kennis dat er rondom snelwegen tot op 1000 m nog een bijdrage van verkeersemissies kan worden waargenomen is vanuit gezondheidsoogpunt een betere raadgever..’ Fischer et al VROM 2007: Invloed van de afstand tot een Drukke verkeersweg op de lokale luchtkwaliteit en gezondheid

76 ZWEVEND STOF (TSP) PM10 (EPA1987) Inhaleerbare stof deeltjes PM10-2.5 Grovere Stofdeeltjes (weinig toxisch) PM2.5 FIJN STOF (EPA 1997) TOXISCH! PM0.1 of UFP SUPERTOXISCH? + INZICHTEN in STOF VERVUILING EVOLUEREN… Toenemende penetratie én schadelijkheid

77 Luchtvervuiling: belang van afmeting van stofdeeltjes Pope CA EHP 2000 PM2.5 TSP

78 WHO LARES, 2004 HINDER TGV VERKEERSLAWAAI

79 Waarom is lawaai zo schadelijk? •Verstoring van de slaap heeft extreme gevolgen voor de gezondheid •Verstoring van de communicatie overdag en hinder (annoyance) overdag •Concept van menselijk gehoor als 24 uur alarm

80 Functies van de SLAAP •Herstelfunctie : tijdens de slaap is er een intense anabole activiteit (oa GH piek tijdens eerste helft van de nacht tijdens diepe slaap of SWS) •Slaap heeft exclusiviteit van bepaalde hersenfuncties (oa geheugen en plasticiteit) •Rol in het afweersysteem (gevolg: vatbaarheid infectie/kanker) •Relatie slaap met suikermetabolisme ~ obesitas, diabetes, hypertensie, metabool syndroom

81 Kripke DF et al Arch Gen Psychiatry 2002;59:131-136 Slaapduur en Mortaliteit (Vrouw)

82 MENSELIJK GEHOOR ALS 24 UURS ALARM •Waarnemen van geluid vergt geen gerichte aandacht (<> zien) •Iedere geluidsprikkel bereikt hersenen in 3 stappen: 1.Waarnemen van geluid (ook tijdens de slaap) is essentieel voor de overleving 2.Analyse van het geluid 3.Aangepaste reactie (bewust of onbewust) Scheuch K et al. Reviews on Environmental Health 2003;18:185

83 EEN MILIEUEFFECTENRAPPORT (MER) GEEFT EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID (1) •Sanering van de uitgangssituatie is niet het objectief van een MER (maar dit zou wel de eerste bekommernis van de overheid moeten zijn!) •Gebruikte parameters zijn weinig specifiek voor verkeersintensiteit dichtbij: MER Oosterweel gebaseerd op PM10: men meet toch geen bloeddruk met een thermometer •Er wordt verwezen naar ‘normen van de EU’, die onvoldoende waarborgen geven voor de volksgezondheid •Meetgegevens voor de uitgangssituatie zijn niet voorhanden (dB, PM10, PM2.5) •Meetgegevens worden ontleend aan andere ‘vergelijkbare locaties’

84 EEN MILIEUEFFECTENRAPPORT (MER) GEEFT EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID (2) •Er wordt gebruik (of misbruik?) gemaakt van computer simulaties •Nuleffect of eventuele ‘verbetering’ komt uitsluitend op rekening van strengere emissie normen (EU) voor de voertuigen •Geen onderscheid tussen het globale impact op de agglomeratie en het impact op bepaalde woonwijken (Oosterweel) •Het is dus niet omdat het MER gunstig is dat het onderzochte project de beste optie is

85 VERKEER LAWAAI LUCHT- VERVUILING AFSTAND TOT VERKEERSAS AFNAME GROENE RUIMTE

86 LAWAAI • = Hinderlijk geluid •‘s Nachts: slaapverstoring •Overdag: –hinder (‘annoyance’) en –verstoring van de communicatie beinvloedt •Kennis overdracht (onderwijs) •Veiligheid

87 In de EU (27) … •Wordt 44% van de bevolking (210.10 6 ) blootgesteld aan een schadelijk (WHO) niveau van verkeerslawaai (L day > 55 dB) •Ontwikkelen 245 000 mensen per jaar een cardiovasculaire aandoening ~ verkeerslawaai •Worden 50 000 mensen per jaar slachtoffer van een fatale hartaanval ~ verkeerslawaai Den Boer LC en Schroten A: Traffic Noise Reduction in Europe: CE Delft 2007

88 BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJK GELUIDSNIVEAU (WHO) IN EU Den Boer LC en Schroten A: Traffic Noise Reduction in Europe: CE Delft 2007

89 Aantal personen met kransslagader ziekten of dodelijke hartaanval/jaar in EU tgv verkeerslawaai

90 Bronnen van Omgevingslawaai •Verkeer •Industrie •Bouw •Burenlawaai •Scholen, speelpleinen •Massa evenementen (sport, discotheek,..) •....

91 LAWAAI DAG NACHT SLAAP STOORNISSEN HINDER of ANNOYANCE ZIEKTE DOOD LARES WHO

92 SLAAPVERSTORING DOOR LAWAAI WHO LARES (2004)


Download ppt "GEZOND OUDER WORDEN… IN VLAANDEREN? Marc Goethals OLV CARDIOVASCULAIR CENTRUM BRUGGE 20 FEBRUARI 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google