De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De leerstijlen van Kolb.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De leerstijlen van Kolb."— Transcript van de presentatie:

1 De leerstijlen van Kolb.
Zie H. 8 map “Het onderwijsleerproces …”.

2 2 assen Concreet – abstract (verticaal)
Actief – reflectief (horizontaal)

3 4 leerstijlen: theoreticus activist denker/bezinner pragmaticus

4 CONCREET REFLECTIEF ACTIEF ABSTRACT denker/bezinner activist
theoreticus denker/bezinner pragmaticus ABSTRACT 4

5 theoreticus TYPERING:
Scoren hoog op ‘reflectie/passief’ en ‘abstract’. Integreren van observaties.

6 theoreticus STERKE PUNTEN: Inductief (logisch) redeneren Analytisch
Ontwerpen van modellen en concepten Goed in het stellen van peilende vragen Gedisciplineerde aanpak VALKUILEN: Beperkt in lateraal denken Lage tolerantie voor onzekerheid, wanorde en ambiguiteit Intolerant voor alles wat subjectief of inuitief is

7 theoreticus TYPISCHE BEROEPSTERREINEN: Fundamentele wetenschappen
Onderzoek

8 activist TYPERING: Scoren hoog op ‘actief’ en ‘concreet’.
aanpassen aan veranderende/nieuwe omstandigheden. ‘trial-and-error’aanpak. .

9 activist STERKE PUNTEN: Actie / concreet bezig zijn
Flexibel en staat overal voor open Vind het leuk om bloot te staan aan nieuwe situaties Optimistisch over nieuwe dingen VALKUILEN: Te weinig nadenken Onnodige risico’s Ongeduldig Raakt verveeld

10 activist TYPISCHE BEROEPSTERREINEN: Zaken / Handel Verkoop Marketing

11 denker/bezinner TYPERING:
Scoren hoog op ‘reflectie/passief’en ‘concreet’. het genereren van ideeën bekijken een situatie van meerdere invalshoeken. de menselijke kant van de zaak speelt altijd een rol

12 denker/bezinner STERKE PUNTEN: Zorgvuldig Voorstellingsvermogen
Goed in het luisteren naar anderen en opnemen van informatie Alternatieve gezichtspunten Trekt zelden voorbarige conclusies VALKUILEN: Besluiteloosheid De neiging om niet direct deel te nemen Neiging om voorzichtig te zijn en niet te veel risico’s te nemen Hij is niet bijzonder toeschietelijk en praat niet over “koetjes en kalfjes”

13 denker/bezinner TYPISCHE BEROEPSTERREINEN: Begeleiding / Counseling
Personeelsmanagement Organisatieontwikkeling

14 pragmaticus TYPERING: Scoren hoog op ‘actief’ en ‘abstract’.
blinken uit in situaties waarin één antwoord of oplossing nodig is om de kwestie op te lossen een zakelijk insteek

15 pragmaticus STERKE PUNTEN: Probleem hanteren, testen in praktijk
Beslissingen nemen Praktisch denken, nuchter Ontwikkeling en planning Zakelijk VALKUILEN: Te snel beslissingen nemen / Te snel stoppen met waarnemen en analyseren Niet erg gericht op theorie of basisprincipes Vermijden van wat mensen bezighoudt Ongeduldig met wat hij ziet als gebazel

16 pragmaticus TYPISCHE BEROEPSTERREINEN: Toegepaste wetenschappen
Ingenieurs Technologie

17 LEERSTIJLEN EN BEROEPSGROEPEN
Onderwijskundig leiderschap aan de basis - 1

18 Leercyclus Concrete Ervaringen Observatie en Testen Reflectie in de
Conclusies Generalisaties Testen in de praktijk 18

19 De cirkel van het continue leren
Observeren en beschrijven van concrete waarnemingen Naar waarde schatten Analyseren Reflecteren Concluderen Concepten Theorieën Hypothesen Experimenteren Uitproberen Testen 19

20 ABSTRACT CONCREET “PASSIEF” ACTIEF
Observeren en beschrijven van concrete waarnemingen Naar waarde schatten Analyseren Reflecteren Concluderen Concepten Theorieën Hypothesen Experimenteren Uitproberen Testen 20

21 Concrete Ervaringen Observatie en Testen Reflectie in de Praktijk
activist theoreticus denker/bezinner pragmaticus Conclusies en Generalisaties 21

22 denker/bezinner activist pragmaticus theoreticus
ongestructureerde trainingsvormen experimenten simulaties praktijkopdrachten rollenspel groepsdiscussies videobespreking Conclusies en generalisaties Concrete ervaringen Observatie en reflectie Testen in de praktijk activist theoreticus denker/bezinner pragmaticus hoorcollege, lezing case-study literatuurstudie schrijfopdrachten gestructureerde oefeningen geprogrammeerde instructie excursie, demonstratie 22

23 activist denker/bezinner Pragmaticus Theoreticus
ruimte om ervaringen en gevoelens te uiten tijd om ervaringen te verwerken mogelijkheden om de groep te leren kennen en gedachten uit te wisselen confrontatie met verschillende visies veilige benadering visuele presentatie van de leerstof duidelijke doelen en helder programma gelegenheid om naar achtergronden te vragen confrontatie met complexe vraagstukken (worden als uitdagend ervaren) orde en rust tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen deskundige opleiders duidelijke rode draad in de stof gelegenheid om zelf praktische conclusies te trekken duidelijke relatie tussen leerstof en eigen praktijk technieken en aanwijzingen om problemen zelfstandig op te lossen gelegenheid om met zelf bedachte oplossingen te experimenteren uitdagende en spanningsvolle situaties die om keuzes vragen veel afwisseling in werkvormen plaats voor humor, plezier en ontspanning feedback op eigen actie sfeer en contact is belangrijk vrijheid om snel te reageren denker/bezinner Pragmaticus Optimale leeromgeving Theoreticus 23

24 Leerstijlen van Vermunt
De reproductiegerichte stijl. De betekenisgerichte stijl. De toepassingsgerichte stijl.   De ongerichte stijl

25 Leerstijlen van Vermunt
De reproductiegerichte stijl. Hij is gericht op het letterlijk reproduceren van de leerstof en houdt van toetsen. Gericht op behalen van een diploma. Externe sturing

26 Leerstijlen van Vermunt
De betekenisgerichte stijl. Richt zijn aandacht vooral op de hoofdzaken van de te bestuderen stof. Hij onderzoekt de standpunten, ideeën en conclusies, legt verbanden en vormt ook zijn eigen mening. Hij leert vanuit persoonlijke interesse. Interne en externe sturing

27 Leerstijlen van Vermunt
De toepassingsgerichte stijl.   Richt zich vooral op de toepassingsmogelijkheden van de leerstof. Hij wil weten of de leerstof relevant is voor de praktijk en heeft vooral behoefte aan concrete informatie en voorbeelden. Het leren is nu vooral beroepsgericht. Interne sturing

28 Inrichting van leeromgeving (Curry)
kies Learning Center Auditief – visueel Toepassingsgericht – conceptueel Ruimtelijk – niet ruimtelijk Sociaal – onafhankelijk Creatief - pragmatisch


Download ppt "De leerstijlen van Kolb."

Verwante presentaties


Ads door Google