De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De eigen persoon (hfdstk 10) Centrale vragen: 1.Wat is ‘groei en ontwikkeling’ 2.Zicht op mezelf: wie ben ik en wat heb ik te ontwikkelen? 3.Hoe ontwikkel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De eigen persoon (hfdstk 10) Centrale vragen: 1.Wat is ‘groei en ontwikkeling’ 2.Zicht op mezelf: wie ben ik en wat heb ik te ontwikkelen? 3.Hoe ontwikkel."— Transcript van de presentatie:

1 De eigen persoon (hfdstk 10) Centrale vragen: 1.Wat is ‘groei en ontwikkeling’ 2.Zicht op mezelf: wie ben ik en wat heb ik te ontwikkelen? 3.Hoe ontwikkel ik mezelf: leren en leerstijlen? De ‘kernkwadranten’ als ontwikkelingsmodel Een (te ontwikkelen) beroepshouding

2 Groei en ontwikkeling Op het grensgebied tussen binnen-en buitenwereld –Is in wezen het gevolg van interactie met je omgeving: ‘wie’ en ‘wat’ kom ik tegen en wat doet dat (met) mij? –Balans tussen open staan én grenzen stellen Op het snijpunt tussen verleden en toekomst

3 Tussen continuïteit en discontinuïteit Een kwestie van balans, verbinding, integratie en acceptatie Via these en antithese naar synthese –Antithese is nog geen echte ontwikkeling –Niet blijven hangen: in uitersten in zich afzetten tegen

4 Zicht op jezelf Gekend door zichzelf Mijn zelfbeeld-in- ontwikkeling Niet gekend door zichzelf Gekend door anderen Beeld van jou VRIJE RUIMTE ontwikkeling BLINDE VLEK Feedback Niet gekend door anderen VERBORGEN GEBIED Zelfonthulling ONBEKENDE ZELF ‘de schaduw’

5 De leercyclus van Kolb concrete ervaringen observeren reflecteren theoretiseren experi- menteren

6 Leerstijlen en de leercyclus concrete ervaringen observeren reflecteren theoretiseren experi- menteren denker theoreticus activist pragmaticus

7 Activisten er in vliegen graag (en goed) improviseren nieuwe uitdagingen aangaan open, spontaan en snel enthousiast graag experimenteren en leren door doen neiging tot impulsiviteit snel `verveeld` risico: geen beklijvende ‘verankering’ van concrete ervaringen

8 Denkers nemen graag afstand bedachtzaam en verdraagzaam voorkeur voor onderzoeken goed in analyseren, afwegen en beschouwen moeite met tijdsdruk soms een gebrek aan spontaniteit en improvisatievermogen te behoedzaam / blijven hangen in observeren

9 Theoretici rationeel en logisch denken synthetisch vermogen (samenhang zien) goed in principes, concepten en modellen moeite met emoties, tegenstrijdigheden en ambivalente situaties ‘geven’ zichzelf niet totaal weinig tolerantie voor subjectieve oordelen

10 Pragmatici gericht op aanpakken en uitproberen focus op: wat levert het op en wat kan ik ermee? snelle vertaling van ideeën en concepten te ongeduldig aversie tegen: dingen afwegen, genuanceerd denken, iets van verschillende kanten bekijken

11 Kernkwadrant Kernkwaliteit te veel van het goede Valkuil negatief tegenover- gestelde positief tegenover- gestelde Allergie te veel van het goede Uitdaging

12 Kernkwadrant Daadkracht te veel van het goede Doordrammen negatief tegenover- gestelde positief tegenover- gestelde Passiviteit te veel van het goede Geduld

13 Kernkwadrant Idealistisch te veel van het goede Goedgelovig negatief tegenover- gestelde positief tegenover- gestelde Cynisch te veel van het goede Nuchter

14 Kernkwadrant Empathie te veel van het goede Sentimenteel negatief tegenover- gestelde positief tegenover- gestelde Koelheid te veel van het goede Beschouwend

15 Kernkwadrant Zorgvuldig te veel van het goede Pietluttig negatief tegenover- gestelde positief tegenover- gestelde Nalatig te veel van het goede Flexibel

16 Kernkwaliteiten –Positieve eigenschappen die tot je wezenskern behoren –Geven een bepaalde ‘kleur’ aan iemand –Dat is nou echt typisch... Mieke –Aangeboren en ofwel verder ontwikkelt ofwel verwaarloost! (in potentie aanwezig) –Opdracht: Je kwaliteiten leren kennen Een (werk-)omgeving opzoeken/creëren waar je die kan inzetten

17 Vervorming en valkuil –kernkwaliteiten raken soms vervormd –effect van opvoeding / socialisatie (afwijzing /aanpassing als overlevingsmechanisme) –angst leidt tot ‘maskergedrag’ ontkennen en verdringen (bijv. ik heb niemand nodig) overstemmen (bijv. stoer doen) projecteren op anderen: polarisatie (wij zijn altijd lief en zij zijn altijd agressief)

18 Uitdaging –Positief tegenovergestelde van een valkuil –Kan samengaan met de kernkwaliteit: denken in termen van en-en i.pl.v. of-of –Balanceren

19 Allergie –Is een ‘te veel’ van de uitdaging –Lokt je in je valkuil (uit balans) –Zegt evenveel over jou als over die ander

20 Zelfontwikkeling Het afleren van een ‘te veel’ vraagt meer energie dat het aanleren van een kwaliteit Fixatie op een valkuil leidt eerder tot een negatief zelfbeeld Stappenplan: 1.Je bewust worden van je vervorming en je behoefte aan verandering 2.Aanvaarding dat het zo is / ophouden met energie te stoppen in het verzet 3.Een kernkwaliteit zoeken die in potentie aanwezig is / bijpassende vaardigheden oefenen

21 Een beroepshouding 2 sleutelbegrippen –Consistentie: innerlijke samenhang tussen denken, voelen en doen (zeggen en handelen) –Authenticiteit: in overéénstemming met jezelf –Het gaat over ‘heel’ zijn en ‘echt’ zijn Het vermogen om te balanceren en om te gaan met dilemma’s

22 Professionele dilemma’s 1.Tussen ideaal en werkelijkheid 2.Tussen afstandelijkheid en nabijheid 3.Tussen zekerheid en onzekerheid 4.Tussen te veel en te weinig assertiviteit 5.Tussen proces en product


Download ppt "De eigen persoon (hfdstk 10) Centrale vragen: 1.Wat is ‘groei en ontwikkeling’ 2.Zicht op mezelf: wie ben ik en wat heb ik te ontwikkelen? 3.Hoe ontwikkel."

Verwante presentaties


Ads door Google