De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zijn de formele loopbaanstappen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zijn de formele loopbaanstappen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat zijn de formele loopbaanstappen?
Dialoogdag voor personeelsleden met een handicap Wat zijn de formele loopbaanstappen? Anja D’hoe – dienst Corporate HR, dep. BZ

2 Inhoud Niveau, rangen en graden
In dienst komen: statutair of contractueel Loopbaanmogelijkheden Welke aanpassingen kunnen gedaan worden? Bronnen

3 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN
Werken bij de Vlaamse overheid: iedereen heeft een niveau, rang, graad Aan iedere graad is een salarisschaal gekoppeld 4 niveaus: Niveau A: universitair onderwijs en hoger onderwijs daarmee gelijkgesteld - master diploma B: hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld - bachelor diploma C: secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld D: geen diplomaverplichting

4 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN
Rangen per niveau: niveau A : 6 rangen, genummerd A1, A2, A2M, A2A, A2L, A3 B : 3 rangen: B1, B2 en B3 C : 3 rangen: C1, C2 en C3 D : 3 rangen: D1, D2 en D3

5 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN
Voorbeelden van graden per niveau: A111: adjunct van de directeur A121: ingenieur, arts, informaticus A285: afdelingshoofd A311: secretaris-generaal, administrateur-generaal B111: deskundige B211: hoofddeskundige B311: leidinggevend hoofddeskundige B121: programmeur Niveau A Niveau B

6 1. NIVEAUS, RANGEN EN GRADEN
C111: medewerker C211: hoofdmedewerker C311: leidinggevend hoofdmedewerker C121: technicus D111: assistent D211: hoofdassistent D311: leidinggevend hoofdassistent D121: technisch assistent D131: speciaal assistent Niveau C Niveau D

7 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL
+ 2.1. Statutair worden Slagen in statutair examen  proeftijd  vaste benoeming Examen georganiseerd door SELOR (voor de departementen + IVA zonder rechtspersoonlijkheid Soorten: Algemeen examen: bijv. niv. A: adjunct van de directeur, niv. C: medewerker Specifiek examen: bijv. niv. B: programmeur Functiespecifiek examen: bijv. niv. C: medewerker financieel beheer, niv. D: gebouwenverantwoordelijke en onderhoud Delen: Generiek deel: algemeen Specifiek deel en/of functiespecifiek deel: specifieker functie

8 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL
Statutaire selectie: Vacature Functieprofiel: doel van de functie resultaatgebieden: WAT competenties: HOE  4 waardegebonden competenties gelden voor ieder personeelslid van de Vlaamse overheid: samenwerken, klantgerichtheid, voortdurend verbeteren, betrouwbaarheid Facilitering van de vaste benoeming: wie geslaagd is in een generieke proef, heeft onbeperkt vrijstelling (procedures gestart voor 1/01/2009, nadien: 7 jaar vrijstelling)

9 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL
Voorbeeld Personeelsmedewerker – dep. Landbouw en Visserij: (Bron: Takenpakket: behandelt aanvragen van personeelsleden… Profiel: Deelnemingsvoorwaarden: statutaire wervingsreserve of statutair ambtenaar C1 Technische competenties: interesse in personeelszaken, vlot werken met MS Office,… Persoonsgebonden competenties, bijv.: Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is

10 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL
Lijnmanager bepaalt de proeftijd Niv. A: minimaal 6 en maximaal 12 maanden Niv. B + niv. C: minimaal 4 en maximaal 9 maanden Niv. D: 4 maanden Indien gunstig, wordt men benoemd

11 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL
2.2. Contractueel worden Contractuele betrekking van onbepaalde duur of van bepaalde duur met looptijd > 1 jaar Selector is vrij: Dienst Rekrutering en selectie, Selor, Personeelsfunctie van de entiteit, Jobpunt Vlaanderen, andere bureaus Tijdelijke en uitzonderlijke opdrachten van max. 1 jaar, uitzonderlijk verlengbaar, startbanen Vervangingsopdracht Geen vergelijkende selectie verplicht Lijnmanager kan optreden als selector

12 2. IN DIENST KOMEN: STATUTAIR OF CONTRACTUEEL
Kansen in : In het SA : in zullen er twee algemene generieke SELOR-testen georganiseerd worden voor A1, A2, B, C en D Wie hierin slaagt, heeft een vrijstelling voor het generieke deel van onbepaalde duur Om statutair te worden: er moet een vacature zijn je moet nog slagen in het functiespecifieke deel Er zal vorming aangeboden worden zodat de deelnemers zich beter kunnen voorbereiden

13 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
Welke loopbaanmogelijkheden zijn er? 3.1. Bevorderen Bevorderingsprocedure met loopbaanexamen Bevorderingsprocedure met bekwaamheidsproef Zonder examen of bekwaamheidsproef 3.2. Horizontale mobiliteit Statutair personeelslid Statutair en contractueel personeelslid (niet toegankelijk voor contractuele personeelsleden die vervangingsopdrachten verrichten en die gedurende minder dan twee jaar ononderbroken in dienst zijn)

14 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
3.1. Bevorderen met loopbaanexamen of bekwaamheidsproef Definitie: benoeming tot een graad van een hogere rang van een vastbenoemd ambtenaar in een vacante betrekking Bevorderingsprocedure met loopbaanexamen wordt gebruikt voor overgang naar een ander niveau, bijv. van D naar C Bevorderingsprocedure met bekwaamheidsproef komt in de praktijk vooral voor in het loodswezen en wordt georganiseerd voor: Functiewijziging, bijvoorbeeld: van loods naar chef-loods Graadverandering, bijvoorbeeld: van matroos naar schipper Verhoging in graad, bijvoorbeeld: van schipper naar hoofdschipper. alle ambtenaren van de Vlaamse overheid die in aanmerking komen, kunnen deelnemen

15 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
Bevorderen met loopbaanexamen: Bijv.: van niv. D naar niv. C, van niv. B en C naar niv. A Slagen in een bevorderingsexamen In het statuut: “De selector organiseert om de drie jaar vergelijkende loopbaanexamens en vergelijkende bekwaamheidsproeven” Proeftijd Indien proeftijd gunstig, wordt men bevorderd

16 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
Bevorderen zonder examen of bekwaamheidsproef:  Kandidaten in betrokken entiteit, raad, instelling of kandidaten binnen het betrokken beleidsdomein of kandidaten uit alle beleidsdomeinen - Bevordering tot een graad van de rang B3, C3, D3 Bevordering tot een graad van de rang B2, C2, D2 Geen proeftijd Kansen in 2007: N-2 Inhoudelijke loopbanen: senior experten op niveau A, B, C en D

17 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
3.2. Horizontale mobiliteit:  Interne arbeidsmarkt  Overplaatsing van een ambtenaar naar een andere betrekking van dezelfde graad  Overplaatsing van een contractueel personeelslid naar een betrekking met dezelfde benaming en salarisschaal of geldelijke loopbaan  Kandidaten binnen het betrokken beleidsdomein of kandidaten uit alle beleidsdomeinen

18 3. LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
3.2. Horizontale mobiliteit: Hoe? Lijnmanager kiest op basis van gemotiveerde selectiebeslissing die rekening houdt met: Kandidaatstelling Functiebeschrijving van de vacature en gewenst profiel Beoordeling van de eventuele selectietest(s) Lijnmanager kiest niet wanneer geen kandidaat voldoet aan de profielvereisten

19 4. WELKE AANPASSINGEN KUNNEN GEDAAN WORDEN?
Eerst: maak jezelf tijdig kenbaar Hetzelfde wordt gemeten, maar met aanpassingen aan de test of een aangepaste test Bij aanwervingsexamens: zie werkgroep Selor Bij loopbaanexamens: Maatregelen afgetoetst met dienst Emancipatiezaken. Twijfelachtige vragen om bijzondere maatregelen worden samen besproken. examenduur schriftelijke selectie automatisch verlengd met de helft voor personen met een handicap bijv. duur = 4 uur, wordt 6 uur. bepaalde computergestuurde tests, met een vastgelegde duur van vb. 15 minuten, worden omgezet in WORD en de tijdsduur van de testen wordt verlengd. begeleiding van een slechtziende personen die zelf, eigenhandig, de vragenlijsten of testen niet kunnen invullen. De antwoordmogelijkheden werden voorgelezen en ingevuld door de begeleider

20 4. WELKE AANPASSINGEN KUNNEN GEDAAN WORDEN?
testcomputer uitgerust met Zoomtext: bepaalde testen in een groter lettertype op vraag: afzonderlijk selectielokaaltje + eigen materiaal bijv. brailleleesregel of spraaktechnologie of persoonlijke begeleider (familielid, personeelslid dienst Rekrutering en Selectie of externe bijv. doventolk) examenopgave omgezet in braille, ander of groter lettertype, ander kleur papier andere werkplaats met aangepaste hoge tafel en/of stoel voor kandidaat met rugklachten Voorrang bij gelijkwaardigheid (Raamstatuut art I § 5): zie streefcijfers Voorbehouden betrekkingen (Raamstatuut art I § 4): moet nog uitvoerbaar worden – in 2007?

21 5. BRONNEN Site van de dienst Personeelsregelgeving, dep. BZ Site van Jobpunt: Site van Selor: Dienst Rekrutering en Selectie / Jobpunt Vlaanderen: Karolien Geelen en Gisèle Gillis: – Dienst Corporate HR: Anja D’hoe:


Download ppt "Wat zijn de formele loopbaanstappen?"

Verwante presentaties


Ads door Google