De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik."— Transcript van de presentatie:

1 Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik.
Eerlijk en Oprecht Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik. Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

2 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Inhoud Theater en liegen Lachen om liegen Quotes Liegen is.. Vormen van liegen Liegen over je zelf, hypocrisie Waarom liegen? Mensenrechten Waarheid en geheimen Waarheid en beroepsgeheim De eerste leugen Waarheid en godsdiensten Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

3 liegen, stelen, bedriegen
Theater en liegen Clip: liegen, stelen, bedriegen 1. Noteer uit het lied de lessen over “Liegen stelen en bedriegen”. 2. Schrijf een reactie. Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

4 Waarom wordt er dan gelachen?
Lachen om liegen Als gevraagd wordt “liegt u wel eens”, dan wordt met een lach gezegd “ja” of “soms”. Waarom wordt er dan gelachen? Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

5 Quotes ‘Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.’ (Adolf Hitler) Is een kind eenmaal in ingewikkelde huiselijke omstandigheden opgevoed, waar de leugen een normaal iets is dan hanteert het met even grote natuurlijk-heid de leugen. Het kind zegt onwillekeurig altijd de dingen die met zijn belang stroken. Een zin voor waarheid, een tegenzin tegen de leugen kent het niet en begrijpt het niet. Zo liegt het kind in alle onschuld. (Nietzsche.) ‘Als één persoon een leugen vertelt, zijn er talloze anderen die haar als waarheid doorvertellen.’ (uit Zen) Noteer en Reageer . Welke gezegdes ken je? ‘Leugen is de moeder van het geweld.’ (Mahatma Gandhi)

6 Onderzoek en liegen NOS Journaal over liegen en waarheid spreken.
a. Noteer kernwoorden (tijdens kijken). Daarna: beantwoord de vragen. b. Hoe kijkt men aan tegen ‘de waarheid spreken’? c. Waarom is dat?

7 Onderzoek en liegen Dr. Vasudevi Reddy van de faculteit psychologie van de universiteit van Portsmouth: Bij baby's, vanaf zes maanden, kunnen al zeven verschillende vormen van 'bedrog' worden waargenomen Zo leren baby's al heel vroeg dat ze door te doen alsof ze huilen of lachen vaak hun zin kunnen krijgen. Als ze een maand of acht zijn, proberen ze de aandacht van hun ouders af te leiden wanneer ze met iets verkeerds bezig zijn en zich daarvan bewust zijn en rond de tweede verjaardag proberen ze soms al te bluffen wanneer ze een bestraffing zien aankomen. Bron:

8 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Onderzoek en liegen Ouders liegen gemiddeld 3000 keer per jaar tegen hun kinderen ... Kinderen krijgen het liegen met de paplepel ingegoten. Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

9 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Voorbeelden Top elf van leugens die we kinderen vertellen 1. We hebben je onder een struik gevonden. 2. Als de wind draait, blijf je zo. 3. Als je niet slaapt, komt Sinter Klaas niet. 4. Het is allemaal weg. 5. De winkel was gesloten. 6. Fluffy ( = een konijn) gaat heel lang slapen. 7. Wat heb je dat mooi geverfd. 8. Wat kun je dat goed. 9. We zijn er bijna. 10. Dit doet geen pijn. 11. Papa is er niet Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

10 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Voorbeelden Top tien van kinderleugens Dat was ik niet 2. Ik heb niks gedaan 3. Het was al kapot 4. Dat heb ik niet opgegeten 5. Dat heb ik helemaal zelf gemaakt 6. Nergens 7. Niemand 8. Dat moest ik van hem/haar 9. Ik zal het betalen Dat doe ik zo Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

11 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Onderzoek en liegen Waar liegen we over? 79% liegt als hij iets niet mooi vindt, zoals een cadeautje 64% liegt over de reden waarom hij een afspraak afzegt 34% over hoeveel geld hij heeft uitgegeven 31% over zijn gewicht 28% over de kwaliteit van zijn relatie 18% over zijn prestaties, zoals studie- of sportresultaten 16% over zijn salaris 10% over zijn arbeidsverleden (op zijn cv) bron: onderzoek Psychologie Magazine, Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

12 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Ik zou liegen als ik …… Maak een woordspin. 1. Wat is de hele titel? 2. Wat wordt daar mee bedoeld? 3. Welke afbeelding past bij het lied? 3. Welke gedachten heb je daar bij? Leg uit! Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

13 Wie zegt dat hij nooit liegt is een ….
Ik lieg dus ik ben, Liegen! We doen het allemaal gemiddeld zo'n 10 keer per dag. We ontkennen, misleiden, overdrijven, nuanceren, van kleine verdraaiingen tot grote verzinsels: uiteindelijk zijn we allemaal fantasten. Maar om wiens bestwil liegen we eigenlijk? Wat is waarheid? En wat is die waard? Met o.a. Theodor Holman, Nick Davies, Paul Ekman. 1. Noteer kernwoorden per interview. Doe dit in een tabel met een kolom voor waarheid en één voor leugen. 2. Maak een korte samenvatting. 3. Welke vragen komen in je op? In tweetallen. Persoon leugen waarheid

14 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Wie zegt dat hij nooit liegt is een ... Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

15 Mensen liegen om ….. Om goede indruk te maken Om te worden bewonderd
Om voordeel te behalen Om te kunnen spotten met iemand Om ongestraft te blijven mensenvrees Bedenk voorbeelden! De waarheid spreken

16 Liegen is: Bewust onwaarheid vertellen
Misbruik maken van het spraakvermogen ‘Misbruik’ van geheimhouding Hypocriet; oneerlijk naar jezelf zijn Onrechtvaardig, oneerlijk Mensonwaardig, haalt de waarde van de mens omlaag Beschadigend voor iemands eer en reputatie Geef jouw mening! Waarheid spreken

17 Vormen van liegen Het gebruik van smoesjes, uitvluchten, etc.
Ontwijkende antwoorden tijdens toetsen Grootspraak; overdrijven en opscheppen Kruiperigheid, vleierij en ogendienst Kwaadsprekerij en spot Manipulatie Hypocrisie of schijnheiligheid Bedenk voorbeelden! De waarheid spreken

18 Liegen over jezelf: hypocrisie
Je anders voordoen dan je werkelijk bent Vroom spreken, kwaad bedrijven Bewust een verkeerd beeld geven Vertrouwen winnen omwille van eigen belang Iets doen wat je naar anderen toe veroordeelt Bedenk voorbeelden De waarheid spreken

19 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Een voorbeeld Filmfragment: arrestatie en verhoor van Christus (Johannes. 18) 1. Wie spreken de waarheid / Wie liegen? Leg uit! 2. Wat herken je van voorgaande bij Petrus, Pilatus Jesus. Maak een tabel. Bespreek dit in tweetallen. Pilatus Petrus Jesus Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

20 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik
Pathologische leugenaar Als je een pathologische leugenaar bent heb je een onbedwingbare drang om te liegen, je leeft in een fantasiewereld. Bron: Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

21 Mensenrechten en de leugen
Een verdachte heeft het recht te zwijgen. Niet het "recht om een leugen te vertellen". Wanneer men dus geen gebruik van het zwijgrecht wenst te maken, wordt men geacht de waarheid te vertellen. (N.a.v. artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ) Bron: De waarheid spreken

22 Waarheid en geheimen Rekening houden met: Het welzijn van de ander
De eerbied voor het privéleven van de ander Algemeen welzijn van de samenleving Discretie: strikte geheimhouding om opspraak te voorkomen Bedenk voorbeelden waar geheimhouding aanvaard wordt! Bedenk voorbeelden waarbij geheimhouding niet aanvaardbaar is! De waarheid spreken

23 Waarheid en beroepsgeheim
Discretie: strikte geheimhouding om opspraak te voorkomen Beroepsgeheim en biechtgeheim Bedenk voorbeelden waar geheimhouding aanvaard wordt! Bedenk voorbeelden waarbij geheimhouding niet aanvaardbaar is! De waarheid spreken

24 De eerste leugen ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ (Bron: Genesis 3:4) Gevolg: angst voor God  ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’  De waarheid spreken

25 Koran en de waarheid spreken
Voor diegene die in dit leven beloond willen worden: gelovigen blijf oprecht. Blijf steeds eerlijk getuigen, zelfs al is het tegen uzelf, uw ouders of familieleden – en onafhankelijk van de rijkdom van de persoon die tegen u getuigt. Bron: Verhalen uit de Islam, voor meer spiritualiteit in uw leven, blz. 57 (Koran 4: , en 173) 1. Welke vragen roept dit bij jou op? Welke antwoorden verwacht je? 2. Wat doet dat met het karakter van de mens? De waarheid spreken

26 Koran en de waarheid spreken
Koran, Sura 33: 70 O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid. Vraag/opdracht Wat wordt bedoeld met de waarheid ? Hoe zou deze ayat worden bedoeld? De waarheid spreken

27 Koran en de waarheid spreken: Takiyye
De soennitische korangeleerde Ibn Kathir over Takiyye: 'gelovigen die voor hun veiligheid vrezen door ongelovigen, mogen zich vriendschappelijk opstellen jegens de ongelovigen. Deze vriendschap mogen zij aan de buitenkant tonen, maar nooit van binnen voelen.‘ (toegepast bij veiligheidskwesties) Sura Het geslacht van Imran 28 en Sura De Bijen 106 Bron: Takiyye moet volgens de moslim in historisch perspectief worden bezien. Wanneer kan iemand iets vrezen? Kan je hier een voorbeeld van geven? Ken je Bijbelse voorbeelden waar dit voorkomt? De waarheid spreken

28 Thora en de waarheid spreken
Leg over een ander geen vals getuigenis af. Bron: Exodus 20:2-17 Adam en Eva Abraham in Egypte, Genesis 12 Jacob, Genesis 27 Jozef, Genesis: 39 1. Wat zouden de lessen zijn van b.g. verhalen m.b.t. het spreken van de waarheid. 2. Wat doet dat met het karakter van de mens? De waarheid spreken

29 Evangelie en de waarheid spreken
Jesus, die alles wist wat Hem zou overkomen, trad naar voren en vroeg: ‘Wie zoekt u?’ Ze antwoordden: ‘Jesus, de Nazareeër.’ ‘Ik ben het’, zei Hij. (Bron: Johannes 18: 5-5) Wat kan je zeggen over dit voorbeeld? Wat leert dit voorbeeld? De waarheid spreken

30 Evangelie en de waarheid spreken
 ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. (Bron: Johannes 8:3-8) Wat kan je zeggen over dit voorbeeld? Wat leert dit voorbeeld? De waarheid spreken

31 Evangelie en de waarheid spreken
‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.’ Jezus antwoordde: ‘Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven: Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?’  Ze overlegden met elkaar: ‘Als we antwoorden: “Van de hemel,” zal hij vragen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we antwoorden: “Van mensen,” zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.’ Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’ (Bron: Johannes 8:3-8, Willibrord Vertaling) Wat kan je zeggen over dit voorbeeld? Wat leert dit voorbeeld? De waarheid spreken

32 Evangelie en de waarheid spreken
Laat jullie ja, ja zijn, en jullie nee, nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. (Matteüs 5:37) Welke vragen roept dit bij jou op? Welke antwoorden verwacht je? Wat doet dat met het karakter van de mens? De waarheid spreken

33 Waarachtigheid Daden en woorden komen met elkaar overeen
Geen dubbelhartigheid, geen schijnheiligheid , geen veinzerij Houdt het midden tussen openbaren en geheimhouden en omvat oprechtheid en discretie Waarheid is men verschuldigd aan de ander Werk aan een zuiver geweten (bron: Catechismus voor de katholieke kerk) De waarheid spreken


Download ppt "Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik."

Verwante presentaties


Ads door Google