De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik. 1 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik. 1 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik."— Transcript van de presentatie:

1 Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik. 1 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik

2 Inhoud Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 2 1.Theater en liegen 2.Lachen om liegen 3.Quotes 4.Liegen is.. 5.Vormen van liegen 6.Liegen over je zelf, hypocrisie 7.Waarom liegen? 8.Mensenrechten 9.Waarheid en geheimen 10.Waarheid en beroepsgeheim 11.De eerste leugen 12.Waarheid en godsdiensten.

3 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 3 Theater en liegen Clip: liegen, stelen, bedriegen 1. Noteer uit het lied de lessen over “Liegen stelen en bedriegen”. 2. Schrijf een reactie.

4 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 4 Lachen om liegen

5 5 Quotes ‘Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.’ (Adolf Hitler)Adolf Hitler ‘Als één persoon een leugen vertelt, zijn er talloze anderen die haar als waarheid doorvertellen.’ (uit Zen)uit Zen ‘Leugen is de moeder van het geweld.’ (Mahatma Gandhi)Mahatma Gandhi Is een kind eenmaal in ingewikkelde huiselijke omstandigheden opgevoed, waar de leugen een normaal iets is dan hanteert het met even grote natuurlijk- heid de leugen. Het kind zegt onwillekeurig altijd de dingen die met zijn belang stroken. Een zin voor waarheid, een tegenzin tegen de leugen kent het niet en begrijpt het niet. Zo liegt het kind in alle onschuld. (Nietzsche.)

6 6 Onderzoek en liegen NOS Journaal over liegen en waarheid spreken. a. Noteer kernwoorden (tijdens kijken). Daarna: beantwoord de vragen. b. Hoe kijkt men aan tegen ‘de waarheid spreken’? c. Waarom is dat? NOS Journaal over liegen en waarheid spreken. a. Noteer kernwoorden (tijdens kijken). Daarna: beantwoord de vragen. b. Hoe kijkt men aan tegen ‘de waarheid spreken’? c. Waarom is dat?

7 7 Onderzoek en liegen Dr. Vasudevi Reddy van de faculteit psychologie van de universiteit van Portsmouth: Bij baby's, vanaf zes maanden, kunnen al zeven verschillende vormen van 'bedrog' worden waargenomen Zo leren baby's al heel vroeg dat ze door te doen alsof ze huilen of lachen vaak hun zin kunnen krijgen. Als ze een maand of acht zijn, proberen ze de aandacht van hun ouders af te leiden wanneer ze met iets verkeerds bezig zijn en zich daarvan bewust zijn en rond de tweede verjaardag proberen ze soms al te bluffen wanneer ze een bestraffing zien aankomen. Bron: www.goedgevoel.be

8 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 8 Onderzoek en liegen www.thebabywebsite.com, Ouders liegen gemiddeld 3000 keer per jaar tegen hun kinderen... Kinderen krijgen het liegen met de paplepel ingegoten.

9 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 9 Voorbeelden Top elf van leugens die we kinderen vertellen 1. We hebben je onder een struik gevonden. 2. Als de wind draait, blijf je zo. 3. Als je niet slaapt, komt Sinter Klaas niet. 4. Het is allemaal weg. 5. De winkel was gesloten. 6. Fluffy ( = een konijn) gaat heel lang slapen. 7. Wat heb je dat mooi geverfd. 8. Wat kun je dat goed. 9. We zijn er bijna. 10. Dit doet geen pijn. 11. Papa is er niet

10 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 10 Voorbeelden Top tien van kinderleugens 1.Dat was ik niet 2. Ik heb niks gedaan 3. Het was al kapot 4. Dat heb ik niet opgegeten 5. Dat heb ik helemaal zelf gemaakt 6. Nergens 7. Niemand 8. Dat moest ik van hem/haar 9. Ik zal het betalen 10.Dat doe ik zo www.thebabywebsite.com,

11 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 11 Onderzoek en liegen Waar liegen we over? 79% liegt als hij iets niet mooi vindt, zoals een cadeautje 64% liegt over de reden waarom hij een afspraak afzegt 34% over hoeveel geld hij heeft uitgegeven 31% over zijn gewicht 28% over de kwaliteit van zijn relatie 18% over zijn prestaties, zoals studie- of sportresultaten 16% over zijn salaris 10% over zijn arbeidsverleden (op zijn cv) bron: onderzoek Psychologie Magazine, http://mens-en-samenleving.infonu.nl

12 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 12 Ik zou liegen als ik …… Maak een woordspin. 1. Wat is de hele titel? 2. Wat wordt daar mee bedoeld? 3. Welke afbeelding past bij het lied? 3. Welke gedachten heb je daar bij? Leg uit!

13 13 Wie zegt dat hij nooit liegt is een …. Ik lieg dus ik ben, http://www.human.nl/dusikben/laadvideo-4-44478 Liegen! We doen het allemaal gemiddeld zo'n 10 keer per dag. We ontkennen, misleiden, overdrijven, nuanceren, van kleine verdraaiingen tot grote verzinsels: uiteindelijk zijn we allemaal fantasten. Maar om wiens bestwil liegen we eigenlijk? Wat is waarheid? En wat is die waard? Met o.a. Theodor Holman, Nick Davies, Paul Ekman. 1. Noteer kernwoorden per interview. Doe dit in een tabel met een kolom voor waarheid en één voor leugen. 2. Maak een korte samenvatting. 3. Welke vragen komen in je op? In tweetallen. Persoonleugenwaarheid

14 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 14 Wie zegt dat hij nooit liegt is een...

15 Mensen liegen om ….. De waarheid spreken15 • Om goede indruk te maken • Om te worden bewonderd • Om voordeel te behalen • Om te kunnen spotten met iemand • Om ongestraft te blijven • mensenvrees

16 Liegen is: Waarheid spreken16 • Bewust onwaarheid vertellen • Misbruik maken van het spraakvermogen • ‘Misbruik’ van geheimhouding • Hypocriet; oneerlijk naar jezelf zijn • Onrechtvaardig, oneerlijk • Mensonwaardig, haalt de waarde van de mens omlaag • Beschadigend voor iemands eer en reputatie

17 Vormen van liegen De waarheid spreken17 • Het gebruik van smoesjes, uitvluchten, etc. • Ontwijkende antwoorden tijdens toetsen • Grootspraak; overdrijven en opscheppen • Kruiperigheid, vleierij en ogendienst • Kwaadsprekerij en spot • Manipulatie • Hypocrisie of schijnheiligheid

18 Liegen over jezelf: hypocrisie De waarheid spreken18 • Je anders voordoen dan je werkelijk bent • Vroom spreken, kwaad bedrijven • Bewust een verkeerd beeld geven • Vertrouwen winnen omwille van eigen belang • Iets doen wat je naar anderen toe veroordeelt

19 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 19 Een voorbeeld Filmfragment: arrestatie en verhoor van Christus (Johannes. 18) 1. Wie spreken de waarheid / Wie liegen? Leg uit! 2. Wat herken je van voorgaande bij Petrus, Pilatus Jesus. Maak een tabel. Bespreek dit in tweetallen. PilatusPetrusJesus

20 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik 20 Pathologische leugenaar Als je een pathologische leugenaar bent heb je een onbedwingbare drang om te liegen, je leeft in een fantasiewereld. Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/17421-pathologische-leugenaar.html

21 Mensenrechten en de leugen De waarheid spreken21 Een verdachte heeft het recht te zwijgen. Niet het "recht om een leugen te vertellen". Wanneer men dus geen gebruik van het zwijgrecht wenst te maken, wordt men geacht de waarheid te vertellen. (N.a.v. artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ) Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cautie_(strafrecht)

22 Waarheid en geheimen De waarheid spreken22 Rekening houden met: a.Het welzijn van de ander b.De eerbied voor het privéleven van de ander c.Algemeen welzijn van de samenleving Discretie: strikte geheimhouding om opspraak te voorkomen Bedenk voorbeelden waar geheimhouding aanvaard wordt! Bedenk voorbeelden waarbij geheimhouding niet aanvaardbaar is!

23 Waarheid en beroepsgeheim De waarheid spreken23 Discretie: strikte geheimhouding om opspraak te voorkomen Beroepsgeheim en biechtgeheim Bedenk voorbeelden waar geheimhouding aanvaard wordt! Bedenk voorbeelden waarbij geheimhouding niet aanvaardbaar is!

24 De eerste leugen De waarheid spreken24 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ (Bron: Genesis 3:4) Gevolg: angst voor God ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ Gevolg: angst voor God ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’

25 Koran en de waarheid spreken De waarheid spreken25 Voor diegene die in dit leven beloond willen worden: gelovigen blijf oprecht. Blijf steeds eerlijk getuigen, zelfs al is het tegen uzelf, uw ouders of familieleden – en onafhankelijk van de rijkdom van de persoon die tegen u getuigt. Bron: Verhalen uit de Islam, voor meer spiritualiteit in uw leven, blz. 57 (Koran 4:134-135, 148-149 en 173)

26 Koran en de waarheid spreken De waarheid spreken26 Koran, Sura 33: 70 O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid.

27 Koran en de waarheid spreken: Takiyye De waarheid spreken27 De soennitische korangeleerde Ibn Kathir over Takiyye: 'gelovigen die voor hun veiligheid vrezen door ongelovigen, mogen zich vriendschappelijk opstellen jegens de ongelovigen. Deze vriendschap mogen zij aan de buitenkant tonen, maar nooit van binnen voelen.‘ (toegepast bij veiligheidskwesties) S ura Het geslacht van Imran 28 en Sura De Bijen 106 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyyahttp://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya Takiyye moet volgens de moslim in historisch perspectief worden bezien.

28 De waarheid spreken 28 Leg over een ander geen vals getuigenis af. Bron: Exodus 20:2-17 Leg over een ander geen vals getuigenis af. Bron: Exodus 20:2-17 Adam en Eva Abraham in Egypte, Genesis 12 Jacob, Genesis 27 Jozef, Genesis: 39 1. Wat zouden de lessen zijn van b.g. verhalen m.b.t. het spreken van de waarheid. 2. Wat doet dat met het karakter van de mens? 1. Wat zouden de lessen zijn van b.g. verhalen m.b.t. het spreken van de waarheid. 2. Wat doet dat met het karakter van de mens?

29 De waarheid spreken29 Jesus, die alles wist wat Hem zou overkomen, trad naar voren en vroeg: ‘Wie zoekt u?’ Ze antwoordden: ‘Jesus, de Nazareeër.’ ‘Ik ben het’, zei Hij. (Bron: Johannes 18: 5-5)

30 De waarheid spreken30 ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. (Bron: Johannes 8:3-8)

31 De waarheid spreken31 ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.’ Jezus antwoordde: ‘Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven: Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar: ‘Als we antwoorden: “Van de hemel,” zal hij vragen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we antwoorden: “Van mensen,” zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.’ Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’ (Bron: Johannes 8:3-8, Willibrord Vertaling)

32 Evangelie en de waarheid spreken De waarheid spreken32 Laat jullie ja, ja zijn, en jullie nee, nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. (Matteüs 5:37)

33 Waarachtigheid De waarheid spreken33 a.Daden en woorden komen met elkaar overeen b.Geen dubbelhartigheid, geen schijnheiligheid, geen veinzerij c.Houdt het midden tussen openbaren en geheimhouden en omvat oprechtheid en discretie a.Waarheid is men verschuldigd aan de ander b.Werk aan een zuiver geweten (bron: Catechismus voor de katholieke kerk)


Download ppt "Bron: De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik. 1 Bron: `De verborgen kracht van vriendelijkheid, Lawrence G. Lovasik."

Verwante presentaties


Ads door Google