De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken aan een veilige samenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken aan een veilige samenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken aan een veilige samenleving
Themabijeenkomst over pesten

2 Welkom! Agenda: Halt Pesten is van alle tijden Introductiefilmpje
Verschil tussen plagen en pesten Profiel van de pester Profiel van het slachtoffer Wanneer is pesten strafbaar? Gevolgen pesten voor dader Gevolgen pesten voor slachtoffer Tips voor ouders van pesters Tips voor ouders van slachtoffers Vragen? Afsluiting voorlichting In kleine groepjes, ruimte voor extra tips en discussie

3 Halt Repressie: Halt-straf: jongeren krijgen na het plegen van een (licht) strafbaar feit een straf bij Halt in plaats van bij Justitie. Ze voorkomen hiermee een strafblad. Preventie: voorlichtingen op scholen, o.a. over jeugdcriminaliteit, groepsdruk en (digitaal) pesten.

4 Pesten is van alle tijden
Pesten volledig uitbannen is helaas een utopie…. Doelen voorlichting: Algemene tips geven mbt het voorkomen/aanpakken van problemen als gevolg van pesten. (Elke situatie is anders en vergt een specifieke aanpak.) Elkaar aan het denken zetten. Belang van samenwerking in de preventie en aanpak van pesten onderstrepen.

5 Introductiefilmpje http://www.youtube.com/watch?v=rcMOrQhIjn0
(niemand) (dader of slachtoffer?) (weet u wat uw kind doet op internet?)

6 Verschil tussen plagen en pesten
Bij plagen is er sprake van gelijkheid, de ‘geplaagde’ kan zich goed verdedigen. Bij pesten is sprake van een ‘slachtoffer’, hij voelt zich bedreigd. Plagen stopt op tijd, pesten gaat door. Plagen gebeurt voor de grap. Pesten is bedoeld om te kwetsen. Meningen over wanneer plagen overgaat in pesten kunnen verdeeld zijn!

7 Profiel van de pester HET profiel bestaat niet. Er zijn wel risicofactoren. Vaak gaat het om: Iemand met problemen, het pesten vormt een uitlaatklep of manier om aandacht te krijgen. Een kind met een gebrek aan sociale vaardigheden. Hij weet niet hoe hij op een geaccepteerde manier vrienden moet maken. Een onzeker kind met de behoefte om boven anderen te staan. Het wil stoer doen. Iemand die zelf slachtoffer is geweest van pesten. Meestal zijn er leiders, assistenten die mee pesten en versterkers die het aanmoedigen. Ze beïnvloeden elkaar. In een veilige groep wordt niet gepest! Citaten van een pester: “Het was mijn manier om leuk gevonden te worden.” “Liever pesten dan gepest worden.” “Mensen die pesten hebben ook een verhaal.”

8 Profiel van een slachtoffer
Ook hier geldt: HET profiel bestaat niet. Er zijn wel risicofactoren, vaak gaat het om: Het kind wijkt af van de norm, is bv heel druk, kleedt zich apart, is dik, komt uit een andere woonplaats, huilt heel snel. Er is een gebrek aan sociale vaardigheden: bv: iemand is heel goedgelovig, durft geen ‘nee’ te zeggen, laat zich makkelijk uitdagen, zit snel op de kast. Een kind dat deel uitmaakt van een onveilige groep. Pesten is een probleem van de groep. Een slachtoffer wordt soms dader! Aanwijzingen voor u als ouder: Uw kind is timide Heeft slaapproblemen en/ of vaak buikpijn Heeft weinig of geen vrienden Zijn/ haar spullen zijn vaak kwijt/kapot Het kind wil niet naar school/ naar buiten

9 Wanneer is pesten strafbaar?
Als het overgaat in Belediging (art. 266, Wetboek van Strafrecht) Smaad (art. 161) Laster (art. 162) Stalking (art. 285 b) Bedreiging (art. 285) Ongewenste publicatie van foto’s/filmpjes (auteur/portretrecht  art auteurswet) Mishandeling (art ) Bij voldoende bewijs kan de politie er een zaak van maken. Afhankelijk van de ernst van het feit en de achtergrond van de verdachte wordt bekeken of hij naar Halt mag of naar justitie moet.

10 Gevolgen pesten voor dader
Op de lange termijn kan een pester zijn status verliezen door zijn gedrag en zelf geïsoleerd raken. Leerlingen zijn bang voor hem/haar. De pester heeft vaak moeite met het ontwikkelen van hechte vriendschappen, dit kan doorwerken tot in de volwassenheid. Problemen op school. Mogelijk contact met de politie en Halt/justitie. Pesters hebben vier keer meer kans om het criminele pad op te gaan! Schuldgevoelens, spijt.

11 Gevolgen pesten voor slachtoffer
Somberheid, eenzaamheid, negatief zelfbeeld. Geen zin hebben om naar school te gaan. Angst om het te vertellen, ouders niet ongerust willen maken. Soms onbegrip ouders: waarom sla je niet van je af? Zichzelf verwaarlozen. Schade kan doorlopen tot in de volwassenheid. Moeite met vriendschappen/ geen vrienden hebben. Huilbuien, woede-uitbarstingen.

12 Tips voor ouders van pesters
Erken het probleem. Probeert u zich te verplaatsen in het slachtoffer. Praat met uw kind. Wat gebeurt er? Waarom? Heeft uw kind problemen? Als dat zo is, probeer er samen uit te komen. Maak afspraken. Het pesten moet stoppen. Neem contact op met de school. Zoek niet naar schuldigen, maar naar oplossingen. Neem contact op met de ouders van het slachtoffer. Schroom niet om hulp in te schakelen. (CJG, schoolmaatschappelijk werk) Om empathie bij kinderen aan te leren is een lange adem nodig. Geef daarom het goede voorbeeld. Leg steeds opnieuw uit wat de gevolgen van zijn/haar gedrag zijn voor anderen.

13 Tips voor ouders van slachtoffers
Erken het probleem. Zorg voor basisvertrouwen tussen u en uw kind: uw kind wil bij u terecht kunnen, wat er ook gebeurt. Vraag u af waarom uw kind de zondebok is. Mogelijk ligt daar een oplossing. Neem contact op met de school. Neem contact op met de ouders van de pester. Het zelfvertrouwen moet groeien: geef uw kind complimenten. Doe samen leuke dingen. Biedt de mogelijkheid om andere kinderen te ontmoeten, bv via sport. Praat met uw kind over veilig internetten. Schroom niet om hulp in te schakelen. Een sociale vaardigheidstraining kan uw kind helpen weerbaarder te worden. (CJG, schoolmaatschappelijk werk) Als bovenstaande niet afdoende is en er is sprake van een strafbaar feit, doe aangifte bij de politie.

14 Vragen?

15 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht! Nuttige internetsites:

16 In kleine groepjes: ruimte voor extra tips en discussie
Welke tips uit de presentatie zijn bruikbaar? Welke tips kunnen worden toegevoegd? Stellingen Een kind kan er niks aan doen dat hij/zij gepest wordt. Als mijn kind een ander pest, ben ik gefaald in de opvoeding. Pesten hoort erbij. Je wordt er sterk van.


Download ppt "Samen werken aan een veilige samenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google