De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

METEN in de dagelijkse praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "METEN in de dagelijkse praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 METEN in de dagelijkse praktijk
Coosje Smallenbroek revalidatiearts Centrum voor Revalidatie UMCG/Beatrixoord

2 WANNEER WAAROM WAT WAARMEE

3 WANNEER ZIEKENHUIS FASE / (SUB)ACUTE FASE
REVALIDATIE FASE KLINISCH en PRB - Bij start klinische revalidatie/PRB - Tijdens klinische reval./ PRB - Bij ontslag uit klinische reval./ PRB NAZORG FASE

4 WAAROM ZIEKENHUIS / (SUB)ACUTE FASE - vastleggen klinisch beeld
- prognose functioneel herstel - inzicht in zorgzwaarte - bepalen revalidatietraject na ontslag

5 WAAROM REVALIDATIEFASE - basis voor keuzes therapiedoelen
- evaluatie behandeling teneinde behandeling bij te stellen - uitkomstmaat behandeleffect - inzicht in draagkracht thuisfront

6 WAAROM NAZORGFASE - evaluatie kwaliteit van leven getroffene
- evaluatie kwaliteit van leven thuisfront

7 VOORDELEN VAN KLINIMETRIE IN JE EIGEN TEAM
Eenduidigheid in aanpak Op een standaard manier kijken om te kunnen vergelijken Inzicht in herstelprocessen in de tijd Overdraagbaar maken naar anderen Kritisch kijken naar je eigen handelen Zaken vastleggen om ervan te leren

8 Wat en Waarmee ? ICF als leidraad Domeinen:
Functies meetinstrumenten Activiteiten ,, ,, Participatie ,, ,,

9 Wat en Waarmee Patiëntencasus
Dhr.S. 46 jaar ICVA ACM re Bloeding na trombolyse Co-morbiditeit: status na kruisbandplastiek RE Premorbide een gezonde man zonder beperkingen. Sociaal: gehuwd; 2 kinderen Beroep: stukadoor Barthel: 20 Fac: 5 (met kniebrace)

10 ziekenhuisfase Functies: 10-12-2005 Trunk control test: 12/100
BFM arm / hand : / 1 BFM been: Motricity Index arm / -been: 14/100 ; 23/100 TFT: Mentaal: o.a. stoornissen in aandacht en waarneming Activiteiten: Barthel index:

11 Trunc Control Test TESTEN 12 TOTAAL (maximale score 4x25=100)
10-12 Rollen naar aangedane zijde 12 Rollen naar niet-aangedane zijde Van lig naar zit Zitbalans op rand van bed TOTAAL (maximale score 4x25=100) 0 = niet zelfstandig 12 = met hulp dekens, bedhek of papegaai 25 = zelfstandig

12 ziekenhuisfase 1. Darm : 1 af en toe ongeluk 2. Blaas : 0 katheter
3. Uiterlijke verzorging : hulp nodig 4. Toiletgebruik : afhankelijk 5. Eten : hulp nodig 6. Transfer : niet zelfstandig 7. Mobiliteit : kan zich niet verplaatsen 8. Aan / uitkleden : afhankelijk 9. Trappenlopen : niet zelf 10.Baden / douche : afhankelijk

13 Revalidatiefase kliniek start
Functies: Trunk control test: /100 BMF arm / hand : stadium 1 / 1 BFM been: Motricity Index arm / -been: /100 ; 30/100 (23) TFT: Bewegings-en positiezin enkel : afwezig Mentaal: o.a. stoornissen in aandacht en waarneming Aanwijzingen RE-hemisferische communicatiestoornissen Activiteiten: Barthel index:

14 Trunc Control Test TESTEN 12 25 TOTAAL 36 100
Score 10-12 18-12 10-01 Rollen naar aangedane zijde 12 25 Rollen naar niet-aangedane zijde Van lig naar zit Zitbalans op rand van bed TOTAAL 36 100 0 = niet zelfstandig 12 = met hulp dekens, bedhek of papegaai 25 = zelfstandig

15 BARTHEL INDEX FUNCTIE: 10-12 zh 18-12 10-01 4-04
kl.rev. kl.rev. Kl.rev. 12-6 prb Darm 1 2 Blaas Uiterlijke verz. Toiletgebruik Eten Transfer 3 Mobiliteit =fac2/3 3=fac>3 Aan- en Uitkleden Trappen 2=fac4/ 5 Baden/Douchen TOTAAL 20

16 Revalidatiefase kliniek behandelfase
Prognose stelling arm/handfunctie: BFMarm dag 5e week MI been dag 5e week BFM arm /hand: : stadium stadium 2 ; 10/66 MI been: / /100 prognose arm-hand functie?

17 Herstel arm/handfunctie
Terugkeer van functie bij slappe paralyse van de arm: 12 % complete functioneel herstel 38 % enig functioneel herstel. Prognostische factoren: BFM-arm en Motricity index-been. 1Kwakkel, e.a.. Probability of Regaining Dexterity in the flaccid upper limb: Stroke 2003, LEERBAAR, TRAINBAAR, BELASTBAAR

18 Prognose herstel arm/handfunctie 6 maanden post-stroke
1Kwakkel, e.a.. Understanding the pattern of functional recovery after stroke; Restorative Neurology and Neuroscience 22 (2004) ARA >10 LEERBAAR, TRAINBAAR, BELASTBAAR

19 Prognose herstel arm/handfunctie
Klinische betekenis: Meerduidelijkheid tav verwachting herstel arm/handfunctie naar patiënt toe. Na 4-5 weken overgaan tot éénhandig-heidstraining, effectievere inzet therapeuten. Aandacht preventie schouderklachten/ secundaire veranderingen.

20 Revalidatiefase kliniek behandelfase
Prognose stelling arm/handfunctie: BFMarm dag 5e week MI been dag 5e week BFM arm /hand: : stadium stadium 2 ; 10/66 MI been: / MI been: /100 prognose arm-hand functie is slecht beleid: eenhandigheidstraining

21 BARTHEL INDEX FUNCTIE: 10-12 zh 18-12 10-01 4-04
kl.rev. kl.rev. Kl.rev. 12-6 prb Darm 1 2 Blaas Uiterlijke verz. Toiletgebruik Eten Transfer 3 Mobiliteit =fac2/3 3=fac>3 Aan- en Uitkleden Trappen 2=fac4/ 5 Baden/Douchen TOTAAL 20

22 Functional Ambulation Categories (FAC)
Fac Pat. kan niet lopen of heeft hierbij hulp nodig van 2 of meer niet personen Fac Continue stevige ondersteuning van 1 persoon nodig voor afhankelijk gewicht dragen en balans. Fac Continue of met tussenpozen hulp voor bewaren balans of afhankelijk bij de coördinatie. Fac Voor de veiligheid is supervisie nodig en hooguit verbale supervisie begeleiding. Fac Zelfstandig op een vlakke ondergrond, niet veilig traplopen onafhankelijk hellingen nemen of op oneffen ondergrond lopen. beperkt Fac Zelfstandig lopen op vlakke en oneffen ondergronden, onafhankelijk hellingen en traplopen. onbeperkt

23 Revalidatiefase kliniek behandelfase
Mobiliteit: kliniek 10-01: fac (met evo + 4-poot) 21-02: fac (met c1200)  BBS: 30/56 04-04: fac 4 ? (met c1200)  BBS: 40/56 ? LEERBAAR, TRAINBAAR, BELASTBAAR

24 Berg Balans Schaal Van zit naar stand Zelfstandig staan
14 verschillende items; vijf-punts ordinale schaal (0 tot 4) Van zit naar stand Zelfstandig staan Zelfstandig zitten Stand naar zit Transfers Zelfstandig staan / ogen dicht Zelfstandig staan/voeten tegen elkaar Staan en naar voren reiken Uit stand voorwerp van grond pakken Staan en over li / re schouder kijken 360* draaien Alternerend plaatsen voet op bankje Staan met 1 been voor Staan op 1 been

25 Patiënt “mag” test doen bij FAC 2 of hoger
BBS normgegevens Score < 43 punten : aanzienlijk valrisico bij zelfstandig lopen. Score < 43 punten: lopen met loophulpmiddel waarschijnlijk Score > 45 punten: onafhankelijke en zekere uitvoering zonder fysieke en verbale hulp. Score < 45 punten: uitvoering volledig afhankelijk van hulpmiddelen en/ of supervisie. Patiënt “mag” test doen bij FAC 2 of hoger

26 PRB 12-06: Fac 4 (met C1200) BBS: 46/56 BI: 20
Fatigue Severity Scale (FSS) 4,5 (afkappunt > 4 matig-ernstig vermoeid)

27 Fatigue Severity Scale (FSS) Patiënt vult zelf in
Als ik moe ben, ben ik minder gemotiveerd. Mijn vermoeidheid wordt opgeroepen door lichaamsbeleving. Ik ben snel vermoeid Moeheid belemmert mijn lichamelijk functioneren. Mijn moeheid zorgt vaak voor problemen Langdurig lichamelijk inspannen kan ik niet door de vermoeidheid Moeheid belemmert mij bij het uitvoeren van bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Van de klachten die mij het meest hinderen, is vermoeidheid een van de drie ergste. Bij mijn werk, gezinsleven of sociale contacten word ik belemmerd door mijn vermoeidheid. 7-punts schaal; 1= helemaal oneens / 7 helemaal eens gemiddelde score; groter/gelijk 4 = matig tot ernstig vermoeid

28 NAZORG FASE Risicofactoren / bedreiging voor kwaliteit van leven getroffene: Fatigue Severity Scale (FSS) 4,5 (afkappunt > 4 matig-ernstig vermoeid) RE-hemisferische communicatie stoornissen . cognitieve beperkingen t.a.v. aandacht en waarneming. reïntegratie werk oude werk (stukadoor) niet mogelijk Deze beperkingen hebben ook impact op mogelijkheden en levenstijl van de partner. LEERBAAR, TRAINBAAR, BELASTBAAR

29 METEN in de dagelijkse praktijk
METEN = WETEN? WEET WAT JE MEET! WEET WAAROM JE MEET! WEET WAARMEE JE MEET!

30 WCN: Core sets voor de klinische praktijk


Download ppt "METEN in de dagelijkse praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google