De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT"— Transcript van de presentatie:

1

2 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT
L9-FF-1 heeft sinds de opstart problemen met de grote hoeveelheid formatiewater die vrijkomt bij de gaswinning in de monotowers FA en FB. Dit water in combinatie met een MEG systeem met een relatief hoge PH (8) zorgt voor CALCIUM CARBONAAT scaling in de zeeleidingen. Deze kalkscaling komt los in de leiding en zorgt voor een “Carry-over” van vloeistoffen van de still kolom naar de OVC (overhead vapor combuster) wat leidt tot brandgevaarlijke situaties. Dit heeft er in mei 2011 voor gezorgd dat de productie van L9-FF-1 is stilgelegd. Vanaf dit moment is een team samengesteld met diverse discipline engineers van NAM / AJS en Reym om te zoeken naar een mogelijke oplossing voor de korte termijn.

3 “L9-FF-1 moet back on track”
HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT Eterpol BV heeft in 2011 in samenwerking met AJS, Reym en NAM discipline-engineers voor dé oplossing gezorgd voor een CALCIUM CARBONAAT probleem van L9-FF1. Om dit platform weer in productie te krijgen moest op zeer korte termijn een praktische oplossing komen voor Calcium scaling in de zeeleidingen van en naar de monotowers FA en FB. De scaling is ontstaan door de relatief hoge PH in het MEG systeem in combinatie met een onverwacht hoge hoeveelheid formatiewater. Van conceptfase tot in bedrijfstelling hebben alle partijen zeer nauw samengewerkt met één doel: “L9-FF-1 moet back on track”

4 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT
In augustus 2011 is Eterpol benaderd om mee te denken over een oplossing. Door onze praktische benadering en het meedenkend vermogen met de klant, lag deze keuze voor de hand. • Ton Wildenbeest • Gabrielle Boersema • Bas van Haarlem • Niels Geijssen • Theo Huizinga • Piet Dekker • OPS L9-FF-1 • Ronald van Baak • Cees Jan van Leest • Dirk Wiermans • Bas Vossen

5 Van Concept tot Commissioning Van augustus tot november
HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT Met deze samenwerking is allereerst een definitief concept gekozen: “Dosering HCL in MEG systeem” Vanaf dit punt heeft de projectgroep telkens gezocht naar een deugdelijke technische invulling voor de te bouwen installatie. De oplossingen zijn steeds getoetst op haalbaarheid SAMEN met diverse leveranciers en material / rotating engineers van NAM. Door deze “new approach Eterpol engineering” is het doel om in afzienbare tijd weer operationeel te zijn met L9-FF-1 gehaald. Eterpol BV heeft hierbij diverse technische knelpunten uitgekristalliseerd. Bij de presentatie van een idee werd gekeken of dit haalbaar is en toegestaan is binnen het pakket van eisen van NAM. Na eventuele kleine aanpassing van de opzet werd deze voorgelegd aan inspectie ter goedkeuring. Van Concept tot Commissioning Van augustus tot november

6 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

7 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

8 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

9 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

10 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

11 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT

12 HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT


Download ppt "HET PROBLEEM DE OPDRACHT SAMENWERKING TECHNISCHE KNELPUNTEN RESULTAAT"

Verwante presentaties


Ads door Google