De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 4/5b

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 4/5b"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 4/5b
Welkom Informatieavond Groep 4/5b

2 Wat gaan we allemaal doen?
Vakgebieden Belangrijkste kenmerken Huiswerk Weektaak Schoolbenodigdheden Overige zaken groep 4 en 5

3 Godsdienst Maandag: kringgesprek Zingen: via youtube
2 à 3 maal per week een Bijbelverhaal (met verwerking) Methode ‘Startpunt’

4 Rekenen Wereld in getallen Per dag een halve taak
Woensdag: projecttaak Toetsing: 12e les en 2x per jaar Cito Groepsplan

5 Leerstof bij rekenen Groep 5 Groep 4 Projecttaken: meten, inhoud, gewicht, tijd, pijlentaal, kansberekening, klokkijken (ook de digitale tijden) Andere lessen: hoofdrekenen en handig rekenen tafelsommen(!) getalbegrip tot optellen en aftrekken tot 100 – later tot 1000 delen (met rest) Projecttaken: meten, inhoud, oppervlakte, plattegronden, klokkijken. Andere lessen: hoofdrekenen en handig rekenen tafelsommen(!) automatiseren tot 20 optellen en aftrekken tot 100

6 Taalonderdelen Taal in beeld Spelling in beeld Lezen in beeld
Estafette lezen

7 Taal in beeld 4 lessen per week Woordenschat Spreken, luisteren
Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw) Schrijven Na elk blok volgt een toets Herhalingstaken & verrijkingstaken

8 Spelling in beeld 2 lessen per week Klankstrategie Regelstrategie
Weetstrategie De regels die we in een periode behandelen krijgt u toegestuurd via Schoolbericht.

9 Lezen in beeld 1 les per week
Begrijpend lezen: vaardigheden en strategieën Informatie verwerven: informatie opzoeken Groep 4 start met Lezen in beeld na de kerstvakantie

10 Estafette Technisch lezen: omzetten van geschreven woorden in gesproken taal. Leestekens, combineren van bepaalde woorden tot woordgroepen, op toon lezen enz. 3 niveaus Dagelijks stillezen Klassenbibliotheek Zwakkere lezers: leeslijnboekjes en Flits

11 Toetsing bij taalonderdelen
Methodetoetsen Cito toets voor spelling Cito toets voor begrijpend lezen AVI-toetsen DMT-toetsen (drie-minuten-toets)

12 Schrijven Aanleren/herhalen en automatiseren van
hoofdletters letters verbindingen Omzetten van verschillende soorten drukletters naar schrijfletters Schrijfhouding

13 Engels Groep 5 Backpack Gold 2x per week/uur in de week - Miss Magda
iPockets Giraffe online software spelletjes liedjes dialoogjes Groep 5 Backpack Gold werkboek leerlingenboek spelvormen praktische opdrachten 2x per week/uur in de week - Miss Magda

14 Aardrijkskunde Groep 5 Geobas: 2 onderdelen boek met werkboek
plattegronden, kaarten, kaart van Nederland, legenda, register, schaalverdeling agrarisch grondgebruik, waterkringloop, de rol van het water in Nederland topo-werkboek topografie van Nederland werken met de atlas

15 Aardrijkskunde 3 basislessen per blok 1 topografieles per blok
4 pijlers aarde en landschappen landbouw industrie dienstverlening

16 Geschiedenis Wijzer door de tijd 3 lessen per blok + samenvatting
leerlingenboek werkboek 3 lessen per blok + samenvatting Eigen leefwereld persoonlijke geschiedenis geschiedenis van de school ridderkastelen etc.

17 Natuur/biologie Methode Wijzer (door natuur en techniek)
nieuwe methode levende natuur bevordering van gezond gedrag leefomgeving en milieu niet-levende natuur Nieuws uit de natuur

18 Sociale vaardigheden Kinderen en hun sociale talenten
Verschillende onderwerpen aardig zijn ervaringen delen opkomen voor jezelf etc. rollenspel tekenopdracht lied stripverhaal

19 Crea/tekenen ‘Moet je doen’ als bronnenboek Tekenen klei textiel
papier kosteloos materiaal Tekenen

20 Muziek ‘Moet je doen’ luisteren naar muziek herkennen van ritmes
herkennen van muziekinstrumenten bewegen op muziek

21 Verkeer ‘Klaar over’ werkboek met vragen en opdrachten werkbladen
veel aandacht voor sociale aspecten van verkeersgedrag voetgangers en fietsers

22 Gymnastiek Vrijdagochtend in De Driesprong
Om 12 uur weer terug op school Gymkleding verplicht

23 Verrijking ‘Slimme kast’ en plusmappen
Samen met ouders en IB-er (Dian) Plusklas (de Raket) op Het Kompas 1e halfjaar 12 kinderen uit gr. 6, 7, 8 van alle scholen binnen PCPOBR 2e halfjaar 12 kinderen uit gr. 5, 6, 7 van alle scholen binnen PCPOBR

24 BZL (begeleid zelfstandig leren)
Weektaak: vakken die de kinderen zelfstandig kunnen doen (na instructie) Planning op maandag Instructie van vak(ken) – rondje lopen – stil werken – rondje lopen – werken Bij vraag: dobbelsteen – de juf beantwoordt de vraag tijdens een hulpronde Aankruisen als een opdracht af is Keuzeopdrachten Stoplicht: rood - stil werken, oranje – je mag je buur een hulpvraag stellen, groen – de juf loopt een hulpronde

25 Voorbeeld Weektaak

26 Huiswerk Spellingregels per blok Deze worden per mail toegezonden

27 Schoolbenodigdheden Multomap: Gymspullen Vulpen groep 4 23 ringen
tabbladen insteekhoesjes Gymspullen Vulpen groep 4 De juf bepaalt wanneer de kinderen deze mogen gaan gebruiken. Kosten: 10 euro. Het vervangen van een kroontje kost 5 euro.

28 Oh ja… Waslijst op de gang Lijsten met adresgegevens Klassenouder(s)
Oproep overblijfouders Oproep ouders excursie

29 Zijn er nog vragen ???


Download ppt "Informatieavond Groep 4/5b"

Verwante presentaties


Ads door Google