De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 4/5b.  Vakgebieden  Belangrijkste kenmerken  Huiswerk  Weektaak  Schoolbenodigdheden  Overige zaken groep 4 en 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 4/5b.  Vakgebieden  Belangrijkste kenmerken  Huiswerk  Weektaak  Schoolbenodigdheden  Overige zaken groep 4 en 5."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 4/5b

2  Vakgebieden  Belangrijkste kenmerken  Huiswerk  Weektaak  Schoolbenodigdheden  Overige zaken groep 4 en 5

3  Maandag: kringgesprek  Zingen: via youtube  2 à 3 maal per week een Bijbelverhaal (met verwerking)  Methode ‘Startpunt’

4  Wereld in getallen  Per dag een halve taak  Woensdag: projecttaak  Toetsing: 12 e les en 2x per jaar Cito  Groepsplan

5 Projecttaken: meten, inhoud, gewicht, tijd, pijlentaal, kansberekening, klokkijken (ook de digitale tijden) Andere lessen: hoofdrekenen en handig rekenen tafelsommen(!) getalbegrip tot 10.000 optellen en aftrekken tot 100 – later tot 1000 delen (met rest) Projecttaken: meten, inhoud, oppervlakte, plattegronden, klokkijken. Andere lessen: hoofdrekenen en handig rekenen tafelsommen(!) automatiseren tot 20 optellen en aftrekken tot 100 Groep 4 Groep 5

6  Taal in beeld  Spelling in beeld  Lezen in beeld  Estafette lezen  www.taalinbeeld.nl

7  4 lessen per week  Woordenschat  Spreken, luisteren  Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw)  Schrijven  Na elk blok volgt een toets  Herhalingstaken & verrijkingstaken

8  2 lessen per week  Klankstrategie  Regelstrategie  Weetstrategie  De regels die we in een periode behandelen krijgt u toegestuurd via Schoolbericht.

9  1 les per week  Begrijpend lezen: vaardigheden en strategieën  Informatie verwerven: informatie opzoeken  Groep 4 start met Lezen in beeld na de kerstvakantie

10  Technisch lezen: omzetten van geschreven woorden in gesproken taal. Leestekens, combineren van bepaalde woorden tot woordgroepen, op toon lezen enz.  3 niveaus  Dagelijks stillezen  Klassenbibliotheek  Zwakkere lezers: leeslijnboekjes en Flits

11  Methodetoetsen  Cito toets voor spelling  Cito toets voor begrijpend lezen  AVI-toetsen  DMT-toetsen (drie-minuten-toets)

12  Aanleren/herhalen en automatiseren van ◦ hoofdletters ◦ letters ◦ verbindingen  Omzetten van verschillende soorten drukletters naar schrijfletters  Schrijfhouding

13  Groep 5  Backpack Gold ◦ werkboek ◦ leerlingenboek ◦ spelvormen ◦ praktische opdrachten  2x per week/uur in de week - Miss Magda Groep 4 iPockets Giraffe online software spelletjes liedjes dialoogjes

14  Groep 5  Geobas:  2 onderdelen ◦ boek met werkboek  plattegronden, kaarten, kaart van Nederland, legenda, register, schaalverdeling  agrarisch grondgebruik, waterkringloop, de rol van het water in Nederland ◦ topo-werkboek  topografie van Nederland  werken met de atlas

15  3 basislessen per blok  1 topografieles per blok  4 pijlers 1.aarde en landschappen 2.landbouw 3.industrie 4.dienstverlening

16  Wijzer door de tijd ◦ leerlingenboek ◦ werkboek  3 lessen per blok + samenvatting  Eigen leefwereld ◦ persoonlijke geschiedenis ◦ geschiedenis van de school ◦ ridderkastelen ◦ etc.

17  Methode Wijzer (door natuur en techniek) ◦ nieuwe methode ◦ levende natuur ◦ bevordering van gezond gedrag ◦ leefomgeving en milieu ◦ niet-levende natuur  Nieuws uit de natuur

18  Verschillende onderwerpen ◦ aardig zijn ◦ ervaringen delen ◦ opkomen voor jezelf ◦ etc.  rollenspel  tekenopdracht  lied  stripverhaal

19  ‘Moet je doen’ als bronnenboek ◦ klei ◦ textiel ◦ papier ◦ kosteloos materiaal  Tekenen

20  ‘Moet je doen’ ◦ luisteren naar muziek ◦ herkennen van ritmes ◦ herkennen van muziekinstrumenten ◦ bewegen op muziek

21  ‘Klaar over’ ◦ werkboek met vragen en opdrachten ◦ werkbladen ◦ veel aandacht voor sociale aspecten van verkeersgedrag ◦ voetgangers en fietsers

22  Vrijdagochtend in De Driesprong  Om 12 uur weer terug op school  Gymkleding verplicht

23  ‘Slimme kast’ en plusmappen  Samen met ouders en IB-er (Dian)  Plusklas (de Raket) op Het Kompas ◦ 1 e halfjaar 12 kinderen uit gr. 6, 7, 8 van alle scholen binnen PCPOBR ◦ 2 e halfjaar 12 kinderen uit gr. 5, 6, 7 van alle scholen binnen PCPOBR

24  Weektaak: vakken die de kinderen zelfstandig kunnen doen (na instructie)  Planning op maandag  Instructie van vak(ken) – rondje lopen – stil werken – rondje lopen – werken  Bij vraag: dobbelsteen – de juf beantwoordt de vraag tijdens een hulpronde  Aankruisen als een opdracht af is  Keuzeopdrachten  Stoplicht: ◦ rood - stil werken, ◦ oranje – je mag je buur een hulpvraag stellen, ◦ groen – de juf loopt een hulpronde

25

26  Spellingregels per blok  Deze worden per mail toegezonden

27  Multomap: ◦ 23 ringen ◦ tabbladen ◦ insteekhoesjes  Gymspullen  Vulpen groep 4 ◦ De juf bepaalt wanneer de kinderen deze mogen gaan gebruiken. Kosten: 10 euro. Het vervangen van een kroontje kost 5 euro.

28  Waslijst op de gang  Lijsten met adresgegevens  Klassenouder(s)  Oproep overblijfouders  Oproep ouders excursie

29


Download ppt "Informatieavond Groep 4/5b.  Vakgebieden  Belangrijkste kenmerken  Huiswerk  Weektaak  Schoolbenodigdheden  Overige zaken groep 4 en 5."

Verwante presentaties


Ads door Google