De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lange afstandswandeling Trentse bossen / Duits lijntje Afstand: Paden: Thema : Pauze: Start: IVN VERENIGING VOOR NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE AFDELING UDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lange afstandswandeling Trentse bossen / Duits lijntje Afstand: Paden: Thema : Pauze: Start: IVN VERENIGING VOOR NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE AFDELING UDEN."— Transcript van de presentatie:

1 Lange afstandswandeling Trentse bossen / Duits lijntje Afstand: Paden: Thema : Pauze: Start: IVN VERENIGING VOOR NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE AFDELING UDEN 14,8 km verharde en onverharde paden Ecologische verbindingszones Mogelijkheid tot lunch / koffie in Cafe ‘t Oventje na 8 km Parkeerplaats Vliegbasis Volkel Presentatie: Ingrid Decreton Informatie : Mieke van Gerwen, Nico Ettema

2 Route L01 L02 L03 L04L05 L06L07L07I L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L17 L16 De steltenberg

3 Waypoints WaypointOmschrijvingPositie L01Start parkeerplaats vliegbasis VolkelN51 39.336 E5 40.438 L02AmfibieëntunnelN51 39.832 E5 40.386 L03VogelkastjesN51 39.885 E5 40.679 L04WijstverschijnselN51 39.982 E5 41.239 L05PerronN51 39.988 E5 41.293 L06Wachtpost 29N51 40.022 E5 41.484 L07Ecologische verbindingszoneN51 40.027 E5 41.524 L07IGespleten boomN51 40.062 E5 41.725 L08Wachtpost 30N51 40.207 E5 42.576 L09SchietbaanN51 40.537 E5 42.564 L10BommenkuilN51 40.428 E5 41.863 r1routepuntN51 40.363 E5 41.696 L11VleermuisbunkerN51 40.479 E5 41.624 r2routepuntN51 40.396 E5 41.407 r3routepuntN51 40.484 E5 41.393 r4routepuntN51 40.651 E5 41.153 L12Molen Sint ViktorN51 40.770 E5 40.758 L13Café 't OventjeN51 40.761 E5 40.465 L14Droge ecologische verbindingszoneN51 40.518 E5 39.768 L15Oude vuilnisbeltN51 40.331 E5 38.995 L16De KleuterN51 39.690 E5 38.897 L17OssewegN51 39.735 E5 39.811 r5RoutepuntN51 39.579 E5 40.134 r6RoutepuntN51 39.308 E5 40.254 L01Start parkeerplaats vliegbasis VolkelN51 39.336 E5 40.438

4 L01 :Startpunt Vliegbasis Volkel • De Duitse bezetters startten hier in het begin van de Tweede Wereldoorlog de aanleg van Flieghorst Volkel. • De Luftwaffe gebruikte het vliegveld als uitwijkhaven voor nachtelijke operaties. Vanaf 1943 werden hier jagers gestationeerd met als doel de geallieerde vliegtuigen aan te vallen en het Ruhrgebied te beschermen. • De geallieerden hebben het vliegveld zwaar gebombardeerd en namen het vervolgens tot 1945 in gebruik. Vanaf 1951 heeft de Koninklijke Luchtmacht hier diverse squadrons gestationeerd.. Vanaf medio 2000 bestaan de belangrijkste taken van deze basis uit: het geven van luchtsteun, luchtverdediging en fotoverkenning. • Verdere informatie en tentoonstellingsbezoek is mogelijk op het Infocentrum. Terug naar kaart

5 L02 : Amfibieën tunnel • U staat hier op het kruispunt van een natte en droge ecologische verbindingszone en een drukke weg. • Om er voor te zorgen dat amfibieën zoals padden, kikkers en hagedissen, zonder gevaar kunnen oversteken is deze tunnel gemaakt. • Anders dan bij een dassentunnel die dicht is, willen amfibieën daglicht zien, vandaar het rooster. • De fuik zorgt ervoor dat de amfibieën de tunnel vinden. Terug naar kaart

6 L03 Vogelkasten • Let op de valkenkast in de wilg en de uilenkast in de eikenboom. Beide dieren jagen o.a. ook op muizen. Dit is een andere manier om de muizenpopulatie op je erf te beperken. • Wat verder zie je als de sloot vrij is een soort olieachtige substantie in de sloot. Dit is geen vervuiling, maar wijst, het mineraalrijke grondwater komt hier aan de oppervlakte. • In de winter bevriest dit deel minder snel. • Wijstgronden zijn natte gronden welke ontstaan door opstuwing van grondwater, vandaar de naam De Houtvennen. L04 Wijst Terug naar kaart

7 L05 Perron L06 wachthuisje • We lopen al een tijd op de spoordijk die is opgehoogd met grof zand, rijk aan kiezel. En die nu dienst doet als droge ecologische verbindingszone. • Ter herinnering is dit perron gebleven. • De spoorlijn werd geëxploiteerd door de NBDS [Noord-Brabants Duitsche spoorwegmaatschappij] van 1873 tot 1972 en verbond Wesel met Boxtel. En werd daarom het Duits lijntje genoemd. (www.duitslijntje.nl )www.duitslijntje.nl • Bij wachtpost 29 [witte huis] begin 1900 was hier een dubbel spoor met wissel. Terug naar kaart

8 L07 : Ecologische verbindingszone EVZ Terug naar kaart L07I Deze eik is ooit gespleten door het gewicht van zijn takken en met lange bouten weer vast geschroefd. • De E.V.Z. ligt als een kralensnoer in het landschap, met grote en kleine kralen. • Er zijn open stukken waar op de zand en grindbodem de das, levendbarende hagedis en drogevlinders een goed leefmilieu vinden. • Aan de zuidkant van de dijk zijn op een paar plaatsen natte plekken gemaakt. Poelen en drasgebieden moeten een goed biotoop worden voor libel, reptiel en amfibie. Aan de randen groeit laag struweel o.a. wilg.

9 L08 : Wachtpost 30 • U loopt langs een woonhuis, het vroegere stationsgebouw: wachtpost 30, halte Zeeland. • Op de Trent stond vroeger een Duitse barak als noodwoning voor arbeiders die werkten aan de Peellinie [Defensiekanaal]. • We lopen naar de Trentse Bossen. In dit vroegere heidegebied (Peel), dat begin 1900 werd ingeplant met vooral dennenbossen, broeden verschillende bosvogels. Er komen dassen en reeën voor. Terug naar kaart

10 L09 : Schietbaan Trentse bossen • De schietbaan is aangelegd in 1947 als schermenschietbaan voor de mariniers van vliegveld Volkel. • In 1953 werd de schietbaan eigendom van de luchtmacht. Waar nu dennenbomen groeien was vroeger de schietbaan, een vlakte met aan het einde een zandheuvel om de munitie te vangen. • In de zandheuvel komen verschillende soorten loopkevers en sluipwespen voor. De berm is rijk aan mossen. • Vóór overdracht aan de gemeente Landerd werd het terrein loodvrij gemaakt. Terug naar kaart

11 L10 : Bommenkuil • De vijver links in de bossen is ontstaan door het tot ontploffing brengen van explosieve stoffen in de Tweede Wereldoorlog. En doet nu dienst als een natte kraal. • De gemeente Landerd is druk bezig met bosomvorming. Er worden veel bomen gekapt en open plekken gecreëerd zodat er nieuwe jongere bomen kunnen ontkiemen. • Tevens blijft er hout liggen voor de insecten, kleine zoogdieren en vogels, dat dient doet als beschutting, voedsel en nestplaats. Terug naar kaart

12 L11 : Vleermuizenbunker • Op de hoek bevindt zich in het bos een bunker, gebouwd in 1951. Hier was communicatieapparatuur voor de vliegbasis Volkel ondergebracht. De radiozenders en – ontvangers waren erg kwetsbaar en groot van omvang. Voor een goede ontvangst stond naast de bunker een 30 meter hoge zendmast. • Tot 1965 is de bunker in gebruik gebleven. Daarna werd hij tot 1997 gebruikt door de Scoutinggroep Luchtverkenners. • In de bunker wonen nu vleermuizen. Ze houden hier hun winterslaap. En rusten hier overdag uit. Terug naar kaart

13 L12 : Sint Victor • Rechts in het veld staat de molen St. Victor, een achtkanten met dakleer beklede molen uit de 19 de eeuw. • In 1938 is hij overgebracht uit Mariaheide, maar oorspronkelijk is dit een stellingmolen afkomstig uit de Zaanstreek. • Deze molen is eigendom van de gemeente. Voor bezichtiging kunt u contact op nemen met de molenaar : de heer B. van der Ven, Verbindingsweg 4. Meer info op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Victor _(Oventje) http://www.molendatabase.nl/nederla nd/molen.php?nummer=579 Terug naar kaart

14 L13 : ‘t Oventje • Er is een mogelijkheid tot koffie- of lunchpauze in café ‘t Oventje. • Het dorp bestaat uit 2 delen Voor en Achter Oventje. • Deze werden vroeger gescheiden door een heideveld, gelegen op een hoge zandheuvel. Later is dit ontgonnen voor landbouw. Meer info op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oventje Terug naar kaart

15 L14 : Lange Goorstraat • De Lange Goorstraat is een verbinding van Uden naar Mill. • Dit voormalig heidegebied is nu een EVZ tussen de Trentse Bossen en De Maashorst. En maakt zo deel uit van de groene ruit rond Uden. • Er zijn in 2004 en 2005 besdragende struiken aangeplant als voedsel en nestplaats voor vogels en zoogdieren. Terug naar kaart

16 L15 : Vuilnisbelt • De oude vuilnisbelt van Uden heeft een nieuwe functie gekregen. • Hij is afgedekt en de methaangassen die ontstaan door de verrotting van het afval worden opgevangen. Het gas wordt verwerkt tot aardgas kwaliteit en aan het aardgas net toegevoegd. • Aan de andere zijde is een skibaan gerealiseerd, waar menig Udenaar heeft leren skiën. Terug naar kaart

17 L16 : De Kleuter • Udense recreatieplas annex visvijver. • Ontstond omstreeks 1870 als restant van een zandafgraving voor de aanleg van het Duits Lijntje. Door de grindbodem was het water helder. In de loop der tijd is de vijver sterk uitgebreid; o.a. in 1975 voor de zandwinning voor de aanleg van de woonwijk Melle. • De vijver is omzoomd met wilgen, elzen en riet. Aan de noordkant is een zeer oude poel weer in ere hersteld. Hierin leven salamander, kikker en padden. De vijver is rijk aan vliegende insecten. Meer info op: www.wandelenverwonder.nl/Ont staan_visvijver_De_Kleuter.html www.wandelenverwonder.nl/Ont staan_visvijver_De_Kleuter.html Terug naar kaart

18 L17 : Osseweg • Kruising van verbindingen. • Het oude dijklichaam zorgt met de begroeiing voor een speciale leefomgeving. De middenstrook kan door de zon erg warm en kurkdroog worden. Er leven vlinders en insecten. In de zijkant en de sloot zorgt de beplanting voor koelte en vochtigheid. Deze verschillen van warm – koud en droog – nat zijn erg belangrijk voor de EVZ; er is een groot scala aan dieren en planten. • Haaks op de spoordijk is de nieuwe EVZ [Osseweg] nat; poelen, plas-draszones en kleine bosjes voor voortplanting; libellen en amfibieën. Het hele jaar door water; drinkplaatsen en badgelegenheid. Terug naar kaart

19 Einde • Deze wandeling en informatie is gemaakt door IVN Uden. We hopen dat u van ervan genoten hebt. En zien u graag terug. • U kunt uw reacties geven via www.ivn.nl/uden contact.www.ivn.nl/uden • Of via mail naar ivnuden@gmail.com. IVN VERENIGING VOOR NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE AFDELING UDEN


Download ppt "Lange afstandswandeling Trentse bossen / Duits lijntje Afstand: Paden: Thema : Pauze: Start: IVN VERENIGING VOOR NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE AFDELING UDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google