De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theoretische Leerweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theoretische Leerweg."— Transcript van de presentatie:

1 Theoretische Leerweg

2 Trias VMBO 3 onderbouwafdelingen 4 bovenbouwafdelingen
Bovenbouw: sector techniek sector economie sector zorg & welzijn theoretische leerweg

3 De Brink Onderbouw A Afdelingsleider A. Hoek van Dijke Sector Economie
E. van Veldhuizen Techniek / Binas Crea Onderbouw B J. De Goede Onderbouw C A. Wilm Theoretische leerweg Afdelingsleider F. de Kort Theoretische leerweg Afdelingsleider F. de Kort Sector Techniek Frans Heurter Sector Zorg en Welzijn P. Van Raalte Catering Kantoren

4 De Theoretische leerweg voor mensen die het leuk vinden om te leren.

5 Doelen: De leerlingen behalen van het TL-diploma De leerlingen volgen na de TL een passende vervolgopleiding

6 Nieuw in leerjaar 3: Leerlingen maken schoolexamens, zoals omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het gewogen gemiddelde van alle gemaakte schoolexamens in de leerjaren 3 en 4 vormt 50% van het eindcijfer tijdens het eindexamen. Leerlingen maken handelingsopdrachten die afgesloten dienen te worden met de kwalificatie “voldoende” of “goed”. Het vak maatschappijleer1 maakt deel uit van de zak-/slaagregeling. De vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming dienen te worden afgesloten met de kwalificatie “voldoende” of “goed”. De leerlingen maken een rekentoets die met een voldoende moet worden afgesloten.

7 Programma van toetsing en afsluiting voor de theoretische leerweg
Vak: Nask 1 Ljr.: TL 3

8 Vakken leerjaar 3 Nederlands Engels Duits of Frans Wiskunde en rekenen
Loopbaanoriëntatie Economie Biologie

9 Vakken leerjaar 3 (vervolg)
Een keuze uit een pakket waarin een combinatie van onderstaande vakken wordt aangeboden Verder: Culturele en kunstzinnige vorming Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Handvaardigheid NASK1 Aardrijkskunde Geschiedenis NASK2

10 Examenvakken 4e klas Verplicht: Nederlands Engels Keuze: Frans Duits
Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Scheikunde Natuurkunde Wiskunde Economie Het examenpakket bestaat uit 6 vakken Keuze hangt af van: Sector Vervolgonderwijs (HAVO-MBO)

11 Profielvakken voor Havo
Cultuur & Maatschappij Frans of Duits (Geschiedenis) (Wiskunde) Economie & Maatschappij Economie Wiskunde A Natuur & Techniek Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Natuur & Gezondheid Biologie

12 LOOPBAANORIËNTATIE DOEL: De leerlingen laten oriënteren op studie en beroep, waardoor de leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.

13 LOB-sectorgericht Leerlingen kiezen in leerjaar 2 voor VMBO-TL techniek VMBO-TL economie VMBO-TL zorg & welzijn VMBO-TL breed

14 VMBO-TL techniek Leerlingen maken kennis met “schone techniek” middels simulatieprojecten als pneumatiek, de 3D-printer of lasersnijder. Voeren projecten uit om een beeld te krijgen van de afdelingen metaal, elektro, bouw en ICT. Metaal: CNC technieken, lasersnijden, 3D-printen, lasrobots Elektro: Domotica, zonne-energie, huishoudrobots (stofzuigers, enz.) Bouw: Duurzame bouwtechnieken, warmtewisselaars, zonnepanelen, windenergie ICT: Aansturing van machines, betalingen via de telefoon, programmeren (LEGO-robot) Leerlingen maken kennis met beroepsbeoefenaars, middels gastsprekers en speeddaten. Leerlingen maken kennis met de werkvloer, middels bedrijfsbezoeken. Leerlingen stemmen hun stage af op hun interesse. Leerlingen houden een portfolio in Peppels bij. In leerjaar 4 gaan leerlingen verlengd proefstuderen bij de opleiding van hun keuze.

15 VMBO-TL economie Leerlingen maken kennis met verschillende economische richtingen middels projecten. (commercieel, secretarieel, logistiek, administratie, ondernemen, webshop, mode & design) Per periode wordt een bedrijfsbezoek gepland of gastspreker uitgenodigd. Leerlingen stemmen hun stage af op hun interesse. Leerlingen houden een portfolio bij. In leerjaar 4 gaan leerlingen verlengd proefstuderen bij de opleiding van hun keuze.

16 VMBO-TL zorg & welzijn Leerlingen maken kennis met verschillende richtingen middels projecten. (facilitaire dienstverlening, beveiliging en veiligheid, sport & bewegen, communicatie) Per periode wordt een bedrijfsbezoek gepland of gastspreker uitgenodigd. Leerlingen stemmen hun stage af op hun interesse. Leerlingen houden een portfolio in Peppels bij. In leerjaar 4 gaan leerlingen verlengd proefstuderen bij de opleiding van hun keuze.

17 Onderwijsvarianten Turboroute economie in leerjaar 4
Mogelijkheid om examen af te leggen in zeven vakken

18 Begeleiding: Docenten Mentor Teambegeleider Ambulant begeleider
Zorgcoördinator Decaan Dyslexiecoach Toezichthouder Afdelingsleider

19 Activiteiten 3TL: Kennismakingsdag
CKV (workshops: film, dans, museum, theater) Kerstgala Dagexcursie naar Beeld en Geluid Veldwerk in het kader van een biologie opdracht Activiteitendag Try us

20 Activiteiten 4TL Cultuurreis Londen Beroepenmarkt, scholenmarkt
Bezoek aan Artis (in het kader van biologie) Dagexcursie Lille, Düsseldorf of Antwerpen Diploma uitreiking

21 Communicatie Informatie avonden Ouderspreekavonden Cijferrapportages
Brieven of mails Magister Website

22 VRAGEN?

23 Einde presentatie


Download ppt "Theoretische Leerweg."

Verwante presentaties


Ads door Google