De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theoretische Leerweg. Trias VMBO  3 onderbouwafdelingen  4 bovenbouwafdelingen  Bovenbouw: sector techniek sector economie sector zorg & welzijn theoretische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theoretische Leerweg. Trias VMBO  3 onderbouwafdelingen  4 bovenbouwafdelingen  Bovenbouw: sector techniek sector economie sector zorg & welzijn theoretische."— Transcript van de presentatie:

1 Theoretische Leerweg

2 Trias VMBO  3 onderbouwafdelingen  4 bovenbouwafdelingen  Bovenbouw: sector techniek sector economie sector zorg & welzijn theoretische leerweg

3 De Brink Onderbouw A Afdelingsleider A. Hoek van Dijke Sector Economie Afdelingsleider E. van Veldhuizen Techniek / Binas Crea Onderbouw B Afdelingsleider J. De Goede Onderbouw C Afdelingsleider A. Wilm Theoretische leerweg Afdelingsleider F. de Kort Sector Techniek Afdelingsleider Frans Heurter Sector Zorg en Welzijn Afdelingsleider P. Van Raalte CateringKantoren

4 De Theoretische leerweg voor mensen die het leuk vinden om te leren.

5 Doelen:  De leerlingen behalen van het TL-diploma  De leerlingen volgen na de TL een passende vervolgopleiding

6 Nieuw in leerjaar 3:  Leerlingen maken schoolexamens, zoals omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Toetsing en Afsluiting.  Het gewogen gemiddelde van alle gemaakte schoolexamens in de leerjaren 3 en 4 vormt 50% van het eindcijfer tijdens het eindexamen. 3 en 4 vormt 50% van het eindcijfer tijdens het eindexamen.  Leerlingen maken handelingsopdrachten die afgesloten dienen te worden met de kwalificatie “voldoende” of “goed”. de kwalificatie “voldoende” of “goed”.  Het vak maatschappijleer1 maakt deel uit van de zak-/slaagregeling.  De vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming dienen te worden afgesloten met de kwalificatie “voldoende” of “goed”.  De leerlingen maken een rekentoets die met een voldoende moet worden afgesloten.

7 Programma van toetsing en afsluiting voor de theoretische leerweg Vak: Nask 1 Ljr.: TL 3

8 Vakken leerjaar 3  Nederlands  Engels  Duits of Frans  Wiskunde en rekenen  Loopbaanoriëntatie  Economie  Biologie

9 Vakken leerjaar 3 (vervolg)  NASK1  Aardrijkskunde  Geschiedenis  NASK2 Verder:  Culturele en kunstzinnige vorming  Lichamelijke opvoeding  Maatschappijleer  Handvaardigheid Een keuze uit een pakket waarin een combinatie van onderstaande vakken wordt aangeboden

10 Examenvakken 4 e klas Verplicht:Nederlands Engels Keuze:Frans DuitsAardrijkskundeGeschiedenisBiologie Scheikunde ScheikundeNatuurkundeWiskundeEconomie Het examenpakket bestaat uit 6 vakken Keuze hangt af van: •Sector •Vervolgonderwijs (HAVO-MBO)

11 Profielvakken voor Havo Cultuur & Maatschappij  Frans of Duits  (Geschiedenis)  (Wiskunde) Economie & Maatschappij  Economie  Wiskunde A  (Geschiedenis) Natuur & Techniek  Natuurkunde  Scheikunde  Wiskunde B Natuur & Gezondheid  Biologie  Scheikunde  Wiskunde A

12 DOEL: De leerlingen laten oriënteren op studie en beroep, waardoor de leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. LOOPBAANORIËNTATIE

13 Leerlingen kiezen in leerjaar 2 voor VMBO-TL techniek VMBO-TL economie VMBO-TL zorg & welzijn VMBO-TL breed LOB-sectorgericht

14  Leerlingen maken kennis met “schone techniek” middels simulatieprojecten als pneumatiek, de 3D-printer of lasersnijder.  Voeren projecten uit om een beeld te krijgen van de afdelingen metaal, elektro, bouw en ICT.  Metaal: CNC technieken, lasersnijden, 3D-printen, lasrobots  Elektro: Domotica, zonne-energie, huishoudrobots (stofzuigers, enz.)  Bouw: Duurzame bouwtechnieken, warmtewisselaars, zonnepanelen, windenergie  ICT: Aansturing van machines, betalingen via de telefoon, programmeren (LEGO-robot)  Leerlingen maken kennis met beroepsbeoefenaars, middels gastsprekers en speeddaten.  Leerlingen maken kennis met de werkvloer, middels bedrijfsbezoeken.  Leerlingen stemmen hun stage af op hun interesse.  Leerlingen houden een portfolio in Peppels bij.  In leerjaar 4 gaan leerlingen verlengd proefstuderen bij de opleiding van hun keuze. VMBO-TL techniek

15  Leerlingen maken kennis met verschillende economische richtingen middels projecten. (commercieel, secretarieel, logistiek, administratie, ondernemen, webshop, mode & design)  Per periode wordt een bedrijfsbezoek gepland of gastspreker uitgenodigd.  Leerlingen stemmen hun stage af op hun interesse.  Leerlingen houden een portfolio bij. In leerjaar 4 gaan leerlingen verlengd proefstuderen bij de opleiding van hun keuze. VMBO-TL economie

16 Leerlingen maken kennis met verschillende richtingen middels projecten. (facilitaire dienstverlening, beveiliging en veiligheid, sport & bewegen, communicatie)  Per periode wordt een bedrijfsbezoek gepland of gastspreker uitgenodigd.  Leerlingen stemmen hun stage  af op hun interesse.  Leerlingen houden een portfolio in Peppels bij.  In leerjaar 4 gaan leerlingen verlengd proefstuderen bij de opleiding van hun keuze. VMBO-TL zorg & welzijn

17 Onderwijsvarianten  Turboroute economie in leerjaar 4  Mogelijkheid om examen af te leggen in zeven vakken

18 Begeleiding:  Docenten  Mentor  Teambegeleider  Ambulant begeleider  Zorgcoördinator  Decaan  Dyslexiecoach  Toezichthouder  Afdelingsleider

19 Activiteiten 3TL:  Kennismakingsdag  CKV (workshops: film, dans, museum, theater)  Kerstgala  Dagexcursie naar Beeld en Geluid  Veldwerk in het kader van een biologie opdracht  Activiteitendag  Try us

20 Activiteiten 4TL  Cultuurreis Londen  Beroepenmarkt, scholenmarkt  Bezoek aan Artis (in het kader van biologie)  Dagexcursie Lille, Düsseldorf of Antwerpen  Diploma uitreiking

21 Communicatie  Informatie avonden  Ouderspreekavonden  Cijferrapportages  Brieven of mails  Magister  Website

22 VRAGEN?

23 Einde presentatie


Download ppt "Theoretische Leerweg. Trias VMBO  3 onderbouwafdelingen  4 bovenbouwafdelingen  Bovenbouw: sector techniek sector economie sector zorg & welzijn theoretische."

Verwante presentaties


Ads door Google