De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belsele-Noord Naar een nieuwe structuur rond het station, Kleemstraat, Puidreef en Heiakker Belsele-Zuid Belsele-West.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belsele-Noord Naar een nieuwe structuur rond het station, Kleemstraat, Puidreef en Heiakker Belsele-Zuid Belsele-West."— Transcript van de presentatie:

1 Belsele-Noord Naar een nieuwe structuur rond het station, Kleemstraat, Puidreef en Heiakker
Belsele-Zuid Belsele-West

2 Belsele-Noord Naar een nieuwe structuur rond het station, Kleemstraat, Puidreef en Heiakker
In Belsele-Noord zitten er drie nieuwe verkavelingen aan te komen. Het gaat om de realisatie van samen ongeveer 100 woongelegenheden, goed voor circa 300 inwoners. Die zijn gebaat met goede woonkwaliteit. Maar, de buren mogen daar niet onder gebukt gaan. Je weet wel, lekker gaan cocoonen en dan massaal door de bestaande straten gaan rijden en parkeerdruk gaan veroorzaken… De nieuwe bewoners moeten van bij het ontwerp ook daadwerkelijk hun bijdrage kùnnen leveren aan meer kwaliteit. En de nieuwe buurt moet ook beschermd worden tegen milieu-overlast van anderen, vooral van de spoorlijn met steeds maar meer lawaaihinder en gesloten overwegen. Meer kwaliteit kàn, door dit nu al in de structuur van de buurt te voorzien. In de lijn van haar traditie stelt De Raaklijn voor welke mogelijke nieuwe kwaliteiten er mogelijk en wenselijk zijn..

3 Situering van de drie verkavelingen
Heiakkerhof Kleemhof Puidreef De verkaveling Puidreef wordt niet uitgevoerd zoals hierboven beschreven. Op het terrein is nu te zien dat het wat anders wordt. Het lijkt erop, dat de diensten van ruimtelijke ordening niet begaan zijn met de realisatie van ruimtelijke kwaliteit. De Raaklijn maakt zich hierom wel zorgen. Wat blijkt nu ? Er komen geen tuinen aan de zonzijde. Er lijkt geen rekening gehouden te zijn met de lawaaihinder van de spoorlijn. En paadje tussen Puidreef en Kleemstraat lijkt niet voorzien te zijn…

4 Gewenste Ruimtelijke structuur (uit : ontwerp GRS, kaart 36)
Spoorweg met treinhalte Woonproject Heiakkerhof Park Woonvernieuwingsproject Woongebied Centrumgebied Structureel werken, dat loont De beoogde woonprojecten passen in de visie van de structuurplanning, aansluitend bij het centrumgebied, dicht bij openbaar vervoer en nabij een park als mooi meegenomen pluspunt. Voor het woonproject Heiakkerhof moet nog een uitvoeringsplan gemaakt worden, om te kunnen afwijken van het nog geldige gewestplan. Dat kan geen probleem zijn vermits de bestemming als “reservaatgebied” voor dit kleine ingesloten gebied achterhaald is. Bovendien geniet Belsele van een enorme compensatie aan natuurgebieden in de vallei van de Belselebeek. Daar worden een aantal omstreden verkavelingen in waterrijk gebied afgeblazen.

5 Van Puidreef tot Kleemstraat
De Puidreef kan verbonden worden met de Kleemstraat, door een paadjee aan te leggen naast de spoorlijn. Dat weggetje kan net zo breed zijn als de Puidreef nu is. De Puidreef kan doorgroeien tot zone 30. Deze kleine verbindingsweg levert voordelen op: De meeste nieuwe woningen kunnen ietsje verder van het spoor ingeplant worden. Ze kunnen hun tuin aan de zonzijde hebben, afgeschermd van het drukker wordende treinverkeer (maar we zien nu al, dat de verkavelaar daar niet aan dacht). Te voet of met de fiets richting centrum, station, school of stad wordt korter Opnameplaats en –richting van beide foto’s (tracé voorgesteld weggetje)

6 Van Heiakkerhof tot op het perron
De verkaveling Heiakkerhof kan gekoppeld worden aan een nieuwe Stationswegel. Deze wegel verbindt de Kleemstraat met de Kerkstraat pal tussen Heiakkerhof en het perron naar Antwerpen. De tweede Stationswegel biedt een rechtstreeks toegang tot het perron naar Antwerpen en is de hoofdroute voor voetgangers, fietsers naar het centrum, de scholen of richting Sint-Niklaas vanuit de verkaveling of komend van Sinaai. Deze tweede Stationswegel is van belang in een mogelijk stationsproject. Opnameplaats en –richting van beide foto’s (tracé tweede Stationswegel)

7 ? Onderzoek of de spooroverweg aan de Kleemstraat kan vervangen worden door een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Wetende, dat er meer treinen gaan rijden, en de overweg langer dicht blijft… Dus een onderdoorgang met het oog op : meer verkeersluwe buurten aan beide zijden van het spoor; een kindvriendelijk verblijfsklimaat; meer veiligheid op het spoor; doorlopende geluidsschermen langs de drukker wordende spoorlijn; Dit vergt voor sommige autoverplaatsingen een omweg. Door het voor de voetganger, de fietser en de treingebruiker bewust beter te maken, ontstaat de mogelijkheid om daadwerkelijk minder de auto te gebruiken, met meer kwaliteit van de leefomgeving tot gevolg.

8 Belsele Belsele-Noord, voorbeeld van levenskwaliteit
Als tegenhanger van de sterk op de auto afgestemde ‘poorten’ West en Zuid verdient Belsele-Noord een face-lift ten gunste van meer levenskwaliteit : Wonen in woonerven. Een verkeersluwe en veilige weg naar de school, dorp of stad. Mensen die nog even kùnnen denken over andere mobiliteit. De overweg Kerkstraat vervangen door een onderdoorgang voor alle verkeer, aansluitend op nieuwe pleinen aan beide zijden van het spoor. Het station als overstap van / naar andere stedelijke gebieden of verder weg. Basismobiliteit tot in de trein door uitgekiende loopwegen zonder drempels. Station Belsele in het nieuw, want de NMBS draagt er geen zorg voor. september 2006 Belsele

9 Leven naast een hoofdspoorlijn ?
Het treinverkeer wordt drukker. Er komen vooral meer vrachttreinen bij, ook ‘s nachts. Het verbindingsspoor naar het Deurgangckdok wordt afgewerkt in 2007. Men mag tot 16 treinen per uur verwachten, de twee richtingen samen. Geluidsschermen zijn dringend nodig binnen het extra verdichte woongebied van Belsele-Noord. Met die schermen is betreding van de spoorbaan onmogelijk, zodat de veiligheid er ook bij wint. De overwegen gaan langer dicht blijven. Mensen gaan hun vertrekkende trein missen of hun leven riskeren om hem te halen. Kinderen komen te laat op school. Er ontstaan langere files in de Kerkstraat…

10 Belsele-Noord Belsele-Zuid Belsele-West
Belsele-Noord, voorbeeld van levenskwaliteit oktober 2006 Belsele-Noord Belsele-Zuid Belsele-West


Download ppt "Belsele-Noord Naar een nieuwe structuur rond het station, Kleemstraat, Puidreef en Heiakker Belsele-Zuid Belsele-West."

Verwante presentaties


Ads door Google