De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VDAB sterk voor werk in Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "VDAB sterk voor werk in Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 VDAB sterk voor werk in Limburg
Hilde Baerten Marc Cloostermans Bestendige Deputatie Provincie Limburg 12 december 2012

2 Limburgse arbeidsmarkt
Arbeidsaanbod: werkzoekenden Arbeidsvraag: vacatures

3 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie van de werkloosheidsgraad in Vlaanderen en de Limburgse Streektafels oktober 2008 – oktober 2012 Werkzoekenden

4 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie van de werkloosheidsgraad in Genk, Maasmechelen en de provincie Limburg oktober 2008 – oktober 2012 Werkzoekenden

5 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie van het aantal NWWZ in Vlaanderen en de Limburgse Streektafels oktober 2008 – oktober 2012 Werkzoekenden

6 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie van de werkloosheid in Limburg oktober 2008 – oktober 2012 Werkzoekenden

7 Limburgse arbeidsmarkt
Specifieke doelgroepen in Limburg oktober 2012 (% verschil met vorig jaar) Werkzoekenden

8 Limburgse arbeidsmarkt
Aandeel van de personen met een arbeidshandicap in de NWWZ oktober 2011 – oktober 2012 Werkzoekenden kansengroepen

9 Limburgse arbeidsmarkt
Aandeel van de allochtonen in de NWWZ oktober 2011 – oktober 2012 Werkzoekenden kansengroepen

10 Limburgse arbeidsmarkt
Aandeel van de laaggeschoolden in de NWWZ oktober 2011 – oktober 2012 Werkzoekenden kansengroepen

11 Limburgse arbeidsmarkt
Aandeel van de ouderen (>50 jaar) in de NWWZ oktober 2011 – oktober 2012 Werkzoekenden kansengroepen

12 Limburgse arbeidsmarkt
Arbeidsaanbod: werkzoekenden Arbeidsvraag: vacatures

13 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie ontvangen vacatures NEC per jaar 1999 – 2011 LIMBURG en Vlaanderen Vacatures

14 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie ontvangen vacatures NEC per jaar 1999 – en per Streektafel Vacatures

15 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie ontvangen vacatures Vacatures

16 Limburgse arbeidsmarkt
Evolutie openstaande vacatures Vacatures

17 Limburgse arbeidsmarkt
Ontvangen vacatures uit het NEC zonder uitzend: aandeel per beroepencluster periode november 2011 – oktober 2012 Vacatures

18 Limburgse arbeidsmarkt
Vacatures Openstaande vacatures in Limburg eind oktober 2012 ingedeeld naar studieniveau (NEC en uitzend) per beroepencluster

19 Limburgse arbeidsmarkt
Openstaande vacatures in Limburg eind oktober 2012 ingedeeld naar streektafel (NEC en uitzend) Vacatures

20 Limburgse arbeidsmarkt
Spanningsindicator Vacatures Definitie: verhouding van het aantal NWWZ tov het aantal openstaande vacatures zonder uitzendopdrachten Gemiddelde spanningsindicator berekend over laatste 12 maanden: Vlaanderen 3,9 Provincie Antwerpen 4,9 Provincie Vlaams Brabant 4,7 Provincie West-Vlaanderen 3,1 Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Limburg 6,1 Midden-Limburg 4,2 West-Limburg 5,7 Zuid-Limburg 9,6 Noord-Limburg 6,3 Maasland 13,9

21 Limburgse arbeidsmarkt
Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk (UHasselt,november 2012)

22 Limburgse arbeidsmarkt
Knelpuntberoepen 2011 Knagende knelpunten Structurele knelpuntberoepen niet sterk gewijzigd tov 2010 Tekort aan technisch geschoolden zowel uit secundair (technici) als uit hoger (ingenieurs) Gespecialiseerde bouwberoepen metsers, schrijnwerkers, loodgieters, dakdekkers,… Andere structurele knelpuntberoepen blijven: verpleegkundigen, informatici, gespecialiseerde bedienden, particuliere schoonmakers, chauffeurs, horecapersoneel

23 Economische structuur
Provincie Limburg Produktiebedrijven Conjunctuurgevoelig

24 Economische structuur
Conjunctuur oktober 2012

25 Provinciale structuur
VDAB Limburg Organogram Provinciale structuur Provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer Provinciaal directeur Competentiecentra Provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer Management assistent Management assistent Coördinator AMRegie Arbeidsmarktinfo Netwerkmanagement Projectwerking Experten 2 Regiomanagers Provinciale diensten 2 Domeinmanagers 12 Teamleiders 20 Werkwinkels Accountmanagement Gespecialiseerde Screening Interventieadvies 12 Teamleiders/Servicemanagers 10 Competentiecentra

26 VDAB Strategiekaart Limburg Op Nieuwe Koers

27 Onze omgeving wordt VUCA

28 Iedereen bemiddelaar! VDAB Limburg Verandertraject
5 Strategische doelstellingen Beheersovereenkomst en Loopbaanakkoord Een vruchtbaar klimaat Competentieversterking van medewerkers en partners Innovatieve arbeidsorganisatie De FOCUS op de KLANT Wendbare bemiddelingsaanpak

29 VDAB Limburg De FOCUS op de KLANT Verandertraject Focus op de marktvraag: speerpunten economisch beleid Limburg => weerspiegelt zich in: een versterkt activeringsbeleid op maat een toekomstgericht competentie-aanbod een sterk partnerschap met welzijn, onderwijs en sectoren & een vernieuwd loopbaanbeleid werkenden

30 De wendbare bemiddelingsaanpak
Minstens 100 jobacties/jaar Op maat, kort-op-de-bal

31 Innovatieve arbeidsorganisatie
VDAB Innovatieve arbeidsorganisatie Op Nieuwe Koers Sectorale arbeidsbemiddeling Optimalisatie kanalenmix => SMS, , Brief Jobgericht opleidingsconcept (gevalideerd CV, competentiebilan, nazorg, feedback) Werkplekleren verankeren: 3 ankers 1) versterkt inzetten op stage en kwalitatieve stagebegeleiding 2) versterkt inzetten op werkplekleren 3) organisatie van maattrajecten ism bedrijven Vacaturegerichte competentiescreening en –assessment voor een kwalitatieve arbeidsmarktreserve en zij-instroom knelpuntvacatures

32 Voornemen tot collectief ontslag: melding aan VDAB 25/10/12
FORD en Wettelijk Kader Toeleverings-bedrijven Voornemen tot collectief ontslag: melding aan VDAB 25/10/12 Info- en consultatiefase Afsluiting info- en consultatiefase: brief naar VDAB 30 dagen sperperiode na 3 vooraleer ontslag kan ingezet worden WG moet een TWC oprichten De TWC kan pas opgericht worden na het SOCIAAL PLAN 5. Wns krijgen uitnodiging van WG voor infosessie over TWC

33 Aanbod VDAB/RVA infosessie & gesprek opmaak dossier
FORD en TeWerkstellingsCel Toeleverings-bedrijven WG richt de TWC op Inhoud Aanbod VDAB/RVA infosessie & gesprek opmaak dossier Outplacementbegeleiding duurtijden strikt bepaald Stuurgroep Wettelijk bepaald: voorzitterschap VDAB WG, WN-afgev., Sectoraal Opleidingsfonds, SIA, … Uitbreiding: outplacementkantoren, …

34 Intern kernteam opgericht
FORD en Interne voorbereidingen Toeleverings-bedrijven Intern kernteam opgericht Basisopleiding medewerkers VDAB ifv vragen van werknemers in de werkwinkels/opleidingscentra Basisservice werkenden : inschrijving, infoverstrekking, kennismaking website, beroepenfilmpjes, loopbaanbegeleiding, e-coaches … FAQ’s opmaken via website Mogelijkheden bekijken ivm volgen van opleiding in technische werkloosheid Verkennende contacten met lokale besturen, provinciebestuur, sectoren ifv acties nu/morgen

35 FORD Enkele Cijfers… Werknemers 2011 Bron: stad Genk
Opm: deze cijfers zijn inclusief tijdelijke contracten en FORD Lommel. Aantal betrokken werknemers intentie collectief ontslag: 4.264

36 FORD Enkele Cijfers… Werknemers 2011
Opm: deze cijfers zijn inclusief tijdelijke contracten. Aantal betrokken werknemers intentie collectief ontslag: 4.264

37 Rechtstreekse toeleveranciers Toeleveranciers
FORD Rechtstreekse toeleveranciers Toeleveranciers Opm: deze cijfers zijn indicatief

38 Samen werken voor jobs in Limburg
VDAB Op Nieuwe Koers Samen werken voor jobs in Limburg

39 Bedankt

40 Limburgse arbeidsmarkt
Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk (UHasselt,november 2012)


Download ppt "VDAB sterk voor werk in Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google