De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Middelburg in beweging2 Lustrumcongres Bouwen aan de toekomst 25-09-2007 Workshop: Zorginfrastructuur en de WMO: de eerste praktijkervaringen ERVARINGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Middelburg in beweging2 Lustrumcongres Bouwen aan de toekomst 25-09-2007 Workshop: Zorginfrastructuur en de WMO: de eerste praktijkervaringen ERVARINGEN."— Transcript van de presentatie:

1

2 Middelburg in beweging2 Lustrumcongres Bouwen aan de toekomst 25-09-2007 Workshop: Zorginfrastructuur en de WMO: de eerste praktijkervaringen ERVARINGEN VAN EEN ‘KOPLOPER’ Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Zorgvernieuwing in Middelburg

3 Middelburg in beweging3 •Alle zorgverleners besloten te vernieuwen •Woonbeleid Middelburg •Sociale kwaliteitsatlas •Modernisering van de AWBZ •Ideeën Wet Maatschappelijke Ondersteuning •Start Universiteit in Middelburg •Voorbeeld Arduin Uitgangssituatie in 2002

4 Middelburg in beweging4 •Regie over je eigen leven •Zorg naar de mensen (i.p.v. mensen naar de zorg) •Eigen huis / eigen buurt •Kleinschalig / menselijke maat •Mee doen in de samenleving (inclusieve samenleving) •Keuzemogelijkheden •Preventie staat voorop •Samenhang in wijken en dorpen Visie op zorgvernieuwing

5 Middelburg in beweging5 •Gemeente neemt regierol •Groeiboek Aanjaagteam / convenant / alle partijen betrokken •Grondpolitiek niet slopen / nieuwe locaties / grondexploitatie door gemeente / lage grondprijzen voor bereikbare huurwoningen •Wijkgericht alle dorpen alle wijken / ruim 30 locaties •Scheiden van wonen, zorg, welzijn, diensten en ondersteuning •Uitvoeringsconvenanten eigen verantwoordelijkheid maatwerk / compromissen •Al doende leren beleidsontwikkeling en uitvoering •Sociale infrastructuur welzijn / dienstverlening / ondersteuning / onafhankelijke vaststelling ondersteuningsbehoefte Aanpak Zorgvernieuwing

6 Middelburg in beweging6 •WONEN •ZORG •WELZIJN •DIENSTVERLENING •ONDERSTEUNING OPGAVE ZORGVERNIEUWING

7 Middelburg in beweging7 •800 zorgplaatsen in 2010 •ca. 300 verpleging (A), ca. 500 verzorging (B) •Ca 30 clusters van ca 24 zorgwoningen •Ca. 1.000 levensloopbestendige woningen (C) •Programma van eisen (woonkeur +) •Woonomgeving •klankbordgroepen •communicatie WONEN

8 Middelburg in beweging8 communicatie Gedwongen verhuizing valt slecht in Sint Willibrord Bejaarden weg voor studenten door Ron Magnée MIDDELBURG - Bewoners van bejaardenhuis Sint Willibrord in Middelburg moeten binnen enkele jaren naar elders vertrekken. Dat is het resultaat van een nieuwe aanpak in de zorg, waarover maandag een convenant wordt ondertekend. De bewoners van Sint Willibrord willen echter voor geen goud weg.

9 Middelburg in beweging9 De woonservicezones Oude en nieuwe situatie

10 Middelburg in beweging10 Kleinschaligheid: niet duurder! / meerdere zorgclusters bij elkaar / minder overhead •‘Verdrag van Jalta’ •Marktwerking / samenwerking / Zeeuws concessiemodel / overgangsregeling •Overgangsproblematiek intra-  extramuraal ZORG

11 Middelburg in beweging11 welzijn •Fusie welzijnsorganisaties •Visiedocument / ondersteuning centraal •Samenwerking zorg en welzijn •Samenwerking welzijn / wijk •Grand café’s

12 Middelburg in beweging12 dienstverlening •Van all-inclusive naar inkoop van diensten •Ontwikkelen buurtbedrijvigheid •Samenwerking: reïntegratie / scholing / dagbesteding / bedrijfsleven

13 Middelburg in beweging13 Ondersteuning (wmo proeftuin) •Zorgbrede bundeling van front-office taken •Onafhankelijke ondersteuningsbureau’s •Informatie / advies, signalering/meldpunt, onafhankelijke vraagverduidelijking, toekenning van ondersteuning / zorg, evaluatie •Onafhankelijke vraaganalyse (alle levensvelden) •AMW / MEE / CIZ / BJZ / GGD / Emergis

14 Middelburg in beweging14 betaalbaarheid •Bij Intramuraal wonen resteert netto besteedbaar ca € 250 /mnd •Bij extramuraal wonen ca € 100 / mnd oplossing: •PARTICIPATIEFONDS

15 Middelburg in beweging15 participatie •Consultatiegroep woonservicezones •Platform WMO •Adviesraad WMO •Seniorenraad Middelburg •Huurdersvereniging Middelburg •Werkgroep gehandicapten Walcheren

16 Middelburg in beweging16 Financiering •Onroerend goed transacties •Stadsvernieuwingsgelden •Pilot ministerie van VWS / Pilot WMO •Andere inzet bestaande middelen / anderen mee laten doen •Corporaties onrendabele top wonen

17 Middelburg in beweging17 aandachtspunten •Scheiden wonen en zorg •Beleidsregel Zorginfrastructuur •College Sanering •Regeling diensten bij wonen met zorg •Aanloopkosten Zorg •Financiering Zorg

18 Middelburg in beweging18 Zorgvernieuwing in Middelburg Bedankt voor uw aandacht meer info ?? zie: www.middelburg.nl


Download ppt "Middelburg in beweging2 Lustrumcongres Bouwen aan de toekomst 25-09-2007 Workshop: Zorginfrastructuur en de WMO: de eerste praktijkervaringen ERVARINGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google