De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand GKV Hoofddorp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand GKV Hoofddorp."— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand GKV Hoofddorp

2 Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur, een uur later dan gewoonlijk.

3 Liturgie GKV Hoofddorp Lb. 125 GK 86 GK 82: 1 t/m 3 Lucas 1: 1 t/m 4 GK 82: 4 Lucas 1: 26 t/m 38

4 Liturgie GKV Hoofddorp Lucas 2: 1 t/m 11 Ps. 117 Lb. 143 GK 50 Lb. 456: 3

5 Welkom GKV Hoofddorp

6 Lb. 125 GKV Hoofddorp Koor: O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Lb. 125: 1

7 Lb. 125 GKV Hoofddorp Koor: O kom, Gij wortel Isai, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Lb. 125: 2

8 Lb. 125 GKV Hoofddorp Koor: O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Lb. 125: 3

9 Lb. 125 GKV Hoofddorp Koor: O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Lb. 125: 4

10 Lb. 125 GKV Hoofddorp Koor: O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Lb. 125: 5

11 GK 86 GKV Hoofddorp Mannen: Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! GK 86: 1

12 GK 86 GKV Hoofddorp Vrouwen: Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! GK 86: 2

13 GK 86 GKV Hoofddorp Mannen: Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad, al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! GK 86: 3

14 GK 86 GKV Hoofddorp Allen: Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! GK 86: 4

15 Belijdenis van afhankelijkheid en genadegroet GKV Hoofddorp Gevolgd door gezongen amen

16 GK 82 GKV Hoofddorp Blaas de bazuin en sla de trom, geboren is Gods kind! Laat alle klokken luiden gaan, kom zingend rond de kribbe staan, zijn koninkrijk begint, hosanna, hosanna, zijn rijk begint! GK 82: 1

17 GK 82 GKV Hoofddorp Blaas de bazuin, de loftrompet, en richt hoog op uw hoofd; de toekomst staat in deze ster, nu is de vrede niet meer ver, de dag die God belooft, hosanna, de dag die God belooft! GK 82: 2

18 GK 82 GKV Hoofddorp Blaas de bazuin - zijn zonnegloed laat niemand koud en kil. Hier is een mens die liefde doet, hier is God zelf in vlees en bloed - verwonder u, heel stil, hosanna, verwonder u, heel stil. GK 82: 3

19 Lucas 1: 1 t/m 4 GKV Hoofddorp Gelezen door: Chris Burggraaff GKV Hoofddorp

20 GK 82 GKV Hoofddorp Blaas de bazuin en sla de trom en roep: Victoria! Geen leven is nu zonder zin, gegeven is: een nieuw begin - o zing halleluja, hosanna, o zing halleluja! GK 82: 4

21 Lucas 1: 26 t/m 38 GKV Hoofddorp Gelezen door: Lisa Aalbers

22 Dit is de dag GKV Hoofddorp Dit is de dag (2x) die de Heer ons geeft. (2x) Weest daarom blij (2x) en zingt verheugt (2x) Dit is de de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugt. Dit is de dag (2x) die de Heer ons geeft.

23 Gebed voor de opening van het Woord GKV Hoofddorp

24 Lucas 2: 1 t/m 11 GKV Hoofddorp Gelezen door: Jacco de Leeuw

25 Preek over Lucas 2:7 en 34-35 GKV Hoofddorp

26 Preek over Lucas 2:7 en 34-35 GKV Hoofddorp ‘[…] ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.’ ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ GKV Hoofddorp

27 God werd mens … GKV Hoofddorp

28

29 God werd mens om verworpen te worden … GKV Hoofddorp

30 God werd mens om verworpen te worden in de plaats van jou! GKV Hoofddorp

31 Ps. 117 onberijmd GKV Hoofddorp Voorzang: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ps. 117

32 Ps. 117 onberijmd GKV Hoofddorp Canon (2x): Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ps. 117

33 Voorbeden- en dankgebed GKV Hoofddorp

34 Collecten GKV Hoofddorp • Voedselbank • Stichting Evangelisatie en Moslims GKV Hoofddorp

35 Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur, een uur later dan gewoonlijk.

36 Collecten GKV Hoofddorp • Voedselbank • Stichting Evangelisatie en Moslims GKV Hoofddorp

37 Lb. 143 GKV Hoofddorp Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. Lb. 143: 1

38 Lb. 143 GKV Hoofddorp Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Lb. 143: 2

39 Lb. 143 GKV Hoofddorp Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Lb. 143: 3

40 GK 50 GKV Hoofddorp Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, GK 50

41 GKV Hoofddorp in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. GK 50

42 Zegen GKV Hoofddorp

43 Lb. 456: 3 GKV Hoofddorp Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! Lb. 456: 3

44 GKV Hoofddorp U bent vanmiddag weer van harte welkom! Voorganger vanmiddag (16.30 uur): Br. W. Burggraaff Meer informatie op: www.hoofddorp.gkv.nl

45 Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur, een uur later dan gewoonlijk.


Download ppt "Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand GKV Hoofddorp."

Verwante presentaties


Ads door Google