De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang."— Transcript van de presentatie:

1 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

2 O kom, o kom, Immanuël O kom, o kom, Immanuël, Verlos uw volk, uw Israël Herstel het van ellende weer, Zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Allen

3 O kom, o kom, Immanuël O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Allen

4 O kom, o kom, Immanuël O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! Allen

5 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

6 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

7 Gezang 50 (GK 11) Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen,in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Allen

8 Gezang 50 (GK 11) Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen Allen

9 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

10 Licht in de nacht (o Holy night) Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon. Een sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held’re morgen aan. Koor

11 Licht in de nacht (o Holy night) Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. Koor

12 Licht in de nacht (o Holy night) Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden, vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. Koor

13 Licht in de nacht (o Holy night) Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid! En geef Hem glorie in alle eeuwigheid! Koor

14 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

15 Wees stil en kom wat dichterbij Dit kind van Bethlehem: Het einde, het begin is Hij; Niets kan ik zonder Hem Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ng 47) Allen

16 Hij is mijn water en mijn brood, het licht rondom mij heen, mijn leven, midden in de dood - Hij laat mij niet alleen. Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ng 47) Allen

17 Hij is de deur die openstaat en achter mij zich sluit, de herder die met raad en daad mij voorgaat, in en uit. Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ng 47) Allen Tussenspel

18 Hij is een weg, recht door de zee, mijn pad in de woestijn, zijn ja is ja, zijn nee is nee, zijn woord zal waarheid zijn. Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ng 47) Allen

19 Hij is de wijnstok die mij draagt, geplant in Bethlehem, Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: mijn vruchten zijn uit Hem! Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ng 47) Allen Tussenspel

20 Wees stil en kom wat dichterbij en zeg mij zingend na: begin en einde, dat zijt Gij, alfa en omega! Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ng 47) Allen

21 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

22 1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, Lucas 1: 1 - 4

23 3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Lucas 1: 1 - 4

24 Lucas 1: 26 - 33 26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.

25 Lucas 1: 26 - 33 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

26 Lucas 2: 1 - 7 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,

27 Lucas 2: 1 - 7 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

28 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (NG 49)

29 Psalm 136 (Psalmen voor Nu) Koor Zing voor de Heer in zijn macht is Hij onvergelijkbaar. De dingen die Hij doet, doet niemand Hem na. God kijkt naar ons om, Hij is goed. Hij is de Heer, die de hemel met wijsheid gemaakt heeft, Hij trok uit het water de aarde omhoog.

30 Psalm 136 (Psalmen voor Nu) Koor God schiep de lichten, de machtige zon aan de hemel. Daar staat Hij te stralen: een kroon op de dag. God schiep de glanzende maan en de talloze sterren. Daar staan ze te schijnen: een kroon op de nacht. God kijkt naar ons om, Hij is goed.

31 Psalm 136 (Psalmen voor Nu) Koor Hij is de Heer, die Egypte zijn zonen ontnam en Zijn volk er vandaan haalde, vrij moest het zijn! God hief zijn hand en de zee viel gehoorzaam doormidden. Zijn machtige arm hielp zijn volk er doorheen.

32 Psalm 136 (Psalmen voor Nu) Koor Farao zelf en zijn leger ze zijn er verdronken Maar Israël leidde hij door de woestijn God kijkt naar ons om, Hij is goed. Hij is de Heer die veel machtige koningen knakte Hun land aan zijn volk gaf aan blijvend bezit.

33 Psalm 136 (Psalmen voor Nu) Koor Hij gaf het Israël, dat was het volk dat Hem diende Toen alles verkeerd ging keek God naar ons om. Toen het verloren leek gaf God weer vrede en ruimte De Heer deelt zijn brood uit aan alles wat leeft God kijkt naar ons om, Hij is goed.

34 Psalm 136 (Psalmen voor Nu) Allen Zing voor de Heer in zijn macht is Hij onvergelijkbaar. De dingen die Hij doet, doet niemand Hem na. Zing voor de Heer van de hemel, want Hij blijft ons helpen. Hij kijkt naar ons om, want zijn liefde is groot. God kijkt naar ons om, Hij is goed.

35 kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang 84 Gebed Lezing: Lucas 1:1 - 4, 26 - 33, 2:1 - 7 Luisteren + zingen Psalm 136 PVN Preek Zingen Gezang 86 (gemeente + koor)

36 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49)

37 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49)

38 onvruchtbare Elizabeth krijgt een kind een engel bezoekt Zacharias dezelfde engel bezoekt een jong meisje ze zal zwanger worden door de heilige Geest haar kind: Zoon van de Allerhoogste haar kind: tot in eeuwigheid koning die koning: heersers van hun troon gestoten die koning: bevrijder van Israël

39 keizer  baby Romeinse rijk  hemelrijk koning David  timmerman Jozef Grote God  klein begin Vier tegenstellingen in het verhaal van Jezus’ geboorte: Vier onverwachtse momenten die je leren wat je van God kunt verwachten

40 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) 1e tegenstelling: Keizer  baby

41

42 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) Keizer -Baby Rome -Bethlehem Pracht en praal - Stal Macht - Hulpeloos

43 Hoe ging het verder met Keizer Augustus? Dood is dood ….. Hoe ging het verder met de voederbakbaby? Hij werd ……. : Redder Messias Heer Vergever van zonden Overwinnaar van de dood Brengt mensen terug bij God Verandert hun hart Combineert macht en liefde

44 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) De eerste tegenstelling in het geboorteverhaal van Jezus: Keizer  baby → God zet zijn oneindige macht in om ook het meest kwetsbare leven te redden

45 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) 2e tegenstelling: Romeinse rijk  hemelrijk

46 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) 2e tegenstelling: Romeinse rijk  hemelrijk - waar kom ik vandaan - wat is mijn afkomst - wie ben ik - waar hoor ik bij

47 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) Jezus wordt geboren terwijl mensen zich laten inschrijven in het Romeinse rijk. En wat is het doel van zijn geboorte? Dat mensen zich kunnen laten inschrijven! Maar dan in het hemelrijk!

48 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) De tweede tegenstelling in Jezus’ geboorteverhaal: Romeinse rijk  hemelrijk → God heeft je geschapen voor een hoog doel: leven met Hem voor altijd

49 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) 3e tegenstelling: koning David  timmerman Jozef

50 3e tegenstelling: koning David  timmerman Jozef Timmerman Jozef Stoffig en vergeten Bethlehem Valt er iets te verwachten hier? Ja!  Maria, ‘zijn aanstaande vrouw’

51 3e tegenstelling: koning David  timmerman Jozef Timmerman Jozef Stoffig en vergeten Bethlehem Valt er iets te verwachten hier? Ja!  Maria, ‘zijn aanstaande vrouw’  God!

52 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) De derde tegenstelling: koning David ↔ timmerman Jozef → God doet wat Hij belooft, en dan blijkt wat Hij doet mooier dan je had kunnen denken.

53 Tekst: Lucas 2: 1 - 7 Schriftlezing: Lucas 1: 1 – 4 26 - 33 Amenlied: Gezang 86 (NG 49) 4e tegenstelling: Grote God  klein begin

54 De voederbak: een heel onverwachte plek voor Jezus Wat zegt die voederbak over God en over Jezus?  God zet alles op alles: menswording  God durft klein beginnen  Je komt Jezus op de meest onverwachte plaatsen tegen

55 De voederbak: een heel onverwachte plek voor Jezus Maar ……. De meest onverwachte plek waar Jezus wil zijn En de mooiste ….. is jouw hart!

56 koor Gezang 86 (NG 49) Wij trekken in een lange stoet Op weg naar Bethlehem Wij gaan uw koning tegemoet O stad Jeruzalem Gezegend die Zijn komst begroet En knielen wil voor Hem Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer!

57 vrouwen Gezang 86 (NG 49) Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. allen Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer!

58 mannen Gezang 86 (NG 49) Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad, al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! allen Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer!

59 Allen Gezang 86 (NG 49) Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luide stem en blij bazuingeschal: allen Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer!

60 Gebed Collecte (luisteren: uw wonderbaarlijke licht) Zingen Psalm 98: 1, 4 Zegen

61 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds D.V. a.s. Zondag de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds Na de collecte zingen we Psalm 98: 1, 4

62 koor U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven U bent het licht van de wereld Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Uw wonderbaarlijke licht de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds Na de collecte zingen we Psalm 98: 1, 4

63 Psalm 98: 1, 4 Zingt nu een nieuw lied voor de HERE, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan, Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit! Allen

64 Psalm 98: 1, 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid. Allen

65 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Kerkraad komt binnen en gaat zitten Zingen:O kom Immanuel Welkom Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 50 ere zij god Luisteren ‘o holy night’ Zingen:Gezang."

Verwante presentaties


Ads door Google