De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mensenrechten in NL •NEDERLAND •dinsdag 23 mei 2006 09:15 Nederland in 'zwartboek' Amnesty •Voor het eerst in tien jaar staat Nederland weer vermeld in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mensenrechten in NL •NEDERLAND •dinsdag 23 mei 2006 09:15 Nederland in 'zwartboek' Amnesty •Voor het eerst in tien jaar staat Nederland weer vermeld in."— Transcript van de presentatie:

1 Mensenrechten in NL •NEDERLAND •dinsdag 23 mei 2006 09:15 Nederland in 'zwartboek' Amnesty •Voor het eerst in tien jaar staat Nederland weer vermeld in het jaarboek van Amnesty International. Daarin bespreekt de organisatie wereldwijde mensenrechtenschendingen van 2005.

2 Mensenrechten in NL •Belangrijkste reden om Nederland te kapittelen, is de behandeling van asielzoekers en immigranten. De mensenrechtenorganisatie maakt zich daar ernstige zorgen over. Als voorbeeld noemt Amnesty onder meer de uitzetting van de Syriër Abd-al Rahman al Musa naar de Verenigde Staten. De Amerikanen stuurden de man terug naar Syrië, waar hij volgens Amnesty meteen werd opgepakt en nu al anderhalf jaar vastzit.

3 Mensenrechten in NL •Telefoonkaartenfraude En in december leverde Nederland een Egyptische Nederlander uit aan Amerika die vastzat op verdenking van telefoonkaartenfraude, schrijft Amnesty in het jaarboek. Zijn advocaten zijn bang dat de man daar als vijandelijke strijder wordt behandeld, omdat hij de kaarten aan leden van terreurbeweging Al Qa’ida zou hebben geleverd.jaarboek

4 Mensenrechten in NL •Verder is Amnesty verontrust over de gang van zaken rond de Schipholbrand in oktober. In dit detentiecentrum voor uitgeprocedeerden kwamen tijdens de brand elf illegalen om. Volgens sommige berichten zijn de aanbevelingen voor brandpreventie niet opgevolgd, zo staat in het jaarboek.

5 Mensenrechten in NL •Antiterrorismewetgeving Ook de strengere antiterrorismewetgeving in ons land is reden voor de Nederlandse vermelding in het jaarboek. Vooral het strafbaar stellen van het verheerlijken of goedpraten van terroristische misdrijven baart Amnesty zorgen.

6 Mensenrechten in NL •Nederland is lang niet het enige EU-land dat in het boek voorkomt: alleen Luxemburg en Denemarken ontbreken. In de helft van de gevallen gaat het om immigratie- en uitzettingsbeleid.

7 Reacties van Nederlanders

8 •Jan Haven op dinsdag 30 mei 2006 07:48 Ach, gelukkig hecht ik geen waarde aan Amnesty meer, sinds de vroege jaren '90. Laat ons lekker zelf uitmaken wie wij wél en niet willen toelaten. Dit soort organisaties is pas blij, als iedereen arm en zielig is....hebben we eindelijk gelijkheid!

9 Reacties van Nederlanders •Wim op woensdag 24 mei 2006 13:18 •Sinds Amnesty International gekaapt is door linkse activisten kunnen ze mijn rug op.

10 Reacties van Nederlanders •Woutje op dinsdag 23 mei 2006 17:17 •A.I. bewandelt de makkelijke weg. Deze organisatie zet altijd landen op de lijst waar zij een groot aantal leden heeft en dus veel gehoor krijgt. Zij zullen nooit enige moeite doen om de landen, waar werkelijk de bevolking door corrupte regeringen te lijden heeft, te bereiken. Daar gaan ze niet met een delegatie met spandoeken heen. Om subsidie enz te blijven ontvangen komen ze met zulke malle rapporten, volkomen waardeloos.

11 Reacties van Nederlanders •C.B.A. Gollner op dinsdag 23 mei 2006 16:37 •Het viel mij - nu alweer een aantal jaren geleden - op dat bijvoorbeeld een land als Indonesie bij de Amnesty International rapportages regelmatig zeer negatief scoorde, maar dat bijvoorbeeld de toenmalige Sovjet- Unie en Rood China nimmer in negatieve zin werden genoemd. Ik heb dat toen schriftelijk aan de orde gesteld. Het lamzakkige antwoord van A.I.: "Dat komt omdat onze inspecteurs in die landen geen toegang hebben". Nu weet u dus meteen welke waarde - geen, dus - aan de A.I.-rapportages moet worden gehecht.

12 Reacties van Nederlanders •zlato op dinsdag 23 mei 2006 15:24 •Amnesty International,.... tja dan moet je echt gaan oppassen, dit heeft verregaande consequenties voor ons land,....oeieoejoejoei gadverpielekes, proost.

13 Reacties van Nederlanders •Eric op dinsdag 23 mei 2006 14:10 •Mooi zooi, als wij door linkse ogen gezien verkeerd bezig zijn, betekent dat dat we op de goede weg zijn. En voor de linkse leeghoofden die iedereen gelijk voor nationalistisch en xenofobisch uitmaken: 'rechts' wil ook dat terroristische, dictatorische en achterlijke (in willekeurige volgorde) amerikanen, belgen, duitsers, chinezen, zweden, russen, engelsen, brazilianen, eskimo's, marsmannetjes enzovoort, en zelfs 'nederlanders' uitgezet worden.

14 Reacties van Nederlanders •K.R.van Mourik op dinsdag 23 mei 2006 14:03 •"Zijn advocaten zijn bang dat de man daar als vijandelijke strijder wordt behandeld, omdat hij de kaarten aan leden van terreurbeweging Al Qa’ida zou hebben geleverd." De gekte van de Amerikanen kent geen grenzen: iemand als vijandelijke strijder behandelen om zoiets onbenulligs als het leveren van kaarten aan dat onschuldige clubje dat Al Qa'ida heet. Zo'n man moeten we in Nederland als bevriend strijder huldigen en zeker niet uitleveren aan onze vijand de V.S., waar ze zoals bekend politieke tegenstanders zonder dralen de keel doorsnijden. Het is goed dat Amnesty International, terecht vermaard om zijn politieke neutraliteit, op de uiterst bedenkelijke staat van de mensenrechten ook in Nederland de aandacht vestigt. Opdat wij niet later zullen kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben...

15 Reacties van Nederlanders •Hans Visser op dinsdag 23 mei 2006 12:41 •Een keer in de in de tien jaar een klacht!?? Dat is niets=OK; ik wacht wel weer tien jaar. Ik hou het in de gaten........

16 Reacties van Nederlanders •Peter Coolen op dinsdag 23 mei 2006 12:32 •Zelden ben ik het zo eens met de strekking van de Haagse politici zoals in deze kwestie.

17 Reacties van Nederlanders •j.lindenburg op dinsdag 23 mei 2006 11:32 •De stem van het volk. Nederland in het Verdomboekje van Amnesty International. Dat is een goed teken want het is een eenzijdige troep en veroorzaakt nog meer ellende. Als ze echt goed bezig waren dan zouden zij de veroorzakers van de massale vlucht naar het Vrije Westen aanpakken, n.l. China, Alle landen in Afrika, Iran, Iraq, Sirië, Saudie Arab.,Palestijn, Egypte, Sudan, de United Nations en EU die dit allemaal "Gedogen" door machtspolitiek te bedrijven.

18 Reacties van Nederlanders •g.j.veltman op dinsdag 23 mei 2006 11:02 •zijn we blij mee staan we ook eens in een boekje wat niemand leest. Wat een gezeur om een oplichter!!!!!

19 Reacties van Nederlanders •Tino van Os op dinsdag 23 mei 2006 11:00 Dit soort berichten doet me nog steeds pijn. Er is een schreeuwende behoefte in de wereld aan een serieuze onafhankelijke en fair opererende organisatie die ervoor waakt dat elementaire mensenrechten overal ter wereld worden gerespecteerd. Daarom was ik meer dan tien jaar actief lid van Amnesty. Maar de eenzijdigheid en vooral de mateloze haat tegen de regeringen van de VS en Israël, de afzijdigheid/blindheid t.a.v. de misdaden en wreedheden van terroristische bendes en de blokkering van een interne discussie daarover, maakten het mij onmogelijk het lidmaatschap tegenover mijn geweten nog langer te verantwoorden.

20 Reacties van Nederlanders •Jhr Mr P. Bast kol bd. op dinsdag 23 mei 2006 10:55 • Deze kritiek van Amensty International klinkt mij als muziek in de oren. Het laat zien dat Nederland op de goede weg is. En dan bedoel ik dat in positieve zin. Excessen zijn natuurlijk niet goed. Met opzet mensen massaal de dood in te jagen is absoluut fout. Het gaat hier echter om iets anders. Het gaat nu om een hardere, meer kritische aanpak van Nederland. Een no-nonsense aanpak van lieden die met leugens het land binnenkomen. Die vroeger onder laf links keurig mochten blijven. Maar die er nu gelukkig met kop en kont uit moeten. Logisch dat Amnesty nu piept. Dat krijg je als je eenzijdig op mensenrechten hamert. Ons land is wijzer geworden. Ons land hamert nu ook op mensenPLICHTEN. Niet liegen dus... De vroegere magneetwerking moet weg. Nederland moet ONgastvrij worden voor gelukzoekers. En alleen aan èchte asielzoekers royaal hulp bieden.

21 Reacties van Nederlanders •leo J bouwman op dinsdag 23 mei 2006 13:41 •Het rigide toepassen van de vreemdelingenwet door Verdonk leidt natuurlijkerwijs tot allerlei excessen. In het buitenland slaan we daarmee een plee figuur. Nu komt Amnesty dat bevestigen en zet Nederland op de zwarte lijst. En vervolgens keert men zich hier paranoïde tegen het buitenland en tegen Amnesty die complotteren tegen "ons" samen natuurlijk met de linkse kerk. Het zal duidelijk zijn dat nationalistische en xenofobe ideeën niet alleen in Vlaanderen aanhangers hebben.

22 Reacties van Nederlanders •Life op dinsdag 23 mei 2006 16:58 • Ik denk dat je onder de Nederlanders zeer weinig mensen kan vinden die vinden dat een ongecontroleerde en regelloos beleid moet worden gevoerd mbt asielbeleid. De meerderheid is voor enkel toelaten van noodzakelijke gevallen. Het beleid van nu regelt die wens niet. Dit beleid kijkt naar regels en niet naar de mens of zijn achtergrond en noodzaak. A.I. heeft dat vastgesteld en constateerd dat NL de mensenrechten van die groepen niet respecteerd. Je kan het als positief zien en in de waan blijven dat dit beter is voor NL en ons huidige beleid vruchten afwerpt. Je kan ook reeel zijn en accepteren dat NL internationale regels overtreed. Laten we wel eerlijk blijven, de terechtwijzing van A.I. is niet de eerste, het I.H. heeft dat al meerdere keren gedaan.

23 Reacties van Nederlanders •eddie op dinsdag 23 mei 2006 10:33 •is er dan toch nog hoop voor Nederland?

24 Gelijk of ongelijk? •Nederlanderschap van Maxima Zorrequeta: •Het ministerie verklaart zelf dat een verzoek tot naturalisatie ingediend bij de Kroon nooit kan leiden tot een Nederlanderschap. • De Rijkswet op het Nederlanderschap sluit een andere procedure echter niet uit omdat de Rijkswet geen vormvereisten voor de behandeling van het verzoek tot verlening van het Nederlanderschap bevat. In dit geval heeft het Kabinet der Koningin het verzoek niet naar de burgemeester maar naar de minister van Justitie gezonden, aangezien de minister van Justitie van het Koninkrijk bevoegd is tot behandeling van verzoeken tot verlening van het Nederlanderschap.

25 Elena’s commentaar… •Op het moment dat ze Nederlandse werd, had het parlement echter nog geen toestemming voor haar huwelijk met kroonprins Willem-Alexander gegeven. •Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hoefde echter niet gewacht te worden, totdat het parlement de Toestemmingswet had aanvaard. Het lag volgens de dienst zelfs voor de hand om de naturalisatie af te ronden voor de parlementaire behandeling van de Toestemmingswet op 3 juli 2001.

26 Gelijk of ongelijk? •Het ministerie verklaart tevens dat indien de naturalisatieverzoeker niet in persoon verschijnt bij de burgemeester de naturalisatie nooit in behandeling wordt genomen. • In dit geval is de burgemeester niet betrokken geweest aangezien het naturalisatieverzoek ter behandeling in handen is gesteld van de minister van Justitie.

27 Gelijk of ongelijk? •Uit één van uw brieven blijkt dat mevrouw Zorreguieta € 272 heeft betaald voor haar naturalisatie. Dit bedrag is pas na 1 juli 2002 ingevoerd, één jaar en twee maanden nadat zij haar Nederlandse nationaliteit kreeg. Op basis van de wet behoort een naturalisatieverzoek buiten behandeling gesteld te worden wanneer de leges niet zijn betaald. In elk geval kan een naturalisatieprocedure niet in behandeling genomen worden zolang het verschuldigde recht niet is betaald. U hebt wel degelijk de procedure afgehandeld hoewel nog niet was betaald. •Het antwoord op de vraag over het tijdstip van betaling van leges heeft geen gevolg voor de rechtsgeldigheid van de verlening van het Nederlanderschap.

28 Gelijk of ongelijk? •Was haast geboden bij de naturalisatie van mevrouw Zorreguieta? •Bij de naturalisatie van mevrouw Zorreguieta was geen haast geboden, afgezien van de juridische noodzaak deze op enige datum voor de huwelijkssluiting te doen plaatsvinden omdat niet- Nederlanders geen lid van het Koninklijk Huis kunnen worden. Dat was aanleiding om artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap toe te passen.

29 Gelijk of ongelijk? •De gehele procedure heeft in acht dagen plaatsgevonden. Terwijl artikel 10- procedures normaliter in spoedgevallen zes maanden duren. •In dit bijzondere geval bleek het mogelijk de procedure tot verlening van het Nederlanderschap in acht dagen af te ronden.

30 Gelijk of ongelijk? •Is er sprake geweest van een voorkeursbehandeling? •Er is sprake geweest van een niet- standaardbehandeling in een bijzonder geval.

31 Gelijk of ongelijk? •Er is sprake van een ambtsmisdrijf als een ambtenaar zijn medewerking verleent aan het ondertekenen van een besluit waarvan hij weet dat het tot stand is gekomen door het niet naleven van de wetten. Volgens een door ons geraadpleegd aantal deskundigen op dit gebied bestaat er een redelijk vermoeden dat dat hier aan de orde is. Is dat zo?

32 Uw antwoord

33 Nog meer…

34

35 Oplossing


Download ppt "Mensenrechten in NL •NEDERLAND •dinsdag 23 mei 2006 09:15 Nederland in 'zwartboek' Amnesty •Voor het eerst in tien jaar staat Nederland weer vermeld in."

Verwante presentaties


Ads door Google