De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krachtgericht en verbindend hulpverlenen André Dierickx, Monique Pauwels, An Van Herck 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krachtgericht en verbindend hulpverlenen André Dierickx, Monique Pauwels, An Van Herck 1."— Transcript van de presentatie:

1 Krachtgericht en verbindend hulpverlenen André Dierickx, Monique Pauwels, An Van Herck 1

2 workshop •opwarmertje •wie zijn wij? Wat is BindKracht? •bouwstenen van BindKracht: –krachtgerichte basishouding –leefwereldperspectief –spanningsvelden •afsluitend •Wat 2

3 3

4 Hulpverleners: •Daar moet ge mee oppassen! •Schrijven ALLES op en wie weet wat gebeurt er dan achteraf mee? •Gebruiken HUN dossier vaak tegen u! •Zijn moeilijk bereikbaar. •Bellen nooit terug… of ja, een week later dan… •Oei, die hebben lange tenen! 4

5 •Stemmen het aanbod van hun dienst niet af op die van een andere dienst •Nemen de zorg van je over… pakken het mogen zorgen van je af! •Passeren u •Houden hun beloftes niet! •Verwachten van ons dat wij altijd met hen overleggen, maar ze betrekken ons zelf niet Hulpverleners: 5

6 •Zijn in hun ogen perfect •Zouden mijn zoon/dochter kunnen zijn •Spreken chinees •Hebben gestudeerd •Zijn snotneuzen die denken dat ze het beter weten •Denken in hokjes •Komen altijd met allerlei praktische rompslomp af… Hulpverleners: 6

7 •Stellen maar ‘regeltjes van het huis op’, en wij moeten ons daar zomaar vanzelf aan houden ofwat? •Van ons verwachten ze veel, maar zelf doen ze niets •Komen op huisbezoek om te controleren •Erkennen ons niet als ouder Hulpverleners: 7

8 •Komen nooit ‘ns tot bij ons thuis •Gaan bijna nooit zelf met ons in gesprek •Allez, hoe lang zal deze nieuwe weer blijven? •Ik word almaar ouder en die opvoedsters worden almaar jonger Hulpverleners: 8

9 •De opvoeders van de groep? Ik ken hen niet, het zijn vreemden voor mij •Benaderen je altijd zo tuttig… en truttig •Behandelen mij ook als een kind of zelfs als ne mentaal gehandicapte •Als ik kan, ga ik er niet naartoe •Schoon blondje! •Ik ga hen écht niet alles vertellen! Hulpverleners: 9

10 •Ik moet mijn kinderen beschermen tegen hen! •Nemen altijd maar beslissingen maar op basis van WELKE informatie eigenlijk? •Wisselen onderling verslagen uit zonder dat ik daar weet van heb. Hulpverleners: 10

11 •Zeggen tegen mij dat het niet goed is om de kinderen thuis op te voeden… maar niemand zegt WAT ik moet doen om ze terug thuis te krijgen… WANNEER is het goed genoeg, opgelost?? En wie beslist dat eigenlijk? Hulpverleners: 11

12 ‘Kansarmen…’ 12

13 ‘t Is niet altijd gemakkelijk! 13

14 B IND -K RACHT in ARMOEDE •Doel: kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan mensen in armoede •Aandachtspunten: VERBINTENISPROBLEMATIEK AFHANKELIJKHEID •VERBINDEND en VERSTERKEND werken in dialoog 14

15 Krachtgerichte hulpverlening werkt verbindend Verbindend werken is versterkend en autonomieverhogend 15

16 Bouwstenen voor krachtgericht werken 1.Bewust werken vanuit een visie op armoede en armoedebestrijding 2.Versterkend en verbindend werken vanuit het empowermentparadigma 3.De krachtgerichte basishouding 4.Aandacht voor de leef- en ervaringswereld van mensen in armoede 5.Evenwichtig omgaan met spanningsvelden en rolpatronen 16

17 KRACHTGERICHTE BASISHOUDING 17

18 Basishouding •grondhouding voor een open en gelijkwaardige dialoog •de hiermee opgebouwde relatie is een krachtbron: –elk contact biedt kans tot betekenisvol gebeuren –elk contact is een risico om nieuwe kwetsuren toe te dienen 18

19 Basishouding •kernbegrippen: 1.respect 2.acceptatie 3.empathie 4.echtheid 5.relationele gelijkwaardigheid 6.verwondering 19

20 Respect •eerbied hebben •achting en waardering tonen voor wie iemand is zonder hem/haar te willen veranderen •tempo van de cliënt volgen •ruimte/tijd maken voor ontmoeten 20

21 Acceptatie •≠ alles accepteren (gedrag/persoon) •niet veroordelen •rekening houden met de waarden en normen van de ander (cfr. leefwereld) 21

22 Echtheid •auteurschap‹-›acteurschap •toon je persoonlijkheid en je kwetsbaarheid, je gaven en je gebreken •wees open, doorzichtig, duidelijk 22

23 Relationele gelijkwaardigheid •≠ gelijkheid •in de relatie heeft ieder een gelijk aandeel •besef van lotgenootschap •besef van ieders deskundigheid in het kijken naar de problematiek •de hulpverlener kan/mag/moet… niet alles doen/controleren •laat wederkerigheid toe (geven/ontvangen) 23

24 Verwondering •vertrek vanuit het niet-weten •iedere persoon, iedere situatie, iedere beleving is anders en uniek •Sluit theoretische bagage niet uit 24

25 KRACHTGERICHTE basishouding Focus op problemen, pijn, samenhangf Multi-complexe problematiek Gevoelens van machteloosheid Gevoelens van afhankelijkheid Sociaal isolement/eenzaamheid Gevoelens van wantrouwen Gestoorde communicatie Berusting en apathie Verbintenisproblematiek Verloren kapitaal: een vicieuze negatieve spiraal Focus op krachten, inzet, potenties Openheid voor het unieke van elk levensverhaal Aanwezige verbindingen/ hulpbronnen Trots en survival’s pride Inzet en drijfveren Overlevingsstrategieën Vaardigheden en creativiteit Humor Restanten van vertrouwen/ zelfwaarde Zelfsturing/zelf initiatief nemen 25

26 Kijken door een dubbele bril: buitenkant •solidariteit •constructief verzet •eigenheid en creativiteit •inzet en overlevingsstrategieën •humor •gewend zich aan te passen 26 •zwart/wit denken •korte termijnperspectief •gebrekkige vaardigheden •passiviteit •apathie •kwaadheid •vluchten (verslaving) •bruskerende taal •zichzelf uiterlijk verwaarlozen •verwaarlozing woning •ruzies/conflicten met buren en familie •gestoorde communicatie •identiteitsverwervende rollen worden opgenomen

27 Kijken door een dubbele bril: binnenkant •het is uitzichtloos •ik voel me gekwetst •niemand begrijpt me •Ik sta machteloos, heb geen controle meer •ik ben afhankelijk •je kan niemand vertrouwen •wie ben ik nog? •wat kan ik nog? •ik schaam me •ik voel me schuldig •ik voel me leeg en eenzaam •ik voel me bang en onveilig •ik wil mijn kinderen/mijn gezin bijeenhouden •ik voel ben moeder/vader/huisvrouw/kostw inner/… •ik ben trots •ik kruip weer overeind •ik durf nog wel iemand vertrouwen •mijn leven? da’s uniek… ! 27

28 Krachtgerichte vragen •Wat loopt goed? •Wie/wat zijn bronnen van zelfvertrouwen? •Wie/wat zijn bronnen van hulp, vertrouwen, rust? •Wie hebben ze nodig om verder te kunnen? •Wat werkt verbindend voor deze persoon? •Welke mogelijkheden van zorg zijn er voor de ander? •Welke inzet toont ieder? •… 28

29 LEEFWERELD VAN MENSEN DIE LEVEN IN ARMOEDE 29

30 Arbeid en tewerkstelling Sociale contacten JustitieWelzijn Inkomen en schulden Huisvesting Gezondheid OnderwijsCultuur 30

31 De fundamentele attributiefout Hoe kijken we naar onszelf (middenklasse ) K Hoe kijken mensen in armoede naar zichzelf Interne beheersingsoriëntatie L Externe beheersingsoriëntatie We hebben greep op ons leven. We bepalen zelf We kunnen zelf beslissingen nemen We dragen zelf verantwoordelijkheid Succes (en falen) dank ik aan mijn eigen inzet Vrije wil en keuze bepaalt mijn handelen OOFOOF We hebben geen greep op ons leven We hebben nog nooit iets zelf kunnen beslissen Het is mijn schuld dat ik in deze situatie zit, de oorzaken liggen buiten mezelf We dragen geen verantwoordelijkheid, deze wordt overgenomen door hulpverleners, rechters, opvoeders,…. Ik ben machtig, sterkIk ben zwak, afhankelijk Hoe ik naar mezelf kijk bepaalt mijn kijk naar de andere- Vooroordelen en vanzelfsprekendheden ten aanzien van een bepaalde groep hebben te maken met feit dat ik mijn eigen bril niet kan afzetten. MISSINGMISSING Hoe ik naar mezelf kijk bepaalt mijn kijk naar de andere Vooroordelen en vanzelfsprekendheden ten aanzien van een bepaalde groep hebben te maken met feit dat ik mijn eigen bril niet kan afzetten. Individueel schuldmodel Maatschappelijk schuldmodel Voorbeelden: -Die kan niets omdat hij niet wil, niet sterk is, lui is (wilskracht maakt dat je dingen bereikt) -Als je iets wil, dan kan je het (ik heb invloed op de dingen, ik bepaal ) LINKLINK Voorbeelden: -Die heeft geluk gehad, die kent ander volk, zit in een andere wereld, milieu - Ik zal nooit iets kunnen bereiken zonder hulp van anderen 31

32 Hoe mensen in armoede hulpverlening beleven: •hulpverlening betekent ‘afhankelijk worden’ •stap in het onbekende: aanbod onbekend, angst om opgeslorpt te worden in het hulpverleningscircuit •hoge drempel om stap te zetten: pas als het echt niet meer kan •ik moet mijn trots, mijn eergevoel opzij zetten en hulp vragen •ik moet er van gebruik maken: schaamte en vernedering, schuldgevoelens, bewijs dat ik het niet meer kan redden: ik faal (als moeder/vader/kostwinner…), verlies van identiteit •gevoel zich te moeten verantwoorden waarom ze hulp vragen, waarom het niet gelukt is 32

33 Hoe mensen in armoede hulpverlening beleven: •angst voor inmenging in hun privé-leven •ik word afhankelijk van de ‘goodwill’ van anderen •ik moet leven op kosten van de staat •haalt zelfbeeld naar beneden 33

34 SPANNINGSVELDEN 34

35 •afstand •afhankelijk maken •controle •probleemgericht •interventie •afgebakend, kortlopend •procedurematig, gestandaardiseerd •nabijheid •autonomie bevorderen •vertrouwen •krachtgericht •presentie •open, langdurig •maatwerk 35

36 Een goede hulpverlener: •luistert naar mijn verhalen, maakt er tijd en ruimte voor •is mijn getuige van lief en leed •respecteert me, ik voel me van tel •leeft zich in in mijn gevoel van nu, en laat me voelen dat dit anders mag zijn dan bv. gister •geeft een plek aan de mensen die voor mij belangrijk zijn 36

37 Een goede hulpverlener: •laat me het zelf doen, gewaarworden én staat me hierin bij •is matuur •voelt aan dat er soms iets moet gebeuren, stuurt me niet met een ‘sussertje’ weg •geeft me een duidelijke en te begrijpen uitleg •verstopt zich niet achter procedures, maar gaat er flexibel (creatief?) mee om 37

38 Een goede hulpverlener: •vindt de juiste woorden om mijn stress te verminderen •weet wat deugd doet en steunend is voor mij •ziet wat ik wél probeer en wat wél lukte •zie je eigenlijk niet als ‘nen hulpverlener’ •bij hem/haar voelt het goed om je kind erbij achter te laten, het gaat dan over ‘samen opvoeden’ 38

39 Een goede hulpverlener: •doet het samen met me: we zijn samen verantwoordelijk en we communiceren regelmatig •gaat effectief met me mee op pad •is duidelijk en betrouwbaar, zodat je voelt dat je mag spreken zonder dat het tegen jou gebruikt kan/zal worden •kijkt doorheen alle afwijkingen, allez, alles wat niet goed loopt •raakt me af en toe ‘ns aan: een schouderklopke dat deugd doet ofzo •is een blijverke! 39

40 ‘Zou die nu ook een ambetant gezicht trekken en mij nadoen als we de telefoon hebben ingehaakt?’ Een wereld van verschil… ? 40

41 Geprikkeld? Want more? •Literatuur •Aanbod vormingen (open aanbod en op maat) •Andere interessante sites •… op www.bindkracht.bewww.bindkracht.be 41


Download ppt "Krachtgericht en verbindend hulpverlenen André Dierickx, Monique Pauwels, An Van Herck 1."

Verwante presentaties


Ads door Google