De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

03-23-05 De regionale oplossing voor POH-GGZ Huisartsen Informatie 15 oktober 2013 pagina 1 • Psycho Informa Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "03-23-05 De regionale oplossing voor POH-GGZ Huisartsen Informatie 15 oktober 2013 pagina 1 • Psycho Informa Groep."— Transcript van de presentatie:

1 03-23-05 De regionale oplossing voor POH-GGZ Huisartsen Informatie 15 oktober 2013 pagina 1 • Psycho Informa Groep

2 Inhoud 1.Psycho Informa POH – GGZ 3 - 9 2.GGZ in 201410 - 17 3.POH – GGZ in 201418 – 24 4.Psycho Informa POH-GGZ contracten25 – 44 5.Contact informatie45 pagina 2 • Psycho Informa Groep

3 Psycho Informa POH - GGZ 1 Missie Psycho Informa Groep pagina 3 • Psycho Informa Groep 2 Missie Psycho Informa POH - GGZ Het leveren van psychologische zorg, in samenwerking met en verbonden aan huisartspraktijken in de regio Het leveren van psychologische zorg, op een kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke wijze VAN MENSEN VOOR MENSEN

4 Psycho Informa POH - GGZ Zorg in de Regio Psychologische zorg: onze ‘producten’ • POH-GGZ • Generalistische Basis GGZ (kernactiviteit) • Gespecialiseerde GGZ • Volwassenen, Ouderen en Kinder & Jeugd • Behandeling en Diagnostiek (incl. neuropsychologisch) • Individuele- en Groepstherapie • Outreachende therapie Regio’s Utrecht-West; Midden-Nederland; Den Haag; Zuid-Holland Noord pagina 4 • Psycho Informa Groep

5 Psycho Informa POH - GGZ Kwaliteit en efficiëntie Kwaliteit • Alle expertise in huis • Prettige omgeving voor cliënt • Professionele/warme bejegening van cliënt • Goede communicatie met huisartsen • Tevreden en gedreven psychologen • Opleidingsplaats voor GZ, GZ K&J, CGT, EMDR, PT etc. Efficiëntie • Goede en betrouwbare organisatie • Geen wachtlijst • Goede diagnostiek • Matched care (Generalistisch of Gespecialiseerd) pagina 5 • Psycho Informa Groep

6 Psycho Informa POH - GGZ Locaties Regio’s en locaties • Schoonhoven (Hoofdvestiging), Lopik, Benschop, IJsselstein, Nieuwegein • Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan de IJssel • Den Haag (6 locaties) • Woerden ( 2 locaties) • Zie ook http://www.psycho-informa-groep.nl/locaties.htmlhttp://www.psycho-informa-groep.nl/locaties.html pagina 6 • Psycho Informa Groep

7 Psycho Informa POH - GGZ Behandelaars per oktober 2013 • 52 behandelaars = ca. 25 fte behandelcapaciteit en • 4 secretariaat/administratie (3,5 fte) Kwaliteit = Kennis + Kunde • 16 x GZ psycholoog, plus 6 x in opleiding • 3 x VCGt therapeut, plus 2 x in opleiding • 6 x EMDR therapeut, plus 2 x in opleiding • 4 x Kinder & Jeugd psycholoog, plus 8 x in opleiding • 3 x Orthopedagoog • 5 x Psychiater • 4 x Psychotherapeut, plus 8 x in opleiding • 3 x Klinisch (Neuro) Psycholoog / Psychotherapeut pagina 7 • Psycho Informa Groep

8 Psycho Informa POH - GGZ Platte organisatiestructuur pagina 8 • Psycho Informa Groep Tanja van Hengel – Schouten (GZ-psycholoog) Kesh Kasi (psychiater) Hans van Nes (klinisch psycholoog) Tanja van Hengel – Schouten (GZ-psycholoog) Kesh Kasi (psychiater) Hans van Nes (klinisch psycholoog) Administratie: Anneke, Mireille, Hannie Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters Coördinatie: Arjan van Hengel Coördinatie: Arjan van Hengel Psycho Informa Groep Perfect style Communications Psycho Informa POH-GGZ Psycho Informa 2delijn praktijk Psycho Informa 1stelijn praktijk Psycho Informa Instellingen

9 Psycho Informa POH - GGZ Samenwerking met collega’s in de regio Psycho Informa Groep heeft initiatief genomen voor vorming van de instelling Psycho Informa Instellingen BV, de coöperatie PSY-MH van Basis GGZ psychologen in de regio en in samenwerking met ROH-MH en GGZ-MH de Basis GGZ Organisatie (BGO) opgezet. Doelstelling: • Zorg verbeteren door betere onderlinge afstemming • Zorg verbeteren door betere afstemming met huisartsen • Samen aanspreekbaar zijn voor zorgverzekeraars • Samen aanspreekbaar zijn voor gemeenten t.a.v. plannen rond zorg voor jeugdigen per 2015 pagina 9 • Psycho Informa Groep

10 GGZ in 2014 Algemene achtergrond • Zorgverzekeraar en overheid zoeken kostenreductie via volumebeheersing • Regionale groepering en regionale oplossingen worden gesteund om kwaliteit van zorg te verbeteren • Grotere instellingen moeten zich aanpassen • 1-pitters krijgen het moeilijk • (Netwerken van) lokale/regionale groepspraktijken zijn de juiste werkvorm in de komende jaren pagina 10 • Psycho Informa Groep

11 GGZ in 2014 De huidige keten GGZ tot 1-1-2014 pagina 11 • Psycho Informa Groep

12 GGZ in 2014 Waar naar toe na 1-1-2014? pagina 12 • Psycho Informa Groep

13 GGZ in 2014 Ordening GGZ pagina 13 • Psycho Informa Groep

14 GGZ in 2014 Hoofdlijnen POH-GGZ • Flexibilisering voortzetten • Screening per computer • Consultatie en e-health Generalistische basis GGZ • Vier zorgzwaarte producten • Criteria voor verwijzing • Geen eigen bijdrage Specialistische GGZ • > 20 % moet eruit en over naar Generalistische basis GGZ pagina 14 • Psycho Informa Groep

15 GGZ in 2014 Producten generalistische basis GGZ pagina 15 • Psycho Informa Groep Verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts

16 GGZ in 2014 Productprofielen SHEET VOLGT pagina 16 • Psycho Informa Groep

17 GGZ in 2014 1 jan 2014: Wat en Waar? • POH-GGZ: −geen vermoeden DSM stoornis −ernst=licht + risico=laag + complexiteit=afwezig −chronisch, indien stabiel + laag risico • Generalistische Basis GGZ: −wel vermoeden van DSM stoornis −alle zorg die tussen POH en Gespecialiseerde GGZ valt −in 4 zorgzwaarte producten −geen eigen bijdrage meer ! • Gespecialiseerde GGZ: −hoog risico en/of hoge complexiteit −crisisgevoelig pagina 17 • Psycho Informa Groep

18 POH - GGZ in 2014 Aanleiding en achtergrond Nieuwe structuur van GGZ vraagt Versterkte huisartsenfunctie met POH-GGZ voor: • Triage/diagnostiek • Behandeling • Geïndiceerde preventie • Nazorg • E-health • Consultatie psychologie/psychiatrie pagina 18 • Psycho Informa Groep

19 POH - GGZ in 2014 Veranderingen 1 jan 2013 Verruiming: • 9 i.p.v. 4,5 uur POH-GGZ per normpraktijk 1 jan 2014 Flexibilisering: • Ook andere partijen kunnen POH-GGZ contract afsluiten met verzekeraar Voorwaarden: - In samenhang met huisarts –Onder verantwoordelijkheid van huisarts • 3 uur extra (totaal 3 +9=12 uur) voor: consultatie, groepssessies of triage (screening) en mogelijkheid tot verrekening via consultatie-uren pagina 19 • Psycho Informa Groep

20 POH - GGZ in 2014 Verdere veranderingen Vergoeding • Nieuwe prestatiebeschrijving van NZA komt in okt 2013 • Indicatief = ca. € 98.000,- voor 1 f.t.e. (36 uur p/w) • Voor loonkosten, infrastructuur en management • Deels via modulevergoeding, deels via consultvergoeding 2013 Moduletarief = € 1,96 per verzekerde per kwartaal, Consulttarief = € 9,- / 10 min. • Uitgangspunt: 1 fte POH GGZ per 4 normpraktijken pagina 20 • Psycho Informa Groep • Inschrijftarief POH-GGZ hoger en flexibeler • E-health mogelijk • Consultatieve raadpleging mogelijk • ‘Groepsconsult’ geïndiceerde preventie

21 POH - GGZ in 2014 Voordelen POH – GGZ voor Patiënt en Huisarts pagina 21 • Psycho Informa Groep Patiënt Huisarts Voor eenvoudige GGZ problematiek: • Dichtbij: bij de huisarts • Snel, Kortdurend • Zonder eigen bijdrage Voor zwaardere GGZ problematiek • Gestroomlijnde door- verwijzing naar overig GGZ Voor eenvoudige GGZ problematiek: • Dichtbij: bij de huisarts • Snel, Kortdurend • Zonder eigen bijdrage Voor zwaardere GGZ problematiek • Gestroomlijnde door- verwijzing naar overig GGZ •Betere GGZ dienstverlening • Nodig in 2014 werkwijze • Triage • Vakbekwame ondersteuning • Afname eigen GGZ workload • Zonder negatieve financiële consequenties • Eventueel zonder personele uitbreiding/risco’s •Betere GGZ dienstverlening • Nodig in 2014 werkwijze • Triage • Vakbekwame ondersteuning • Afname eigen GGZ workload • Zonder negatieve financiële consequenties • Eventueel zonder personele uitbreiding/risco’s

22 POH - GGZ in 2014 Voordelen POH – GGZ voor Verzekeraar en PI pagina 22 • Psycho Informa Groep Verzekeraar Psycho Informa POH - GGZ • Behandeling van onge- compliceerde problematiek aan de basis • Matched care: betere toedeling naar GB-GGZ en G-GGZ • Verhoging van efficiency (kosten) en kwaliteit (juiste zorg) • Behandeling van onge- compliceerde problematiek aan de basis • Matched care: betere toedeling naar GB-GGZ en G-GGZ • Verhoging van efficiency (kosten) en kwaliteit (juiste zorg) • Mogelijkheid om POH-, GB- en G-GGZ in de regio beter af te stemmen • Intensieve samenwerking met huisartsen • Mogelijkheid om POH-, GB- en G-GGZ in de regio beter af te stemmen • Intensieve samenwerking met huisartsen

23 POH - GGZ in 2014 Verschillen per regio • % huisartsen met POH-GGZ: –Landelijk 43 % –Spreiding 8 – 95 % • Regio Midden Holland: 30% • Regio Den Haag: 80% • In sommige regio’s in NL dominante positie van voorwaarts geïntegreerde instellingen • Zorgverzekeraars willen graag hoog % POH-GGZ in alle regio’s om gewenste systeemwijziging mogelijk te maken pagina 23 • Psycho Informa Groep

24 POH - GGZ in 2014 Concurrentieveld • Voorwaarts geïntegreerde organisaties hebben de POH-GGZ regeling misbruikt door –Doorverwijzing naar eigen (2 e lijns) organisatie –Onnodig declareren op (dure) DBC’s • Intentie van verzekeraars is om dit tegen te gaan: richting ‘level playing field’ • Ruimere regelgeving zal meer spelers aantrekken: keuze criteria worden belangrijk pagina 24 • Psycho Informa Groep

25 Psycho Informa POH-GGZ contracten Waarom? • Netwerk van 52 professionals op 14 vestigingen in de regio (ook inzetbaar binnen consultage) • Kunnen inzetten van gehele GGZ Keten: zelf en in samenwerking met collega’s in de regio • Verzorging van Triage instrumentage via eigen digitaal testportal • Kostenstructuur die het mogelijk maakt voor een haalbaar tarief invulling te geven aan de behoefte • Gezamenlijk met huisartsen samenwerking verder vorm geven: consultatiefunctie, verwijsafspraken, ontwikkelen van zorgpaden, e.d. • Bij de hele Psycho Informa Groep, staat het welzijn van de cliënt centraal, VAN MENSEN VOOR MENSEN pagina 25 • Psycho Informa Groep

26 Psycho Informa POH-GGZ contracten Keuze uit 3 werkmodellen 1.Huisarts neemt POH-GGZ in dienst en heeft POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar 2.Huisarts heeft detacheringsovereenkomst met Psycho Informa POH-GGZ (of ander) en POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar 3.Psycho Informa POH-GGZ (of ander) heeft POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar en plaatsingsovereenkomst POH-GGZ bij/met huisarts pagina 26 • Psycho Informa Groep

27 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 1 Huisarts heeft POH-GGZ in dienst Huisarts • Huisarts heeft eigen POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar • En heeft zelf POH-GGZ in dienst (basispsycholoog/SPV) • Is vaktechnisch verantwoordelijk (vakbaas) • Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) • Verzorgt werkplek Psycho Informa – POH-GGZ • Heeft geen directe rol, kan wel POH-GGZ aanleveren • Kan regionaal intervisie/kwaliteitsoverleg voor de POH-GGZ’s opzetten pagina 27 • Psycho Informa Groep

28 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 1: In dienst pagina 28 • Psycho Informa Groep Huisarts Verzekeraar POH - GGZ Arbeidscontract POH contract

29 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 1: In dienst, voor- en nadelen huisarts Voordelen • Maximale controle/sturing • Maximale onafhankelijkheid Nadelen • Management taken • Werkgeversrisico’s (bv. bij wijziging regeling) • Werknemer krijgt geen full time aanbod • BTW problematiek bij inzet van AMW en basispsycholoog • Zelf vervanging zoeken bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid pagina 29 • Psycho Informa Groep

30 Psycho Informa POH – GGZ contracten Model 2: Detachering Huisarts • Elke huisarts heeft eigen POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar • En heeft detacheringsovereenkomst met Psycho Informa POH- GGZ • Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) • Verzorgt werkplek Psycho Informa – POH-GGZ • Heeft meerdere POH-GGZ in dienst (GZ-psycholoog io/SPV) • Detacheert POH-GGZ bij huisarts • Is vaktechnisch verantwoordelijk (vakbaas) pagina 30 • Psycho Informa Groep

31 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 2: Detachering pagina 31 • Psycho Informa Groep Huisarts Verzekeraar POH - GGZ Arbeidscontract POH contract Psycho Informa Detacherings- overeenkomst Arbeidscontract Psycho Informa

32 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 2: Detachering, voor- en nadelen huisarts Voordelen • Zelf contract met zorgverzekeraar • Geen arbeidscontract/werkgeversrisico’s • Bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zorgt Psycho Informa POH-GGZ voor vervanging Nadelen • BTW problematiek bij inzet van AMW en basispsycholoog pagina 32 • Psycho Informa Groep

33 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 3 Plaatsing Huisarts • Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) • Verzorgt werkplek • Ontvangt vergoeding voor huisvesting en management Psycho Informa – POH-GGZ • Heeft 1 POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar • Heeft meerdere POH-GGZ in dienst • Plaatst POH-GGZ bij huisarts • Vergoedt huisarts voor huisvesting en management • Is vaktechnisch verantwoordelijk (vakbaas) pagina 33 • Psycho Informa Groep

34 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 3: Plaatsing pagina 34 • Psycho Informa Groep Huisarts Verzekeraar POH - GGZ POH contract Detacherings- overeenkomst Arbeidscontract Psycho Informa

35 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 3: Plaatsing, voor- en nadelen huisarts Voordelen • Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) • Verzorgt werkplek • Ontvangt vergoeding voor huisvesting en management • Geen arbeidscontract/werkgeversrisico’s • Contract met verzekeraar wordt geregeld Nadelen • Minder controle/onafhankelijkheid ?? pagina 35 • Psycho Informa Groep

36 Psycho Informa POH-GGZ contracten NOG UIT TE WERKEN MODEL 3 Moduledeclaratie • Uitbetaling loopt dan van zorgverzekeraar naar Psycho Informa POH-GGZ bv Consultdeclaratie • Invoering van consultdata lijkt logisch via HIS • Uitbetaling aan huisarts of aan Psycho Informa POH-GGZ bv Verzekeraars onderzoeken dit thema nog ! pagina 36 • Psycho Informa Groep

37 Psycho Informa POH-GGZ contracten Kosten componenten • Salariskosten, incl. –sociale lasten, pensioen etc. –opvang langdurig ziek –administratie • Infrastructuur –kamer –computer met internet en software –telefoon • Management –operationeel = cliënt & consult gerelateerd –opleidingen, werkbegeleiding, supervisie –overleg met zorgverzekeraars, zorggroepen etc. pagina 37 • Psycho Informa Groep

38 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 2: Detachering, Financiële propositie • Psycho Informa Groep factureert huisarts voor detachering • Salaris indicatie: € 68.000 per (36) hr fte, excl. BTW • D.w.z. uurtarief ca € 43 per uur excl. BTW bij effectief 44 weken • BTW 21 %: niet bij Psycho Informa POH-GGZ bv pagina 38 • Psycho Informa Groep

39 Psycho Informa POH-GGZ contracten Model 3: Plaatsing, Financiële propositie • PIG int Modulevergoeding • Nog onduidelijk wie consultvergoeding zal innen, Indicatief : 10 consulten a 20 min/dag = ca € 33.000 / jaar • Indien huisarts consultvergoeding int, vergoedt huisarts aan Psycho Informa POH-GGZ bv 1/3 van consultvergoeding voor management/coördinatietaken. • Indien Psycho Informa POH-GGZ bv consultvergoeding int, vergoedt PI-POH-GGZ aan huisarts 2/3 van consultvergoeding voor infrastructuur etc. pagina 39 • Psycho Informa Groep

40 Psycho Informa POH-GGZ contracten Wat leveren we? • Arbeidsrelatie met de POH-GGZ • Contractering met zorgverzekeraar (bij plaatsing) • Supervisie, werkbegeleiding, opleiding • Digitale test- en screening faciliteit • Indien wenselijk benutting E-health • Consultatie van Psycho Informa Groep-medewerkers, incl. psychiater, orthopedagogen etc. • Continuïteit bij doorverwijzing naar Generalistische en Gespecialiseerde GGZ • Samen zorgpaden en innovatie opzetten • Samenwerking met de collega’s in de regio pagina 40 • Psycho Informa Groep

41 Psycho Informa POH-GGZ contracten De succesvolle POH-GGZ Belangrijkste voorwaarden voor succes: • Goede keuze tussen zelf behandelen en doorverwijzen • Goede triage-vaardigheden • Mindset om eenvoudige, praktische hulp te bieden • Goed inzicht in regionale sociale kaart • Passende beloningseisen pagina 41 • Psycho Informa Groep

42 Psycho Informa POH – GGZ contracten Personele invulling Meest waarschijnlijke varianten: • GZ-psycholoog io (beter opgeleid voor diagnostiek en behandeling), en/of • AMW-er • SPV-er (meer praktische psychiatrische ervaring) (ervaren SPV-ers => hogere salariseisen) Invulling door Psycho Informa: • GZ-psychologen io reeds in dienst / te werven • AMW-ers en SPV-ers in dienst • Huisarts heeft rol in keuze kandidaat !!! pagina 42 • Psycho Informa Groep

43 Psycho Informa POH-GGZ contracten Keuze is aan de huisarts 1.keuze ja/nee POH-GGZ 2. keuze model 1-2-3 3. keuze partner Psycho Informa POH-GGZ bv of... 4. Keuze kandidaat pagina 43 • Psycho Informa Groep

44 Psycho Informa POH-GGZ contracten tijdspad Okt/novoverleg met huisartsen zorgverzekeraars en HuisartsEnZorg Okt/novAanbieding plus informatie naar huisartsen in de regio Okt/novReacties huisartsen DecemberKeuze POH-GGZ detachering / plaatsing => overeenkomsten Januari Start pagina 44 • Psycho Informa Groep

45 Contact Informatie Psycho Informa POH – GGZ Adres: Nieuwe Singel 2 2871 AX Schoonhoven Tel.: 0182 – 380 427 Fax.: 0182 – 380 109 eMail: info@psycho-informa-poh-gzz.nl Web: www.psycho-informa-poh-ggz.nlwww.psycho-informa-poh-ggz.nl Contact: Arjan van Hengel 06-547 847 30 Psycho Informa POH – GGZ Adres: Nieuwe Singel 2 2871 AX Schoonhoven Tel.: 0182 – 380 427 Fax.: 0182 – 380 109 eMail: info@psycho-informa-poh-gzz.nl Web: www.psycho-informa-poh-ggz.nlwww.psycho-informa-poh-ggz.nl Contact: Arjan van Hengel 06-547 847 30 pagina 45 • Psycho Informa Groep Onderdeel van de Psycho Informa Groep: Tel.:0182 – 380 265 eMail:info@psycho-informa-groep.nl Web: www.psycho-informa-groep.nlinfo@psycho-informa-groep.nl Onderdeel van de Psycho Informa Groep: Tel.:0182 – 380 265 eMail:info@psycho-informa-groep.nl Web: www.psycho-informa-groep.nlinfo@psycho-informa-groep.nl


Download ppt "03-23-05 De regionale oplossing voor POH-GGZ Huisartsen Informatie 15 oktober 2013 pagina 1 • Psycho Informa Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google