De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De regionale oplossing voor POH-GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "De regionale oplossing voor POH-GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 De regionale oplossing voor POH-GGZ
Huisartsen Informatie 15 oktober 2013

2 Inhoud Psycho Informa POH – GGZ 3 - 9 GGZ in 2014 10 - 17
POH – GGZ in – 24 Psycho Informa POH-GGZ contracten 25 – 44 Contact informatie 45

3 1 Missie Psycho Informa Groep
Het leveren van psychologische zorg, op een kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke wijze VAN MENSEN VOOR MENSEN 2 Missie Psycho Informa POH - GGZ Het leveren van psychologische zorg, in samenwerking met en verbonden aan huisartspraktijken in de regio

4 Zorg in de Regio Psychologische zorg: onze ‘producten’ Regio’s POH-GGZ
Generalistische Basis GGZ (kernactiviteit) Gespecialiseerde GGZ Volwassenen, Ouderen en Kinder & Jeugd Behandeling en Diagnostiek (incl. neuropsychologisch) Individuele- en Groepstherapie Outreachende therapie Regio’s Utrecht-West; Midden-Nederland; Den Haag; Zuid-Holland Noord

5 Kwaliteit en efficiëntie
Alle expertise in huis Prettige omgeving voor cliënt Professionele/warme bejegening van cliënt Goede communicatie met huisartsen Tevreden en gedreven psychologen Opleidingsplaats voor GZ, GZ K&J, CGT, EMDR, PT etc. Efficiëntie Goede en betrouwbare organisatie Geen wachtlijst Goede diagnostiek Matched care (Generalistisch of Gespecialiseerd)

6 Locaties Regio’s en locaties
Schoonhoven (Hoofdvestiging), Lopik, Benschop, IJsselstein, Nieuwegein Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan de IJssel Den Haag (6 locaties) Woerden ( 2 locaties) Zie ook

7 Behandelaars per oktober 2013
52 behandelaars = ca. 25 fte behandelcapaciteit en 4 secretariaat/administratie (3,5 fte) Kwaliteit = Kennis + Kunde 16 x GZ psycholoog, plus 6 x in opleiding 3 x VCGt therapeut, plus 2 x in opleiding 6 x EMDR therapeut, plus 2 x in opleiding 4 x Kinder & Jeugd psycholoog, plus 8 x in opleiding 3 x Orthopedagoog 5 x Psychiater 4 x Psychotherapeut, plus 8 x in opleiding 3 x Klinisch (Neuro) Psycholoog / Psychotherapeut

8 Platte organisatiestructuur
Psycho Informa Groep Perfect style Communications Psycho Informa POH-GGZ Psycho Informa 1stelijn praktijk Psycho Informa 2delijn praktijk Psycho Informa Instellingen Tanja van Hengel – Schouten (GZ-psycholoog) Kesh Kasi (psychiater) Hans van Nes (klinisch psycholoog) Administratie: Anneke, Mireille, Hannie Coördinatie: Arjan van Hengel Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters

9 Samenwerking met collega’s in de regio
Psycho Informa Groep heeft initiatief genomen voor vorming van de instelling Psycho Informa Instellingen BV, de coöperatie PSY-MH van Basis GGZ psychologen in de regio en in samenwerking met ROH-MH en GGZ-MH de Basis GGZ Organisatie (BGO) opgezet. Doelstelling: Zorg verbeteren door betere onderlinge afstemming Zorg verbeteren door betere afstemming met huisartsen Samen aanspreekbaar zijn voor zorgverzekeraars Samen aanspreekbaar zijn voor gemeenten t.a.v. plannen rond zorg voor jeugdigen per 2015

10 Algemene achtergrond Zorgverzekeraar en overheid zoeken kostenreductie via volumebeheersing Regionale groepering en regionale oplossingen worden gesteund om kwaliteit van zorg te verbeteren Grotere instellingen moeten zich aanpassen 1-pitters krijgen het moeilijk (Netwerken van) lokale/regionale groepspraktijken zijn de juiste werkvorm in de komende jaren

11 De huidige keten GGZ tot 1-1-2014

12 Waar naar toe na ?

13 Generalistische Basis GGZ
Ordening GGZ Huisarts POH-GGZ 1e Lijns Psychologie 2e Lijns ggz Huisartsenzorg + ondersteuning GGZ (POH GGZ) Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

14 Hoofdlijnen POH-GGZ Flexibilisering voortzetten Screening per computer
Consultatie en e-health Generalistische basis GGZ Vier zorgzwaarte producten Criteria voor verwijzing Geen eigen bijdrage Specialistische GGZ > 20 % moet eruit en over naar Generalistische basis GGZ

15 Producten generalistische basis GGZ
Verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts

16 SHEET VOLGT Productprofielen Product DSM-benoemde stoornis
Ernst problematiek Risico Complexiteit Beloopklachten Kort Ja Lichte ernst Laag Enkelvoudig beeld tot lage complexiteit Er zijn aanhoudende/persi sterende klachten Middel Matige ernst Laag tot matig De duur van de klachten beantwoord aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld Intensief Ernstig Chronisch Risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie SHEET VOLGT

17 1 jan 2014: Wat en Waar? geen vermoeden DSM stoornis
POH-GGZ: geen vermoeden DSM stoornis ernst=licht + risico=laag + complexiteit=afwezig chronisch, indien stabiel + laag risico Generalistische Basis GGZ: wel vermoeden van DSM stoornis alle zorg die tussen POH en Gespecialiseerde GGZ valt in 4 zorgzwaarte producten geen eigen bijdrage meer ! Gespecialiseerde GGZ: hoog risico en/of hoge complexiteit crisisgevoelig

18 Aanleiding en achtergrond
Nieuwe structuur van GGZ vraagt Versterkte huisartsenfunctie met POH-GGZ voor: Triage/diagnostiek Behandeling Geïndiceerde preventie Nazorg E-health Consultatie psychologie/psychiatrie

19 Veranderingen Voorwaarden: - In samenhang met huisarts
1 jan 2013 Verruiming: 9 i.p.v. 4,5 uur POH-GGZ per normpraktijk 1 jan 2014 Flexibilisering: Ook andere partijen kunnen POH-GGZ contract afsluiten met verzekeraar Voorwaarden: - In samenhang met huisarts Onder verantwoordelijkheid van huisarts 3 uur extra (totaal 3 +9=12 uur) voor: consultatie, groepssessies of triage (screening) en mogelijkheid tot verrekening via consultatie-uren

20 Verdere veranderingen Vergoeding
Inschrijftarief POH-GGZ hoger en flexibeler E-health mogelijk Consultatieve raadpleging mogelijk ‘Groepsconsult’ geïndiceerde preventie Nieuwe prestatiebeschrijving van NZA komt in okt 2013 Indicatief = ca. € ,- voor 1 f.t.e. (36 uur p/w) Voor loonkosten, infrastructuur en management Deels via modulevergoeding, deels via consultvergoeding 2013 Moduletarief = € 1,96 per verzekerde per kwartaal, Consulttarief = € 9,- / 10 min. Uitgangspunt: 1 fte POH GGZ per 4 normpraktijken

21 Voordelen POH – GGZ voor Patiënt en Huisarts
Voor eenvoudige GGZ problematiek: Dichtbij: bij de huisarts Snel, Kortdurend Zonder eigen bijdrage Voor zwaardere GGZ problematiek Gestroomlijnde door-verwijzing naar overig GGZ Betere GGZ dienstverlening Nodig in 2014 werkwijze Triage Vakbekwame ondersteuning Afname eigen GGZ workload Zonder negatieve financiële consequenties Eventueel zonder personele uitbreiding/risco’s

22 Voordelen POH – GGZ voor Verzekeraar en PI
Psycho Informa POH - GGZ Behandeling van onge- compliceerde problematiek aan de basis Matched care: betere toedeling naar GB-GGZ en G-GGZ Verhoging van efficiency (kosten) en kwaliteit (juiste zorg) Mogelijkheid om POH-, GB- en G-GGZ in de regio beter af te stemmen Intensieve samenwerking met huisartsen

23 Verschillen per regio Landelijk 43 % Spreiding 8 – 95 %
% huisartsen met POH-GGZ: Landelijk 43 % Spreiding 8 – 95 % Regio Midden Holland: 30% Regio Den Haag: 80% In sommige regio’s in NL dominante positie van voorwaarts geïntegreerde instellingen Zorgverzekeraars willen graag hoog % POH-GGZ in alle regio’s om gewenste systeemwijziging mogelijk te maken

24 Concurrentieveld Doorverwijzing naar eigen (2e lijns) organisatie
Voorwaarts geïntegreerde organisaties hebben de POH-GGZ regeling misbruikt door Doorverwijzing naar eigen (2e lijns) organisatie Onnodig declareren op (dure) DBC’s Intentie van verzekeraars is om dit tegen te gaan: richting ‘level playing field’ Ruimere regelgeving zal meer spelers aantrekken: keuze criteria worden belangrijk

25 Waarom? Netwerk van 52 professionals op 14 vestigingen in de regio (ook inzetbaar binnen consultage) Kunnen inzetten van gehele GGZ Keten: zelf en in samenwerking met collega’s in de regio Verzorging van Triage instrumentage via eigen digitaal testportal Kostenstructuur die het mogelijk maakt voor een haalbaar tarief invulling te geven aan de behoefte Gezamenlijk met huisartsen samenwerking verder vorm geven: consultatiefunctie, verwijsafspraken, ontwikkelen van zorgpaden, e.d. Bij de hele Psycho Informa Groep, staat het welzijn van de cliënt centraal, VAN MENSEN VOOR MENSEN

26 Keuze uit 3 werkmodellen
Huisarts neemt POH-GGZ in dienst en heeft POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar Huisarts heeft detacheringsovereenkomst met Psycho Informa POH-GGZ (of ander) en POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar Psycho Informa POH-GGZ (of ander) heeft POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar en plaatsingsovereenkomst POH-GGZ bij/met huisarts

27 Model 1 Huisarts heeft POH-GGZ in dienst
Huisarts heeft eigen POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar En heeft zelf POH-GGZ in dienst (basispsycholoog/SPV) Is vaktechnisch verantwoordelijk (vakbaas) Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) Verzorgt werkplek Psycho Informa – POH-GGZ Heeft geen directe rol, kan wel POH-GGZ aanleveren Kan regionaal intervisie/kwaliteitsoverleg voor de POH-GGZ’s opzetten

28 Model 1: In dienst Huisarts Arbeidscontract POH contract POH - GGZ
Verzekeraar

29 Model 1: In dienst, voor- en nadelen huisarts
Voordelen Maximale controle/sturing Maximale onafhankelijkheid Nadelen Management taken Werkgeversrisico’s (bv. bij wijziging regeling) Werknemer krijgt geen full time aanbod BTW problematiek bij inzet van AMW en basispsycholoog Zelf vervanging zoeken bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid

30 Psycho Informa POH – GGZ contracten Model 2: Detachering
Huisarts Elke huisarts heeft eigen POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar En heeft detacheringsovereenkomst met Psycho Informa POH-GGZ Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) Verzorgt werkplek Psycho Informa – POH-GGZ Heeft meerdere POH-GGZ in dienst (GZ-psycholoog io/SPV) Detacheert POH-GGZ bij huisarts Is vaktechnisch verantwoordelijk (vakbaas)

31 Model 2: Detachering Huisarts POH contract POH - GGZ Detacherings-
overeenkomst Verzekeraar Arbeidscontract Arbeidscontract Psycho Informa Psycho Informa

32 Model 2: Detachering, voor- en nadelen huisarts
Voordelen Zelf contract met zorgverzekeraar Geen arbeidscontract/werkgeversrisico’s Bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zorgt Psycho Informa POH-GGZ voor vervanging Nadelen BTW problematiek bij inzet van AMW en basispsycholoog

33 Model 3 Plaatsing Huisarts Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas)
Verzorgt werkplek Ontvangt vergoeding voor huisvesting en management Psycho Informa – POH-GGZ Heeft 1 POH-GGZ overeenkomst met zorgverzekeraar Heeft meerdere POH-GGZ in dienst Plaatst POH-GGZ bij huisarts Vergoedt huisarts voor huisvesting en management Is vaktechnisch verantwoordelijk (vakbaas)

34 Model 3: Plaatsing Huisarts POH - GGZ Verzekeraar Detacherings-
overeenkomst POH contract Arbeidscontract Psycho Informa

35 Model 3: Plaatsing, voor- en nadelen huisarts
Voordelen Is inhoudelijk verantwoordelijk (werkbaas) Verzorgt werkplek Ontvangt vergoeding voor huisvesting en management Geen arbeidscontract/werkgeversrisico’s Contract met verzekeraar wordt geregeld Nadelen Minder controle/onafhankelijkheid ??

36 NOG UIT TE WERKEN MODEL 3 Moduledeclaratie
Uitbetaling loopt dan van zorgverzekeraar naar Psycho Informa POH-GGZ bv Consultdeclaratie Invoering van consultdata lijkt logisch via HIS Uitbetaling aan huisarts of aan Psycho Informa POH-GGZ bv Verzekeraars onderzoeken dit thema nog !

37 Kosten componenten Salariskosten, incl. sociale lasten, pensioen etc.
opvang langdurig ziek administratie Infrastructuur kamer computer met internet en software telefoon Management operationeel = cliënt & consult gerelateerd opleidingen, werkbegeleiding, supervisie overleg met zorgverzekeraars, zorggroepen etc.

38 Model 2: Detachering, Financiële propositie
Psycho Informa Groep factureert huisarts voor detachering Salaris indicatie: € per (36) hr fte, excl. BTW D.w.z. uurtarief ca € 43 per uur excl. BTW bij effectief 44 weken BTW 21 %: niet bij Psycho Informa POH-GGZ bv

39 Model 3: Plaatsing, Financiële propositie
PIG int Modulevergoeding Nog onduidelijk wie consultvergoeding zal innen, Indicatief : 10 consulten a 20 min/dag = ca € / jaar Indien huisarts consultvergoeding int, vergoedt huisarts aan Psycho Informa POH-GGZ bv 1/3 van consultvergoeding voor management/coördinatietaken. Indien Psycho Informa POH-GGZ bv consultvergoeding int, vergoedt PI-POH-GGZ aan huisarts 2/3 van consultvergoeding voor infrastructuur etc.

40 Wat leveren we? Arbeidsrelatie met de POH-GGZ
Contractering met zorgverzekeraar (bij plaatsing) Supervisie, werkbegeleiding, opleiding Digitale test- en screening faciliteit Indien wenselijk benutting E-health Consultatie van Psycho Informa Groep-medewerkers, incl. psychiater, orthopedagogen etc. Continuïteit bij doorverwijzing naar Generalistische en Gespecialiseerde GGZ Samen zorgpaden en innovatie opzetten Samenwerking met de collega’s in de regio

41 De succesvolle POH-GGZ
Belangrijkste voorwaarden voor succes: Goede keuze tussen zelf behandelen en doorverwijzen Goede triage-vaardigheden Mindset om eenvoudige, praktische hulp te bieden Goed inzicht in regionale sociale kaart Passende beloningseisen

42 Psycho Informa POH – GGZ contracten Personele invulling
Meest waarschijnlijke varianten: GZ-psycholoog io (beter opgeleid voor diagnostiek en behandeling), en/of AMW-er SPV-er (meer praktische psychiatrische ervaring) (ervaren SPV-ers => hogere salariseisen) Invulling door Psycho Informa: GZ-psychologen io reeds in dienst / te werven AMW-ers en SPV-ers in dienst Huisarts heeft rol in keuze kandidaat !!!

43 Keuze is aan de huisarts
keuze ja/nee POH-GGZ 2. keuze model 1-2-3 3. keuze partner Psycho Informa POH-GGZ bv of ... 4. Keuze kandidaat

44 tijdspad Okt/nov overleg met huisartsen zorgverzekeraars en HuisartsEnZorg Okt/nov Aanbieding plus informatie naar huisartsen in de regio Okt/nov Reacties huisartsen December Keuze POH-GGZ detachering / plaatsing => overeenkomsten Januari Start

45 Psycho Informa POH – GGZ Adres: Nieuwe Singel AX Schoonhoven Tel.: 0182 – Fax.: 0182 – Web: Contact: Arjan van Hengel Onderdeel van de Psycho Informa Groep: Tel.: 0182 – Web:


Download ppt "De regionale oplossing voor POH-GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google